Ar įmanoma ramybė be pergalės?

TEMOS: Galite būti taure Pergalės Liepsnai – Jūs gimėte būdami verti Pergalės – Matykite Dievą vieni kituose – PERGALĖ yra viską nugalinti

Galingoji Pergalė, 2005 spalio 23 d., per Kim Michaels


PERGALĖ AŠ ESU, ir AŠ ESU Pergalės Esatis, atėjusi jums pasakyti, kad jūs – per keletą pastarųjų dienų – pasiekėte pergalę pakylėtiesiems mokytojams ir Didžiajai Baltajai Brolijai, pergalę, kokia nebuvo regėta daugelį metų. Aš atėjau pasveikinti jūsų ir padėkoti jums už jūsų atvertas širdis, susirinkus drauge į šią vietą – paverčiant ją iš tiesų šventa vieta dėl jūsų čia įtvirtintų širdžių liepsnų – kurios ir mums leido čia įtvirtinti savo širdžių liepsnas.

Galite būti taure Pergalės Liepsnai

Todėl man kaip Pergalės Esačiai teko garbė apvainikuoti šios konferencijos pasiekimus. Ir todėl atėjau – ir turiu pasakyti, jog taip nutinka dažnai – pasimėgauti kitų atlikto darbo vaisiais. Ir vis dėlto, aš iš tiesų ilgai ir sunkiai dirbau, kol pasiekiau gebėjimą įkūnyti Pergalės Liepsną, kuri AŠ ESU, ir kol pasiekiau gebėjimą išauginti ją iki tokio taško, jog galėjau įveikti visas antikristo jėgas šiame pasaulyje. Ir todėl turiu teisę būti tuo, kuo AŠ ESU. Turiu teisę būti Pergalės Liepsna.

Ir turiu jums pasakyti, kad kiekvienas iš jūsų turite galimybę, turite potencialą būti taure Pergalės Liepsnai, kuri AŠ ESU. Tačiau, jeigu norite tai pasiekti, turite palikti sąmonę, kuri jus skatina jaustis nevertu, kuri skatina manyti, kad nesate pakankamai geri, kad nedarote pakankamai.

Jūs gimėte būdami verti Pergalės

Turite suprasti, jog gimėte būdami verti, nes jus sukūrė nuostabiausias Kūrėjas, sukūręs nuostabiausią visatą. Ir iš tiesų, kai žvelgiate į nakties dangų, turėtumėte sugebėti pamatyti, kad Dievas, sugebėjęs sukurti tokį nuostabų šviesos raštą, iš tiesų gali sukurti tobulą dvasios būtybę, tobulą bendrakūrėją. Ir todėl jums tereikia pripažinti tai, kuo esate, drįsti pripažinti, kuo esate ir drįsti išreikšti tai, kuo esate. Nes vien tik pripažinti, kad esate bendrakūrėjai, neužtenka.

Buvimo bendrakūrėju tikslas yra, žinoma, bendrakurti. O bendrakurti galite tiktai tuomet, kai leidžiate savo šviesai tekėti, kai leidžiate savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų matyti jūsų gerus darbus. Ir tuomet jie gali matyti, kad jūsų gerų darbų šaltinis yra Dievo šviesa jūsų esybėje. Ir kai jie išvysta šią Dievo šviesą jumyse, jie gali būti pažadinti, gali būti pakylėti aukštyn, kol galiausiai pamatys, jog ta pati šviesa taip pat yra ir juose.

Matykite Dievą vieni kituose

Todėl galite išpildyti kvietimą matyti Dievą vieni kituose, nes būtent to mes jums ir trokštame. Negi rimtai tikite, jog norėtumėme, kad vaikščiotumėte gailėdami savęs, teisdami vieni kitus, kuomet praktiškai neatsiranda nė vieno žmogaus visoje dvasinėje bendruomenėje, kuris drįstų išreikšti savo Dievo Liepsną, drįstų išreikšti savo Kristaus liepsną, bijodamas, kad jį nusodins tie, kurie turėtų būti geriausi jo draugai, kurie turėtų raginti kiekvieną kopti aukščiau kelyje, ir kopti dar aukščiau, kuomet visa bendruomenė įžengtų į aukštyn kylančią spiralę, kuri, tikrąja to žodžio prasme, atneštų dangų į Žemę? Ir vis dėlto, daugelyje dvasinių bendruomenių jūs leidote tiems tarp jūsų, kurie yra įstatymo aiškintojai, nenorėję priimti pažinimo rakto, leidote jiems nusitempti visą bendruomenę žemyn į anti-pergalės sūkurį.

PERGALĖ yra viską nugalinti

Noriu jums duoti etaloną palyginimui, ką gali pasiekti Pergalės Liepsna. Iš tiesų, esate įstrigę šioje planetoje ir turite tendenciją, kaip ją amžių bėgyje turėjo daugelis žmonių, žiūrėti į šią planetą kaip į visatos centrą. Ir net ir viduramžių bažnyčia buvo įsitikinusi, kad Žemė iš tiesų yra visatos centras. Tačiau turiu jums pasakyti, kad Žemė nėra visatos centras. Iš tiesų nėra jokio centro, nes visata yra nuolatos besiplečianti sfera. Ir nėra jokio centro, jokios planetos fizinėje karalijoje, kuri būtų centras, nes tikrasis centras yra Dievas – Kūrėjas.

Ši visata yra tokia didžiulė, tokia neįtikėtinai milžiniška, kad jūs nesate pajėgus suvokti to savo protu. Tačiau turiu jums pasakyti, kad egzistuoja nesuskaičiuojamos galaktikos, kurios buvo dar tamsesnės negu šiuo metu esanti Žemė, ir visgi jos buvo apgręžtos į šviesos pergalę. Žinau, kad tūkstančių tūkstančiai planetų buvo dar blogesnėje padėtyje nei šiuo metu yra Žemės planeta. Tačiau šiandien jos jau yra laimėjusios savo pergalę ir tapusios švytinčiomis žvaigždėmis.

Ir todėl, kai žvelgiu į šią planetą, galiu tik pasakyti: „Nėra nieko šioje planetoje, ko mano Pergalės Liepsna negalėtų nugalėti!“ Tačiau dėl laisvos valios, pergalės liepsną privalo įkūnyti kažkas, kas yra įsikūnijime. Ir todėl ieškau kelių gerų vyrų ir moterų, kurie padarytų savo tikslu palikti anti-pergalės sąmonę ir vietoj jos įžengtų į ramybės sąmonę – į ramybę, kuri nėra pasyvi. Tai nereiškia, kad sėdite ir ištisą dieną medituojate, tai reiškia, kad nešiojatės vidinę ramybę su savimi, net pačioje intensyviausioje veikloje. Ir todėl, kad ir kur bebūtumėte, esate aktyvi, gyva Ramybės Liepsna, kuri ir yra Pergalės Liepsna.

Nes išties, argi įmanoma tikroji ramybė, nebent žinote, jog laimėjote galutinę pergalę šviesai? Jei vis dar yra tamsos, ramybė neįmanoma. Ir todėl ramybė ir pergalė yra dvi tos pačios monetos pusės. Ir prašau jūsų pamąstyti, kad galbūt galėtumėte padaryti savo tikslu šios Ramybės Liepsnos įkūnijimą. Įsileiskite ją į savo šventyklą, ir tuomet leiskite jai augti, kol ji peržengs tylios, meditacinės ramybės ribas ir taps aktyvia, visa persmelkiančia, viską nugalinčia Pergalės liepsna.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com