Jūsų misija yra dvasinis vientisumas

TEMOS: Laisvai prieinamos energijos technologija – Meilė sau yra esminis raktas – Aukso Amžius neįmanomas be meilės – Būkite vientisi mylėdami save – Vandenio Amžiaus judėjimas dvasiniam gydymui

Pakylėtasis Mokytojas Dievas Meru, 2006 liepos 3 d., per Kim Michaels


Nuo pat pradžių mūsų tikslas buvo perduoti mokymus, įrankius ir technikas, kad pakylėtume tuos, kuriuos įmanoma pakylėti, iki to lygmens, kuomet jie įkūnytų savo Kristiškumą. Nes, mano mylimieji, tėra tik vienas dalykas, kuris transformuos Žemę į Sen Žermeno Aukso Amžių – ir tai yra Kristiškumas. Tai yra, kad kritinė masė žmonių pasieks ir išreikš savo Kristiškumą, kad ir kur jie bebūtų šiame planetos kūne.

Nėra jokių kitų būdų atnešti Aukso Amžių. Tai iš tiesų yra tiesa, kad iš dalies Aukso Amžiaus atnešimas reiškia naujos technologijos atnešimą, naujų žinių, naujų ekonominių filosofijų ir sistemų, naujų politinių filosofijų, naujų dvasinių ir religinių filosofijų atnešimą. Tačiau, nors šie dalykai yra būtini, ir nors jie iš tiesų sudaro Omega aspektą Aukso Amžiaus atnešime, turiu jums atvirai pasakyti, kad jokie technologijos kiekiai, jokie žinių, politinių reformų, socialinių ar religinių programų kiekiai niekada nesugebės atnešti Sen Žermeno Aukso Amžiaus.

Laisvai prieinamos energijos technologija

Nes Sen Žermeno Aukso Amžius nėra mechaniškas amžius ir jo neįmanoma atnešti mechaniškomis priemonėmis. Tai yra Kristiškumo amžius. Nes Sen Žermenas visiškai netrokšta, kad jo laisvės liepsna būtų iškreipta per technologiją, kurią jis pats perdavė, idant suteiktų žmonėms laisvę siekti savo dvasinio augimo – užuot švaisčius savo laiką ir energiją, su dideliu vargu mėginant išspausti pragyvenimą iš kietos žemės.

Todėl Sen Žermenas nusprendė, kad naujos technologijos perdavimas bus labai kruopščiai matuojamas pagal Kristiškumo augimą labiausiai dvasiškai pažengusiuose šios planetos žmonėse. Technologija, kuri galėtų padaryti revoliuciją energijos gamyboje, tuo būdu įvykdydama revoliuciją kiekviename pramonės ir gyvenimo šioje planetoje aspekte, yra paruošta perdavimui paties Sen Žermeno. Tačiau ši technologija nebus perduota tol, kol kritinė masė žmonių nebus pasiekusi kritinio Kristiškumo laipsnio, idant jie galėtų laikyti pusiausvyrą, kuri užkirstų kelią piktnaudžiavimui šia nauja galinga technologija, panaudojant ją karui ir kontroliavimui, kaip matėme tai įvykstant su visomis kitomis žmonijai perduotomis technologijomis, kuomet jomis ėmė piktnaudžiauti valdžios elitas.

Pažvelgę į technologijas, matote, kaip jomis vėl ir vėl buvo naudojamasi kontroliavimo tikslams, kaip jomis yra naudojamasi žmonėms pavergti, sukoncentruojant valdžią, turtą – net ir laisvę – elito rankose. Tai negali toliau tęstis, ir todėl mūsų susirinkimai nusprendė, kad, jeigu iš tiesų bus būtina, kad pasaulis patirtų didelę energijos krizę, kuri netgi galimai sukeltų didelį karą dėl naftos, tuomet tam turi būti leista įvykti, idant žmonės galėtų būti pažadinti technologijos pavojams ir ribotumams, kuomet ja yra naudojamasi be Kristaus vizijos.

Tačiau mes daug labiau norėtume išvysti scenarijų, kuomet tie iš jūsų, kurie esate labiausiai dvasiškai pažengę žmonės, imtumėte dėti kuo didesnes pastangas išsigydyti savo psichiką, apnuoginti savo ego ir įkūnyti bei išreikšti savo Kristiškumą, kuomet jūs galėsite laikyti šią pusiausvyrą, kol dar nebus prasidėjusi didelė energetinė krizė – vedanti į trečiąjį pasaulinį karą – kad mes galėtume perduoti technologiją, kuri per pora dešimtmečių paverstų naftą atgyvenusiu dalyku.

Laisvė turi daug aspektų, ir vienas iš laisvės aspektų iš tiesų yra turėti neribotą, nemokamai prieinamą energiją kiekvienam žmonių visuomenės aspektui vystyti. Tik įsivaizduokite, kad atokioje saloje, viduryje šio didžiulio ežero, galėtumėte turėti tokią technologijos formą, kuri gamintų elektrą, nedegindama iškastinio kuro. Tuomet net ir atokioje saloje galėtumėte pastatyti klestintį miestą, net ir klestintį dvasinį ašramą, nes būtumėte nepriklausomi nuo jokių energetinių monopolių.

Ir tai yra vizija, kurios noriu, kad laikytumėtės, nes ateityje tai iš tiesų bus esminė Aukso Amžiaus dalis, kad galėsime turėti Aukso Amžiaus bendruomenes vietovėse, kuriose joms šiuo metu nebūtų įmanoma išgyventi. Ir tuo būdu dvasingi žmonės galės pasitraukti nuo civilizacijos šurmulio ir susikurti ašramų centrus, kurie galėtų laikyti dvasinę pusiausvyrą ir leisti žmonėms pabėgti iš miestų, atsinaujinti, pakylėti savo sąmonę, ir tuomet sugrįžti atgal į miestus ir tarnauti tiems, kurie dar nėra pabudę.

Meilė sau yra esminis raktas

Mano Mylimieji, ko gi reikės, kad kritinė masė žmonių įkūnytų būtiną Kristiškumo laipsnį ir laikytų pusiausvyrą šiose kritinėse ankstyvosiose Aukso Amžiaus fazėse? Na, tam reikės išgydyti psichiką. Ir čia noriu jums pasakyti – stipriausiu įmanomu būdu – kad šioje planetoje iš tiesų egzistuoja didelis skaičius žmonių, kurie dvasinio augimo siekė ištisus dešimtmečius. Jie užsiiminėjo įvairiomis praktikomis, sekė įvairiais mokytojais ir mokymais – jie padarė progresą. Tačiau turiu jums pasakyti, kad didelė jų dalis neperžengė kritinio taško kelyje, to kritinio taško, kuriame jie būtų išgydę savo psichiką iki tokio lygmens, kad sugebėtų pilnai priimti, jog yra Dievo sūnūs ir dukterys įsikūnijime.

Savęs kaip Dievo sūnaus arba dukters priėmimas reiškia, kad gebate iki galo mylėti save. Nes, jeigu nesugebate savęs mylėti, tuomet negalite pilnai priimti, kad esate Dievo sūnus arba dukra. Negalite pilnai priimti, kad esate verti būti Dievo sūnumi arba dukra. Negalite pilnai priimti, kad esate verti vaikščioti Žeme būdami Kristaus būtybe, negalite išreikšti Kristaus tiesos ir mesti iššūkio antikristo sąmonės paklydimams.

O, jeigu nesugebėsite priimti, kad esate pilnai verti būti Dievo Žemėje atstovais, būsite sugniuždyti antikristo jėgų puolimo, kurios netgi gali veikti per jums gero linkinčius žmones aplink jus, kurie nesugebės priimti, kad jūs atsistoję skelbiate žinantys Kristaus tiesą, kai tuo tarpu jie patikėjo, kad, pasak to arba ano guru ar dvasinio mokymo, neturėtumėte to skelbti.

Tačiau, kaip sakė Jėzus, Kristiškumas, kuris nėra išreiškiamas, nesavanaudiškai siekiant išlaisvinti kitus žmones, nėra Kristiškumas. Tai nėra įkūnytas Kristiškumas. Ir todėl nei Dievui nei pakylėtiesiems mokytojams nebus iš to jokios naudos, kad sėdėsite kažkokiame atokiame urve, medituodami dvidešimt keturias valandas per parą – net jeigu būtumėte pasiekę tam tikrą vidinę meditacijos tyrumo būseną. Šiuo metu yra būtina, kad tie, kurie pasiekė Kristiškumą vidiniuose lygmenyse, taip pat drįstų išreikšti jį, padėdami kitiems.

