Aš paleidžiu besąlyginės meilės potvynį

Pakylėtoji Besąlyginės Meilės Esatis, 2005 spalio 23 d., per Kim Michaels


Iš tiesų jūs kvietėte, o kvietimas reikalauja atsakymo. Aš esu Besąlyginės Meilės Esatis, įkvėpusi šį rožinį, kurį kalbėjote su tokiu atsidavimu ir užsidegimu savo širdyse. Iš tiesų, šis rožinis turi potencialą pažadinti jūsų vidinę atmintį apie tai, kas esate ir kodėl čia esate. Pamąstykite, kiek daug žmonių persekioja šie du klausimai: „Kas aš esu, kodėl čia esu?“ Ar gyvenimas turi kokį tikslą ir prasmę? Ak, mano mylimos širdys, jūsų Kūrėjas trokšta, kad visi žmonės Žemėje žinotų savo šaltinį – žinotų, kas juos sukūrė – ir todėl pažintų besąlyginę meilę, kuria Kūrėjas myli kiekvieną iš jūsų.

Kūrėjas taip pat trokšta, kad visi žmonės žinotų ir pačios kūrinijos tikslą. Tikslą, kurį jie taip aiškiai suvokė, prieš nuspręsdami nusileisti į tankias šios visatos energijas, kuriose dabar yra įstrigę žemesniame tapatumo jausme. Ir iš tiesų, Kūrėjas nenorėjo, kad įstrigtumėte šiame žemesniojo tapatumo jausme. Kūrėjas trokšta išvysti jus tampant daugiau, nei buvote sukurti būti. O daugiau galite tapti tik tuomet, kai turite laisvą valią. Ir todėl, kai turite laisvą valią, turite potencialą tapti daugiau ir potencialą tapti mažiau. Nes be šio potencialo tapti mažiau, jūsų valia iš tiesų nebūtų laisva, ir todėl neturėtumėte aukščiausio potencialo savęs transcenduoti – savo pačių pasirinkimu, užuot buvę priversti tai daryti Kūrėjo.

Individualumo praradimo baimė

Iš tiesų, žvelgdami šiandien į Žemės planetą, galite save laikyti laimingais, nes atradote, kad gyvenimas turi dvasinę pusę. Atradote, kad gyvenimas iš tiesų yra didingesnis, nei jums buvo pasakojama bažnyčioje ir mokykloje. Įsivaizduokite, kiek daug žmonių užaugo tikėdami, kad Dievo nėra, kad nėra nieko už materialaus pasaulio ribų. Ir tuomet įsivaizduokite, kiek daug žmonių užaugo tikėdami, kad jie tėra išgudrėję gyvūnai.

Tik pamąstykite, kiek daug žmonių iš tiesų tiki, kad po fizinio kūno mirties jų individualumas nustos egzistuoti. Ir tuomet pamąstykite apie tai, kad individualumas yra pati brangiausia jums Dievo duota dovana, ir todėl didžiausia baimė, kurią galėtumėte turėti, yra prarasti šį individualumą. Jeigu manote, kad vos po trisdešimties, penkiasdešimties ar septyniasdešimties metų mirsite ir jūsų daugiau nebebus, visą savo gyvenimą nugyvensite baimėje. Ir būtent dėl to iš tiesų matote juodą baimės debesį, kabantį virš šios planetos. Ir kokia daugybė žmonių yra įstrigę už šios baimės sienos, nedrįsdami netgi leisti sau įsivaizduoti, kad jų individualumas galėtų būti didesnis už paprastą žmogų.

Mano Mylimieji, o dabar pamąstykite, kiek daug žmonių užaugo religinėje aplinkoje, ir jiems buvo sakoma, kad Dievas yra, ir jiems buvo pateikta nemirtingo gyvenimo koncepcija. Tačiau jiems taip pat buvo sakoma, kad Dievas yra piktas ir teisiantis Dievas, stebintis kiekvieną jų žingsnį, ieškantis už ką juos pasmerkti – ir galimai netgi galintis nusiųsti juos į pragarą, jeigu jie nesilaikys tam tikrų išorinių taisyklių. Tad nors šie žmonės žino, kad kažkas gali egzistuoti po mirties ir kad amžinasis gyvenimas gali būti įmanomas, jie vis tiek tebegyvena nuolatinėje pragaro baimėje. O kodėl gi jie bijo pragaro? Nes nesuvokia, kad Dievas juos myli besąlygiškai, ir kad, nors Dievas gali matyti, jog jų veiksmai neatitinka Jo Meilės Įstatymo, Dievas jų niekada neteisia, nes jie vis dar tebėra tyros būtybės, kurias Dievas sukūrė – nors jos ir prisiėmė ant savęs riboto tapatumo sluoksnį.

Ir tuomet pamąstykite, kad netgi yra ir tokių žmonių, kurie atrado atviresnį ir gilesnį dvasinį mokymą viename iš daugelio Naujojo Amžiaus judėjimų ir mokymų – ar netgi atrado tiesiogiai pakylėtųjų mokytojų remiamą mokymą. Tačiau net ir daugelis jų tebėra įstrigę mažoje dėžutėje, kurioje susikūrė proto įvaizdį apie dvasinį kelią ir apie savo pačių potencialą. Tad nors jie žino esantys dvasinės būtybės, nors yra atviri dvasinio augimo keliui, jie iš tiesų neišdrįso suvokti, kad tikrasis dvasinis kelias, vidinis už išorinių mokymų ir organizacijų egzistuojantis kelias, yra asmeninio Kristiškumo kelias, kuriuo jie eidami tampa Kristaus būtybėmis, vaikščiojančiomis Žeme.

Ir todėl jie nedrįsta pripažinti tiesos, kurią pasakė Jėzus: „Jūs esate Dievai!“ Iš tiesų, šis teiginys akimirksniu pažadina pačią didžiausią ego baimę, nes, jeigu suvoktumėte, kad esate Dievo individualizacija ir pilnai tai priimtumėte, tuomet jūsų ego akimirksniu prarastų savo įtaką jums. Ir todėl ego žino, kad tuomet jam tektų mirti.

Technika, skirta padėti jums priimti besąlyginę meilę

Atėjau šią dieną, kad atneščiau tiek daug Besąlyginės Meilės Liepsnos, kiek dar niekada anksčiau nebuvo išlieta šioje planetoje, idant galėtume sukurti besąlyginės meilės potvynio bangą, kuri nuvilnys per šią planetą nuo Rytų iki Vakarų ir nuplaus baimę pripažinti savo tikrąjį dieviškumą. Prašau jūsų dalyvauti kartu su manimi, paleidžiant šią besąlyginės meilės bangą, besąlyginės meilės, esančios aukščiau už bet kokias šiame pasaulyje egzistuojančias formas, ir todėl jos negali sustabdyti niekas, kas buvo sukurta formų pasaulyje. Ir todėl prašau jūsų kartoti kartu su manimi: „AŠ ESU MEILĖ, MEILĖ AŠ ESU.“ (9X)

Ir dabar mes pakelsime tai dar aukščiau ir sakysime: MEILĖ YRA DAUGIAU, DAUGIAU MEILĖJE AŠ ESU. (22X)

Mano Mylimos širdys, dėkoju jums už tai, kuo esate ir už tai, kuo esate čia, šią akimirką. Iš tiesų, būti daugiau laiko ir erdvės apribojimuose yra raktas šiems apribojimams transformuoti, kad ir jie galėtų tapti daugiau, ir kad visi žmonės Žemėje galėtų patirti gausingą gyvenimą, kurį Viešpats Kristus iš tiesų atėjo jiems atnešti. Ir todėl, paruošusi jam sceną, pasitrauksiu, ir leisiu pačiam Jėzui kreiptis į jus.

Tai užsklęsta, Besąlyginės Meilės Liepsnoje ir Žemė yra užsklęsta Besąlyginės Meilės Liepsnoje. Ir besąlyginės meilės potvynio banga jau nuvilnijo aplink šią planetą milijoną kartų ir toliau tą darys, kol Žemėje bus tų, kurie tarnaus čia inkaru, kalbėdami Motinos Marijos rožinius, iškviečiančius besąlyginę Dievo meilę.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com