Dieviškojo Vedimo esmė

Pakylėtasis Mokytojas Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, 2005 gruodžio 31 d., per Kim Michaels


Mano Mylimieji, kokia yra Dieviškojo Vedimo esmė? Ar galite įsivaizduoti, kad Dievas duotų priešingus nurodymus skirtingiems žmonėms, kad jie bėgiotų šen ir ten priešingomis kryptimis, ar netgi kovotų vienas su kitu? Iš tiesų, Dievas davė daugiau nei vieną religiją Žemės planetoje, tačiau Dievas niekada neturėjo intencijos, kad tikrosios religijos kovotų viena su kita, užuot dirbusios dėl bendro tikslo, keldamos žmonijos sąmonę.

Susiskaldymas, kurį matote tarp religijų arba religijų viduje, iš tiesų yra puolusių angelų darbas. Todėl Dieviškasis Vedimas yra vieningas, jis yra vienovė. Tai reiškia, kad, jeigu seksite Dieviškuoju Vedimu, dirbsite didesniojo pakylėtųjų mokytojų plano vardan.

Jūs tai galite daryti skirtingais būdais, nes esate unikalūs individai, tačiau už išorinių veiksmų egzistuoja gilesnis vieningo tikslo pajautimas. Ir be šio vieningo tikslo nepaliksite savo pėdsako ir nepakeisite Žemės, kad ji išpildytų savo pilną potencialą. Būtent to trūko daugelyje dvasinių organizacijų, iš dalies dėl to, kad puolusieji sugebėjo jas suskaldyti, bet iš dalies ir dėl to, kad tie, kurie buvo iš Šviesos, nenorėjo arba nesugebėjo pakylėti savo vizijos į harmoniją su vieningu pakylėtųjų mokytojų planu.

Todėl tikiuosi, kad jūs, kurie gavote daug mokymų apie vienovę, įsisąmoninsite šį mokymą ir pasinaudosite juo, pakildami virš savo pačių ego susiskaldymų, susiskaldymų tarp skirtingų grupių ir interesų bei frakcijų, kurios traukia jus, ir tarsite: „Mes norime vienovės labiau nei būti teisūs. Mes norime būti teisūs Dievo akyse, užuot buvę laikomi teisiais žmonių akyse.“ Nes tik šiame teisume Dievo akyse galėsite įkūnyti Aukso Amžių.

Tad giriu jus už jūsų darbą, už jūsų entuziazmą ir sakau: „Iškelkite šį entuziazmą į vieną tašką. Sukoncentruokite savo širdžių šviesą į lazerio spindulį, kuriame šviesos bangos būtų harmonijoje ir todėl galėtų kiaurai pereiti viską fizinėje oktavoje.“ Tad būkite užsklęsti pakylėtųjų mokytojų meilėje ir mano Dieviškojo Vedimo liepsnoje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com