Prezidento institucijos apsaugojimas

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2005 metų spalio 21 d. per Kim Michaels


AŠ ESU LAISVĖ, LAISVĖ AŠ ESU! Aš iš tiesų esu jūsų Sen Žermenas, jūsų Laisvės Dievas Žemei, ir kaip gi galėčiau nesureaguoti į tokį meilės laisvei, meilės Amerikai išliejimą šioje invokacijoje. Tad štai AŠ ESU tarp jūsų, ir noriu, kad pamąstytumėte, jog tai, ką šiandien patyrėte, yra bendradarbiavimo tarp pakylėtųjų mokytojų viršuje ir nepakylėtųjų mokinių apačioje – nepakylėtųjų mokytojų apačioje, galėčiau pridurti, – akceleracija.

Kai kalbate invokaciją su užsidegimu ir ryžtu, sukuriate jėgos lauką, ir tuomet mes galime peržengti per šydą ir padauginti tai, ką atnešėte. Jūs mums atvėrėte duris, per kurias galėjome ateiti ir padauginti tai, kas buvo duota. Ir šitai matysite kiekvieną kartą, kai drauge susirinks pakankamai žmonių, turinčių pakankamą pasišventimą, širdies liepsną ir momentumą. Mes sureaguosime ir pridėsime savo šaukinius prie jūsų. Tad neatėjau čia duoti ilgos disertacijos, atėjau paprašyti jūsų padėti man atlikti labai ypatingą užduotį.

Noriu paprašyti, kad sutelktumėte dėmesį į savo širdį ir įsivaizduotumėte, vizualizuotumėte, kad stovite ratu Baltųjų Rūmų Ovaliajame Ofise, o aš stoviu jūsų viduryje, savo pilname pakylėtojo mokytojo kūne. Dabar prašau kartoti su manimi: „Aš esu laisvė, laisvė aš esu,“ ir tuomet prašau vizualizuoti, kad mes įtvirtiname šią laisvės liepsną Prezidento Institucijai apsaugoti. Nesvarbu, galėsiu ar negalėsiu suteikti paramą šią instituciją užimančiam asmeniui, mes galime apsaugoti pačią instituciją. Ir jeigu ši liepsna taps pakankamai stipri, ji užlies žmogiškąją sąmonę kiekvieno, kuris besėdėtų toje kėdėje, idant jie galėtų, bent dalinai, būti laisvės tikslo instrumentais. Tad kartokime drauge:

AŠ ESU LAISVĖ, LAISVĖ AŠ ESU! (40X)

Mano Mylimos širdys, dėkoju jums. Ir galiu jus užtikrinti, kad demonai, kurie šiuo metu buvo užėmę šią instituciją, visu greičiu skuodžia per šalia Baltųjų Rūmų esančią pievelę. Matykite, kaip jie bėga, kol susiduria su Arkangelo Mykolo kardu, kuris stovi jų laukdamas pievelės pakraštyje, kur juos sudegins Arkangelo Mykolo ugnis. Tad tai padaryta. Tai atlikta. Tai užsklęsta. Ir sakau jums sudie, iki kito, ilgesnio pokalbio su jumis. Ačiū jums, laisvės draugai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com