Man reikia tų, kurie eitų Taikos Keliu

TEMOS: Kodėl Jėzus yra Taikos Princas? - Raktai į Taikos Kelią – Liaukitės koncentruotis į konfliktą! - Mylėkite vienas kitą kaip Kristus jus myli – Įveikite nerealistiškus ego lūkesčius – Vizualizuokite Taikos Rožę virš savo saulės rezginio – Tapkite taikos princu arba princese

Pakylėtasis Mokytojas Elohimas Taika, 2006 gegužės 4 d., per Kim Michaels


Taika. Taika. Pasaulis šaukiasi taikos, bet taikos nėra – ar bent jau taip atrodo. Tačiau pamąstykite, kur yra taikos šaltinis. Iš kur turi ateiti taika? Ar ji gali ateiti iš šio pasaulio ar ji turi ateiti iš aukštesnės karalijos? Mano Mylimieji, taikos šaltinis yra Dievo Taikos Liepsna. O tikroji taika į Žemę galės ateiti tik tuomet, kai Taikos Liepsnai bus leista šviesti savo šviesą ir sudeginti karo bei konflikto šešėlius, sudeginti net ir tarp Dievo žmonių Žemėje vykstančius vaidus.

Aš esu Taikos Elohimas. Ir kaip turbūt žinote, „Elohim“ yra vardas, kuriuo žydų Biblijoje yra vadinamas Dievas. Tačiau iš tiesų egzistuoja daugiau nei vienas Elohimas. Nes mes, Elohimai, reprezentuojame tą Dievo lygmenį, tą Dievo sąmonės lygmenį, kuris, nors ir nėra aukščiausias Kūrėjo lygmuo, yra Kūrėjo individualizacija, Kūrėjo reprezentacija. Tad mes, septyni Elohimai, dalyvavome kuriant visą materialią visatą, ir mes iš tiesų sukūrėme Žemės planetą kaip platformą Dievo bendrakūrėjams.

Mes, septyni Elohimai, atstovaujame septynias pagrindines Dievo Liepsnas, dar žinomas septynių spindulių vardu, kurie tiesiog yra energijos formos, iš kurių kombinacijų buvo sukurta materiali visata. Pirmoji liepsna yra Dievo Valios liepsna. O kai jūs – materialioje visatoje besivystantys bendrakūrėjai – pradedate kelionę į savęs įvaldymą, kelionę turite pradėti nuo pirmojo Dievo Valios spindulio. Ir tik tuomet, kai būsite įvaldę – bent kažkokiu laipsniu – šią Dievo Valios liepsną, galėsite palypėti ant sekančio laiptelio kelyje, kuris yra Dievo Išmintis.

O dar vėliau pereisite studijuoti pas Dievo Meilės hierarchą. O kai jau būsite pasiekę kažkokį meilės įvaldymą, galėsite pereiti į ketvirtąjį Tyrumo spindulį. Kai jūsų esybė bus pasiekusi kritinę tyrumo masę, galėsite pereiti į penktąjį – Tiesos ir Gydymo – spindulį. Ir tik tuomet, kai būsite pasiekę nesvyruojantį pasišventimą tiesai ir būsite išsigydę savo keturis žemesniuosius kūnus, galėsite pereiti prie šeštojo Taikos spindulio.

Kodėl Jėzus yra Taikos Princas?

Mano Mylimieji, kai kurie iš jūsų žinote, kad Jėzus buvo vadinamas Taikos Princu, ir išties, jis taip buvo vadinamas dėl to, kad tarnavo šeštajame Taikos ir Tarnystės spindulyje. Jis iš tiesų mokėsi pas Taikos Elohimą, kuris AŠ ESU. Aš jį išmokiau daug dalykų, jam besilankant, vidiniuose lygmenyse, Taikos Elohimo ašrame, esančiame eterinėje karalijoje virš Havajų salų grandinės.

Kodėl Jėzus mokėsi pas Taikos Elohimą? Nes jis atėjo inauguruoti Žuvų amžiaus – šeštojo amžiaus iš septynių, kurių paskirtis yra pakelti žmoniją ir Žemę į aukštesnį lygmenį, kuriame, iš tiesų, Aukso Amžius ir Dievo karalystė galėtų būti fiziškai įkūnyti šioje planetoje. Tad Jėzus atėjo inauguruoti amžiaus, kuriam buvo skirta būti Taikos Amžiumi – tai reiškia, kad per šį praėjusį 2000 metų ciklą žmonijai reikėjo įveikti bet kokį polinkį kariauti.

