Kam jūs, skradžiai žemę, esate čia Žemėje?

TEMOS: Iškvieskite Dievo Valią į konkrečias planetos problemas – Kodėl atėjote į Žemę – Susitaikykite su buvimu Žemėje – Svarbiausias žingsnis dvasiniame kelyje

Pakylėtasis Mokytojas El Morija per Kim Michaels, 2005 metų kovo 26 d.

Iškvieskite Dievo valią į konkrečias planetos problemas

AŠ ESU Dievo Valios Liepsna ir atėjau pakviesti jus sudalyvauti su manimi Dievo valios jumyse pratime. Ar padėsite man? Tuomet prašau jus susitelkti į savo širdį, įsiklausyti į savo liepsną, į savo Dievo liepsną, kuri yra jūsų unikali dvasinė liepsna. Ir nesvarbu, žinote jūs ar ne savo išoriniu protu, kokia yra ši liepsna. Įsivaizduokite ją kaip tik galite, ir tuomet įsivaizduokite, kad ši liepsna plečiasi ir auga, ir apgaubia visą jūsų fizinį kūną. Ir dar ji auga, ir apgaubia visą jūsų energetinį lauką. Ir tuomet ji auga dar daugiau, ir apgaubia visą Žemę.

Ir dabar jūs surandate vieną konkrečią problemą, vieną konkretų tamsos arba blogio pasireiškimą, kuris jus neramina. Ir trumpam nukreipiate savo dėmesį į šią tamsą, tačiau nenusileidžiate į ją, neduodate jai savo galios ir šviesos. Tiesiog matote ją ir matote, jog ji egzistuoja, laikinai egzistuoja šioje planetoje. Ir tuomet aš jūsų prašau garsiai ištarti, savo pačių žodžiais, kad jūs, naudodamiesi jums Dievo suteikta laisva valia, pasirenkate, kad ši tamsos forma, ir už jos slypinti sąmonė – ir žaltiškas melas, iš kurios susiformavo ši sąmonė – jums nebėra priimtina. Pasakykite tai dabar.

O dabar jūsų prašau išvysti, kaip jūsų Dievo Liepsna apgaubia visą Žemę. Ir jūsų liepsna paliečia tamsą – kad ir kur ji bebūtų – ir visą už jos slypinčią sąmonę. Ir jai ją palietus, tamsa užsiliepsnoja nuo jūsų liepsnos, ir jūsų liepsna pavirsta milžiniška banga, nešančia tamsą kaip medžio gabalėlius – pajuodusio medžio – ant savo keteros. Ir ši jūsų Dievo Liepsnos banga rieda vidun, į Dievo Valios Liepsną.

Ir ši Dievo valios liepsna yra didesnė už jūsų Dievo Liepsną, nes ši liepsna yra visos Didžiosios Baltosios Brolijos dvasios liepsna ir ji yra visų pakylėtųjų būtybių, kada nors keliavusių per šią Žemę, atsidavimo Dievo Valiai liepsna. Todėl ši liepsna yra daug galingesnė už bet kokią individualią liepsną, nes ji yra daugybės pakylėtųjų būtybių, dirbančių su jumis, liepsnų visuma.

Ir dabar regite, kaip šios jūsų individualių liepsnų bangos atneša tą tamsą ir išmeta ją į šią liepsną, į šį ugnies stulpą, degantį šiame kambaryje. Ir jūs matote, vizualizuojate, kaip akimirksniu – vos tik paliečia šią liepsną – tamsa sudega ir dingsta; jos nebėra. Ir prašau jūsų bent keletą sekundžių įsivaizduoti šias jūsų Dievo Liepsnų besiritančias bangas, nešančias tamsą į Dievo Valios ugnies stulpą.

Ir tai dabar atlikta, ši tamsa sudeginta šią dieną. Ir tai, kas ką tik dabar įvyko, yra didžiulė tarnystė šios planetos evoliucijoms, nes, iš tiesų, tamsai buvo mestas iššūkis per šias keletą pastarųjų dienų, kurį jai metė Dievo Valios rožinio vigilė, ir tamsa dabar – jūsų vizualizacijų ir jūsų Dievo Liepsnų dėka – buvo surinkta iš visų Žemės kampelių į šį Ugnies stulpą, deginantį visą anti-valią, visą anti-protą.

Ir ši tarnystė neturi precendento šios planetos istorijoje. Nesakau tai norėdamas sukelti puikybę, nes, iš tiesų, daug grupių žmonių ir daug individų yra atlikę unikalias tarnystes, kurių dėka planeta pasistūmėjo žingsneliu pirmyn. Tačiau jūs turėtumėte sau leisti suvokti, kad Dievo galia jumyse ką tik atliko unikalią ir nepaprastai galingą tarnystę. Ir galiu jums pasakyti, jog pamatysite fizinius šios tarnystės rezultatus, pamatysite juos visoje planetoje. Ir taip, daugelis žmonių pasaulyje gali to nepastebėti, ir jie netgi gali nenorėti įsileisti minties, kad vykstantiems fiziniams pokyčiams, kuriuos matysite ateinančiais mėnesiais, galėtų būti dvasinė priežastis.

Tačiau jūs, kurie žinote dvasinę realybę, turėtumėte leisti sau suvokti, kad, kai susivienijate su savo Dievo Liepsna, iš tiesų tampate kaip Aukštai, taip ir žemai. Ir jūs tampate čia žemai pakylėtųjų mokytojų rankomis ir kojomis, ir burnomis. Ir per šį unikalų aštuonetu tarp mūsų tekantį srautą, gali būti perduota tiek daug galios, jog tai iš tiesų gali akimirksniu pakeisti šią planetą.

Norius visus paraginti naudotis šiuo pratimu – nusileisti vidun ir nuspręsti, kad tam tikra tamsos forma daugiau nebėra priimtina Dievo valiai jumyse. Noriu perspėti, kad nepriimtumėte šio sprendimo žmogišku protu. Nes, jei nuspręsite tai žmogišku protu, susidursite su pasipriešinimu šiam žmogiškam protui. Nes, jeigu šio pasaulio princas turės jumyse už ko užsikabinti, jis pasinaudos tuo, kad sukeltų pasipriešinimą jūsų išorinei valiai.

Todėl privalote žinoti, kad ne jūs esate darytojas, tai Dievas jumyse yra darytojas. Ir jūs turite leisti savo AŠ ESU Esačiai priimti sprendimą per jus.

Kodėl atėjote į Žemę

Atėjau išlieti savo meilę jums, kiekvienam iš jūsų. Žinokite, kad šio pasiuntinio papasakotą patirtį,* kai jis patyrė rožinę Dievo Valios meilę, gali patirti kiekvienas iš jūsų, kai atiduosite ego valią Dievo Valiai, esančiai jumyse. Nes juk Dievo valia nėra griežta, teisianti ir pikta valia, siekianti jus apriboti. Dievo valia kyla iš besąlyginės Dievo meilės jums, nes jis tenori visko, kas jums geriausia.

Ir kas gi jums yra geriausia? Tai yra, kad būtumėte tuo, kuo esate, kad atkurtumėte ryšį su savo Dievo Liepsna, kad leistumėte savo šviesai šviesti. Nes, leisdamas savo šviesai šviesti, jūsų gyvybės srautas pajus giliausią palaimą. Giliausia palaima yra jausti, kaip Dievo Liepsnos šviesa teka per jūsų sielą, jūsų protą, jūsų mintis, jūsų emocijas, jūsų veiksmus. Ir viskas, ko tiktai trokšta žmonės – šio jų ilgesio išoriniai dalykai niekada neužpildys. Jie pasijus užpildyti tik tuomet, kai Dievo Liepsnos šviesa tekės per juos.

Ir leisdami Dievo protui tekėti per juos, jie taps daugiau, jie vis geriau ir geriau sugebės įvaldyti šią šviesą. Ir būtent tuomet Dievo protas, Dievo valia, AŠ ESU Esaties valia ir Sąmoningojo AŠ valia susilies į vieną. Ir jūs suvoksite, kad Dievo valia nėra jūsų išorėje, ji yra jumyse.

Ir Dievo valia yra, kad, kai įveiksite ego ir būsite įsitvirtinę savo Dievo Liepsnoje, patys priimsite sprendimus, kur nukreipti šią šviesą. Ir tuo būdu jūs išreikšite jums Dievo duotąjį kūrybiškumą, kuris yra nesulyginamas su jokio kito gyvybės srauto kūrybiškumu. Ir todėl jūs atnešite unikalią dovaną, kuri jums suteiks aukščiausią palaimą, kylančią iš žinojimo, kas jūs esate ir buvimo tuo, kuo esate.

Taigi, matote, Dievas nemėgina jūsų riboti. Tačiau Dievas jus pažadins, jei paliksite tai, kas yra geriausia JUMS, jei paliksite savo pačių esybės aukštesniąją valią. Jei leisite išoriniam protui ir šio pasaulio jėgoms padaryti iš jūsų suskilusį namą, namą, kuris negali išstovėti, tuomet Dievo valia žengs į priekį ir sudrausmins jus ir mes jums iššūkį, ir paspaudys jūsų ego mygtukus, kad sukeltų jumyse reakciją, su viltimi, kad jūsų ego pasidarys toks storžieviškas, jog Sąmoningasis AŠ galiausiai pamatys jį ir tars: „Aš daugiau to nebenoriu. Nebenoriu šio apribojimo. Nebenoriu kartoti šių įsisenėjusių įpročių. Noriu būti laisvas, noriu kažko daugiau.“

Susitaikykite su buvimu Žemėje

Man buvo privilegija tarnauti Dievo Valios Liepsnai labai ilgą laiką, ir galiu jus užtikrinti, kad per šį laiką turėjau unikalią privilegiją mesti iššūkį ego, kurį puoselėjo nemažas pulkas mokinių, atėjusių pas mus per įvairias dispensacijas ir organizacijas. Ir nors daugelis jų susierzina ir nėra labai dėkingi už jų ego mestą iššūkį, aš matau, kas iš tiesų slepiasi už jų išorinės asmenybės. Ir matau, kad tie, kurie yra pasiruošę nubusti, atranda naują laisvę. Ir gilesniame, Sąmoningojo AŠ lygmenyje, jie yra dėkingi, kadangi suvokia, jog tai Dievo meilė neleido jiems slysti vis žemiau ir žemiau į žemyn traukiantį sūkurį, kuriame jie būtų praradę savo didžiausią džiaugsmą ir palaimą. Nes kaip gi galėtumėte, kalėdami savo ego kalėjime, įvykdyti tikslą, dėl kurio atėjote į Žemę?

Aš jums atskleidžiu, kad daugelis jūsų atėjote į Žemę būtent dėl to, kad norėjote transcenduoti, transmutuoti ir transformuoti tam tikrą sąmonės būseną. Norėjote parodyti kitiems, kad įmanoma gimti sudėtingose aplinkybėse, patirti įvairias problemas ir apribojimus ir įrodyti, kad galite virš viso to pakilti, ir šitaip parodyti kitiems žmonėms, kad ir jie gali virš viso to pakilti Dievo, esančio jų viduje, galia.

Daugelis jūsų gali, žvelgdami atgal į savo gyvenimą, matyti, kad padarėte įvairias klaidas ir susidūrėte su įvairiomis problemomis. Ir galite jausti, jog dėl to, kad patyrėte visas šias problemas, nesate verti stoti prieš Dievą, nesate verti sugrįžti namo. Tačiau iš tiesų šios problemos niekada nebuvo jūsų. Tai buvo tai, ką jūs savo noru pasisiūlėte prisiimti, kad parodytumėte kitiems kelią, ir kad prisidėtumėte prie tam tikros sąmonės būsenos ištrėmimo, išsklaidydami ją savo pačių Esybėje.

Tačiau dėka pasaulio programavimo, kuomet jūs užaugote net negirdėję, ką reiškia dvasinė misija ir dangiškasis planas, jūs pamiršote, ko čia atėjote. Jūs prisiėmėte sąmonę, kurios atėjote išsklaidyti, pradėjote su ja tapatintis ir manote negalintys iš jos ištrūkti. Tačiau aš jums sakau – laikas jums pabusti ir suvokti, kad šie apribojimai nėra tikri, jie nėra JŪS, jie nėra jūsų pačių sukurti. Jie yra sukurti jūsų žemesniosios sąmonės, jūsų asmeninio ego ir kolektyvinės sąmonės. Ir jūsų užduotis, jūsų troškimas, buvo ateiti čia, patirti tai, ir tuomet atsiskirti nuo viso to.

Ir jau laikas, jau seniai laikas, atsiskirti nuo šios sąmonės ir parodyti pasauliui, jog, kad ir ką jūs bebūtumėte perėję, kad ir ką bebūtumėte patyrę, kad ir kokias klaidas bebūtumėte padarę, galite rasti atpirkimą savo viduje esančiame Dievuje, savo Dievo Liepsnoje. Ir kai susisiesite su šia Dievo Liepsna, jūsų Dievo Liepsna sudegins viską, kas nepanašu į ją, ir ji sudegins visus jūsų apribojimus, visus jūsų praeities įrašus ir netgi prisiminimą apie juos, kol net nebegalėsite prisiminti, kodėl jausdavotės esantys neverti ar riboti.

Svarbiausias žingsnis dvasiniame kelyje

Ir todėl aš sakau jums, kai susisiesite su Dievo Valia savyje, kai nustosite žiūrėti į šią valią kaip į išorinę ar priešingą jūsų valiai, būsite žengę patį svarbiausią, koks tik begali būti įmanomas, žingsnį dvasiniame kelyje. Nes, kai būsite įveikę šią kliūtį, ir atkursite ryšį su Dievo Valia, suvoksite, kad viskas, kas iš jos išeina, nėra išoriška jūsų valiai. Ir todėl nustosite su savimi kovoti. Vis dar tebekovosite su pasaulio sąmone, siekiančia sukliudyti jums būti tuo, kuo esate. Tačiau, jeigu nebebūsite suskilę savyje, ak, kokia tai laisvė iš tiesų yra!

Kokia tai laisvė yra įveikti susiskaldymą savo paties esybėje, savo paties sieloje. Ir vienintelis būdas įveikti šį susiskaldymą yra suvokti, kad Dievo valia yra jūsų valia. Nes, jeigu manote, kad Dievo valia yra priešinga jūsų valiai, kaip tuomet galėsite savo laisva valia nuspręsti įžengti į Dievo karalystę? Ir kurgi yra Dievo karalystė? Aaa, bet argi Viešpats Kristus nesakė: „Dievo karalystė yra jumyse?“ Ir kaip gi galėsite įeiti į šią vidinę karalystę, jeigu galvosite, kad Dievo valia yra jūsų išorėje ar prieštarauja jūsų pačių valiai?

Tai paprasčiausiai neįmanoma. Ir būtent dėl to mokinys kelyje pirmiausia turi praeiti Čohano**, atstovaujančio Dievo Valios Spinduliui, tarnystę. Ir tuomet tas mokinys gali judėti toliau į kitus spindulius ir pas kitus mokytojus.

Kokia tai man buvo privilegija laiduoti šio Dievo Valios rožinio perdavimą, ir koks tai didelis džiaugsmas mano širdžiai yra matyti tiek daug žmonių, pašventusių save šiam ritualui. Ir todėl dėkoju jums iš visos širdies. Ir, kaip Viešpats Kristus prieš mane, lenkiuosi Dievo Šviesai jumyse ir sakau jums sudie.

* Prieš diktavimą Kim Michaels paaiškino, kad kartą El Morija jį sudrausmino, ir kai jis atidavė dalį savo ego, pajuto ant savęs nusileidžiant švelniausią, rožinę meilę. Jis žinojo, kad tai buvo El Morijos meilė, meilė, kurią pakylėtasis mokytojas jaučia mokiniui, pasiruošusiam atiduoti dalį savo ego ir pakilti aukščiau kelyje.

** Dvasinėje karalijoje egzistuoja septyni pagrindiniai spinduliai, ir kiekvienas spindulys atstovauja tam tikrą Dievo savybę. Pirmasis spindulys yra Dievo Valios spindulys. Kiekvienas spindulys turi mokytoją, kuris tarnauja to spindulio valdytoju. Šis valdytojas yra vadinamas Čohanu. El Morija yra pirmojo spindulio Čohanas.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com