Ateinu suvienyti jėgas su Jėzumi ir Motina Marija

Temos: Aukso Amžius yra projektas „pasidaryk pats“ – Sen Žermeno parama violetinei liepsnai – Nebegaliu dauginti violetinės liepsnos šaukinių

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas 2005 metų liepos 1 d.


Aukso Amžius yra projektas „pasidaryk pats“

Maloningieji ponai ir ponios, aš esu Šventasis Juozapas, bet esu nepalyginamai daugiau. Kai kurie žino mane Sen Žermeno vardu, tačiau sakau jums, aš esu kosminė būtybė, kuri yra daug didesnė už įvaizdį, kurį daugelis žmonių yra susidarę apie Sen Žermeną.

Aš iš tiesų buvau Europos Stebukladarys*, bet sakau jums, toli palikau stebuklų rodymą karališkųjų Europos šeimų nariams, kurie iš tiesų nebuvo atviri universaliai tiesai, kurią mėginau jiems parodyti. Toli palikau tuos, kurie nenorėjo atverti savo širdžių ir protų naujoms naujojo amžiaus energijoms, kurių atnešti ateinu.

Mėginau dirbti su tais, kurie buvo vadovaujančiuose postuose bažnyčioje ir valstybėje, mėginau padėti jiems pamatyti, kad laikas keisti savo poziciją ir liautis išnaudojus žmones. Atėjau išlaisvinti žmones nuo išnaudotojų, kuriems rūpėjo tik valdžia, bet kurie neturėjo nė lašo Kristaus meilės savyje.

Tad šiandien ateinu išlaisvinti Žemę nuo tų, kurie yra netikri mokytojai bet kurioje religijoje, skelbiantys išorinį kelią, kuris žmogui atrodo teisingas, bet baigiasi jis dvasine mirtimi. Ateinu suvienyti jėgas su Jėzumi ir Motina Marija, kadangi puikiai suprantu, kad, kol daugiau žmonių nebus pažadinti tikrajam, vidiniam Visuotinio Kristaus mokymui – mokymui, kurį nuslėpė netikri krikščionybės pamokslautojai – kol nebus pažadinta daugiau žmonių Visuotiniam Kristui, tol Vandenio Aukso Amžius paprasčiausiai negalės ateiti.

Sen Žermeno parama violetinei liepsnai

Nes kas gi yra Vandenio Aukso Amžius? Ar tai yra, kad Sen Žermenas arba Jėzus pasirodys danguje ir staiga nuleis Aukso Amžių? Ne, tai yra klaidingas įvaizdis. Ko gi žmonės išmoktų, jeigu gautų Aukso Amžių be vidinių pastangų, nepadauginę savo talentų ir nebuvę atviromis durimis, per kurias Aukso Amžius galėtų ateiti į įsikūnijimą?

Sakau jums, jie neišmoktų nieko, ir todėl ir toliau liktų aklais pasekėjais, sėdinčiais savo bažnyčiose, stebeilijančiais į pamokslininką kiekvieną sekmadienį, nekreipiančiais dėmesio į tai, ką jis sako, o tuomet einančiais ir gyvenančiais žmogišką gyvenimą, pasaulietinį gyvenimą visą likusią savaitę. Galvodami, jog galės ateiti sekantį sekmadienį ir išpirkti savo nuodėmes – supdamiesi šitaip aukštyn žemyn ant šių supynių, trypčiodami vietoje tame pačiame sąmonės lygmenyje, su kuriuo gimė, arba tame pačiame sąmonės lygmenyje, su kuriuo nugyveno 10, 15 ar 50 praeitų gyvenimų.

Ar manote, jog dėl to prašiau violetinės liepsnos** dispensacijos šiai Žemei – kad žmonės galėtų naudotis violetine liepsna savo nuodėmėms transformuoti, o tuomet galėtų eiti ir iš naujo daryti nuodėmes? Ne, ne toks buvo mano noras. Aš norėjau, kad violetine liepsna žmonės galėtų naudotis kaip malone, kad jie galėtų pakilti virš savo praeities naštos ir galėtų laikytis Kristaus priesako „Eik ir daugiau nebenusidėk,“ nes būtų palikę nuodėmės sąmonę, būtų pakilę aukščiau ir pakilę aukščiau savo asmeniniame Kristiškume, būtų atpažinę Kristų savyje.