Tačiau, mano mylimieji, aš suprantu, kad, kai žvelgiate į pasaulį šiandien, matote, kad šioje planetoje dar tebevyksta nemažai karų ir vis dar tebeaidi karo riksmai. Ir iš tiesų, būtų galima sakyti, kad įtampa auga, ir egzistuoja potencialas karui ten ir šen, ir visur. Tačiau, jeigu galėtumėte pažvelgti giliau, jeigu galėtumėte pažvelgti į tą lygmenį, kurį matau aš, suvoktumėte, kad tai tėra karo jėgų, valdžiusių šią planetą tūkstančius metų, priešmirtiniai traukuliai. Joms suteikta galimybė greitai artėja į pabaigą.

Ir todėl laikas – greitai bus laikas – kai šios jėgos susidurs su pasirinkimu: palikti savo karo žaidimus ir pradėti keliauti Taikos Keliu, ar būti paimtiems iš šios planetos, idant Žemė galėtų toliau augti, be šių gyvybės srautų žemyn tempiančio balasto, kurie tūkstančius metų visa savo esybe veržėsi kelti karus, įvaldyti karo meną, visada įsitraukdami į dualistinę kovą ir siekdami sunaikinti tuos, kuriuos jie įvardijo savo priešais. Tačiau iš tiesų šie gyvybės srautai kariauja prieš save, nes mėgina nukreipti dėmesį nuo konflikto savo pačių esybėje, kurdami konfliktus tarp savęs ir kitų. Tuo būdu jie suranda puikų pretekstą nugalėti priešą išorėje, užuot galiausiai pažvelgę akis į akį ir nugalėję priešą viduje, kuris yra jų pačių ego.

Raktai į Taikos Kelią

Taigi, mano mylimieji, Jėzus atėjo prieš 2000 metų duoti visiems esminius dvasinius raktus kelionei Taikos Keliu, raktus, kurie atrakintų vidinę taiką, kuri yra absoliuti būtinybė, norint atnešti išorinę taiką į Žemę. Jėzus jums davė gilų mokymą apie tai, kaip aukščiausiai esantys dešimt procentų labiausiai dvasiškai išsivysčiusių žmonių šioje planetoje būtent ir yra tie žmonės, kurie turi potencialą atnešti Žemę į Aukso Amžių.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad, norint, jog tai įvyktų, yra absoliučiai būtina, kad šie aukščiausi dešimt procentų pašvęstų save Taikos Keliui, tai reiškia, jog jie privalo įveikti – ir aš sakau PRIVALO įveikti – karą savyje. Nes jeigu jie neįveiks šio karo, kaip tuomet taika galės būti jų esybėje? O jeigu nebus įsikūnijime tų, kurie galėtų įtvirtinti Taikos Liepsną, kaip tuomet Žemėje galės būti taika?

Matote, aš, Taikos Elohimas, esu susaistytas Dievo įstatymo ir man neleidžiama mėtyti savo perlų kiaulėms. Ir todėl, kad galėčiau spinduliuoti Taikos Liepsną į Žemės planetą, turiu turėti atviras širdis, kurios galėtų būti atviromis durimis Taikos Liepsnai. Tačiau kaip gi galite būti atviromis durimis, pirma nepašventę visos savo esybės ir gyvenimo Taikos Keliui, taikos tikslui, idant būtumėte pasirengę įveikti karą savyje, tuo būdu tapdami vertu fakelu materialiame pasaulyje dvasinei Taikos Liepsnai?

Paprasčiausiai nebus įmanoma atnešti taikos, jeigu neatsiras kritinė masė žmonių Žemėje, kurie nuspręstų pašvęsti savo gyvenimą siekimui tapti atviromis durimis taikai. Neįmanoma tai bus dėl to, kad Dievo įstatymas reikalauja, jog žmonėms turi būti suteikta viešpatystė Žemėje. Iš tiesų, aš, Taikos Elohimas, valdau neribotą Dievo taikos galią. Mano Taikos Liepsna šią pat akimirką galėtų pasiųsti tokį stiprų taikos spindulį, kad jis sudegintų visus karus ir konfliktus šioje planetoje ir akimirksniu sudegintų visus tuos, kurie nenori palikti savo karo žaidimų.

Tačiau tai pažeistų Laisvos Valios Įstatymą, kuris sako, kad jūs, kurie esate įsikūnijime, turite valdžią. Aš šios valdžios neturiu, nes jūs esate tie, kurie turite nuspręsti, kad karas jums šioje planetoje daugiau nebebus priimtinas. O kad šis sprendimas iš tiesų turėtų autoritetą ir valdžią Žemei, jums pirmiausia reikia nuspręsti, kad nebeleisite karui vykti savyje. Ir tuomet jūs galėsite tapti Dievo Taikos liepsna. Būtent tą pasiekė Jėzus. Ir jis parodė nuostabų pavyzdį, kuriuo visi gali sekti ir tai pasiekti.

Iliuzija, kuri slepiasi už karo

Mano Mylimieji, išstudijuokite kai kuriuos iš Jėzaus mokymų. Kodėl, jūsų manymu, jis jums sakė atsukti kitą skruostą? Argi šis pasakymas nėra nuostabus mokymas apie tai, kaip įveikti karą? Kad ir ką jums kiti bedarytų, galite atsakyti nesmurtu. Galite atsakyti, atsukdami kitą skruostą. Ir kai tai padarysite, tapsite atviromis durimis Dievo Taikos Liepsnai šviesti per jūsų esybę. Ir tuomet ši Dievo Taikos Liepsna sudegins karą kituose žmonėse. Tačiau, jeigu vietoj to į smurtą atsakysite smurtu, užtrenksite savo esybės duris Taikos Liepsnai. Uždarysite savo saulės rezginio čakrą Taikos Liepsnai. Ir vietoj to įsitrauksite – ir tuo pat metu neišvengiamai sustiprinsite – žemyn traukiantį smurto ir konfliktų sūkurį šioje planetoje.

Pažvelkite į istoriją ir pamatysite kaip – per tūkstančius metų – žmonės sukūrė tokius žemyn traukiančius sūkurius daugybėje vietų šioje planetoje. Pažvelkite, kaip individai, kurie yra mylintys ir geraširdžiai – kaip geriausias intencijas turintys individai vėl ir vėl yra įtraukiami į šiuos žemyn traukiančius, niekada nesibaigiančius konfliktų sūkurius. Kaip galėtų toks žemyn traukiantis sūkurys sustoti? Yra žmonių, kuriuos yra taip stipriai apakinęs karas jų viduje, jų ego viduje vykdomas karas, jog jie mano, kad vienintelis būdas sustabdyti smurto sūkurį yra nueiti su juo iki kraštutinumo, sunaikinant tuos, kuriuos jie įvardijo savo priešais, ir kuriuos jie laiko šio smurto priežastimi.

Tačiau tai yra ne kas kita kaip iliuzija. Ir Jėzus davė ne vieną mokymą, mėgindamas išpurtyti žmones iš šios iliuzijos ir mėgindamas padėti jiems suvokti, kad negalite su smurtu kovoti smurtu. Tėra tik vienas būdas sustabdyti smurto ir konfliktų sūkurį, ir tai yra, kad kažkas turi nuspręsti atsakyti į smurtą nesmurtu. Kažkas turi nuspręsti atsukti kitą skruostą, užuot toliau tęsę smurto sūkurį, kuris tuomet gali suktis amžinai, galiausiai tapdamas save pastiprinančiu sūkuriu, įtraukiančiu į save žmones kaip juodoji skylė viską įtraukia į savo nebūtį.

Pamąstykite apie šiuos faktus. Išstudijuokite Jėzaus mokymus, išstudijuokite Gandžio gyvenimą ir kitų žmonių gyvenimus, kurie iš tiesų įkūnijo kito skruosto atsukimo principą, atsisakydami atsakyti smurtu. Nėra kito būdo ištremti karą iš Žemės, kaip tik dešimčiai procentų aukščiausią išsivystymą pasiekusių žmonių Žemėje pilnai įkūnyti nesmurto principą. Tačiau, kad galėtumėte įkūnyti šį principą, pirmiausia turite įveikti jūsų pačių viduje vykstantį karą. Turite sekti Jėzaus mokymu ir turite būti pasirengę ieškoti rąsto savo akyje, užuot visą savo dėmesį koncentravę krislo paieškoms savo brolio akyje.

Liaukitės koncentruotis į konfliktą!

Mano Mylimieji, turiu jums pasakyti, kad matau labai daug nuoširdžių dvasios ieškotojų, kurie save įvarė į aklavietę, koncentruodamiesi į daugybę problemų Žemėje. Iš tiesų, apie tai jau kalbėjo Motina Marija savo mokyme, tačiau aš noriu dar kartą tai pabrėžti, nes aiškiai matau, kad daugelis jūsų nesuprato to, apie ką kalbėjo Motina Marija. Žodis išmintingiems nebuvo pakankamas, nes jūs nusprendėte nebūti išmintingi šiuo klausimu.

Tad turiu jums pasakyti, jog tarp jūsų yra tokių, kurie nuolatos savo dėmesį koncentruoja į problemas, į konfliktus ir į dalykus, kurie potencialiai gali baigtis bloguoju šioje planetoje. Jūs įsitraukiate į tą ar aną straipsnį, į internetu ar elektroniniu paštu gautas žinias, kuriose kalbama apie įvairias nelaimes ar konfliktus. Jūs specialiai ieškote kažko, kuo galėtumėte pamaitinti šį poreikį jausti, jog pasaulis yra ant katastrofos slenksčio.

Tačiau pamąstykite apie tai, ką sakiau: jūs turite valdžią Žemei. Aukščiausi dešimt procentų žmonių šioje planetoje turi valdžią Žemei, ta prasme, kad, jeigu dauguma jų tikės, jog Žemė yra ant katastrofos slenksčio, tuomet ši planeta ir BUS ant katastrofos slenksčio. Tačiau, jeigu dauguma aukščiausiai esančių dešimt procentų žmonių nuoširdžiai tikės ir gyvens taip, lyg pasaulis būtų ant Aukso Amžiaus slenksčio, tuomet ši planeta BUS ant Aukso Amžiaus slenksčio.

Matote, viskas priklauso nuo sprendimo. Viskas priklauso nuo to, į kur nuspręsite sutelkti savo dėmesį. Ar stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia? Ar pasaulis įžengs į susinaikinimo sūkurį, ar jis įžengs į Aukso Amžių? Na, mano mylimieji, jeigu tikite, kad pasaulis yra ant susinaikinimo slenksčio, tuomet akivaizdu, kad negalite būti ramybėje savyje, ir taip pat negalite būti atviromis durimis Taikos Elohimui spinduliuoti Taikos Liepsną, kuri gali patraukti pasaulį nuo susinaikinimo slenksčio.

Ir todėl man yra reikalingi tie, kurie nustotų koncentruotis į tamsą ir vietoj jos koncentruotųsi į šviesą savyje. Nes iš tiesų, stebėjau daug dvasinių mokinių. Ir turiu jums pasakyti, kad mes įkūrėme ir rėmėme daug dvasinių organizacijų, siekdami atnešti Žuvų Amžiaus kulminaciją, pakylėdami kritinį mokinių skaičių iki individualaus Kristiškumo, idant turėtume pakankamą skaičių žmonių įsikūnijime, kurie galėtų būti atviromis durimis Taikos Liepsnai.

Jėzus atėjo duoti pradžią Žuvų Amžiui, tačiau jam nebuvo leista jį užbaigti. Kad Taikos Amžius galėtų pasiekti savo kulminaciją, kritinė masė įsikūnijime esančių žmonių privalo nuspręsti įkūnyti Jėzaus mokymus iki tokio lygmens, kad ir jie taptų Kristumi, kad ir jie taptų taikos princais ir princesėmis. Ir tuomet jie galės stoti Žemėje ir tarti: „Viskas, gana! Karas manyje baigėsi šią dieną. Ir todėl esu Taikos Elohimo spindulys, spinduliuojantis Taikos Liepsną, kuri sudegina visus karus ir konfliktus Žemėje.“

Mylėkite vienas kitą kaip Kristus jus myli

Mano Mylimos širdys, man reikia tų, kurie suvoktų dar ir kitą gilų Jėzaus mokymą, tai yra, kad tuos, kurie iš tiesų yra Kristaus mokiniai, galima atpažinti iš fakto, kad jie myli vienas kitą taip, kaip Jėzus juos mylėjo. Tai yra esminis raktas. Nes iš tiesų, kad galėtumėte atsukti kitą skruostą ir neįsitrauktumėte į jokį smurtą ar pyktį, kad ir ką kiti žmonės jums bedarytų – kad iš tiesų galėtumėte atsukti kitą skruostą, kad ir kas jums bebūtų daroma – turite mylėti kitus žmones kaip Kristus visus myli.

O kaip Gyvasis Kristus myli žmones? Jis juos myli taip kaip myli save. O kas yra Gyvojo Kristaus savastis? Na, tai yra Dievas. Ir todėl Gyvasis Kristus visus myli, nes Gyvasis Kristus mato Dievą visuose. Gyvasis Kristus mato Dievą savyje, ir todėl jis myli kitus kaip save, nes suvokia, kad kiti žmonės yra jis pats, nes jie yra vieno Dievo Kūno Žemėje dalis – kurio dalis esate ir jūs.

Gyvasis Kristus, nors ir mato visus netobulumus, nekoncentruoja savo dėmesio į netobulumus. Kai Gyvasis Kristus mato kitą žmogų, Gyvasis Kristus koncentruojasi į tyrą viziją ir potencialą tam žmogui. Jis koncentruojasi į pozityvų potencialą ir netobulumus mato tik kaip laikiną kliūtį. Ir tuomet Gyvasis Kristus daro viską, kas būtina, kad padėtų kitam žmogui įveikti šią kliūtį, ir kad padėtų jam išaugti iki savo aukščiausio potencialo pilnatvės.

Tai yra esminis raktas. Gyvasis Kristus niekada neturi troškimo pažeminti, apriboti ar sunaikinti kokią nors kitą gyvybės dalelę. Gyvasis Kristus turi tik vieną troškimą, ir šis troškimas yra iškelti aukštyn visą gyvybę, nes jis žino, kad tik tai darydamas, jis iškelia aukštyn ir save. Pats Jėzus sakė: „Ką padarėte vienam iš šių mano mažiausiųjų brolių, man padarėte.“ Jis tai sakė todėl, kad žinojo visos gyvybės vienovę. Jis matė, kad visi kiti žmonės yra Dievo Kūno dalis, ir todėl, kai sužeidžiate bet kurią šio kūno dalį, sužeidžiate visumą – ir todėl sužeidžiate save.

