Kas saugos Gyvybės Gyvąją Liepsną?

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2005 gruodžio 31 d., per Kim Michaels


Sen Žermenas AŠ ESU! Ir mane čia prikvietė jūsų entuziazmas šiai invokacijai ir jūsų troškimas paimti Pietų Ameriką į savo rankas. Kai pasiunčiau savo kvietimą tiems, kurie norėtų saugoti gyvybės liepsną, turėjau omenyje tuos, kurie palaikytų Gyvąją Gyvybės Liepsną. Ir kaip gi galite saugoti Gyvąją Liepsną, nejudėdami pirmyn kartu su šia liepsna, jai judant pirmyn?

Ir todėl aš, Sen Žermenas, pajudėjau pirmyn. Ir aš kviečiu tuos, kurie leido, kad jų liepsna būtų užrakinta mažoje dėžutėje, paleisti grandines, kurios jums neleidžia tekėti kartu su Laisvės Liepsna, Gyvenimo Upe, kuria mes esame, ir kurią dabar perduodame.

Nes man reikia jūsų ten, kur AŠ ESU! Ne ten, kur buvau vakar! Tad eikite kartu su manim! Sekite manimi, kad visi tie, kurie yra tikrieji Liepsnos Saugotojai, čia, Pietų Amerikoje ir kitur, galėtų susirinkti drauge kaip vienas ir atnešti Aukso Amžiaus stebuklą, kuris laukia savo atėjimo eterinėje oktavoje.

Kur yra tie, kurie jį pakviestų į fizinę oktavą, tuo būdu tapdami Sen Žermeno deglo nešėjais? Kur jie yra, klausiu aš? Tuomet pirmyn kartu su manim, nes čia AŠ ESU!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com