Tad, jeigu nesavanaudiškai nedirbate padėdami kitiems, iš tiesų nesate pasiekę Kristiškumo. Ir ko gi jums reikės, kad peršoktumėte šią kliūtį, kuomet nebebūtumėte susitelkę į savo paties augimą? Ko reikės, kad išmestumėte šį savasties jausmą ir imtumėte nesavanaudiškai dirbti dėl aukštesnio pakylėtųjų mokytojų tikslo, dėl aukštesnio žmonijos sąmonės kėlimo tikslo? Na, tam reikės vieno dalyko, mano mylimieji – kad pasiektumėte tašką, kuomet pilnai ir galutinai imtumėte mylėti save, nes būtumėte pilnai ir galutinai patikėję, kad esate verti meilės, ir kad Dievas jus myli, nes buvote sukurti Dievo ir esate paties Dievo Esybės individualizacija. Ir todėl jūs gimėte iš meilės, atėjote iš meilės ir esate pilnai šios meilės verti.

Tai yra esminis raktas. Ir turiu jums pasakyti, kad šio pasaulio princas, šio pasaulio jėgos – dirbančios kartu su jūsų individualiu ego – sugebėjo sugalvoti įvairiausių schemų, per kurias įtikino žmones, kad jie neturėtų savęs mylėti. Tačiau, jeigu savęs nemylėsite, negalėsite laikytis Jėzaus įsakymo. Ir koks gi buvo jo įsakymas, kai jis buvo paklaustas apie svarbiausią įstatymo įsakymą? Na, jis sakė, kad pirmasis įsakymas yra mylėti Dievą visa širdimi, siela ir protu. O antrasis yra mylėti savo artimą kaip save patį.

O kad galėtumėte mylėti savo Dievą, turite mylėti save kaip Dievą, kaip Dievo individualizaciją – idant mylėtumėte Dievą kaip savo pačių aukštesniąją esybę. Mylėtumėte Dievą kaip savo aukštesnįjį AŠ. O kad galėtumėte mylėti kitus kaip save, turite žinoti, kad jie taip pat yra Dievo tąsos. Ir todėl jie yra jūsų pačių didesniojo Aš tąsos, ir todėl jūs esate susiję su jais per savo pačių ryšį su Dievu. Ir todėl galite mylėti kitus kaip save, savo didesnįjį AŠ – horizontalia prasme – materialiame pasaulyje. Ir būtent ši meilė transformuos pasaulį į Sen Žermeno Aukso Amžių.

Aukso Amžius neįmanomas be meilės

Yra žmonių, kurie studijavo dvasinius mokymus ištisus dešimtmečius ir kurie skyrė daug laiko ir energijos, įsivaizduodami, kaip turėtų atrodyti Sen Žermeno Aukso Amžius. Tačiau jie dažnai visą savo dėmesį sutelkdavo į kažkokių nepaprastų technologijų vizijas, į didžiulius miestus su didžiulėmis šventyklomis, tačiau turiu jums pasakyti, kad, nors šios išorinės vizijos iš tiesų gali išsipildyti, jos galės išsipildyti tik tuomet, jeigu bus statomos ant tvirtų pamatų, jeigu bus statomos ant Kristaus uolos. O Kristaus uola yra meilė – meilė Dievui Viršuje, meilė visiems žmonėms apačioje.

Aukso amžius neįmanomas be meilės. Jo neįmanoma atnešti technologija ar mechaninėmis priemonėmis, kaip jus norėtų įtikinti šios planetos netikri mokytojai savo įvairiomis gudriomis schemomis. Kad ir kiek žmonių šioje Žemėje sužinotų apie violetinę liepsną ir kalbėtų violetinės liepsnos šaukinius, tai automatiškai neatneštų Aukso Amžiaus. Mano Mylimieji, ar galiu tai pasakyti dar aiškiau? Kodėl kartojuosi? Todėl, kad jūsų ego jau įdiegė jums subtilius įsitikinimus, dėl kurių galvojate, kad turi egzistuoti kokios nors mechaniškos priemonės, ar kokia nors dvasinė technika, kuri galėtų atnešti Aukso Amžių.

Tiek daug iš jūsų tiki, kad, jei tik taikysite tam tikras išorines praktikas, arba jei tik pakankamai žmonių pradės taikyti dvasinę techniką, tuomet Aukso Amžius ateis kažkaip savaime. Jėzus jums sakė, kad to nebus. Motina Marija jums sakė, kad to nebus. Sen Žermenas ir El Morija jums sakė, kad to nebus. Ir dabar aš, Dievas Meru, jums sakau, kad to nebus. Kristiškumas nėra mechaniška sąmonės būsena. Tai yra sąmonės būsena, kuri visa yra grįsta meile.

Būkite vientisi mylėdami save

Tad mes iš tiesų perduosime sekančią invokaciją, kuri yra sukurta padėti jums įveikti kliūtis, kurios trukdo jums mylėti save. Tačiau turiu jums pasakyti, kad net ir invokacijos nebus gana. Jums visiems reikės nuoširdžiai pasistengti išsigydyti savo psichologines žaizdas, padėti vienas kitam pasiekti tašką, kuriame kiekvienas iš jūsų galėtumėte mylėti save. Ir tuomet jūs kaip grupė, kaip bendruomenė, kaip judėjimas galėsite mylėti vienas kitą kaip Jėzus jus myli, kaip mes, pakylėtieji mokytojai jus mylime, nes žinome, kad jūs esate mūsų dalis. Ir tuomet, kai turėsite šią meilę tarpusavyje, galėsite ištiesti ranką ir imti tarnauti žmonėms pasaulyje, kurie iš tiesų ilgisi šios meilės, šio vienovės ir bendruomeniškumo jausmo. Ir tuo būdu galėsite padėti jiems išsigydyti savo pačių psichiką.

Mes nemėginame įkurti dar vienos religijos ar judėjimo, kuris stengtųsi išsiskirti iš kitų ir vaizduotųsi pranašesniu už kitus. Mes mėginame kurti judėjimus, kurie atviromis širdimis pasitiktų įvairiausios kilmės žmones, nereikalaudami iš jų palikti savo narystės tam tikroje religijoje ir nereikalaudami iš jų priimti religinius įsitikinimus. Mes kalbame apie universalų dvasinio gydymo judėjimą, kuris padėtų žmonėms siekti vientisumo, psichikos vientisumo, energetinio lauko vientisumo, kuris tuomet atitvertų žmogų, užsklęstų žmogų nuo šio pasaulio negatyvumo. Kuomet žmogus pagaliau galėtų leistis vidun, užmegzti ryšį su savo aukštesniąja esybe, palaipsniui priimdamas, jog yra vertas gauti besąlyginę Dievo meilę. Ir šis priėmimas tuomet atvestų prie to taško, kuomet žmogus patirtų šią besąlyginę meilę – kuri yra tobula meilė, išgenanti visas baimes, visus negatyvius momentumus.

Ir kai būsite patyrę šią meilę ir pradėsite ją išgyventi kiekvieną dieną, jumyse nebeliks baimių, nebeliks baimės išreikšti savo Kristiškumą, nebeliks baimės būti tuo, kuo esate, nebeliks baimės išsakyti Kristaus tiesą toje visuomenės srityje, kurią išmanote ir kurioje turite patirties. Ir jūs taip pat nebebijosite padėti kitiems siekti šios vientisumo būsenos, kad ir kokie sužeisti jie beatrodytų.

Vandenio Amžiaus judėjimas dvasiniam gydymui

Šią dieną, 2006 metų liepos 3-ąją, aš, Dievas Meru, su savo palydove, kurią jūs žinote tik Deivės Meru vardu, pranešu, kad mes iš tiesų remsime naują dvasinio gydymo, dvasinio vientisumo veiklą. Tai yra nemaža dispensacija, ir esu tikras, jog kai kurie iš jūsų žinos ir pajaus savo širdyje šio įvykio svarbą.

Mes ieškome tų, kurie būtų pasirengę atidėti į šalį savo išorinį gyvenimą, savo materialių turtų, valdžios ir statuso tarp žmonių troškimą, troškimą turėti komfortišką gyvenimą būdą, ar bet kuriuos kitus spąstus šioje planetoje, kurie trukdo jums įvykdyti savo dangiškąjį planą. Ir būtent šių žmonių mes ieškome, kurie žengtų žingsnį į priekį, kurie dėtų pastangas – visa apimančias, absoliučiai sukoncentruotas, absoliučiai nuoširdžias pastangas – išsigydyti savo pačių psichiką ir tuomet tapti vertais kitų žmonių mokytojais bei gydytojais.

Ir tai nėra darbas, kurį galėtų padaryti vienas ar du žmonės. Tam reikia daug žmonių. Daugelis yra pasiruošę. Daugelis yra verti. Todėl mes sakome: „Išeikite į priekį! Naudokitės savo kūrybiškumu. Suvienykite savo protus ir išteklius. Sukurkite mokyklą, mokymo misiją, kuomet galėtumėte padėti vieni kitiems įkūnyti Kristiškumą ir galėtumėte padėti sukurti tinkamus būdus ir technikas padėti didesniam skaičiui žmonių.“ Turite suprasti, kad šis darbas, kurį mes dabar pradedame, yra Vandenio Amžiaus darbas, ir todėl mes neperduosime visko per keletą žmonių. Nes mes nenorime matyti iškylant dar vieną judėjimą, kuris būtų susikoncentravęs į vieną ar porą žmonių, su neišvengiamai tokioje organizacijoje atsirandančiu asmenybės garbinimo kultu. Tai buvo Žuvų amžiaus organizacijų bruožas ir jau matėme užtektinai tokių organizacijų pavyzdžių. Atėjo laikas judėti pirmyn.

Todėl atėjo laikas žmonėms žengti žingsnį aukščiau ir tarti: „Mes galime įnešti savo indėlį. Dievas mumyse gali įnešti indėlį.“ Ir todėl, jūs galite padėti vieni kitiems ir galite augti kartu. Ir šiame bendrame augime, šiuose bendruose susiėjimuose – kuriuose būtumėte vienoje vietoje ir vieno proto bei širdies – galėsite sukurti taurę, per kurią mes perduosime tai, kas turi būti perduota, per kiekvieną, kuris taps atviromis durimis tam tikram mokymui, technikai ar įrankiui perduoti. Tai yra Vandenio Amžiaus koncepcija, kurią trokštame, kad priimtumėte ir palaikytumėte – kad priimtumėte, jog Dievas yra kiekviename žmoguje, ir todėl kiekvienas žmogus yra vertas būti pasiuntiniu, būti atviromis durimis, kažkokiam naujam įrankiui ar mokymui, kuris gali būti atneštas įvairiausiais būdais.

Tad užsklendžiu šį Šviesos perdavimą. Ir siunčiu Šviesos bangą kiekvienam žmogui Žemėje, turinčiam potencialą įkūnyti Kristaus sąmonę šiame įsikūnijime. Ir sakau jums visiems, o ne tik keliems išrinktiesiems: „Dievo karalystė arti. Dabar yra toji valanda. Jūsų Viešpačiui reikia jūsų!“ Jūsų Viešpačiui reikia, kad skelbtumėte jo tikrąjį mokymą šiame amžiuje, tikrąjį mokymą apie kelią į Kristiškumą, tikrąjį mokymą apie vientisumą, apie universalią vientisumo būseną, peržengiančią visas žmogiškų susiskaldymų ribas. Tad pabuskite ir išeikite, kad ir kur bebūtumėte, kad ir iš kur bebūtumėte kilę, susirinkite drauge ir būkite vienoje vietoje, vieningu protu ir širdimi, idant galėtumėte nešti Naujo Amžiaus mokymus, kurie transformuos šią planetą ir atneš Sen Žermeno Aukso Amžių.

Pakilkite ir nuverskite melus, klaidas ir apgavystes, kuriuos skleidžia tie, kurie stengiasi sužlugdyti Jėzaus Kristaus misijos išpildymą ir Sen Žermeno tikrosios misijos pradžią. Tad sakau: „Būkite Kristumi Žemėje! Būkite! Būkite! Būkite! Būkite! Būkite Kristumi visuose septyniuose spinduliuose! Būkite Gyvuoju Kristumi įsikūnijime!“

Ir leiskite savo Šviesai šviesti žmonėms, idant jie matytų, jog ši šviesa ateina ne iš jūsų pačių, o iš jūsų AŠ ESU Esaties, iš didesniosios Esybės, kurios individualizacija jūs esate. Ir todėl jie galėtų pamatyti, kad ši Šviesa taip pat yra ir juose, ir jie galėtų įpūsti šią liepsną, kol ji pavirs didžia liepsna, deginančia viską, kas nepanašu į ją šioje Žemėje. Tad pripildau jus didžiausiu Šviesos išsiliejimu, kuris nebuvo regėtas šioje planetoje dešimt tūkstančių metų ir sakau: „Tegul ši diena žymi pradžią, nuo kurios laikas pradeda tiksėti iki Sen Žermeno Aukso Amžiaus pradžios.“ Tad tebūna tai užsklęsta visos Didžiosios Baltosios Brolijos Dvasios galia. Tai atlikta!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com