Tik tuomet, kai tai suvoksite, galėsite pilnai mylėti kitus. Ir tik tuomet, kai pilnai mylėsite kitus, galėsite pilnai būti Taikos Liepsna. Nes tik tuomet, kai sieksite pakylėti kitus aukštyn, užuot siekę juos nubausti, galėsite spinduliuoti Taikos Liepsną, kuri sudegins jų polinkį į pyktį ar smurtą.

Tamsą galima pašalinti, tiktai atnešant šviesą. Todėl konfliktą ir karą galima pašalinti, tiktai atnešant Taikos Šviesą. O kad būtų galima pašalinti konfliktą tarp žmonių Žemėje, kas nors turi atnešti Taikos Šviesą, mylėdamas kiekvieną kaip Dievas visus myli. Tai yra raktas į taiką planetiniu mastu. Bet koks tuomet yra raktas į taiką individualiu mastu? Koks yra raktas, kuris jums leistų tapti atviromis durimis Taikos Liepsnai?

Įveikite nerealistiškus ego lūkesčius

A, mano mylimieji, kas gi atima iš jūsų asmeninę jūsų taiką, jūsų vidinę ramybę? Tai iš tikrųjų yra tiesa, kad viskas prasideda nuo širdies. O raktas vidinei ramybei pasiekti yra išvalyti širdį, ir jūs pradėjote daryti šį darbą, kalbėdami šią paskiausiai duotą invokaciją. Tad būtent šios invokacijos padarytas darbas pritraukė mano liepsną ir atvėrė duris šio mokymo perdavimui. Tad galima įskaityti tai kaip puikiai atliktą darbą.

Tačiau aš ateinu pakelti tai į aukštesnį lygmenį. Kadangi matau, jog tiek daug žmonių, kurie yra nuoširdūs dvasios ieškotojai, yra atitraukiami nuo taikos, nes jų dėmesys yra atitraukiamas nuo širdies. Iš tiesų, jeigu galėtumėte sukoncentruoti savo dėmesį į širdį, ir per šį ryšį galėtumėte susikoncentruoti į savo asmeninę Dievo Liepsną, niekada neprarastumėte savo ramybės.

Tačiau pernelyg dažnai jūsų dėmesys yra atitraukiamas nuo širdies, ir daugeliu atveju jis iš tiesų yra perkeliamas į saulės rezginio čakrą, kuri yra tiesiai po širdimi. Tai yra čakra, kuri yra jūsų emocijų centras. Ir anti-taikos jėgoms yra labai lengva sudrumsti šią čakrą, ir tuomet jūsų dėmesys iš karto yra nutempiamas žemyn į saulės rezginį ir atitraukiamas iš širdies centro.

Tad kaip galėtumėte to išvengti, kaip galėtumėte neleisti savo dėmesiui nušokti į jausmų kūną, į emocijų šėlsmą, kurios yra lyg bangos vandenyne, kuomet ir jūs patys tampate banga kolektyvinio emocinio kūno vandenyne, kuomet vėjas jus visur svaido ir mėto kaip šapelį? Na, pagrindinis veiksnys, kuris atima iš jūsų ramybę, yra tai, kad turite lūkesčių, koks turėtų būti gyvenimas. O kai gyvenimas šių lūkesčių neišpildo, jūs puolate į negatyvią emocinę reakciją, kuri akimirksniu ištraukia jus iš ramybės.

Problema čia yra ta, kad buvote auklėjami šiame gyvenime – ir daugybę gyvenimų – leisti savajam ego susikurti lūkestį, kuris yra absoliučiai nerealistiškas ir yra visiškai atitrūkęs nuo jūsų pirminio tikslo, dėl kurio atėjote į Žemę. Savo esybės šerdyje turite prisiminimus apie dvasinę karaliją. Prisimenate karaliją, kurioje viešpatauja taika ir kurioje yra įkūnyta Dievo karalystė. Taip pat žinote, kad lygiai taip pat viskas turėtų būti ir Žemėje. Ir todėl žinote, kad nusileidote į Žemę tam, kad atneštumėte savo Dievo Liepsną ir įneštumėte savo asmeninį indėlį į Dievo karalystės Žemėn atnešimą.

Tačiau dalykas, kurio nesuvokiate, yra tai, kad, nors šis lūkestis yra teisingas, jūsų ego pasinaudojo juo – pakreipė jį truputį kita linkme, iškreipė jį – ir dabar jis yra tapęs netikru lūkesčiu. Matote, jūsų ego sukūrė lūkestį, kad ši Žemė turėtų būti – jau turėtų būti – kaip dangaus karalystė. O kai susiduriate su sąlygomis, kurios nėra tokios, kokias jūs žinote jas turint būti, ego jus įtikina, kad yra būtina arba priimtina, o gal net neišvengiama, kad reaguotumėte į tai negatyvia emocine reakcija.

