Kai jūsų Aš bus vienas

TEMOS: Dievo teismas idėjai, kad yra tik vienas Dievo sūnus – Atskirtis tarp didesniojo AŠ ir mažesniojo aš – Tebūna jūsų Aš vienas

Kūrėjas per Kim Michaels, 2005 metų kovo 26 d.

Dievo Valios Rožinį jums pristatė Būtybė, Dievo Valios Esatis. Ši Būtybė atstovauja Dievo Valią už formų pasaulio ribų. Jūs dabar girdėjote kalbant El Moriją, kuris atstovauja Dievo Valią formų pasaulyje. Tad ar tuomet neišklausytumėte būtybės, kuri yra aštuoneto srauto tarp formų pasaulio ir pasaulio už formų centre? Tad kodėl kalbėti apie Dievo valią, nekalbant apie Dievą?

Dievo teismas idėjai, kad yra tik vienas Dievo sūnus

Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Dievą ir Žodis buvo Dievas. Ir be jo nebuvo sukurta nieko, kas buvo sukurta. Ar manote, kad žmonės ištarė šiuos žodžius žemesniuoju protu? Ne! Šiuos žodžius ištariau aš, per evangelistą, kurį jūs vadinate Jonu, bet kurio vardas nėra svarbus. Todėl, kad jis nė kiek ne svarbesnis už bet kurį iš jūsų. Kaip ir Jėzus Kristus nėra svarbesnis už bet kurį iš jūsų.

Taip, Jėzus Kristus buvo Dievo Sūnus. Bet kas per žmogiškojo proto beprotybė tikėti, kad visagalis kūrėjas sugebėjo sukurti tiktai vieną sūnų? Kokia beprotybė laiko pasiglemžusi protus tų, kurie save vadina Viešpaties Kristaus pasekėjais, tačiau pavertė jo mokymą ir pavyzdį erezija, paversdami jį vieninteliu Dievo Sūnumi? Šitaip sukurdami stabą, užtemdžiusį amžinąją tikrovę, kad kiekvienas žmogus yra Dievo sūnus arba dukra – jei tik daro tai, ką darė Jėzus – palieka žmogiškąjį ego ir anti-valią bei susivienija su Dievo Valia, esančia juose, kuomet ir jie gali sakyti: „Aš ir mano Tėvas esame viena!“

Tai yra žodžiai, kuriuos trokštu išgirsti iš kiekvieno savo sūnaus ir dukters Žemėje. Nes tuomet iš tiesų Žemė išsilaisvins iš tamsos grandinių, kuriose buvo įkalinta taip ilgai, kad joks sveikas protas negalėtų patikėti, jog tai galėtų būti geradario visagalio Kūrėjo valia.

Todėl Aš atėjau mesti iššūkį šiam protui Žemėje. Ir todėl Aš, šios visatos Kūrėjas, metu iššūkį anti-protui Žemėje. Metu iššūkį šiai anti-valiai ir sakau: „Žemės žmonės ir tie, kurie pakilo iš Žemės, iš tiesų nusprendė, jog jie daugiau nebeįsileis šio proto į savo esybes ir į šią planetą. Ir todėl jūsų valia tampa mano Valia. Ir mano Valia įtvirtinama, per jūsų valią, materialioje visatoje, kurioje aš leidau individo valiai viešpatauti virš Visų Valios.“

Ir todėl sakau: „PAKAKS šiai sąmonei, teigiančiai, kad yra tik vienas Dievo Sūnus, viešpatauti Žemėje! Ji bus pašalinta, ir ji YRA pašalinama šią akimirką. Lenta švariai nuvalyta. Ir taip, žmonės gali iš naujo atkurti šią sąmonę, tačiau viskas, kas iki šios akimirkos buvo iškreipta, yra paimama. Visa tai sudegina ugnis, kuri AŠ ESU.“

[Iškvėpimo garsas]

Dievo iškvėpimas sudegina tai, kas yra iš anti-dievo!

[Įkvėpimo garsas]

O Dievo įkvėpimas įtraukia viską atgal į pradžią, kurioje viskas išvaloma ir perkuriama meilės vibracijomis, iš kurios viskas atsirado.

Atskirtis tarp aukštesniojo AŠ ir žemesniojo aš

Yra pasakyta: „Jo akys negali matyti pikto.“ Ir iš tiesų, Aš nematau pikto per didesniosios Esybės akis, kuri AŠ ESU. Tačiau mačiau piktą per akis individualių būtybių, kuriomis AŠ ESU – mačiau per jus.

Be manęs nieko nebuvo sukurta, kas sukurta. Kai pakylate į lygmenį, kuriame galite tarnauti Kūrėju – kuriam yra duota laisvė sukurti savo paties visatą – yra sąlyga, kad viską privalote kurti iš Savęs, iš savo paties Esybės. Todėl, kad daugiau nėra iš ko kurti. Ir todėl jūs įdedate savo Esybę į viską, ką sukuriate.

Kiekviena individuali Dvasios Kibirkštis iš tiesų esu Aš individualizuotoje formoje. Ir kiekvienai individualiai Dvasios Kibirkščiai yra duota laisva valia. Ir kai jūs gaunate laisvą valią, iš tiesų galite pasirinkti atsiskirti nuo Dievo Kūno. Ir galite pasinaudoti savo laisva valia ir mano Esybės energija, tekančia per jus, kad sukurtumėte kažką, kas kenktų jums patiems ir kenktų kitoms jūsų Savasties dalims.

Būtent dėl to visai planetai tapo įmanoma nugrimzti į žemyn traukiantį sūkurį, atvedusį prie tokios daugybės netobulų sąlygų Žemėje, kad paprasčiausiai būtų neįmanoma aprašyti, kokia būtų Žemė, jeigu viskas būtų buvę harmonijoje su Visų Valia. Žemė taip stipriai skirtųsi nuo šiandieninės, kad joks žmogaus protas nesugebėtų to pilnai priimti, nesugebėtų priimti tyrumo ir potencialo, kuris būtų įkūnytas šioje planetoje. Tačiau kaip tik dėl to, kad aš esu visoje gyvybėje, aš pats esu formoje per jus. Kai kritinė masė individualių Dvasios Kibirkščių nuspręs nebenorintys daugiau toleruoti šių anti-valios ir anti-proto kūrinių, tuomet Aš, Aukštesnysis AŠ, galėsiu dirbti per žemesnįjį aš. Ir todėl žemesnysis aš ir Aukštesnysis AŠ tapsime viena.

Tebūna jūsų Aš vienas

Na ir argi Jėzus nesakė: „Kai jūsų akis bus viena, visas jūsų kūnas bus pilnas šviesos – Dievo šviesos?“ Ir jūsų Biblijose „akis“ (e-y-e) tariasi taip pat kaip ir „aš“ (I), todėl vidinė prasmė yra „aš“. Ir kai jūsų žemesnysis aš ir jūsų Aukštesnysis AŠ taps viena, tuomet Dievo Šviesa pripildys jūsų kūną, kuris yra ne tik jūsų fizinis kūnas, bet taip pat ir Žemės, kurioje gyvenate, kūnas. Ir tai yra magija, kuri iš tiesų nėra magija, bet tokia ji atrodo žmogiškam protui.

Ir tai yra aš-magija, per kurią žemesnysis aš ir Aukštesnysis AŠ tampa viena. Ir todėl sakau: „Drįskite būti tuo, kas esate. Drįskite mesti iššūkį visiems balsams savo pačių sąmonėje, visiems balsams pasaulyje, kurie jus ragina matyti mažesnįjį aš ir Aukštesnįjį AŠ atskirtus.“

Meskite jiems iššūkį, pamatykite jų iliuzijas, atsikirskite jiems, kaip atsikirto Jėzus, kai buvo gundomas. Ir tiesiog žinokite, kad žemesnysis aš yra Aukštesniojo Aš individualizacija. Ir todėl atskirtis neįmanoma, ji tėra iliuzija. Ir šią iliuziją sukūrė išorinė akis (e-y-e) per ego ir išorinio proto viziją. Ir kai tikrasis Aš išvys šios vizijos iliuziją, jis tars: „UŽTEKS!“ Ir tuomet Dievo Šviesa sudegins ją ir perkurs Dievo energiją į meilės tyrumą, į tobulą meilę, išgenančią visas baimes, kurios laiko įkalinusios šią planetą atskirties nuo AŠ sąmonėje.

Linkiu jums Dievo greičio, ir dėkoju JUMS, kad esate manimi formoje. Tai atlikta, tai padaryta, tai užsklęsta, nes tai ištarė Viešpaties lūpos. TAIKA Žemėje! TAIKA!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels