Esminis raktas į dvasinių judėjimų sėkmę

TEMOS: Saugokitės „skaldyk ir valdyk“ strategijos – Tikrasis bet kokio judėjimo tikslas

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas, 2005 gruodžio 24 d., per Kim Michaels


AŠ ESU Mykolas, Arkangelas, ir atėjau šį kalėdinį laikotarpį nešdamas dovanas, nes jūs iš tiesų buvote geri vaikai šiais metais, nusipelnę ne tik apsilankymo iš Kalėdų senelio, bet ir iš tikrojo Arkangelo Mykolo.

Saugokitės „skaldyk ir valdyk“ strategijos

Tamsos jėgos dirbs visais įmanomais būdais, kad darytų tai, ką tamsos jėgos visada darė su tais, kurie dirba šviesai, ir tai yra: „skaldyk ir valdyk.“ Jos darys viską, ką gali, kad jus suskaldytų, projektuodamos abejones ir baimę į jūsų protą, ir projektuodamos konfliktus bei nesutarimus į jūsų santykius. Nebijokite šių jėgų, tačiau būkite budrūs ir žinokite, kad jos gali veikti subtiliai. Tačiau, kai esate pasirengę apnuoginti savo pačių ego, tuomet jos jums turi labai mažai galios.

Mano Mylimos širdys, tai iš tiesų yra tas ingredientas, kurio trūko beveik visose ankstesnėse religinėse ir dvasinėse organizacijose šioje planetoje: trūko noro laisvai pažvelgti į save veidrodyje ir apnuoginti savo pačių ego. O tai padarius suvokti, kad, norint įveikti ego, turite įžengti į vienovę, į vienovę su savuoju Kristaus AŠ, į vienovę su pakylėtaisiais mokytojais, į vienovę su Dievu ir į vienovę vienas su kitu.

Nes iš tiesų, tai nėra Dievo valia, kad vienas žmogus išgelbėtų Žemės planetą. Štai kodėl tai yra tokia parodija, kad Jėzus buvo išaukštintas kaip vienintelis žmonijos išganytojas, kai tuo tarpu jis nė minties neturėjo iškelti save virš kitų. Turite suprasti, kad Dievas nori, jog daug, daug žmonių dalyvautų žmonijos sąmonės kėlime, tačiau maksimalų poveikį padarysite, tiktai susirinkę drauge vienovėje, harmonijoje ir vienybėje. Ir todėl turite saugoti savo vienovę nuo antikristo proto skaldymo, ar jis dirbtų per ego, ar dirbtų per tamsos jėgas, ar dirbtų per kitus žmones.

Todėl turite žinoti, kad svarbiausias dalykas, svarbiausias bruožas, kurį turite, arba kurį jums reikia ugdytis, yra širdies vienovė, sugebanti pažvelgti už išorinių skirtumų ir suvokti, kad vienovė yra daug svarbiau nei būti teisiu pagal jūsų pačių standartą. Ak, mano mylimieji, kai žvelgiame į dvasines organizacijas, matėme daugybę kartų, kuomet mokiniai nesuprato vienovės svarbos. Jie nesuprato, kad mums, pakylėtiesiems mokytojams labiausiai rūpi ne išoriniai jūsų pasiekti rezultatai. Mums daug labiau rūpi, kaip jūs pasiekėte šiuos rezultatus, tai reiškia, ar pasiekėte juos širdžių vienybe ar siekėte šių rezultatų jėga.

Ir iš tiesų, Jėzus kalbėjo apie tuos, kurie siekia paimti dangų jėga, tačiau turiu jums pasakyti, jog lygiai taip pat mes nenorime, kad mūsų mokiniai mėgintų paimti Žemę jėga. Norime, kad Žemę paimtumėte meile! Ir todėl turite žinoti, kad raktas į buvimą atviromis durimis yra vienovė. Vienovė čia apačioje vienas su kitu, ir vienovė su mumis Viršuje. Būtent meilė išbaigia aštuoniukės tėkmę tarp dangaus ir žemės, ir būtent ši aštuoniukės tėkmė sudegins problemas Žemėje.

Tikrasis bet kokio judėjimo tikslas

Tad būkite budrūs ir žinokite, kad jūsų tikslas turėtų būti vienovės pagrindo įtvirtinimas. Tai yra daug svarbiau už bet kokius išorinius pasiekimus. Kai visą laiką siekiate vienovės, suvokiate, kad, kai iškyla nesutarimai arba klausimai, turite pažvelgti už išorinės situacijos, išorinių aplinkybių, išorinių žodžių, išorinių įsitikinimų, išorinių nuomonių. Turite užduoti sau klausimą: „Ar mus tai priartina prie vienovės, ar nutolina nuo vienovės?“

Ir jeigu atrandate, kad kažkokia diskusija arba nesutarimas nutolina jus nuo vienovės, tuomet jums reikėtų sakyti: „Mes laikomės netinkamo požiūrio. Mėginame išspręsti šią problemą žmogiškos sąmonės lygmeniu, ir todėl tik dar labiau susiskaldome, užuot tapę daugiau viena, užuot pasiekę didesnę vienybę.“ Turite žengti žingsnį atgal ir atkurti ryšį savo širdyje su faktu, kad pagrindinis jūsų susibūrimo tikslas yra įtvirtinti vienovės pagrindą, vienovės ratą.

Ir kai jūsų pagrindinis tikslas vėl taps vienovės atkūrimas, tuomet atrasite, kad visi jūsų turimi nesutarimai tiesiog ištirps. Ir staiga pamatysite naują požiūrį į problemą, kuris atneš didesnę vienybę, didesnę vienovę ir panaikins susiskaldymą, kaip kad patekėjusi saulė išdžiovina rasą.

Jeigu sugersite šį mokymą, studijuosite jį, diskutuosite apie jį, juo remdamiesi darysite pristatymus, ir jeigu toliau kalbėsite rožinius, tuomet vieną dieną apsigręžę pamatysite, kokią didžiulę patyrėte transformaciją. Ir vos save beatpažinsite, ir jums bus sunku suprasti, kad galite jausti tokią didelę ramybę, kad galite jaustis tokie laimingi, lyginant su tuo, kokie buvote praeityje. Ir ši transformacija gali tęstis neribotą laiką, nes jūs iš tiesų plaukiate su Gyvenimo Upe, o Gyvenimo Upė nesiliauja savęs transcenduoti, niekada nenustoja augti į vis didesnį ir didesnį džiaugsmą, į vis didesnę ir didesnę daugybės Dievo aspektų, kurie yra jūsų Dievo Liepsnos, išraišką.

Tad laiminu jus Dievo Valios Liepsnoje. Užsklendžiu jus Vienovės Rate, kuris yra Dievo valia, nes tai yra aukščiausia Dievo valia, kad visa gyvybė būtų viena. Tad užsklendžiu jus visoje savo esybės galioje. Tai atlikta!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com