Ego yra sukūręs daugybę klaidingų įsitikinimų, kuriais siekia pateisinti, kodėl jums reikia reaguoti į tai negatyvia emocine reakcija, kai ego lūkesčiai nėra išpildomi. Tačiau jūs nenusileidote į Žemę su lūkesčiu, kad Žemė jau turėtų būti Dievo karalystė. Nusileidote į Žemę žinodami, kad Žemė yra daug žemiau Dievo karalystės lygmens, ir kad jūs čia atėjote tam, kad padėtumėte pakelti Žemę aukščiau.

Ar matote skirtumą? Egzistuoja esminis skirtumas tarp lūkesčio, kad atėjote į kažkokią tobulą vietą, kuri tariamai turi atitikti danguje egzistuojantį standartą, ir lūkesčio, kad atėjote į netobulą vietą, ir kad reikės darbo, pastangų ir kantrybės, norint pakelti Žemę į dvasinės karalijos lygmenį. Jeigu nusileidžiate, tikėdamiesi, kad Žemė jau turėtų būti tobula, labai lengvai galite įstrigti negatyviose reakcijose, kai susiduriate su faktu, kad Žemė nėra tobula. Tačiau, jeigu tikitės, kad Žemė nėra tobula ir jūs esate čia tam, kad atliktumėte darbą, tuomet taip lengvai nebepasiduosite negatyvioms reakcijoms.

Mano Mylimieji, ar matote, ką mėginu jums pasakyti? Kai leidžiate sau manyti, kad jūsų sutinkamos aplinkybės gyvenime turėtų atitikti tam tikrą išorinį tobulumo standartą, tuomet tampate pažeidžiami ir atsiveriate nusivylimui. O šis nusivylimas akimirksniu atitrauks jus nuo ramybės.

Tačiau kodėl tampate nusivylę? Daugybė žmonių leidžia savajam ego juos įtikinti, kad jie niekuo neprisidėjo, kad jie nesukėlė šio nusivylimo jausmo. Nes juk iš tiesų tai buvo tie kiti žmonės arba tos netobulos sąlygos Žemėje – tai jie sukėlė šiuos nusivylimus. Tačiau tikram dvasios ieškotojui reikia suvokti, kad jūsų nusivylimas nebuvo sukeltas nieko, kas būtų už jūsų ribų. Jį sukėlė vidinė sąlyga, tai yra tai, kad turite nerealistišką lūkestį, koks turėtų būti gyvenimas čia Žemėje.

Atėjote čia, kad atneštumėte savo asmeninę Dievo Liepsną ir leistumėte šiai šviesai šviesti. Atėjote čia leisti šviesai šviesti bet kokiose aplinkybėse, kurias tik sutinkate Žemėje, idant jūsų Dievo Liepsnos tobulumas galėtų sudeginti netobulumus, kuriuos sutinkate šioje planetoje.

Tačiau vietoj to nutiko taip, kad leidote savajam ego susikurti labai subtilų lūkestį, kad neturėtumėte leisti savo šviesai šviesti, kol nėra išpildytos tam tikros išorinės sąlygos. Ar matote subtilumą? Esate čia tam, kad sudegintumėte netobulumus, o vienintelis būdas tai padaryti, yra leisti savo Dievo Liepsnai šviesti per jus visų netobulumų akivaizdoje. Vietoj to, jūs leidote savajam ego įtikinti jus, kad, kai susiduriate su netobulumais, turėtumėte nustoti šviesti savo šviesą. Vietoj to, turėtumėte sulaukti tinkamų išorinių sąlygų, ir tik tuomet galėsite leisti savo šviesai šviesti.

Prisiminkite Jėzaus žodžius. Jis pasakė savo mokiniams, kad tie, kurie nori, kad pasaulis juos pažintų kaip jo tikruosius mokinius, turėtų mylėti vienas kitą. Jis taip pat jums pasakė, kad nepakanka mylėti tuos, kurie myli jus, kad turite mylėti net ir savo priešus. Ar matote, kaip tai siejasi su tuo, ką jums ką tik pasakiau? Ar suvokiate, jog Jėzus sakė, kad turėtumėte mylėti visus žmones, kad ir ką jie bedarytų?

Vietoj to, ego įtikino žmones, kad jie turėtų mylėti kitus žmones tik tuomet, kai šie išpildo tam tikrus išorinius reikalavimus. Tik tuomet, kai jie tariamai nusipelno jūsų meilės, jūs turėtumėte jiems duoti šią meilę. Bet matote, tai yra melas. Nes iš tiesų, nėra tokio dalyko Dievo prote kaip nusipelnymas ar nenusipelnymas. Jėzus jums sakė, kad Dievas leidžia saulei tekėti blogiems ir geriems, ir leidžia lietui lyti teisiems ir neteisiems.

Tad matote, mano mylimieji, Dievas nekuria šių sąlygų. Jis leidžia savo šviesai šviesti jums visiems, nes žino, kad šviesa yra vienintelis būdas pakelti žmogų aukštyn. Ir yra visiškai nesvarbu, kaip giliai šis žmogus yra įstrigęs tamsybėse, nes tik leidę savo šviesai šviesti, išlaisvinsite šį žmogų iš tamsos. Jeigu norite mylėti kitus žmones taip, kaip jus myli Kristus, tuomet vienintelis jūsų rūpestis dėl kitų žmonių turėtų būti padėti jiems įveikti tamsą, kuri laikinai temdo jų protus. Nesate čia tam, kad teistumėte juos pagal žmogišką standartą ar teistumėte, kas yra vertas jūsų šviesos, o kas nevertas.

Tuo nenoriu pasakyti, kad su visais žmonėmis turėtumėte elgtis taip pat, ar kad jums reikėtų beatodairiškai leistis kitų žmonių išnaudojamiems. Nes Dievo šviesa yra nepaprastai išmintinga, ir ji duos kiekvienam žmogui tai, ko tam žmogui reikia, kad jis galėtų išsilaisvinti. Tačiau, kad galėtumėte būti atviru instrumentu šiai šviesai, turite įveikti lūkesčius, net ir lūkestį, kokie turėtų būti kiti žmonės. Galite žiūrėti į žmogų ir galite sakyti: „Šis žmogus yra įkalintas tamsoje ir jį reikia išlaisvinti,“ tačiau jums nereikia daryti tokių vertinimų.

Jums tiesiog reikia susikoncentruoti į širdį, susikoncentruoti į savo Dievo Liepsną, ir tuomet leisti savajai Dievo Liepsnai duoti tam žmogui tai, ko tam žmogui reikia. Ir kai kuriems tai gali būti besąlyginė meilė. Kitiems tai gali būti griežta meilė, metanti iššūkį jų iliuzijoms ir kviečianti juos kopti aukštyn, reikalaudama, kad jie pamatytų, jog yra geresnis kelias.

Vizualizuokite Taikos Rožę virš savo saulės rezginio

Mano Mylimieji, ne taip seniai buvo atominio kataklizmo Černobylyje, Rusijoje, sukaktuvės. Galbūt skaitėte, kad, nors žmonės negali lankytis toje užterštoje vietoje, ją perėmė gamta. Net ir šioje intensyvioje radiacijoje auga augalai. Įsivaizduokite rožę, augančią toje užterštoje atmosferoje; ji vis tiek skleidžia savo kvapą. Nes rožė ten auga ne tam, kad būtų įvertinta. Rožė ten auga tam, kad skleistų savo kvapą, ir rožė yra visiškai susitelkusi į šį savo darbą.

Ne taip seniai buvo Aušvico mirties stovyklos Lenkijoje išlaisvinimo sukaktuvės. Iš tiesų, jeigu norite atrasti pavyzdžių, kaip žmogiškasis konfliktas gali pasiekti beveik neįsivaizduojamą kraštutinumą, sunkiai rasite geresnį pavyzdį už nacių mirties stovyklas. Tačiau turiu jums pasakyti, kad keliose iš šių mirties stovyklų jų vadas, arba vado žmona, turėjo rožių sodą. Dabar įsivaizduokite rožę, augančią šalia vienos iš tamsiausių vietų Žemėje. Tačiau rožės ši tamsa nepaliečia. Jai ji nerūpi. Ji neteisia. Ar tai būtų kalinys mirties stovykloje, ar vienas iš žmonių, įstumiančių kalinius į dujų kameras, rožė visiems skleidžia savo kvapą.

Rožė nenustoja skleidusi savo kvapo. Ir kiekvienas, priėjęs prie rožės, patirs visą jos kvapo pilnatvę, nes rožė čia yra ne tam, kad teistų; ji tiesiog yra čia tam, kad skleistų savo nuostabų aromatą, kuris gali pakylėti kiekvieną jį užuodusį. Ir todėl net ir nacių mirties stovyklos vadas gaus rožės aromatą, nes rožės vienintelis rūpestis yra pakylėti aukštyn kiekvieną žmogų, dalijantis savo aromatu.

Atėjau jums duoti dovaną. Ir mano dovana yra Taikos Rožės vizualizacija virš jūsų saulės rezginio čakros. Vizualizuokite, kaip ji spinduliuoja savo šviesą ir skleidžia savo taikos aromatą, kol visas jūsų energetinis laukas prisipildo šia šviesa ir šiuo aromatu. Kai susiduriate su sąlygomis Žemėje, kuriose nėra taikos, vizualizuokite taikos rožę virš tos vietos ir vizualizuokite, kaip ji užlieja viską taikos šviesa ir taikos aromatu.

Tapkite taikos princu arba princese

A, mano mylimieji, jei iš tiesų norite atlikti didžiausią tarnystę, išguidami konfliktus ir karą iš šios planetos, tuomet pašvęskite save vidiniam Taikos Keliui, idant galėtumėte pasimokyti iš Jėzaus, idant galėtumėte pasimokyti iš Taikos Princo, kol ir jūs patys tapsite taikos princu arba princese. Galite paveldėti savo Tėvo karalystę ir tuomet galite pasidalinti ja su visais.

Šeštasis spindulys yra Taikos spindulys. O septintasis spindulys yra Laisvės spindulys. Žemei yra skirta pereiti iš Taikos Amžiaus į Laisvės Amžių. Tačiau ar įmanoma laisvė, kol nėra taikos? Nes, jeigu neturėsite taikos savo pačių esybėje, kaip tuomet galėsite būti laisvi? Būsite įkalinti emocinėje vergovėje, atitraukiančioje jus nuo taikos, esant menkiausiai provokacijai. Ir kai tik kažkokios sąlygos Žemėje neišpildys jūsų tobulumo lūkesčio, tuoj paliksite taiką. O kadangi šioje Žemėje beveik nėra nieko, kas galėtų išpildyti tobulumo lūkestį, būsite nuolatinėje nesantaikos būsenoje.

Ir lygiai taip pat, kaip Sen Žermeno Aukso Amžius galės būti įkūnytas Žemėje, jei tamsūs karo debesys kabos kaip nuolatinė grėsmė virš šios planetos? Kaip šalys galės iš tiesų pastatyti Aukso Amžių, jeigu viskas, ką jos stato, gali būti sugriauta per kelias minutes atominiu holokaustu, ar net ir įprastiniu karu? Pažvelkite šiandien į Irako šalį. Kaip galite statyti šalį, kaip galite kurtis ateitį, kai bet kurią akimirką gali sprogti bomba ir sugriauti tai, ką žmonės pastatė?

Tai rodo jums, kad raktas į laisvę yra taika. Ir aš dabar jums daviau raktą į taiką. Ar pritaikysite jį, ar leisite savajam ego ir toliau jus įtikinėti, kad tik tuomet, kai bus išpildytos tam tikros išorinės sąlygos, galėsite būti taikoje?

Ego nori, kad manytumėte, jog tik tuomet, kai yra išpildomos tam tikros sąlygos jūsų asmeniniame gyvenime, galite būti ramybėje dėl savo gyvenimo. Ir tik tuomet, kai tam tikros sąlygos yra išpildomos pasaulyje, galite būti ramybėje dėl šios planetos ateities. Tačiau aš jums sakau: tai yra melas. Nes išorinės sąlygos yra ne kas kita, kaip jūsų vidinių sąlygų atspindys. Ir todėl niekada neturėsite taikos sąlygų savo gyvenime ir planetoje, kol nenuspręsite būti taikoje savyje – nepaisydami išorinių sąlygų.

Matote, mano mylimieji, esminis lūkestis, kurį susikūrė ego, yra tai, kad jūsų vidinė ramybė priklauso nuo ramybės išoriniame pasaulyje. Tai yra visų amžių iliuzija, nes jūsų vidinė ramybė nepriklauso nuo nieko jūsų išorėje. Jūsų vidinė ramybė priklauso tik nuo vieno dalyko – jūsų vidinio ryšio, jūsų susikoncentravimo į Dievo Taikos Liepsną. Ir niekas negali atsistoti tarp jūsų ir šio vidinio ryšio su Taikos Liepsna, nes, kaip Jėzus jums sakė, Dievo karalystė yra jumyse. Tai reiškia, kad jokios išorinės sąlygos jūsų pačių psichologijoje ar esybėje, ar planetoje, kurioje gyvenate, negali atsistoti tarp jūsų ir jūsų vienovės su Dievu, jūsų vienovės su Taikos Liepsna.

Tad nustokite ieškoti taikos ne savyje. Pradėkite ieškoti taikos vienintelėje vietoje, kur ją įmanoma rasti – taikos karalystėje, kuri yra jumyse, Taikos Liepsnoje, kuri AŠ ESU, ir kuria noriu pasidalinti su visais tais, kurie pašvęs save būti taikoje, nepaisydami jokių išorinių sąlygų.

Tad tebūnie taika, ir žinokite, kad AŠ ESU Dievas. Tebūnie taika, ir žinokite, kad AŠ ESU Esatis jumyse yra Dievas. Savo ramybę palieku jums. Dauginkite ir spinduliuokite ją visai gyvybei, kad ši planeta galėtų būti taikoje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com