Kvietimas dvasiniam vaikų gydymui

Temos: Galite išsigydyti visas žaizdas – Minčių vaizdinys aštuoniukės tėkmei Viršuje ir apačioje

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2005 gruodžio 31 d., per Kim Michaels


Aš, Gautama, sveikinu vaikus – kurie yra visų jūsų viduje – atvykus į mano širdį. Daug kartų stebėjau Žemės vaikus, jų šypsenas, jų juoką, jų liūdesį, jų skausmą. Ateinu jums pasakyti, kad viena iš didžiausių tarnysčių, kurią galite suteikti gyvenimui, yra kviesti apsaugą visiems šios planetos vaikams. Nes iš tiesų, nėra didesnės prievartos prieš gyvenimą, nei prievarta prieš vaikus.

Pamąstykite, kaip dažnai vaikas ateina į pasaulį su dideliu džiaugsmu, entuziazmu ir viltimi. Tačiau per savo tėvus, mokytojus, visuomenę ir kitus suaugusius – kartais net ir per savo dvasininkus bažnyčioje – jie patiria prievartą, patiria skausmą ir žaizdas. Ir nedrįsta išreikšti savo Dievo liepsnos.

Daugelis jūsų patyrėte tai šiame gyvenime. Ir tikrai, visi jūs esate tai patyrę ankstesniuose gyvenimuose. Todėl žinote, koks tai yra skausmas sielai matyti, kaip galimybė sudūžta į šipulius dėl kažkokios vaikystėje gautos žaizdos. Iš tiesų, man, kaip Budai, būtų didelis džiaugsmas matyti visus pasaulio vaikus užaugant su galimybe pripažinti savo vidinį Kristiškumą, savo vidinį Budiškumą, užuot buvus pasmerktiems skausmo ir kančių gyvenimui.

Galite išsigydyti visas žaizdas

Kai vaikščiojau Žeme kaip Buda, paskyriau savo gyvenimą tam, kad padėčiau žmonėms įveikti kančias. Anais laikais daviau mokymą – kaip vieną iš keturių kilniųjų tiesų – kad gyvenimas yra kančia. Deja, tai vis dar tebėra tiesa daugeliui žmonių Žemėje. Tačiau tie iš jūsų, kurie atradote dvasinį kelią, žinote, kad, net jeigu vis dar tebeturite žaizdų savo psichikoje, gyvenimas neprivalo būti visą gyvenimą trunkanti kova su kančiomis ir skausmu. Iš tiesų, yra įmanoma išsigydyti savo žaizdas. Iš tiesų, įmanoma išsigydyti visas žaizdas. Nes už išorinių regimybių, sukėlusių jūsų žaizdas, net ir už išorinės psichologijos, kuri palaiko šias žaizdas, egzistuoja gilesnė realybė, tai yra, kad viskas yra Budos prigimties.

Kas yra Budos prigimtis? Tai yra Tėvo elementas gyvenime – Dievo sąmonė, kuri yra įausta visame kame formų pasaulyje. Ir todėl visame kame egzistuoja potencialas pakilti virš netobulumų, nusimesti viską, kas nėra harmonijoje su Dievo tobula vizija ir planu. Tačiau, kad galėtumėte įveikti savo žaizdas, turite ieškoti toliau egzistuojančių gydymo metodų, net ir geriausių tarp jų. Nes iš tiesų, tiktai pripažinę, kad viskas yra Budos prigimties, pripažinę, kad Dievo jėga veikia Motinos Šviesą, tiktai pripažinę Alfa ir Omegos sąveiką, pripažinę Budos prigimtį ir Motinos Šviesą, galėsite iš tiesų apvalyti savo esybę nuo žaizdų, nuo pleištų, kuriuos į jūsų psichiką įvarė tamsos jėgos, Maros demonai.

Mano Mylimos širdys, jeigu mes, pakylėtieji mokytojai leistume sau jausti skausmą, niekas mums nesuteiktų didesnio skausmo, kaip matyti, kokia daugybė žmonių yra persekiojama savo praeities, praeityje padarytos kažkokios klaidos, jiems padarytos kažkokios skriaudos ar kažkokio įvykio, kurio liudininkais jie buvo ir kuris buvo išdegintas jų psichikoje su tokia jėga, kad jie tiesiog negali jo paleisti, negali jo pamiršti. Jie negali sukliudyti jam vėl ir vėl išnirti, ir persekioti juos diena iš dienos, visą gyvenimą, o kartais ir daugelį gyvenimų.

Ir būtent tai, iš tiesų, mumyse žadina didžiausią užuojautą Žemės žmonėms. Nes mes be galo trokštame padėti jums įveikti šiuos praeities vaiduoklius, kaip mes ir patys juos iš tiesų įveikėme. Tai iš tiesų yra pagrindinė mūsų motyvacija pasilikti su Žeme, siekiant padėti jums pakilti, kaip pakilome mes.

Žmogui tai gali atrodyti kaip nesavanaudiškas elgesys iš mūsų pusės, ir iš tiesų tai yra nesavanaudiška, jeigu žvelgsite į tai iš žmogiškos šio žodžio supratimo perspektyvos. Tačiau žvelgiant iš aukštesnės perspektyvos, mes visiškai nesame nesavanaudiški. Mes, tiesą sakant, esame labai savanaudiški, ta prasme, kad suvokiame, jog visa gyvybė yra viena, ir todėl, kaip sakė Viešpats Kristus: „Tai, ką padarėte vienam iš šių mano mažiausiųjų brolių, man padarėte.“

Kai tampate savirealizaciją pasiekusia būtybe, kai tampate Kristumi, Buda arba pakylėtuoju mokytoju, suvokiate, kad esate viena su visa gyvybe. Tad, kol nors viena gyvybės dalis kenčia, tol negalite jaustis visiškai laisvi, pilni džiaugsmo ir Dievo ramybės. Trokštate pakylėti visą gyvybę, idant visa gyvybė galėtų patirti džiaugsmą, kurį jaučiate būdami pakylėtąja būtybe, kuri jau yra ištrūkusi iš Samsaros jūros, iš kančių jūros.

Minčių vaizdinys aštuoniukės tėkmei Viršuje ir apačioje

Tad, mano mylimieji, prašau jūsų paskirti 2006 metus dvasiniam vaikų gydymui, tiek vaiko savyje, tiek vaiko kituose suaugusiuose, tiek ir tų, kurie vis dar tebėra vaiko kūne, tačiau daugeliu atveju savo brandumu toli pranoksta vaikišką kūną.

Tad perduodu jums minčių vaizdinį, kuris gali padėti jums įtvirtinti vienovės platformą, kuri yra tikrasis raktas į išgijimą. Prašau jūsų vizualizuoti aštuoneto figūrą kaip aštuoniukės tėkmę tarp dvasinės karalijos ir materijos karalijos. Ir prašau jūsų vizualizuoti, kad viršutinė šios figūros dalis yra vienas Dievo kūnas Danguje – Pakylėtieji Pulkai. Galite vizualizuoti mus kaip ryškią baltą šviesą, šviečiančią iš šios viršutinės figūros centro. Ir tuomet jūsų prašau vizualizuoti, kad žemesnėje figūros dalyje egzistuoja horizontalus aštuonetas, kuris simbolizuoja vienovę, kurią galite įtvirtinti čia apačioje per vienovę su savo aukštesniuoju aš viršuje.

Ir tai yra minčių vaizdinys, kuris padės jums ir rodys jums kelią į vienovę tarp Dangaus ir Žemės, kuri yra tikrasis raktas į visų žaizdų išgydymą, pakylėjant vaikus, idant jie taptų čia apačioje visu tuo, kuo yra Viršuje.

Taip pat norėčiau pagirti jus už jūsų pastangas per šiuos 2005 metus, ne tik kalbant Motinos Marijos rožinius, bet ir augant asmeniškai, studijuojant dvasinius mokymus ir bendraujant vieniems su kitais. Kalbu visai pasaulio bendruomenei, tiems, kurie atradote pakylėtųjų mokytojų mokymus bet kokiu pavidalu, tiems, kurie sekėte šiais mokymais ir juos įsisavinote. Jūs iš tiesų, visi jūs, prisidėjote prie to, kad 2005 metai buvo daug ramesni metai nei galėjo būti pagal karminius Žemės planetos įrašus.

Ypač noriu pasveikinti tuos iš jūsų, kurie kalbėjote Motinos Marijos naujus rožinius, nes iš tiesų, jūs įnešėte didžiulį indėlį, padėdami išvengti daugelio kataklizmų, kurie galėjo įvykti šiais praėjusiais metais. Tad, noriu pasveikinti jus už jūsų pastangas ir sakau: „Būkite užsklęsti Budos ramybėje, kuris yra su jumis visados. Nes aš esu viena su Budos prigimtimi, o Budos prigimtis yra visoje gyvybėje.“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com