Veidmainiai nesibelskite!

TEMOS: Ego netenka galios, kai pamatote, kas jis per vienas – Liaukitės mėginti išvengti savo ego! – Ego neleidžia jums žengti sekančio žingsnio – Visiško nuolankumo kelias – Kaip padėti Jėzui pažadinti kitus

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2005 m. liepos 5 d.


Ego netenka galios, kai pamatote, kas jis per vienas

Aš, Jėzus, taip pat pridedu savo momentumą prie Motinos Šviesos Sergėtojų judėjimo. Atėjau čia pasilikti su jumis, ir tai, ką siūlau, yra tai, kad aš būsiu tasai, kuris inicijuos kiekvieną, pasirengusį paleisti savo ego. Kiekvieną, kuris bus pasirengęs leisti, kad jo ego būtų apnuogintas, kad jie galėtų pamatyti, kas jis per vienas, ir tuo būdu galėtų atsiskirti, atskirti savo Sąmoningąjį AŠ nuo ego kalėjimo.

Tiek daug krikščionių galvoja, kad esu švelnus mokytojas. Tačiau aš esu tiesus mokytojas. Nežaidžiu žaidimų, ir nežaisiu žaidimų su niekuo, kas ateis į šį judėjimą. Nes jeigu nesate pasirengę paleisti savo ego, esate laisvi eiti kitur, kur jie jūsų ego popins, užuot padėję jums nuo jo atsiskirti.

Tačiau sakydamas, kad esu tiesus mokytojas, nesakau, kad nesu mylintis mokytojas. Ir svarbu, kad pamąstytumėte apie skirtumą, nes, iš tiesų, mano meilė yra tobula meilė, išginanti visas baimes. Ir puikiai žinau, kad daugelis žmonių bijo, kad jų ego bus apnuogintas, bijodami to, kas nutiks, kai jie nebegalės slėptis už to ar ano gudraus argumento, kuris buvo suformuluotas Žalčio prote, įviliojusio šios planetos evoliucijas į melo pinkles.

Liaukitės mėginti išvengti savo ego!

Tiek daug dvasingų žmonių mėgino išvengti kalbų apie ego, nors ir kalbėjome apie jį keliose dvasinėse organizacijose. Jie baiminosi, kad jeigu jų ego bus apnuogintas, jie turės patirti kažkokią krizę, praras savo savivertės jausmą arba kitais būdais patirs tapatumo krizę.

Todėl jums tereikia tik truputėlį pakeisti savo tapatumo jausmą. Turite užduoti sau klausimą: „Žinant tai, ką žinau apie dvasinį kelią – ir tikslą tapti laisvu Kristaus sąmonėje, tikslą patirti didesniąją laisvę, pakylant aukščiau virš ego – žinant tai, ką žinau, ar iš tiesų yra tokia mano ego dalis, kurios nenorėčiau atiduoti, jeigu galėčiau ją pamatyti?“ Ir manau, kad, jeigu apie tai medituosite, išvysite savo širdyse, jog iš tiesų nėra nieko, ko nenorėtumėte atiduoti, kad galėtumėte priartėti prie Dievo meilės, kad galėtumėte būti tuo, kuo esate, ir galėtumėte išreikšti tai, kuo esate. Kai pasiekiate šį suvokimą, jums nebereikia bijoti ego arba bijoti, kad jūsų ego bus apnuogintas.

Jums nebereikia bijoti, kad padarysite klaidą, nes, ar padarytumėte šią klaidą, ar jos nepadarytumėte, bet kuriuo atveju tai gali padėti atskleisti dalį jūsų ego ir gali padėti jums jį įveikti. Ego neturi jums visiškai jokios galios. Galią jis jums turi tik tą, kurios dar nepamatėte, nepamatėte iliuzijos, už kurios jis slepiasi, ir todėl dar negalite nuo jo atsiskirti. O tą akimirką, kai jį pamatysite, ir tą akimirką, kai nuspręsite atsiskirti nuo jo, jis jums nebeteks galios ir galėsite pereiti pro jį kiaurai. O kai tai pradėsite suprasti, suvoksite, kad ego įveikimo kelias nėra sunkus kelias. Tai nėra baimės kelias, tai nėra gėdos kelias, tai nėra kelias, kuriame jaustumėtės nevykėliu arba manytumėte, jog nesate pakankamai geri, nes jumyse vis dar yra tas ar anas ego aspektas.

Jūs esate daugiau negu ego. Ir aš jums priminsiu, dar ir dar kartą, kad jūs esate daugiau. Jūs esate nepalyginamai daugiau, ir būtent tai mes mylime. Ir kai suvokiate, koks nepalyginamai didingesnis jūs esate, nebelieka problemos paleisti ego.

Tačiau ego esmė yra būtent tai – kad jūs jo arba negalite matyti, arba nenorite paleisti. Ego visada mėgina išlikti pasislėpęs. Ego visada mėgina jus įtikinėti, kad negalite žengti sekančio žingsnio kelyje, negalite išeiti pro kalėjimo duris. O tuomet, kai suvokiate, kad galite eiti pirmyn savo kelyje, ego mėgina priversti jus galvoti, kad nenorite to daryti, arba kad jums nėra leidžiama tą daryti.

Ego neleidžia jums žengti sekančio žingsnio

Ego esmė iš tiesų yra ta, kad būtent ego kliudo jums žengti sekantį žingsnį arčiau Dievo. Iš tiesų, ego turi daug savybių, tačiau ego esmė yra ta, kad jis yra tai, kas neleidžia jums žengti sekančio žingsnio savo kelyje. Ir kai pradedate tai suvokti – ir kai suvokiate, kad didesnioji jūsų esybės dalis yra bekompromisiškai pasiryžusi žengti tą sekantį žingsnį – tai kodėl tuomet turėtumėte bijoti ego? Kodėl turėtumėte bijoti jo apnuoginimo? Jūs tik apsidžiaugtumėte, jeigu jis būtų apnuogintas, nes dabar galėtumėte tarti: „A, jau jį matau. Ir dabar jau galiu jį paleisti.“

Kaip sakiau jums per Velykas, raktas į pergalę ir į ėjimą keliu yra tai, kad turite atiduoti viską, kas netikra. Turite tai atiduoti, turite tai paleisti. Tačiau negalite to paleisti, negalite to atiduoti, kol tai nėra jūsų, kol netampate to, ką turite atiduoti, šeimininkais. Tad galime sakyti, kad ego pirmiausia mėgins sukliudyti jums tapti tos ego dalies savininku, mėgins sukliudyti jums pamatyti jį arba mėgins sukliudyti jums pripažinti, kad: „Taip šita žmogiškojo ego dalis vis dar tebegyvena mano savasties talpykloje.“ O tuomet, jeigu jūs jį jau pamatysite, jis mėgins sukliudyti jums jį paleisti, mėgindamas priversti jus galvoti, kad jums kažkodėl jis yra reikalingas.

Ir tai yra raktas – ir šis raktas yra suvokimas, kad esate pasirengę visa tai paleisti, nes mylite kažką daugiau už pasilikimą savo komforto zonoje. Ir aš būsiu čia, kad padėčiau visiems tiems, kurie yra pasirengę paleisti ego. Duosiu dar daugiau mokymų ir įrankių, kai laikas bus tinkamas ir ciklai bus palankūs. Tačiau kol kas pasakysiu: „Sen Žermenas aiškiai pasakė, kad jis daugiau nebeleis ego kvailiojimų. Jeigu norite būti Sen Žermeno mokiniu ir padėti jam įkūnyti Vandenio Amžių, tuomet nusikratykite savo ego, prieš eidami pas jį.“ O aš esu tas, kuris padės jums nusikratyti šio ego, kad galėtumėte įvykdyti savo dangiškąjį planą ir galėtumėte dalyvauti Aukso Amžiaus bendrakūrime su Sen Žermenu.

Visiško nuolankumo kelias

Todėl prikalu skelbimą, kad ieškau tų, kurie yra pasirengę padėti Aukso Amžiaus bendrakūrime. Ir galbūt matėte kai kuriose įmonėse ant durų kabantį skelbimą: „Reikalinga pagalba. Kreiptis vidun.“ Ir aš dabar prikalu šį skelbimą, nes man reikalinga jūsų pagalba. Ir turite kreiptis vidun, tai reiškia, kad turite kreiptis į savo vidų, eiti vidun ir atrasti savo ego, ir tuomet paleisti jį.

Tačiau aš taip pat keliu tam tikras sąlygas. Prieš du tūkstančius metų iššvaisčiau nemažai laiko ir energijos kalbėdamasis su tais, kurie nenorėjo net pagalvoti, kad jiems reikėtų keistis, kad jie turi ego; su tais, kurie manė esantys tobuli, kurie manė esantys patys išmintingiausi, manė esantys išrinktieji Dievo žmonės, ir todėl jiems nereikia keistis. Problema yra visuose kituose ir būtent tie visi kiti privalo pasikeisti. Mano dideliame skelbime parašyta: „Reikalinga pagalba. Kreiptis vidun.“ Tačiau mažomis raidėmis apačioje parašyta: „Veidmainiai nesibelskite.“

Kelias, kurį siūlau, yra tas pats kelias, kurį siūliau prieš 2000 metų. Tai yra visiško nuolankumo kelias. Ir netgi mano mokiniai, kurie praleido trejus metus su manimi, iki galo nesuvokė šio kelio. Ir būtent dėl to jie ėmė ginčytis tarp savęs, kas bus didžiausias tarp jų man juos palikus. Tą akimirką patyriau vieną iš tų „atsitrenkimo į betoninę sieną“ patirčių, ir tariau sau: „Ar tai reiškia, kad po trijų metų jie nesuprato tavo žinios? Ar nesugebėjai jų protuose pralaužti skylės, kad jie suprastų, ką reiškia kelias?“

Bet šiandien aš esu daug geresnėje pozicijoje, nes yra žymiai daugiau žmonių, sugebančių matyti, ką reiškia kelias. Tai nėra kelias, kuris atrodo žmogui teisingas ir kuriame yra garbinamas ego. Ne, tai yra visiško nuolankumo kelias, visos ego puikybės paleidimo kelias, kad tiesiog galėtumėte visa tai palikti ir būti laisvi. Tai yra kelias, kurį aš siūlau. Siūlau jį su visa savo meile. Ir su meile vesiu jus šiuo keliu į laisvės viršūnę. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad meilė ne visada yra švelni, nes kartais reikia tvirtos rankos, norint pažadinti. Ir tai susiję su tuo, kaip turėtumėte kalbėti su kitais žmonėmis apie dvasinį kelią.

Kaip padėti Jėzui pažadinti kitus

Kol vis dar tebesate šiek tiek įstrigę savajame ego, naudingiau būtų laikytis požiūrio, kad, jeigu žmonės neklausia, jūs nieko ir nesakote. Tegul pirma jie paklausia, o tuomet jau galite duoti jiems tai, ko jie prašo. Tačiau ateina toks momentas, kai pasiekiate tam tikrą vienybės su savuoju Kristaus AŠ laipsnį. Ir dabar jau esate laisvi nuo ego, ir todėl nesieksite primesti savo ego įsitikinimų kitiems, bet iš tiesų dirbate – iš tiesų gyvenate – tam, kad išlaisvintumėte žmones. Ir nuolatos judate pirmyn kartu su savo Dievu.

Ir tuomet jums jau nebereikia rūpintis tuo, kad leistumėte žmonėms pirma paklausti, prieš pasakodami jiems apie kelią, nes dabar suvokiate, kad Žemėje yra daugybė žmonių, kurie taip kietai miega, kurie yra taip giliai nugrimzdę į neišmanymą, jog paprasčiausiai nežino, ko klausti. Jie nežino, kaip klausti, jie netgi nedrįsta klausti. Tad kaip šie žmonės galės tapti laisvi? Jie netaps laisvi, jeigu sėdėsite laukdami, kol jie paklaus, o jie nežinos, ko klausti.

Todėl jūs turite būti tie, kurie imtųsi iniciatyvos, kaip dariau aš daugybę kartų savo gyvenime. Aš ėjau pas žmones. Buvau pasirengęs stoti žmonėms skersai kelio ir išprovokuoti juos sakydamas: „Tu miegi! Tau reikia pabusti!“ Buvau pasirengęs išvartyti pinigų keitėjų stalus, sugebėjusius įslinkti į šventyklą, kuri iš tiesų yra vidinė širdies ir proto šventykla, ir pardavinėjusius savo žaltiškų melų prekes Dievo šventykloje.

Ir kai pasiekiate tam tikrą Kristiškumo laipsnį, esate pasirengę taikyti šį metodą. Nebūtina tai daryti griežtai, tačiau pasieksite tokį tašką, kuomet iš vidaus žinosite, koks būtų tinkamiausias metodas kiekvienam žmogui. O kol dar neturite šio aiškaus vedimo, mano pasiūlymas būtų toks. Prieikite prie žmonių taip. Sakykite: „Juk žinai, kad yra geresnis būdas? Juk žinai, kad tau nereikia viso šito patirti? Juk žinai, jog tau nereikia kęsti šitos problemos. Juk gali ją išspręsti. Gali ją paleisti. Ar norėtum sužinoti kaip?“

Arba galite sakyti: „Žinai, turėjau tokią pačią problemą ir aš ją išsprendžiau va šitaip. Ar norėtum, kad tau padėčiau?“ O tuomet, jeigu jie atsako neigiamai, galite mėginti dar kartą, iki trijų kartų. Tačiau, jeigu jie atstumia jus tris kartus, tuomet pasitraukite ir sakykite: „Atlikau savo pareigą šiai sielai, ir dabar jau pačiai sielai reikia rinktis, ar ji pakils ir panorės paprašyti pagalbos.“

Prašykite ir gausite. Prašymas yra vertingas dalykas. Tačiau, kaip sakiau, jeigu nežinote, ko prašyti, ko klausti, tai kaip tuomet siela galėtų netgi sugalvoti tinkamą klausimą? Todėl padėkite žmonėms, duodami jiems klausimus. Padėkite žmonėms, padėdami jiems suprasti, kad yra daug daugiau ką sužinoti, kad yra daug daugiau klausimų, kuriuos galima užduoti apie gyvenimą. Ir jeigu jūs paklausite manęs, tuomet aš, per jūsų Kristaus AŠ, padėsiu jums padėti kitiems. Todėl kreipkitės į mane vidun.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com