Vizualizuokite geresnę ateitį, suvokdami šiandienos problemas

Temos: Kodėl Amerika patiria gamtos kataklizmus – Amerikiečiai garbina netikrą dievą – Valdžios elitas užliūliavo ir užmigdė žmones – Dvasinė uragano priežastis – Iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms – Amerikos karminis pažeidžiamumas – Energetinės politikos būtinybė – Golfo pakrantės pažeidžiamumas – Būkite išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis – Išlaikykite pozityvią ateities viziją – Naujos technologijos būtinybė – Panašumai tarp Jungtinių Valstijų ir Romos Imperijos – Būkite kūrybingu elitu ir veikite – Supratimas, ką rožiniai gali ir ko negali padaryti – Sunkūs klausimai Amerikai – Viskas Žemėje yra tarpusavyje susiję

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas 2005 metų rugpjūčio 31 d. per Kim Michaels


Kodėl Amerika patiria gamtos kataklizmus

Laisvės Draugai, aš esu Sen Žermenas, ir atėjau pakalbėti su jumis apie neseniai per Jungtines Valstijas praūžusį uraganą [Uraganas Katrina]. Pasirinkau kalbėti šia tema vietoj Motinos Marijos, nes aš esu vienas iš pagrindinių pakylėtųjų mokytojų, remiančių Jungtines Amerikos Valstijas. O šis kataklizmas turės pasekmes visai tautai ir gali atnešti arba ilgalaikį pozityvų potencialą arba ilgalaikį negatyvų potencialą.

Noriu iš pradžių aiškiai pasakyti, kad visi pakylėtieji mokytojai labai užjaučia visus tuos, kurie prarado gyvybes, šeimos narius, namus ar verslą – ir netgi prarado savo gyvenimo būdą – dėl šio kataklizmo. Neturiu jokių intencijų kalbėti taip, lyg būtume nejautrūs žmonių kančioms Žemėje.

Tačiau aš atėjau dalintis ne užuojauta – atėjau pasidalinti supratimu. Juk paprastai žmonės, kai susiduria su situacijomis, kurios juos išpurto iš normalios sąmonės būsenos, klausia: „Kodėl tai nutiko?“ Deja, daugelis žmonių klausia: „Kodėl tai nutiko man,“ užuot uždavę gilesnį klausimą apie tai, kas sukėlė šį įvykį, ir kokia galėtų būti pamoka, kurią iš šio įvykio reikėtų išmokti.

Mano Mylimieji, Motina Marija labai daug kalbėjo apie ryšį tarp žmonijos sąmonės ir gamtos kataklizmų. Ji pamėgino atlikti beveik neįmanomą užduotį – pažadinti žmones jų dabartinės situacijos Žemėje realybei, nesukeldama baimės jų esybėse.

Tai yra labai liūdnas faktas, kad tiek daug žmonių Žemėje miega ir atsisako nubusti bet kokiam supratimui, išeinančiam už ribų to, kuo jie nori tikėti. Ir todėl vienintelis būdas pažadinti šiuos žmones yra, kad koks nors įvykis išpurtytų juos iš jų dvasinės komos, įvykis toks siaubingas, kad jie tiesiog negalėtų jo ignoruoti. Štai kodėl mes, pakylėtieji mokytojai, dažnai turime pasitraukti ir tiesiog stebėti, kaip karma ir iškreipta energija, kurią sukūrė tam tikros žmonių grupės, atveria vartus įvairiems kataklizmams, tokiems kaip iš karto po Kalėdų praūžęs cunamis ir dabar šis uraganas.

Galiu jus užtikrinti, kad mes labai norėtumėme išvengti šių kataklizmų, ir mes jums davėme įrankius šiems kataklizmams išvengti – Motinos Marijos rožinius ir netgi violetinės liepsnos šaukinius, kuriuos perdavinėju šiai planetai nuo XX-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio. Tačiau tai yra liūdnas faktas, kad, nepaisant mūsų pastangų žadinti žmoniją, absoliuti dauguma žmonių šioje planetoje tiesiog atsisako būti pažadinti bet kokiais pozityviais dvasiniais mokymais. Yra daugybė žmonių šioje Žemėje, kurių negalime pasiekti pozityviu mokymu, nes jie reaguoja tik į baimę ir į kataklizmus, kuriuos gali pajusti ir paliesti savo pačių kūnu. Būtent tai yra pagrindinė šio neseniai praūžusio uragano priežastis, ir tikroji priežastis yra ta, kad Amerikos žmonės atsisako pabusti iš savo dvasinio miego, iš savo dvasinės komos.

Amerikiečiai garbina netikrą dievą

Mano Mylimieji, kadangi esate linkę į dvasingumą, esate dvasiškai sąmoningi žmonės, noriu paprašyti jūsų žengti žingsnelį atgal ir pažvelgti į Jungtines Amerikos Valstijas, kokios jos yra šiandien. Ypač prašau pažvelgti jūsų į daugumos žmonių sąmonės būseną šioje šalyje. Tai yra šalis, kuri buvo apdovanota neprilygstamu klestėjimu ir neprilygstama laisve, ne tik ekonomine laisve ir politine laisve, bet taip pat ir laisve būti tuo, kuo esate, laisve gyventi savo gyvenimą pagal savo aukščiausią viziją. Tačiau ką gi dauguma amerikiečių nuveikė su šia laisve? Jie pasidarė kaip išlepę vaikai, įpratę gauti viską, ko nori. Jie išsiugdė požiūrį, kad yra nusipelnę gauti viską, ko nori, kad tai yra pamatinė žmogiška teisė gauti viską, ko nori, ir kad jie gali verkšlenti ir skųstis, kai negauna visko, ko nori.

Jeigu pažvelgtumėte į sąmonės būseną, kuri šiandien įtakoja daugumą amerikiečių, pamatytumėte, jog jie susikūrė naują religiją. Dauguma amerikiečių sakys, jog jie yra religingi žmonės, ir dauguma jų teigs, jog jie yra krikščioniai. Tačiau tikroji jų religija yra garbinimas to, ką Jėzus vadino „mamona.“ Tai ne tik pinigai, tai taip pat ir komfortas, materialinės gėrybės, materialūs malonumai, materialinis saugumas. Dauguma amerikiečių garbina komfortą, komfortišką gyvenimo būdą, ir tai jiems yra aukščiau visko – aukščiau net už laisvę, dėl kurios ir buvo iš pradžių įkurta ši šalis, leidžiant jai tapti klestinčia ir galinga.

Aš esu vienas iš pagrindinių pakylėtųjų mokytojų, rėmusių Jungtines Amerikos Valstijas. Aš tai dariau, nes mačiau būtinybę įkurti šalį, kuri galėtų tapti laisvės bastionu prieš kylančią raudonąją bangą ir totalitarinių jėgų iškilimą visame pasaulyje. Tačiau, užuot naudojęsi klestėjimu ir galia tikrajai laisvei skelbti, Amerikos žmonės leidosi užliūliuojami ir užmigdomi komfortišku gyvenimo būdu. Užuot naudojęsi laisve, kuri jiems buvo duota, kad keltų savo viziją link geresnės visuomenės, jie priėmė ribotą viziją, paremtą gyvūniškais patogumais. Jie atsisakė pripažinti, kad laisvė ateina kartu su atsakomybe ir pareiga naudotis savo laisve ir klestėjimu, padedant kitiems žmonėms, tiek vargšams savo pačių šalyje, tiek vargšams ir nepalankioje padėtyje atsidūrusiems žmonėms visame pasaulyje.

Užuot naudojęsi laisvę, kad išlaisvintų kitus, didžioji dalis amerikiečių ėmė garbinti mamonos dievą. Ir sėdi jie savo bažnyčiose kiekvieną sekmadienį, jausdamiesi šventesniais už kitus, nes paskelbė Jėzų Kristų savo Viešpačiu ir Išganytoju. Tačiau jie nesupranta, kad garbina ir seka netikru Jėzumi Kristumi, netikru Jėzumi. Jie iš tiesų seka stabmeldišku Kristaus įvaizdžiu. Jie šoka aplink aukso veršį, kurį sukūrė netikri pastoriai, kontroliuojantys daugumą taip vadinamų krikščioniškų bažnyčių Jungtinėse Valstijose.

Valdžios elitas užliūliavo ir užmigdė žmones

Šie netikri pastoriai nenori, kad žmonės pabustų, nenori, kad jie galvotų patys už save, ir todėl jie toliau tęsia žmonių užliūliavimo ir migdymo tradiciją, kuri buvo pradėta prieš 1700 metų su Romos Katalikų Bažnyčios įkūrimu, kurią įkūrė imperatorius Konstantinas. Jis iš tiesų mėgino užliūliuoti savo žmones, kad galėtų išlaikyti savo valdžią.

Šie pasikartojantys mėginimai užmigdyti žmones, kad nedidelis elitas galėtų kontroliuoti didžiąją visuomenės dalį, buvo toliau tęsiami ir stiprinami nuo pat tų laikų, ir tai darė ne tik katalikų bažnyčia, bet ir dauguma vyraujančių krikščioniškų bažnyčių. Ir tai tokia priešingybė Jėzaus misijai, kad tai yra ne kas kita kaip šventvagystė. Jėzus atėjo pažadinti žmones, kad jie galėtų pasirinkti nemirtingą Kristaus gyvenimą, nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą, vietoj žmogiškosios sąmonės, dualistinės sąmonės, antikristo sąmonės mirties.

Tad problema, kurią šiandien matome Jungtinėse Valstijose, yra tai, kad pernelyg daug žmonių garbina komforto dievą, ir jie nori, kad jų gyvenimas ir toliau būtų toks, koks yra šiandien. Jie nenori rimtai pakeisti savo gyvenimo būdo, pakeisti savęs, pakeisti savo požiūrio į gyvenimą. Jie nenori siekti aukštesnio gyvenimo suvokimo. Jie nenori prisiimti atsakomybės už savo pačių gyvenimą, savo pačių išganymą ir savo pačių šalį. Todėl jie leidžia nedideliam elitui, valdžios elitui, valdyti beveik kiekvieną gyvenimo Jungtinėse Valstijose aspektą, nuo bažnyčių iki vyriausybės, nuo žiniasklaidos iki švietimo institucijų – ir, žinoma, verslo pasaulio.

Dvasinė uragano priežastis

Tad dabar yra nutikę taip, kad, užuot naudojęsi savo laisve, kad šviestų save ir taptų Motinos Šviesos sergėtojais, Amerikos žmonės leidosi paperkami nedidelio elito, kuris jiems suteikia komfortišką gyvenimo būdą, mainais pasiimdamas neribotą valdžią šiai šaliai. Ir būtent šis atsisakymas prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir savo šalį padarė Jungtines Valstijas pažeidžiamas šiam uraganui.

Kaip taip gali būti? Kaip gali egzistuoti ryšys tarp gamtos kataklizmo ir Amerikos žmonių atsisakymo prisiimti atsakomybę už savo šalį? Mano Mylimieji, ar manote kad tai atsitiktinumas, jog šis uraganas nusiaubė Meksikos Golfo Įlanką, nusiaubdamas naftos gamybos infrastruktūrą, kuri yra toje šalies dalyje? Tai iš tiesų nebuvo joks atsitiktinumas, nes viena iš pagrindinių sričių, kurioje Amerikos žmonės kietai miega, yra energetinės politikos sritis.

Tai yra nepaneigiamas faktas, kad daugelį dešimtmečių nafta buvo viena didžiausių pasaulinės įtampos priežasčių. Nafta buvo viena iš nuslėptų Antrojo Pasaulinio karo priežasčių. Amerikos žmonėms ir daugeliui kitų žmonių pasaulyje buvo pateiktas sufalsifikuotas tikrųjų šio karo priežasčių įvaizdis. Jiems niekas niekada nepasakojo apie slaptus valdžios žaidimus, kuriuos žaidė besivaržančios valdžios elito grupės, kurios ir sukėlė šį karą, mėgindamos įtvirtinti didesnę savo kontrolę šiai planetai. Ir nuo pat to laiko nafta buvo viena iš pagrindinių įtampos šioje planetoje priežasčių.

Energetinės politikos būtinybė

Mano Mylimieji, ko reikia, kad žmonės nubustų faktui, jog jiems yra būtina drastiškai pakeisti savo šalies kursą ir reikalauti, kad jų lyderiai imtųsi įgyvendinti atsakingą politiką, idant jų šalis taptų sau pakankama ir todėl būtų ne tokia pažeidžiama vėlimuisi į karinius konfliktus, netarnaujančius laisvės tikslui? Ši šalis yra viena pagrindinių naftos vartotojų planetoje. Tačiau ji turi pakankamai naftos ir technologinių išteklių, kad taptų praktiškai nuo nieko nepriklausoma. Vis dėlto, Jungtinės Valstijos nėra nepriklausomos energijos srityje, ir tai yra užkulisiuose vykstančių manipuliacijų rezultatas, kurias vykdo jėgos, norinčios, kad Jungtines Valstijas būtų lengva įtraukti į karinius konfliktus, kurie netarnauja laisvės tikslui, o tarnauja globalinės kontrolės tikslui.

Ko reikia, kad Amerikos tauta nubustų faktui, jog žmonės privalo padaryti nacionaliniu prioritetu energetinės nepriklausomybės sukūrimą? Ko reikia, kad žmonės suvoktų, jog jie negali leisti savo lyderiams ir toliau laikyti juos priklausomais nuo naftos, kurią jie gauna iš nestabiliausio ir kaprizingiausio regiono visame pasaulyje – Vidurio Rytų?

Girdėjote posakį, kad istorija kartojasi. Tačiau kodėl istorija kartojasi? Ji kartojasi tik dėl vienos priežasties, dėl to, kad žmonės neišmoko pamokos iš pirmojo įvykio, ir todėl jie prisitraukia dar vieną katastrofą kaip dar vieną galimybę išmokti savo pamoką ir pakeisti kursą.

Ar daug žmonių šiandien Amerikoje prisimena naftos krizę 1973 metais? Bet gi ši krizė buvo tokia didelė, jog turėjo būti kaip žadinantis varpas Jungtinėms Valstijoms, kaip ji buvo žadinantis varpas šalims Europoje – nors šios šalys nuo to laiko prarado pasiryžimą tapti nepriklausomomis nuo Vidurio Rytų naftos.

Tuo noriu pasakyti, kad Jungtinėms Valstijoms labai garsiai skambėjo žadinantis varpas 1973 metais. Tačiau, kadangi Amerikos žiniasklaida ir Amerikos lyderiai neatskleidė tiesos žmonėms, dauguma amerikiečių nesuvokia, kad visas pasaulis dėl naftos buvo ant trečiojo pasaulinio karo krašto. Tiktai absoliučiai nežmoniškos pakylėtųjų mokytojų pastangos padėjo išvengti šio karo, kuris iš tiesų būtų buvęs siaubingas ir tikėtina, jog jame, bent jau ribotu mastu, būtų buvę panaudoti atominiai ginklai.

Tačiau Amerikos žmonės ir toliau laimingai miegojo. Po to buvo dar viena naftos krizė aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Ir nors kainos pašoko, Amerikos žmonės miegojo toliau. Jie nereikalavo, kad jų lyderiai padarytų šią šalį nepriklausoma. Tuomet iškilo sekanti situacija su pirmuoju Persijos Įlankos karu, kuomet ir vėl visi aiškiai kaip ant delno galėjo matyti, kaip pavojinga yra būti priklausomais nuo Vidurio Rytų naftos. Tačiau po karo, Amerikos vyriausybė užkulisiuose tiesiog sudarė sandorius su Arabų šalimis, kad Jungtinės Valstijos ir toliau galėtų būti priklausomos nuo Vidurio Rytų naftos ir todėl ir toliau būtų lengvai įtraukiamos į ateities krizes.

Vėlgi, žadinantis varpas sugaudė 2001 metais rugsėjo 11 d. Ar neturėjo būti akivaizdu, kad iš Vidurio Rytų ateinantys teroristai aiškiai parodo to regiono nestabilumą ir todėl taip pat rodo galimus naftos tiekimo sutrikimus? Tačiau ar buvo Amerikos prezidento prioritetas sumažinti arba visiškai pašalinti priklausomybę nuo Vidurio Rytų naftos? Nebuvo. Jis ir toliau laikėsi ištisus dešimtmečius besitęsiančios tradicijos neturėti praktiškai jokios energetinės politikos. Vietoj to, jis leido šiai šaliai įsitraukti į karinį konfliktą, kuris niekuo neprisidėjo prie laisvės ir demokratijos skleidimo, kad ir kas būtų kalbama priešingai. Tai tik dar labiau destabilizavo šį regioną, kuris jau ir taip buvo ant smurtinio konflikto bedugnės krašto. Ir dabar matote aiškų ženklą – augančias naftos kainas, kurios gali sukelti globalinę recesiją. Ir ar reikia man jums priminti, kad recesija dažnai atveda prie karo.

Iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms

Tad iš tiesų, būtent Amerikos žmonių atsisakymas stoti prieš savo valdžią ir pareikalauti efektyvios energetikos politikos padarė šią šalį pažeidžiamą, ne tik šiam praėjusiam uraganui, bet taip pat ir kitiems potencialiems kataklizmams, kurie gali įvykti per ateinančius mėnesius ir metus. Noriu aiškiai pasakyti, kas turi įvykti Jungtinėse Valstijose. Vietoj to, kad visą savo dėmesį telktų į tokius tolimus tikslus, kaip laisvės ar demokratijos skleidimą visam pasauliui, ar žmonių siuntimą į mėnulį, šiai šaliai aukščiausios svarbos nacionaliniu prioritetu reikia padaryti visiškos energetinės nepriklausomybės pasiekimą. Tam bus reikalingos didžiulės pastangos, kurios apims visus Amerikos visuomenės aspektus.

Ir tai sakydamas turiu omenyje, kad Amerikos žmonėms reikės pradėti uždavinėti labai sunkius klausimus, kurių kol kas nenorėjo uždavinėti nei žmonės, nei lyderiai, nei žiniasklaida. Amerikos žmonėms reikia susigrąžinti atsakomybę už savo šalį ir reikalauti, kad žiniasklaida pranešinėtų tiesą, užuot probėgšmais peržvelgusi, kas vyksta valdžios koridoriuose. Ir jiems reikia reikalauti, kad jų politikai arba paliktų Vašingtoną arba imtų gyventi pagal Jungtinių Valstijų konstituciją, tapdami vyriausybe, kuri būtų iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms.

Tačiau kaip gi vyriausybė gali būti iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms, kai žmonės miega ir nesirūpina jokiomis ilgalaikėmis perspektyvomis ir pasekmėmis, nes jiems terūpi šiandienai ir rytojui išsaugoti komfortišką gyvenimo stilių? Tai yra labai liūdna situacija, nes ji sukuria karminį pažeidžiamumą.

Amerikos karminis pažeidžiamumas

Tie iš jūsų, kurie esate susipažinę su karma, galite būti susidarę įspūdį, kad blogą karmą užsidirbate tuomet, kai padarote kažką blogo. Kitaip tariant, jeigu sužeidžiate kitus žmones, susikuriate sau asmeninę karmą, o jeigu šalis sužeidžia kitas šalis, ji susikuria nacionalinę karmą. Ir, remdamiesi tuo, galite žiūrėti į istoriją ir galite matyti, kad Jungtinės Valstijos yra jauna šalis, ir ji nebuvo tironiška šalis, kaip tam tikros kitos šalys. Priešingai, Jungtinės Valstijos buvo pasirengusios daug ką paaukoti dviejuose pasauliniuose karuose, įvairiais būdais padėdamos kitoms pasaulio šalims.

Ir visgi, nors Jungtinės Valstijos nesusikūrė didelės nacionalinės karmos, darydamos neteisingus veiksmus, yra ir kitas būdas susikurti karmą. Tai yra tai, ką galėtume pavadinti aplaidumo nuodėme. Tai nėra, kad jūs kažką padarėte blogo; tai yra, kad jūs nepadarėte kažko gero, kažko, ką galėjote padaryti, nes buvote unikalioje pozicijoje tai padaryti. Būtent čia Jungtinės Valstijos susikūrė labai nemažą nacionalinę karmą, kuri daro ją pažeidžiama daugeliui įvairių katastrofų ir kataklizmų.

Atkreipkite dėmesį, kad pati šios karmos esmė yra ta, jog Amerikos žmonės leidosi užliūliuojami ir užmigdomi. Todėl sugrįžusi ši karma pasireikš įvykiais, kurie mėgins pažadinti Amerikos žmones, sukeliant jiems šoką ir išpurtytant juos iš jų komos. Ar nebuvo teroristų atakos 2001 metų rugsėjo 11 d. būtent toks įvykis? Ir nors jis trumpam ir pažadino Amerikos žmones, jie iš tiesų nenubudo būtinybei užduoti ilgalaikius klausimus, kurie būtų galėję nukreipti šią šalį pozityvia savianalizės ir savitranscendencijos spirale.

Vietoj to, Amerikos šalis, vadovaujama prezidento, valdžios elito ir žiniasklaidos, pasirinko lengvesnį kelią, susirasdama atpirkimo ožį ir leisdamasi į šio ožio medžioklę. Amerikos šalis ėmė ieškoti krislo kitų šalių akyse, užuot pažvelgusi į rastą savo šalies akyje.

Amerikos žmonės tiesiog norėjo, kad terorizmas pasitrauktų nuo jų, kad jiems nereikėtų atlikti jokių gilių ir ilgalaikių pokyčių savo gyvenimo būde. Jie norėjo ir toliau mėgautis materialiai komfortišku gyvenimo būdu, ir norėjo, kad jų vyriausybė pašalintų grėsmę šiam gyvenimo būdui, užuot peržiūrėję šį gyvenimo būdą ir rimtai susimąstę, ar nereikėtų jo pakeisti.

Energetinės politikos būtinybė

Ir vėlgi, dabar matome, kaip gamtos kataklizmas nusiaubė šalies naftos gamybos ir tiekimo pramonę, ko pasekoje naftos kainos šalyje taip išaugo, jog tai gali ekonomiką panardinti į recesiją. Šį kataklizmą iššaukė, kaip jau sakiau, tai, kad šalis miegojo ir nesusikūrė ryžtingos energetinės politikos. Vietoj to, ši šalis leido, kad jos energetikos politikoje dominuotų ne tik slaptas valdžios elitas, turintis globalių geopolitinių tikslų, bet taip pat ir tarptautinės naftos korporacijos, mąstančios tik apie savo trumpalaikį kompanijų ir akcininkų pelną, kuriems nerūpi ilgalaikės šalies perspektyvos. Todėl leisti naftos bendrovėms išgauti kuo didesnį įmanomą pelną buvo svarbesnė varomoji jėga Jungtinių Valstijų energetinėje politikoje, nei tikslas užtikrinti ilgalaikį šios šalies stabilumą ir klestėjimą.

Taip pat matote, kad tiek respublikonams, tiek ir demokratams labiau rūpi užsidirbti beverčius politinius taškus, užuot dirbus drauge, įgyvendinant fundamentalius pokyčius, kurie būtini, norint, jog ši šalis išeitų į pozityvų kelią. Ir nors Amerikos žmonės kiekvieną dieną stebi šias politines grumtynes, jie nesukilo ir nepareikalavo savo išrinktų atstovų, kad šie dirbtų darbą, dėl kurio buvo išrinkti. Kodėl žmonės nepareikalavo, kad politikai Vašingtone pradėtų rūpintis ilgalaikiais šios šalies interesais, užuot rūpinęsi trumpalaikiais savo pačių politinės partijos interesais, o taip pat specialiais lobistinių grupių interesais, kurios demokratiniam procesui iš viso neturėtų turėti jokios įtakos?

Žmonės to nepareikalavo, nes jie taip užimti savo komfortiško gyvenimo gyvenimu, jog neturi jokios vizijos apie ilgalaikį šios šalies potencialą, ir jiems nerūpi šviestis ir mąstyti apie šį potencialą. Jie nori ir toliau gyventi komfortišką gyvenimą, kurį dabar gyvena, ir nori, kad jų politikai užtikrintų šį gyvenimą, idant jiems nereikėtų nieko asmeniškai ar visos šalies lygmeniu paaukoti, skleidžiant tikrąjį laisvės idealą.

Mano mylimieji, žinokite, kad nors ir kalbu apie slaptus kėslus turintį valdžios elitą, tuo nenoriu pasakyti, kad visi politikai žino ar yra įsitraukę į šią konspiraciją. Dauguma politikų neturi jokio troškimo palaikyti šio elito kėslų, bet, deja, jie taip pat nieko nedarys, kad pripažintų šio elito egzistavimą, kol jų rinkėjai to nepareikalaus. Tad dabar matome, kad, kol žmonės ir toliau miegos, tol jie negalės išsirinkti politikų, kurie galėtų pakeisti šios šalies kursą. Ir matome politinį aparatą, kuris visiškai nesugeba užduoti ilgalaikių klausimų ir priimti sprendimų, kurie reikalautų aukotis. Vietoj to, visas jų dėmesys yra nukreiptas duoti žmonėms tai, ko jie nori – komfortiško gyvenimo būdo tęstinumą.

Golfo pakrantės pažeidžiamumas

Tai kodėl tuomet uraganas smogė ten, kur smogė? Na, iš dalies dėl to, kad šioje šalies dalyje yra didelė naftos gamybos, perdirbimo ir paskirstymo mazgų koncentracija. Tačiau šią vietą ypač pažeidžiama padarė faktas, kad šioje vietovėje egzistuoja labai savotiškas gyvenimo būdas. Ir šiame gyvenimo būde atsispindi du Amerikos žmonių nenoro keistis kraštutinumai.

Kaip Jėzus paaiškina šioje svetainėje, pati antikristo sąmonės, dualizmo sąmonės esmė yra ta, kad ji apibrėžia du kraštutinumus ir tuomet siekia įtikinti žmones, kad vienas iš kraštutinumų yra teisingas, o kitas neteisingas. Tačiau iš tiesų neteisingi yra abu kraštutinumai, ir kad ir į kurį kraštutinumą žmonės benueitų, jie vis tiek bus įstrigę dualistinėje sąmonėje.

Tad ką gi matote Jungtinių Valstijų Golfo pakrantėje? Na, iš vienos pusės yra Naujojo Orleano miestas, kuris yra viena pagrindinių vakarėlių sostinių Jungtinėse Valstijose. Jis ne veltui yra vadinamas Didžiuoju Nevaržomumu (Big Easy), nes tai iš tiesų yra vieta, kurioje viešpatauja požiūris, jog viskas leidžiama. Jame yra sukoncentruota sąmonė, kad Amerikos žmonės nori lengvo ir patogaus gyvenimo, kad jie nori kuo daugiau materialių malonumų ir komforto, ir nori linksmintis, nesirūpindami rytojumi ir nemąstydami apie tolimesnę ateitį.

Tačiau tuo pačiu metu šiame regione egzistuoja taip vadinamas Biblijos Diržas. Ir čia yra daug žmonių, kurie neišpažįsta linksminimosi vakarėliuose gyvenimo būdo, bet nuoširdžiai tiki, jog gyvena moralų ir religingą gyvenimą. Tačiau, kaip buvo paaiškinta anksčiau, jie papuolė į netikro Jėzaus garbinimo spąstus. Ir todėl jie tiki, kad pereidami į priešingą kraštutinumą linksminimosi vakarėliuose gyvenimo būdui, jie daro tai, ką Kristus nori, kad jie darytų.

Tačiau iš tiesų ir jie yra įstrigę nore išlaikyti status quo, išlaikyti amerikietišką gyvenimo būdą. Galbūt jie ir norėtų kaip nors apriboti žmones, kurie nori linksmintis, tačiau nėra pasirengę rimtai kvestionuoti savo gyvenimo būdo ar ilgalaikio šios šalies kurso. Jie mano, kad tereikia šią šalį priversti paklusti krikščioniškoms doktrinoms ir tam tikroms išorinio elgesio taisyklėms, ir visos problemos šioje šalyje išsispręs savaime.

Tačiau, kaip paaiškinau, problema yra ta, kad šie žmonės miega, nes jie yra įstrigę dualizmo sąmonėje, antikristo sąmonėje. Ir tiktai pakilę virš šios sąmonės, žmonės galės išsilaisvinti nuo pažeidžiamumo, kuris yra tikroji problemų, su kuriomis susiduria ši šalis, priežastis. Ir todėl matote, kad dauguma žmonių šiame uragano nusiaubtame regione yra įstrigę viename iš šių dviejų kraštutinumų. Ir būtent ši sąmonės būsena padarė šį regioną pažeidžiamu.

Sekanti didelė problema yra faktas, kad Naujasis Orleanas yra Jungtinių Valstijų vudu sostinė. Vudu yra labai klastinga praktika, visiškai priešinga dvasinės energijos iškvietimui, kurį daugelis jūsų praktikavote, naudodamiesi Motinos Marijos rožiniais. Iš tiesų, tai nėra joks atsitiktinumas, kad visame Karibų regione yra daug žmonių, praktikuojančių vudu ir kad tuo pat metu jame dažnai siaučia uraganai.

Vudu praktika tapo židinio centru, koncentruojančiu antikristo sąmonę, kurią sukūrė tiek besilinksminantys vakarėliuose, tiek ir Bibliją cituojantys krikščioniai. Ir todėl tie juodieji magai, kurie išmano vudu meną, iš tiesų gali naudotis abiejų šių žmonių grupių energijomis savo galioms didinti. Tačiau šiuos žmones taip stipriai akina dvasinė puikybė, jog jie nesuvokia, kad tie, kurie sėja vėją, iš tiesų pjauna viesulą. Ir todėl jų Naujojo Orleano sostinė patyrė karminės grąžos smūgį, kurio jie nesitikėjo.

Būkite išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis

Ir dabar, mano mylimieji, puikiai žinau, kad tai yra labai liūdnas mokymas, užduodantis visiškai kitokį toną, negu esate įpratę girdėti iš Motinos Marijos. Taip pat žinau, jog gali pasirodyti, kad nesu jautrus daugybės žmonių, išgyvenusių šį uraganą, kančioms. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad mano širdis nori apglėbti visus tuos žmones, kurių gyvenimai buvo sugriauti. Vis dėlto, ar tai būtų užuojauta rodyti gailestį ir nedaryti nieko, kas galėtų užkirsti kelią kataklizmams ateityje, galintiems paveikti daug daugiau žmonių?

Žiaurus faktas yra toks, kad yra daug žmonių Jungtinėse Valstijose, tame tarpe ir šio uragano nusiaubtame regione, kurie iš tiesų yra geri ir geranoriški žmonės. Jie tiesiog nori gyventi ir rūpintis savo šeimomis. Jie nė vienam nelinki nieko blogo, ir todėl galėtume sakyti, kad jie niekada nepadarė nieko blogo, kuo būtų galėję užsitraukti ant savęs tokį kataklizmą.

Tačiau, kai geri žmonės šioje Žemėje leidžiasi užliūliuojami ir užmigdomi, jie neišvengiamai palaiko piktavališkus žmones, mėginančius įgyti absoliučią valdžią ir kontrolę. Vienas iš mano mokinių yra pasakęs: „Kad triumfuotų blogis, tereikia tik, kad geri žmonės nieko nedarytų.“ Ir tai yra amžina tiesa.

Geri Jungtinių Valstijų žmonės nepadarė pakankamai, kad perimtų valdžią, paimtų šalies valdžią į savo rankas ir užtikrintų, jog jų vyriausybė būtų iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms. Ir todėl žmonės, kurie nori valdyti ir kontroliuoti, perėmė vyriausybę ir kitas visuomenės institucijas. Todėl geri žmonės susimaišė su blogais žmonėmis, kaip Jėzus paaiškino savo palyginime apie rauges, įsimaišiusias tarp kviečių. Ir todėl, kai karma sugrįžta, šis jos grįžimas paveiks tiek gerus žmones, tiesiogiai nesukūrusius šios karmos, tiek ir blogus žmones, kurie iš tiesų sukūrė šią karmą savo veiksmais ar veiksmų nebuvimu.

Kaip tai išspręsti? Išspręsti tai bus galima tuomet, kai geri žmonės atsiskirs ir taps išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, pasirinktais Dievo, nes jie bus pasirinkę pakilti virš antikristo sąmonės ir pažinti Kristaus tiesą, kuri padarys juos laisvus nuo valdžios elito manipuliacijų. Daugiau nėra jokio kito sprendimo, kuris galėtų užkirsti kelią kataklizmams Jungtinėse Valstijose ateityje, kataklizmams, kurie, turiu pasakyti, gali būti dar baisesni už šį uraganą.

Išlaikykite pozityvią ateities viziją

Dabar norėčiau palikti tą liūdnąją natą ir perkelti šią diskusiją į pozityvesnį lygmenį. Puikiai suprantu, kad maža vilties, jog žmonės, kuriems iš tiesų reikia pakeisti savo sąmonę, kada nors perskaitys šį mano mokymą. Tačiau aš norėjau, kad tie iš jūsų, kurie esate atviri mano žodžiams, suvoktumėte tikrąją priežastį ir tikrąją problemą šioje šalyje. Nes tai įsisąmoninę, galėsite pasinaudoti savo vizijos galia ir savo darbu per Motinos Marijos rožinius, nešdami nubudimą žmonėms.

Jokiu būdu netrokštu, kad savo dėmesį nukreiptumėte į negatyvų potencialą. Kaip Motina Marija paaiškino savo paskutiniame diktavime, iš tiesų atėjo laikas dvasingiausiems šios planetos žmonėms sutelkti savo dėmesį į Aukso Amžiaus atnešimą, kuris ištirpdys visas problemas, egzistuojančias šioje planetoje. Tačiau, kad šios jūsų pastangos būtų pilnai efektyvios, turite turėti realistišką suvokimą apie paslėptas priežastis, egzistuojančias už daugelio įvykių, kuriuos matote vykstant pasaulyje.

Pavyzdžiui, nėra konstruktyvu tiesiog kalbėti rožinius arba tiesiog melstis, kad ateityje nebebūtų uraganų. Jeigu norite, kad jūsų vizualizacijos ir jūsų prašymai būtų efektyvūs, turite susikoncentruoti į Amerikos žmonių žadinimą. Turite išsakyti prašymus, kad žmonės nubustų būtinybei užduoti sunkius klausimus. Turite išsakyti prašymus, kad Amerikos žiniasklaida būtų transformuota ir pradėtų rimtų problemų diskusijas, užuot pasitenkinusi paviršutiniška jų apžvalga. Ir turite išsakyti prašymus, kad būtų sukurta energetinė politika, kurios dėka ši šalis iš tiesų galėtų tapti nepriklausoma.

Naujos technologijos būtinybė

O svarbiausia, turite išsakyti prašymus, kaip paminėta Aukso Amžiaus Invokacijoje, naujos technologijos atnešimui, kuri galėtų panaikinti planetinę priklausomybę nuo iškastinio kuro. Yra daugiau nei viena technologijos forma, kuri galėtų būti atnešta į materialią visatą. Tam tikros technologijos formos jau buvo perduotos, tačiau Amerikos vyriausybė leido didelėms tarptautinėms korporacijoms užgniaužti šias technologijas, kas tiesiogiai prieštarauja nacionaliniam interesui. Tai yra dar viena sritis, kurioje turite išsakyti prašymus, kad, šiaip jau teisėtam tikslui ginti verslo interesus patentais, nebūtų leista pastatyti į pavojų ilgalaikį nacionalinį interesą.

Taip pat galite išsakyti prašymus, kad jūsų dabartinė vyriausybė, net ir jūsų dabartinis prezidentas nubustų būtinybei daugiau dėmesio skirti ilgalaikiams šios šalies poreikiams, užuot vaidinus pasaulio policininką ar siuntinėjus žmones į mėnulį ar Marsą. Nėra absoliučiai jokios prasmės tyrinėti kitas planetas, kol nesate pasirūpinę savo pačių šalimi ir būtiniausiais jos poreikiais, tokiais kaip energetinis savarankiškumas.

Taip pat galite vizualizuoti, kad Amerikos žmonės nubunda būtinybei tausoti gamtos resursus, tame tarpe kuo daugiau sumažinant ir naftos vartojimą, pakeičiant savo transporto priemones ekonomiškesnėmis, arba statant energetiškai efektyvesnius namus. Daug ką galima nuveikti paprastais savo gyvenimo būdo pokyčiais, pokyčiais, kurie parodytų tikrą pasiryžimą kilti aukščiau, užuot ir toliau garbinus komfortišką gyvenimo būdą.

Panašumai tarp Jungtinių Valstijų ir Romos Imperijos

Mano Mylimieji, praeityje buvo atskleista, kad daugelis šiandieninių amerikiečių iš tiesų yra reinkarnavęsi romėnai. Todėl galite nubrėžti svarbias paraleles tarp šiandieninės Amerikos ir Romos imperijos. Ypač daug ko galite išmokti, ištirdami, kaip Romos Imperija, pasiekusi savo galios viršūnę, ėmė griūti, dėl vidinių žaidimų valdžia ir plačiosios visuomenės nenoro pasipriešinti savo lyderiams.

Būtent tai padarė Romos Imperiją pažeidžiamą išorinėms invazijoms. Ir nors aš neprognozuoju, kad Jungtinės Valstijos patirs karinę invaziją, galiu jums pasakyti, kad Amerikos šalis visgi yra pažeidžiama kitų negatyvių poveikių iš užsienio, įskaitant ir terorizmą – ir netgi dar didesnio masto terorizmą nei anksčiau. Ir, žinoma, Amerikos šalis yra labai pažeidžiama gamtos kataklizmų.

Noriu jus patikinti, kad neturiu jokių intencijų skatinti dvasiškai sąmoningus žmones šioje planetoje ar Amerikos šalyje priimti pesimistinį požiūrį į gyvenimą. Aš iš tiesų esu visiškoje harmonijoje su Motina Marija ir Jėzumi ir jų nuomone, kad mums reikia, jog daugiau dvasiškai sąmoningų žmonių sutelktų savo dėmesį į tyrą viziją, kad jie susikoncentruotų į aukščiausią įmanomą ateities viziją ir Aukso Amžiaus įsikūnijimą.

Tačiau, kaip sakiau, turite bent kažkiek suprasti šioje planetoje egzistuojančias problemas, kad galėtumėte vizualizuoti ir melsti priešnuodžio šioms problemoms. Nenoriu, kad susikoncentruotumėte į problemą. Noriu, kad susikoncentruotumėte į sprendimą. Tačiau kaip gi galėsite susikoncentruoti į sprendimą, jeigu nežinote, kas tai yra per problema, ir nežinote tikrosios regimos problemos priežasties?

Kaip galėsite atnešti geresnę ateitį, jeigu plauksite pasroviui su dabartiniu Amerikos žmonių požiūriu ir visą savo dėmesį skirsite komfortiškam gyvenimo būdui? Todėl noriu, kad suprastumėte, jog dabartinė situacija Jungtinėse Valstijose yra labai panaši į situaciją Romos imperijoje, kai prasidėjo jos nuosmukis. Todėl man reikia, kad jūs pasistengtumėte pakilti virš masinės sąmonės. Todėl sakau, visa savo esybės galia: „NEBŪKITE KAIP ROMĖNAI!“

Man reikia, kad būtumėte sargybiniai ant sienų, kurie ne tik stebėtų barbarų – nacionalinės karmos – atėjimą, bet taip pat darytų kažką šiai karmai sudeginti, kol ji dar jūsų neužgriuvo. O kad iš tiesų galėtumėte ją sudeginti, jums reikia pasistengti pažadinti Amerikos žmones būtinybei pakeisti savo šalies kursą.

Visiškai netrokštu, kad didintumėte tamsą, tačiau paprasčiausiai neįmanoma neutralizuoti tamsos, nežinant apie jos egzistavimą ir priežastis. Ar nematote, kad esminė problema, dėl kurios Jungtinės Valstijos yra pažeidžiamos, yra ta, kad žmonės miega ir todėl nesuvokia paslėptų priežasčių, kurios egzistuoja už jų stebimų įvykių? Tiesiog neįmanoma dvasingiems žmonėms atlikti pozityvių pokyčių, nepakylant virš šio aklumo. Negalėsite būti Aukso Amžiaus pionieriais, kol nesuvoksite, kaip šį Aukso Amžių galima atnešti. O Aukso Amžius gali būti atneštas, tik surandant priešnuodį visuomenės problemoms.

Būkite kūrybingu elitu ir veikite

Šiandien problema yra ta, kad žemiausi dešimt procentų visuomenės, valdžios elitas, labai sėkmingai primetė savo naujosios pasaulio tvarkos viziją Jungtinėms Amerikos Valstijoms. O aštuoniasdešimt procentų plačiosios visuomenės miega ir nesuvokia, kad jie manipuliacijomis buvo priversti priimti gyvenimo stilių, kuris, nors ir siūlo tam tikrus gyvūniškus patogumus, iš tiesų yra labai toli nuo aukščiausio šios šalies potencialo. Kaip Jėzus labai puikiai paaiškino, vienintelis įmanomas sprendimas yra tai, kad aukščiausi dešimt procentų visuomenės pakylėtų savo viziją, tuo būdu neutralizuodami žemiausių dešimties procentų viziją. Yra absoliučiai būtina, kad dvasiškai sąmoningi žmonės sukoncentruotų savo viziją į Aukso Amžiaus įsikūnijimą. Tačiau, norėdami tai atlikti, turite žinoti veiksnius, užkertančius Aukso Amžiaus įsikūnijimą, idant galėtumėte vizualizuoti sprendimus, kurie šiuos veiksnius pašalintų.

Įsivaizduokite, kad esate kino teatre, kuriame du projektoriai ant kino ekrano projektuoja filmą. Vienas projektorius projektuoja siaubo filmą, kai tuo tarpu kitas projektuoja filmą, apie idealią visuomenę. Kuris iš šių dviejų filmų dominuos kino ekrane? Dominuos tas, kuris turės didesnę šviesos galią ir aiškesnę bei ryškesnę viziją. Ir todėl jūsų pagrindinis dėmesio židinys turėtų būti pozityvi Aukso Amžiaus vizija. Tačiau negalite užsimerkti faktui, jog, norint, kad Aukso Amžius ateitų, yra būtina įveikti tam tikras problemas. Ir kuo tiksliau suvoksite šias problemas, tuo tiksliau galėsite sukoncentruoti savo pozityvią viziją, kad ji sudegintų tamsą, šiuo metu dengiančią žemę.

Noriu paraginti jus įsivaizduoti, kad sukuriate miniatiūrinę saulę, kuri pakyla virš Atlanto vandenyno, į rytus nuo Karibų jūros. Vizualizuokite saulę, kuri gali neutralizuoti ateities uraganų potencialą, sudegindama tamsias energijas, sukoncentruotas per vudu. Negaliu pažadėti, kad šį sezoną Jungtinių Valstijų daugiau nebesiaubs uraganai, nes iš tiesų yra tikimybė, kad tai vyks. Taip pat tikėtina, kad prieš Naujuosius Metus bus dar vienas cunamis Indijos Vandenyne, nors tikėtina, kad jis nebus toks galingas kaip praėjęs. Taip pat galiu jums pasakyti, kad Japonijos šalis yra labai pažeidžiama didelio masto žemės drebėjimų ar netgi drebėjimų virtinės. Aš tai sakau tam, kad paraginčiau jus vizualizuoti, idant šių kataklizmų būtų galima išvengti. Tačiau turiu jums pasakyti, kad yra daug įvykių, kurių jūsų rožiniai iki galo negali neutralizuoti.

Supratimas, ką rožiniai gali ir ko negali padaryti

Kaip iš pradžių paaiškinau, pagrindinė problema Žemėje yra ta, kad tokia daugybė žmonių yra nesąmoningi, kad jie yra dvasinėje komoje. Taip yra ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir visame pasaulyje. Ir kaip Motina Marija paaiškino, iš tiesų yra būtina, kad žmonija nubustų realybei, jog egzistuoja ryšys tarp žmonių sąmonės, tarp masinės sąmonės ir gamtos kataklizmų. Ir todėl tam tikrus kataklizmus galima pašalinti rožiniais ir maldų darbu. Tačiau yra ir kitų kataklizmų, kurių sudeginti negalima, kad ir kiek rožinių ar maldų bekalbėtumėte.

Šis paskutinis uraganas yra tipiškas pavyzdys kataklizmo, kurio nebūtų buvę įmanoma išvengti, kalbant rožinius. Vienintelis dalykas, kuris būtų galėjęs padėti išvengti šio uragano arba jį sušvelninti, būtų buvęs prabudimas – įvykęs nacionaliniu mastu, bet ypač uragano paveiktame regione. Jeigu žmonės tame regione ir visoje šalyje iš tiesų būtų nubudę faktams, kuriuos aprašau šiame mokyme, uraganą būtų buvę galima sustabdyti maldų darbu ir rožiniais. Tačiau, kaip taip pat paaiškinau, būtų buvę praktiškai neįmanoma pažadinti žmones pavojui, kuriuo jie netiki arba netiki, kad jis galėtų būti toks didelis kaip buvo šiuo atveju. O taip yra dėl to, kad šie žmonės yra labai stipriai įstrigę mano anksčiau aprašytuosiuose kraštutinumuose.

Esmė ta, kad pagrindinis jūsų rožinių darbo dėmesys turėtų būti nukreiptas į žmonių pažadinimą. Turite suvokti, kad, kalbėdami rožinius, transformuojate energijas ir išsklaidote dualistinius įsitikinimus masinėje sąmonėje, kurie trukdo žmonėms nubusti. Tačiau jokiais būdais nesiekiate paminti laisvos žmonių valios. Tai yra faktas, kad, kol žmones slegia energija, ir kol jie yra įstrigę dualistiniuose įsitikinimuose, tol jie negali daryti laisvų pasirinkimų. Pašalindami žmonių naštą, suteiksite jiems galimybę pasirinkti, tačiau tai negarantuos, jog jie pakeis savo gyvenimo būdą. Tad jūsų rožiniai gali suteikti žmonėms galimybę pakilti aukščiau, tačiau joks rožinių kiekis negali garantuoti, kad žmonės parodys norą pakeisti savo požiūrį į gyvenimą ir pakeisti savo gyvenimo būdą.

Todėl turite suprasti, kad, nors jūsų rožiniai vaidina labai svarbią rolę Aukso Amžiaus įkūnijime, negalite užkirsti kelio visiems kataklizmams. Jeigu žmonės neparodys noro keistis per vidinį vedimą, jie iššauks kataklizmus, kaip dar vieną galimybę pabusti. Esmė ta, kad, nors tam tikri kataklizmai gali atrodyti labai negatyvus dalykas, į juos galima žvelgti kaip į dalelę didesnio proceso, kuris TIKRAI pažadins žmoniją.

Nuo to laiko, kai Motina Marija ėmė perdavinėti savo rožinius, visa planetinė sąmonė buvo apvalyta ir pakylėta aukštyn. Štai kodėl viskas dabar yra žymiai takesnėje būsenoje ir todėl sušvelninti kataklizmus dabar yra daug paprasčiau. Tačiau vis dar yra lokalizuotų regionų, kuriuose gyvenantys žmonės nesureagavo į planetinės sąmonės augimą. Ir jūsų rožiniai šiuo metu negali prasiskverbti į tuos regionus. Kad tai įvyktų, mums reikia daug daugiau žmonių, kurie kalbėtų rožinius ir siektų savo Kristiškumo.

Sunkūs klausimai Amerikai

Man daug labiau patiktų, kad žmonės mokytųsi iš vidinio vedimo. Tačiau, kad tai įvyktų, jie turi būti pasirengę užduoti sunkius klausimus. Todėl noriu pateikti jums kai kuriuos iš klausimų, kuriuos Amerikos šalis turėtų svarstyti. Ar racionalu amžiuje, kuriame uraganai vyksta vis dažniau, turėti didelį miestą, kuris būtų žemiau jūros lygio? Ir jeigu šį miestą sugriovė vienas uraganas, ar racionalu šį miestą atstatyti toje pačioje vietoje? Žinoma, galite pastatyti aukštesnį pylimą, tačiau ar tai užkirs kelią galingesniam uraganui?

Lygiai taip pat, ar racionalu leisti privatiems žmonėms ir didelėms bendrovėms statyti paplūdimyje, vietovėje, kurią yra linkę siaubti uraganai? Ar racionalu, kad visa šalis turėtų kęsti ekonominę naštą, kurią jai užkrovė tam tikri žmonės, kurie nori propaguoti komfortišką gyvenimo būdą, neatsižvelgdami į ilgalaikes pasekmes? Ar racionalu, kad viena iš neturtingiausių valstijų šalyje turėtų leisti vystytis azartinių lošimų industrijai, kuri galbūt ir duoda vietiniams gyventojams darbą, tačiau niekuo neprisideda kovoje su didesnio masto skurdu? Tiesą sakant, ji tik dar labiau pagilina problemą, medžiodama tuos, kurie ieško lengvos išeities, šitaip prarasdami ir tą nedidelį turtą, kurį turėjo.

Ar racionalu ir toliau tęsti neatsakingą nacionalinės energetinės politikos neturėjimo praktiką? Ar racionalu leisti, kad galingiausia pasaulio šalis priklausytų nuo naftos importo iš nestabiliausio regiono pasaulyje? Ar racionalu, kad šalis leidžia vešėti tokiam akivaizdžiam pažeidžiamumui, kuris padidina karminės grąžos tikimybę, kuri paveiks visus? Būtent tokie klausimai turėtų figūruoti didžiausiuose šalies dienraščiuose ir turėtų būti aptarinėjami žinovų televizijoje. Tačiau ką gi matote Amerikos žiniasklaidoje? Matote tik ir tolesnį lengvo gyvenimo būdo propagavimą, visiškai ignoruojant sunkius klausimus.

Mano Mylimieji, aš iš tiesų esu pagrindinis Jungtinių Amerikos Valstijų rėmėjas ir į šią šalį įdėjau daug dvasinės šviesos. Aš labai norėčiau, kad Jungtinės Valstijos būtų vienos iš pagrindinių Vandenio Aukso Amžiaus, kurį aš taip pat remiu, pionierių. Norėčiau ir toliau perdavinėti supratimą, kuris galėtų paversti šią šalį viena iš pionierių naujų technologijų srityje, kurios padidintų šios šalies klestėjimą. Tačiau negaliu toliau tęsti savo Šviesos ir naujų technologijų perdavinėjimo šaliai, kuri ir toliau miega, atsisakydama prisiimti atsakomybę už savo pačios ateitį.

Todėl esu tvirtai pasiryžęs šią šalį vienu ar kitu būdu pažadinti. Ir jeigu Amerikos žmonės nenori mokytis vidinio vedimo mokykloje, tuomet šias pamokas jie privalo mokytis skaudžių smūgių mokykloje. Ir todėl galėtume sakyti, kad mokyklos mokytojas pasibeldė į duris, bet besibelsdamas nugriovė namą. Ir jeigu Amerikos žmonės daugiau nebenori išvysti tokio beldimo, tuomet laikas susimąstyti, kad galbūt yra geresnis būdas išmokti savo pamokas, nei leisti, kad atsakymai blaškytųsi vėjuje, kaip sakoma senoje dainoje.

Viskas Žemėje yra tarpusavyje susiję

Laikas, ir seniai jau laikas nubusti realybei, kad Žemės planeta yra viena persipynusi visuma, ir šis persipynimas siekia giliau už fizinę materiją. Iš tiesų egzistuoja daug gilesni tarpusavio ryšiai energijos, energetinės sistemos srityje, kurie siekia daug giliau nei tai, ką mokslininkai taip apgaulingai vadina ekosistema. Energijos sistema šioje Žemėje yra viena persipynusi visuma, o kolektyvinė žmonijos sąmonė yra galingiausia šios visumos jėga. Todėl viskas, kas vyksta Motinoje Gamtoje, yra susiję su žmonijos sąmonės būsena.

Galiu jus užtikrinti, kad per ateinantį šimtmetį tai taps visuotinai pripažįstamu faktu, ir žmonės žiūrės į dabartinius laikus panašiai kaip jūs dabar žiūrite į žmones, tikėjusius, kad Žemė yra plokščia. Aš iš tiesų buvau įsikūnijęs Kolumbu ir todėl prisidėjau prie to, kad padėčiau žmonėms įveikti plokščios Žemės iliuziją. Norėčiau būti įsikūnijime šiandien ir atnešti naują atradimą, kuris galėtų žmonėms įveikti iliuziją, kad jų sąmonė neturi jokios įtakos fizinei planetai.

Tačiau aš nesu įsikūnijime, ir būtent dėl to man esate reikalingi jūs. Esu pasiruošęs padėti ir įkvėpti kiekvieną, pasiruošusį dėti pastangas šviečiant žmoniją, pažadinant ją realybei, kad sąmonė yra vienijantis faktorius ir pagrindinė visų regimų įvykių priežastis. Jeigu kreipsitės į mane ir paklausysite Motinos Marijos patarimo, paprašydami mano vedimo, sukalbėję Aukso Amžiaus invokaciją, tuomet aš iš tiesų kaip galėdamas jums padėsiu, pagal jūsų individualų Kristaus sąmoningumo lygį. Išmėginkite mane ir pažiūrėkime, ką galime padaryti, kad pažadintume šią planetą įkūnyti Aukso Amžiaus potencialą per aukso amžiaus sąmonę.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels