Rytai yra Rytai, o Vakarai yra Vakarai, ir šie du dvyniai iš tiesų susitiks

TEMOS: Energijos tėkmė tarp Amerikos Rytų ir Vakarų pakrančių – Jėzaus vizija apie universalų požiūrį į religiją – Filmų industrijos teismas

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus 2005 metų gegužės 11 d.


„Rytai yra Rytai, o Vakarai yra Vakarai, ir niekad nesusitiks šie du dvyniai,“ kaip sakė poetas. Tačiau aš atėjau įrodyti, kad jis klydo. Būtent dėl to, aš, Jėzus, nusileidau tiesiai į centrinį tašką tarp Rytų ir Vakarų. Atėjau atnešti naujo, universalaus mokymo, kuris galėtų apjungti Rytų mąstyseną su Vakarų. Ir tai galioja ne tik planetos mastu, tai taip pat galioja ir Jungtinių Amerikos Valstijų mastu. Ir galėtume sakyti, kad Rytų pakrantė yra Rytų pakrantė, o Vakarų pakrantė yra Vakarų pakrantė, ir iki šiol šie du dvyniai nebuvo susitikę. Tačiau ir tai privalo pasikeisti, jeigu ši šalis nori pasiekti aukščiausią savo potencialą ir tapti viskuo, kuo ji buvo sukurta būti.

Ir todėl esu dėkingas, kad mano pasiuntinys turėjo progą nukeliauti nuo savo namų Rytinėje pakrantėje iki šios vietos Vakarinėje pakrantėje, nes iš tiesų, kad Rytų ir Vakarų susitikimas galėtų įvykti Amerikoje, jis turi įvykti tarp dviejų didžiausių miestų – Niujorko ir Los Andželo. Šie du miestai sudaro pagrindą, ant kurio laikosi visa tauta, ir todėl, užmegzdami dvasinį ryšį tarp šių dviejų miestų, galite atverti teisingą energijos tėkmę tarp Rytų ir Vakarų pakrančių.

Iš tiesų, Jungtinių Valstijų Rytų pakrantė ir Vakarų pakrantė atstovauja dvi skirtingas mąstysenas, dvi skirtingas sąmonės būsenas. Rytų pakrantė atstovauja Tėvą, Tėvo plėtimosi jėgą. Vakarų pakrantė atstovauja Motinos sutraukiančią jėgą. Tačiau šiandien matote, kad šios rolė šiek tiek apsikeitė vietomis, nes Rytų pakrantė stagnuoja, siekdama valdžios ir kontrolės, kai tuo tarpu Vakarų pakrantė yra daug atviresnė naujoms idėjoms ir naujiems išradimams. Ir visgi Vakarų pakrantė yra atvira šioms naujos idėjoms be sugebėjimo atskirti, nemąstydama, ar jos atitinka aukštesniuosius Dievo įstatymus. Ir todėl matote požiūrį „Viskas leidžiama.“

Ir kai šis disbalansas bus ištaisytas, kas jau buvo pradėta daryti prieš daugelį metų, bet buvo dar labiau pagreitinta per pastaruosius porą metų dėka Motinos Marijos rožinių, išvysite dar didesnę energijos tėkmę Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pamatysite, kaip ši tauta pakils ir taps ne tik ekonomikos ir karine lydere pasaulyje, bet taip pat taps tuo, kuo jai buvo skirta būti – dvasine lydere, dvasiniu pavyzdžiu pasauliui. Ji taps pavyzdžiu tautos, kuri priims ne tik religiją tradicine prasme, bet kartu priims ir naujas idėjas dvasingumo srityje. Ji taps tauta, priimančia universalumo principą religijos srityje, ir todėl galės duoti pavyzdį, kaip daugybė religijų gali sugyventi abipusėje pagarboje ir nekurdamos karų, kuriuos matėte vykstant visoje šioje planetoje, bet ypač Vidurio Rytuose.

Jėzaus vizija apie universalų požiūrį į religiją

Tai yra viziją, kurios aš laikausi, ir kurios mes laikomės šiai tautai: kad universalias idėjas dvasingumo srityje, kad universalų požiūrį į dvasingumą priims didžioji dauguma amerikiečių. Mes nesilaikome vizijos, kad viena kažkuri religija ar viena konkreti organizacija taps dominuojanti. Mes laikomės Amerikos pradininkų vizijos, tai yra vizijos, kad daugelis religijų taikiai sugyvens, gerbdamos viena kitą, o taip pat gerbdamos faktą, kad už išorinių religijų slypi bendras pagrindas, aukštesnis šaltinis, iš kurio atsirado visos religijos.

Tai iš tiesų yra mano žinia paskutinėje knygoje apie religinius konfliktus, ir vien dėl šios priežasties tai yra svarbi knyga. Ji duodama iš dalies tam, kad padėtų atsverti dabartinę tendenciją Jungtinėse Valstijose, kurioje matote žmones arba visiškai pasitraukiant iš bet kokios religijos, arba įstringant kokioje nors fundamentalistinės krikščionybės formoje, neigiančioje mano tikrąjį mokymą, kad Kristus gali gimti kiekvienoje širdyje.

Todėl noriu paraginti tuos iš jūsų, kurie gyvenate Jungtinėse Valstijose, ir tuos iš jūsų, kurie mylite Ameriką, retkarčiais sukalbėti Rytų Vakarų rožinį ir vizualizuoti aštuoneto tėkmę tarp Amerikos Rytų ir Vakarų pakrančių. Kalbėkite šį rožinį ir vizualizuokite, kaip energijos tėkmė atsiveria iš Alfos Rytų pakrantėje ir teka į Omegą Vakarų pakrantėje.

Filmų industrijos teismas

Ir galiausiai, įtvirtinu dvasinę liepsną Los Andželo vietovėje, dvasinę liepsną, kuri teis tuos, kurie apgaudinėja žmones per pasilinksminimų ir filmų industriją. Iš tiesų, be vizijos žmonės pražus, o vizija, kuri tiek daug metų yra transliuojama iš Holivudo, beveik daugiausiai prisidėjo prie to, kad Vandenio aukso amžiaus atėjimas būtų sulėtintas.

Todėl pakeliu savo dešiniąją ranką filmų industrijos teismui ir sakau: „Jūs, kurie nenorite regėti aukštesnės Kristaus vizijos ir nenorite leisti šiai vizijai šviesti per savo gaminamus kūrinius, jūs, kurie renkatės tarnauti mamonai, o ne Dievui, jūs esate teisiami šią dieną Viešpaties Kristaus kiekvienoje širdyje, kurią užteršėte netyrais vaizdais. Tai užbaigta, tai atlikta, tai užsklęsta Dievo širdyje, nes tai ištarė Viešpaties Jėzaus Kristaus lūpos. Amen.“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com