Iš tiesų, aiškiai mačiau, anuomet XX-ojo amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje, kad žmonija yra taip slegiama savo pačių praeituose gyvenimuose susikurtos karmos, jog nėra jokių šansų, kad jie galėtų atpažinti Kristų savyje. Ir todėl maldavau kosminės hierarchijos suteikti violetinės liepsnos dispensaciją, kad žmonės galėtų gauti atokvėpį nuo šios naštos. Norėjau, kad, gavę atokvėpį nuo šios naštos, jie taptų laisvi pažvelgti savo vidun ir atrasti šį Visuotinį Kristų.

Ir iš tiesų, kai kurie žmonės padarė tai, tačiau nepakankamai žmonių tai padarė. Daugelis žmonių tiesiog pasakė: „O, ačiū, Sen Žermenai, kad paėmei šią naštą iš manęs, tai aš tuomet tiesiog parėjęs sukalbėsiu daugiau violetinės liepsnos šaukinių ir vėl būsiu laisvas.“

Tai niekada nebuvo mano intencija. Kaip galima manyti, kad aš, pakylėtoji būtybė, būčiau atėjęs į Žemę duoti žmonėms neužpildytą čekį, kurį jie galėtų bet kuriuo metu išsigryninti ir apmokėti savo skolas. Kas tai per kvailystė? Kas sumąstė šią idėją? Tai tikrai negalėjo būti žmogus, kuris būtų pasiruošęs pažvelgti į savo širdį ir atrasti Kristaus tiesą, kuri kaip kalavijas atskiria tikrą nuo netikro.

Nebegaliu dauginti violetinės liepsnos šaukinių

Todėl ateinu tvirtai pasiryžęs pridėti savo momentumą prie Motinos Marijos ir Jėzaus momentumo. Ir ateinu jums pasakyti: „Aš, Sen Žermenas, nebeturiu dispensacijos iš kosminės hierarchijos dauginti violetinės liepsnos šaukinių, ar jie būtų buvę perduoti per šią ar aną ankstesnę dispensaciją.“ Nebegaliu jų dauginti, nes nepakankamai žmonių pasinaudojo violetine liepsna, kad pakiltų aukštyn savo Kristiškume. Todėl nebegaliu pridėti savo momentumo jūsų kalbamiems šaukiniams, ir jūs iš jų gausite naudos tik tiek, kiek patys sugebėsite iškviesti šviesos per savo pačių širdies liepsną.

Tačiau aš paprašiau ir gavau kitą malonę, kitą dispensaciją, pridėti savo laisvės momentumą, dauginant Motinos Marijos rožinių poveikį. Ir todėl turiu jums pasakyti, kad akceleracija, kurią galėjau pridėti prie ankstesnių dispensacijų šaukinių, dabar bus pridedama prie šių Stebuklingos Laisvės invokacijų ir visų kitų ateities invokacijų, kurios iš tiesų bus Vandenio amžiaus rožiniai, kuriuos mes perduosime.

Tai iš tiesų yra didelė dovana, ir ji yra duodama tiems, kurie yra pasirengę būti teisingais valdytojais, kurie pasirengę dauginti savo talentus, užuot užkasę juos atskirojo proto ir žmogiškų troškimų bei geismų žemėje. Aš taip pat su jumis dar kalbėsiu, ir todėl dabar pasitraukiu, ir sakau jums labos nakties bei gero poilsio. Tad būkite pasirengę ir tikėkitės, ko nesitikite. Labos nakties!

* 16-ajame ir 17-ajame amžiuose Sen Žermenas dirbo su daugeliu Europos karalių, siekdamas įkurti Jungtines Europos Tautas. Jis buvo žinomas kaip Europos Stebukladarys, nes atlikinėdavo įvairius stebuklingus žygius, pavyzdžiui, pašalindavo defektus deimantuose, atsirasdavo tarsi iš niekur, ir išlaikė jaunatvišką išvaizdą daugiau kaip šimtą metų.

** Nuo 4-ojo dešimtmečio Sen Žermenas per įvairius judėjimus perdavė didelį skaičių violetinės liepsnos šaukinių ir afirmacijų. Iki to laiko violetinė liepsna buvo žinoma tik slaptų bendruomenių ir ordinų pašvęstiesiems. Sen Žermenas gavo ypatingą dispensaciją atskleisti violetinės liepsnos mokslą plačiajai visuomenei.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com