AŠ ESU čia!

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas, 2005 m. liepos 5 d.

AŠ ESU Mykolas ir esu čia ginti tų, kurie sergėja Motinos Šviesą. Nes aš gyniau Motinos Šviesą daugybę amžių šioje planetoje, ir pasiekiau nemažą momentumą, kurį esu pasirengęs pridėti prie jūsų pačių momentumo, stodamas už jus ir jūsų pastangų sergėti Motinos Šviesą Vandenio Amžiuje, keliant ją į tyrą viziją Žemei, laikomą Sen Žermeno prote, laikomą Jėzaus Kristaus prote, laikomą Dievo prote, laikomą Marijos ir visų pakylėtųjų mokytojų protuose, kurie taip nepaprastai myli šią planetą, jog pasiliko su ja per visus tamsiuosius jos amžius.

Todėl esu čia ir liksiu čia. Aš jau daviau jums savo rožinį ir savo rožinį Motinai Rusijai. Duosiu jums rožinį ginti Motinos Šviesą Amerikoje. Ir duosiu jums kitus įrankius, kai ateis tinkamas metas ir Žemė bei Žemės evoliucijos tai užsitarnaus. Neatėjau jums duoti ilgo mokymo. Tiesiog atėjau pasakyti: „AŠ ESU čia!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels