Koks didelis džiaugsmas būti šventųjų apsuptyje

TEMOS: Amžinojo Kvėpavimo instrukcija – Nebijokite daryti klaidas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2005 m. liepos 5 d.


Mano Mylimosios širdys, mano širdis perpildyta Motinos džiaugsmu. Dar niekada anksčiau savo kelionėje su šia planeta nesijaučiau tokia apdovanota būti apsupta šventųjų apačioje ir Šventųjų Viršuje. Stoviu viduryje tarp jūsų, esančių įsikūnijime ir mokytojų, kuriuos girdėjote laiduojant savo paramą Motinos Šviesos sergėjimui.

Esu dėkinga tiek vieniems, tiek ir kitiems, ir iš tiesų sakau: „Matau jus čia apačioje kaip viena su mumis Viršuje. Nematau jokio skirtumo. Matau tik širdžių vienovę ir tobulą aštuoniuke tekantį srautą, kuris iš tiesų atneš tyrą viziją į fizinį pasaulį ir įkūnys Dievo karalystę Žemėje.“ Ir todėl aš ateinu užsklęsti šį naują judėjimą ir suteikti jam savo Motinos meilės postūmį.

Amžinojo Kvėpavimo instrukcija

Noriu duoti jums instrukcijas Amžinojo Kvėpavimo pratimui. Kai vizualizuosite spiralę, nesirūpinkite, ar ji sukasi pagal laikrodžio rodyklę, ar prieš laikrodžio rodyklę. Vizualizuokite ją taip, kaip jums atrodys natūraliausia, nes gilesnė spiralės prasmė yra tai, kad iš tiesų egzistuoja Alfa aspektas ir Omega aspektas. Iš tiesų egzistuoja kylanti ir besileidžianti spiralė.

Tačiau kylančią spiralę jums duodu pirmiausia, nes pirmiausia turite pakylėti Motinos Šviesą į karūną ir užmegzti ryšį su Buda, ir tik tuomet galėsite būti instrumentais, galinčiais parnešti tyrą viziją į fizinį pasaulį ir ją čia įkūnyti. Kai kurie iš jūsų jau esate pakylėję Motinos Šviesą, ir todėl galite susirasti kryptį, kuri jums atrodys tinkamiausia. Tuomet ir laikykitės tos krypties, ir leiskite srautui tekėti natūraliai.

Nebijokite daryti klaidas

Jūs dabar esate Vandenio Amžiaus pirminėje stadijoje, ir galiu jums pasakyti, kad perdirbinėjote proto būseną, kuri žmoniją slėgė ne vieną dešimtmetį. Tai yra baimė, kurią jaučia vaikai, prieš palikdami namus, prieš išskleisdami savo sparnus ir leisdamiesi į savarankišką skrydį. Nes iš tiesų, kol nebūsite pasiekę tam tikros atsiskyrimo nuo ego stadijos, bijosite laisvės. Yra daug lengviau, kai kažkas kitas sako jums, ką turėtumėte daryti. Ir būtent tai yra raktas į ego kilmės supratimą – apie kurį jums papasakosiu daug išsamiau savo netrukus išeisiančioje knygoje.

Tačiau pasakysiu štai ką: Kai siela suvokė nupuolusi ir atsiskyrusi nuo mokytojo, ji nusprendė padariusi tokią didelę klaidą, jog nebenorėjo priiminėti sprendimų. Todėl jai reikėjo, kad kažkas kitas priiminėtų sprendimus vietoj jos, ir tas „kažkas“ tapo ego, vadovaujamas šio pasaulio princo. Raktas į Motinos Šviesos pakėlimą aukštyn ir savojo tapatumo susigrąžinimą turi būti jūsų pasiryžimas priiminėti sprendimus.

Ir bus toks laikas, kuomet turėsite pradėti priiminėti sprendimus, nors dar neturėsite pasiekę pilno Kristaus įžvalgumo, kad visada priimtumėte teisingą sprendimą. Tačiau kaip sakėme, nėra svarbu, ar priimsite teisingą ar klaidingą sprendimą, kol būsite pasirengę pasimokyti iš šio sprendimo ir pakilti aukščiau. Nes tuomet kiekvienas sprendimas, kad ir kokius padarinius jis turėtų fizinėje oktavoje, gali būti paverstas pergale, kurios dėka priartėsite prie savojo Kristiškumo.

Yra daug geriau padaryti klaidą ir sužinoti, ko nereikia daryti, nei stovėti neapsisprendžiant ką daryti. Tikrieji mokiniai yra tie, kurie yra pasirengę BANDYTI, kurie yra pasirengę dėti pastangas ir tuomet, pasimokę iš to, yra pasirengę pakilti aukščiau. Ir tai iš tiesų yra moto tų, kurie yra Motinos Šviesos sergėtojai. Kaip sakė El Morija, mes jums nesakysime kiekvieno mažmožio, ką turėtumėte daryti, nes jūs turite išreikšti savo pačių kūrybiškumą – tai yra mūsų sandorio dalis.

Ši sandorio dalį priklauso atlikti jums. Ir kai ją atliksite, kai padauginsite tuos talentus, mes jums duosime savo padauginimo faktorių, tačiau jūs privalote žengti tą pirmąjį žingsnį. Ir turite žengti sekantį, ir dar sekantį žingsnį, ištyrinėdami ir išbandydami įvairias iniciatyvas, atrasdami, kad galbūt jos neveikia taip, kaip tikėjotės – nes pasaulis į tai neatsako taip, kaip tikėjotės – bet tuomet neturite leisti sau sustoti. Niekada neturėtumėte įsileisti į save nusiminimo ir sakyti: „Ak, tai beviltiška. Nieko su šia planeta negalima padaryti.“

Neįkliūkite į žaltiško proto žabangus. Bet kaip mes dabar jau sakėme keletą kartų, visada būkite pasirengę žengti sekantį žingsnį. Aš esu ten, kur jūs žengiate šį sekantį žingsnį. Esu ten, kad apglėbčiau jus savo pilna meile kiekviename žingsnyje, kuriuo palypėjate aukštyn kelyje. Ir tai yra momentumas, kurį pridedu prie šio naujojo judėjimo ir sakau: „Puikiai padirbėta! Judėkime pirmyn, nes dar daug žmonių reikia pažadinti.“

Ir mūsų laukia didelis darbas iki 2012 metų, kuomet mes iš tiesų tikimės atnešti masinį prabudimą, kuomet žmonės staiga prabus ir suvoks, kad išaušo nauja diena, kad Žemės planetai kelio atgal nebėra. Tai yra mano vizija. Keliaukite su manimi ir iš tiesų išvysite naują dieną. Tad užsklendžiu jus meilėje visų tų Viršuje, kurie ne taip jau ir skiriasi nuo jūsų, bet kurie iš tiesų yra didesnioji jūsų pačių dalis. Tėvo, Motinos, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, visos pakylėtųjų mokytojų Dvasios vardu, tai užsklęsta. Taika, Taika, Tyla!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels