Kreipkitės į mane, kad gautumėte mano mantiją

Pakylėtasis Mokytojas Sanat Kumara, 2005 m. liepos 5 d.


Aš esu žinomas kaip Dienų Senovinis. Esu žinomas kaip amžinasis jaunuolis. Tačiau aš esu daugiau už bet kurį iš šių įvaizdžių. Aš esu tas, kuris atėjau į Žemę prieš daugybę amžių, kai Žemė buvo ant susinaikinimo ribos, per tamsą, kurią įkūnijo žmonės.

Buvau žinomas kaip Sanat Kumara, tačiau aš esu daugiau. Ir šioje „daugiau“ liepsnoje esu čia tam, kad pridėčiau savo „daugiau“ momentumą šiam naujam judėjimui. Aš suteikiu paramą, suteikiu dispensaciją šiam judėjimui. Ir tai yra mano mantija, mantija, kurią dėvėjau ateidamas į Žemę ir nusileisdamas į tankias šios planetos energijas. Tai yra mantija, kuri pažadins sielą ir nubudins sielą gyvenimo realybei, amžinojo gyvenimo realybei, kad yra kai kas daugiau, nei tai, ką siela šiuo metu patiria aplinkui save.

Žmonės gali kreiptis, ir jiems augant savo pasiekimuose, aš jiems duosiu šią mantiją. Žinosite, kada kreipsitės dėl šios mantijos, kada tapsite vertais dėvėti šią mantiją. Ir pajusite nusileidžiant ją ant jūsų, ir pajusite ugnį, degančią jūsų širdyje, kad, pamatę miegantįjį, galėtumėte susiderinti su mantija, ir per šią mantiją galėtų ištrykšti Dievo Šviesa ir pažadinti tą sielą, ir uždegti tą liepsną širdyje, kuri yra raktas į augimą, raktas į laisvę.

Tai galiu būti aš pats, arba gali būti Jėzus, Sen Žermenas, El Morija, Motina Marija arba bet kuris pakylėtasis mokytojas, dirbsiantis per šią mantiją. Tai gali būti jūsų pačių AŠ ESU Esatis. Tačiau argi tai svarbu? Juk čia viršuje mes visi esame viena. Ir raktas į šio judėjimo sėkmę yra tai, kad jūs save matytumėte vienovėje apačioje, per savo pačių vidinę vienovę su didesniąja Esybe, kuria esate.

Jūs – kurie esate dvasingi žmonės įsikūnijime – esate pasirengę suburti šį branduolį, kuris iš tiesų pasklis kaip ratilai vandenyje, apšviesiantys visus tuos, kurie yra dvasiškai mirę, tuos, kurie yra įstrigę veidmainystėje ir neišmanyme. Tad noriu jus pagirti. Noriu jus pasveikinti. Ir sakau jums: „Esu čia su jumis.“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels