Nuostabiojo sumišimo privalumai

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2006 rugpjūčio 25 d., per Kim Michaels


Gerai žinau, kad dauguma žmonių, kurie nuoširdžiai studijuos mano mokymus apie ego, pabaigoje jausis šiek tiek sumišę. Jie jausis taip, lyg praktiškai būtų neįmanoma atskirti dualistinės ego „tiesos“ nuo tikrosios Kristaus proto tiesos. Jiems gali atrodyti, kad yra labai sunku žinoti, kada jie veikia iš ego, o kada ne. Kai kurie netgi gali pajusti neviltį, nes jiems atrodys, kad iš viso neįmanoma įveikti ego ir jo subtilybių.

Suprantu šiuos jausmus, tačiau tikiuosi, jog galėsiu padėti jums suvokti, kad tai tiesiog yra būtinas etapas dvasiniame kelyje, per kurį turi pereiti visi ieškotojai, idant galėtų pakilti virš žemesniųjų ego aspektų. Kiekvienas žmogus, kada nors pasiekęs Kristaus sąmonę, turėjo praeiti šį etapą, įskaitant ir mane. Tikiuosi, kad galėsiu jums padėti suprasti, jog nesate vieni ir jog jums iš tiesų yra įmanoma praeiti šį etapą, nors kartais jis ir gali atrodyti beviltiškai sunkus.

Dalykas, kurį iš tiesų tikiuosi padėti jums pamatyti, yra tai, kad nuoširdaus sumišimo būsena iš tiesų yra nuostabi sąmonės būsena. Užuot jautę neviltį ir nusiminimą, turėtumėte pasveikinti save laimėjus svarbią pergalę. Ryždamiesi įžengti į šią sumišimo būseną, žengėte svarbų žingsnį išsilaisvinimo nuo ego kelyje. Kodėl taip yra?

Dalykas, kurį mėginau paaiškinti ankstesniuose mokymuose apie ego, yra tai, kad ego turi nepasotinamą troškimą kontroliuoti kiekvieną situaciją. Jis nuolatos mėgina iškelti save virš kitų ir tapti valdžios autoritetu, kuriuo niekas negalėtų abejoti ir kuriam niekas negalėtų prieštarauti. Buvimas valdžios autoritetu slepia savyje subtilią pagundą, privertusią daugelį šiaip jau nuoširdžių žmonių – ypač politikos srityje – neįvykdyti savo misijos gyvenime. Žinoma, ego neturi jokių būdų pasipriešinti šiai pagundai. Ši pagunda yra tai, kad, jeigu esate valdžios asmuo, tuomet regimai visada turėtumėte būti teisus. Jeigu nesate teisus, tai reiškia, kad yra abejojama jūsų valdžia, o tai sukelia baimę prarasti savo postą ir jo privilegijas.

Ego gyvena nuolatinėje baimės būsenoje, kad, jeigu bus įrodyta, jog buvo neteisus, jis tuomet praras savo kontrolę jums ir todėl mirs. Tai yra pagrįsta baimė, ta prasme, kad, kai Sąmoningasis AŠ pradeda permatyti ego dualistinius, baime paremtus, kontroliuoti siekiančius samprotavimus, ego IŠ TIESŲ praras savo kontrolę jums ir galiausiai mirs.

Bet čia priėjome prie subtilaus paaiškinimo. Kelias, kuris veda į laisvę nuo ego, yra tai, kad Sąmoningasis AŠ privalo nustoti tapatintis su ego ir dualistiniais ego įsitikinimais. Jeigu žmogus yra visiškai susitapatinęs su savuoju ego, jis jaus ego baimę prarasti kontrolę. Žmogus jausis priverstas ginti ego įsitikinimus, lyg tai būtų gyvenimo ir mirties klausimas. Ir žmogus jaus, jog yra be galo svarbu, kad niekas niekada neįrodytų, jog buvote suklydę.

Kaip ego mėgina išvengti įrodymo, kad klydo? Kurdamas įsitikinimus, kurie yra paremti juodai baltu arba pilku mąstymu. Ego apibrėžia pasaulėžiūrą, ir kol žmogus šią pasaulėžiūrą priima, tol niekada nebus įmanoma įrodyti, jog jis yra neteisus. Šis žmogus visuomet sugebės pakreipti bet kokią situaciją arba argumentą taip, jog atrodys, kad jis arba ji niekada neklysta.

Šio požiūrio į gyvenimą pasekmė yra ta, kad jis iš tiesų suteikia žmonėms tam tikrą užtikrintumo jausmą, dėl kurio jie gali jaustis visiškai užtikrinti, jog yra teisūs, jog su jais yra viskas gerai ar netgi, kad jie yra pranašesni už kitus. Tai yra netikras užtikrintumas, kurį nuolatos grasina sudaužyti į šipulius įvykiai, kurių negali kontroliuoti nei pats žmogus jei jo ego. Kalbėjau apie šį netikrą užtikrintumo jausmą, kai sakiau:

26 Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio.
27 Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. (Mato, 7 skyrius)

Kai žmogus yra visiškai susitapatinęs su ego, šis žmogus naudosis juodai baltu arba pilku mąstymu, kad atmestų bet kokias idėjas ar požiūrius, kurie kvestionuoja dualistinę ego pasaulėžiūrą. Toks žmogus paprasčiausiai nėra mokytinas, ir dvasinis mokytojas turi mažai šansų pasiekti šį žmogų.

Kai tapatinatės su ego, turite paviršutinišką ego užtikrintumą, ir todėl galite neigti bet kokį sumišimą. Tam tikra prasme, niekada nesijaučiate sumišę, nes ego visuomet turi paruoštus atsakymus į bet kokį klausimą arba situaciją. Tad jau pats faktas, kad dabar jaučiatės sumišę ir kad esate pasirengę pripažinti, jog jaučiatės sumišę, aiškiai demonstruoja, jog Sąmoningasis AŠ nebėra visiškai susitapatinęs su ego.

Kaip atpažinti tikrą mokytoją

Suprantu, kad, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, ego paviršutiniško užtikrintumo žlugimas atrodys kaip praradimas, tačiau tiktai tuomet, jeigu į tai žiūrėsite iš siauros perspektyvos. Jeigu atsitrauksite atgal ir pažvelgsite į mišką, užuot žiūrėję į medžius, pamatysite, kad sumišimo būsena yra didelis žingsnis į priekį, kadangi dabar tampate mokytini tiek jūsų Kristaus AŠ, tiek ir jūsų dvasiniams mokytojams. Kaip sakoma sename posakyje: „Kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas.“ Užuot žvelgę atgal į „senus gerus laikus,“ kai manėte viską žinantys ir kontroliuojantys savo gyvenimą, dabar turite iš naujo sufokusuoti savo dėmesį ir ieškoti mokytojo, kuris jau yra šalia jūsų ir yra pasirengęs padėti jums žengti sekantį žingsnį.

Matau daug dvasios ieškotojų, kurie galiausiai permato ego netikrą užtikrintumą ir paleidžia senosios ego tikėjimo sistemos arba pasaulėžiūros saugumą. Tačiau jie tai daro nenoriai ir iš karto ima ieškoti kažkokio išorinio saugumo šaltinio. Tai darydami, jie dažnai prisitraukia prie guru arba organizacijos, kurie išsako labai stiprius – netgi absoliutinius – teiginius. Ir tai dažnai juos paskatina jaustis, jog dėl to, kad dabar sutiko šį tikrą guru arba išganytoją, jie ir vėl gali jaustis saugūs. Tačiau šis požiūris tiesiog suteikia ego naują gyvenimą, nes jis dabar gali pradėti naudotis šia nauja tikėjimo sistema tam, kad jus pavergtų.

Taip pat matau, kaip kurie ieškotojai palieka senosios tikėjimo sistemos saugumą, tačiau priima naują, kuri juos skatina manyti, jog dabar jie jau yra pakeliui į nušvitimą. Jie mano, kad, kai pasieks šią būseną, jie ir vėl galės jaustis saugūs ir turės užtikrintumą, nes viską žinos. Tačiau net ir nušvitęs žmogus visko nežino, kaip netrukus paaiškinsiu.

Dalykas, kurį trokštu pamatyti, yra tai, kad ieškotojai peržengtų išorinio užtikrintumo ir saugumo poreikį, užmegzdami sąmoningą ryšį su aukščiausiu mokytoju – vidiniu Kristaus AŠ mokytoju, o per jį ir su pakylėtaisiais mokytojais. Priežastis, dėl kurios sakiau, kad Dievo karalystė yra jumyse, yra ta, kad įžengti į Dievo karalystę – Kristaus sąmonę – galite tik per vidinį procesą. O tai reiškia, jog tam, kad šį procesą galėtumėte užbaigti, jums reikia užmegzti ryšį su savo vidiniu mokytoju.

Tuo nenoriu pasakyti, kad atmetu išorinio mokytojo ar mokymo vertę, nes abu gali būti naudingi. Jūs visada prie savęs prisitrauksite tiek tikrą mokytoją, galintį padėti jums žengti sekantį žingsnį, tiek ir netikrą mokytoją, kuris jus skatins manyti, jog neturėtumėte žengti šio sekančio žingsnio. Jeigu ieškosite užtikrintumo, neišvengiamai prisitrauksite prie netikro mokytojo. Tiktai tuomet, jeigu ryšitės išlikti sumišę, atrasite tikrą mokytoją. Kodėl taip yra?

Ego siekia jus kontroliuoti, ir ego iš tiesų visiškai nenori, kad taptumėte savarankišku ir dvasiškai nuo nieko nepriklausomu. Mainais į tai, kad leidžiate jam jus kontroliuoti, ego jums siūlo netikrą užtikrintumo jausmą – kad visada esate teisūs, kad garantuotai būsite išganyti, kad esate pranašesni už kitus, ar kad ir koks būtų jūsų šiuo metu turimas poreikis. Ir priešingai, tikras mokytojas nori, kad taptumėte savarankiški, ir todėl tikras mokytojas niekada nesieks jūsų kontroliuoti. Užuot siūlęs jums paviršutinišką užtikrintumą, tikras mokytojas jums siūlo tikrą, vidinį kelią – ir tai yra nesibaigiantis jūsų sąmonės plėtimo procesas.

Kelias niekada nesibaigia, tai reiškia, kad nėra jokių apribojimų, kiek galite augti savo sąmonėje ir supratime. Tačiau ką, iš tiesų, tai reiškia? Jeigu esate atviri niekada nesibaigiančiai sąmonės augimo galimybei, tai reiškia, kad nėra jokio įsitikinimo arba požiūrio, kurį būtų galima laikyti absoliučiu arba neklystančiu. Priešingai, vidiniame kelyje nėra jokių absoliutinių įsitikinimų, nes bet kuris įsitikinimas gali būti išplėstas arba pakeistas platesniu supratimu. Ir tai mus atveda prie dviejų esminių minčių:

  • Vidinio kelio tikslas nėra tai, kad taptumėte priklausomi nuo vidinio mokytojo. Kelio esmė yra tapti savarankiškais, idant Kristaus AŠ jums nebebūtų reikalingas. Tai reiškia, kad tikras mokytojas nesakys jums ką daryti, kaip jums tą su mielu noru sakys ego ir netikri mokytojai. Tikras mokytojas jums duos gilesnį supratimą, idant turėtumėte geresnį pamatą daryti pasirinkimams. Rinktis turite jūs, nes tik rinkdamiesi galite auginti savo savarankiškumą. O jeigu nenorėsite priiminėti savo savarankiškų sprendimų, galite lengvai nepastebėti vidinio mokytojo duodamų nurodymų, tuo būdu bereikalingai pratęsdami sumišimo būseną.

  • Vidiniame kelyje nėra jokio išorinio užtikrintumo arba saugumo. Yra labai svarbu, kad išsiugdytumėte vidinį užtikrintumo ir saugumo jausmą. Ego mėgina sakyti, kad tol, kol tikėsite jo neklystančiomis doktrinomis, jums bus viskas gerai. Dalykas, kurį jums reikia padaryti, yra peržengti šį išorinio saugumo poreikį ir atrasti vidinį saugumo šaltinį. Ir būtent apie tai dabar pakalbėsime.

Atraskite tikrąjį užtikrintumą

Raktas vidiniam užtikrintumui atrasti yra laikytis mano įsakymo:

Bet pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta. (Mato 6,33)

Užuot ieškoję žmogiško užtikrintumo jausmo – tikėdami žmonių sukurtomis doktrinomis arba gyvendami pagal žmonių nustatytas taisykles – jūs imate siekti tiesiogiai patirti Dievo tiesą. Tačiau – ir šį dalyką žmonės dažnai praleidžia pro akis – Kristaus tiesos neatrasite tol, kol nebūsite pasirengę paleisti ego užtikrintumo ir nesiryšite įžengti į sumišimo būseną. Turite leisti ego užtikrintumo jausmui mirti, kaip aš leidau mirti savo fiziniam kūnui ant kryžiaus. Tiktai tuomet, kai esate pasirengę žengti žingsnį į nežinomybę – ryždamiesi kurį laiką būti sumišę – pradėsite matyti per dualizmo šydą, kurį sukūrė ego. Štai kodėl sakiau:

Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane.“ (Mato 19,21)

To nereikia suprasti pažodžiui, kad turėtumėte išdalinti visą savo turimą turtą. Dvasinė prasmė yra ta, kad turite RYŽTIS atiduoti ego užtikrintumą ir turite būti pasirengę kurį laiką būti sumišę. Kaip mėginau paaiškinti ankstesniuose mokymuose apie ego, Kristaus tiesa yra visiškai kitame lygmenyje nei dualistinės antikristo proto „tiesos.“ Kadangi užaugote pasaulyje, kuris yra taip stipriai veikiamas antikristo proto, jums reikės šiek tiek laiko, kad išlaisvintumėte savo protą nuo jo įtakos.

Realybėje tai tiesiog reiškia, kad jums reikia pereiti periodą, kuomet atrodys, kad niekas nėra tikra, nesate tikri dėl nieko, ką žinote. Kaip sakiau, tai reikėtų priimti kaip pozityvų ženklą, kad pradėjote palikti ego ir turėtumėte siekti išlaikyti savo protą atvirą aukštesniam supratimui. Deja, daugelis ieškotojų savo protą atveria tik trumpam laikui, kurio užtenka tik tam, kad jų Kristaus AŠ gautų šansą duoti jiems nurodymą pažvelgti į išorinį mokymą arba mokytoją. Tačiau vos tik jie įžengia į šią „saugią zoną,“ jie ir vėl užblokuoja savo protą vidiniams nurodymams ir susikoncentruoja į išorinį vedimą.

Vietoj to, turėtumėte visada siekti išlaikyti savo protą atvirą vidiniams nurodymams. Dalykas čia yra tas, kad vidiniai nurodymai visada sieks jus išvesti iš jūsų dabartinės proto dėžutės, kvestionuodami jūsų „nekvestionuojamus“ įsitikinimus. Ir iš tiesų atsiranda žmonių, kurie atstumia tikrą mokytoją, nes jis kelia grėsmę jų neklystantiems įsitikinimams, ir jie laikosi įsikibę į ego ir netikrus mokytojus, kurie nemeta iššūkio jų labiausiai branginamiems įsitikinimams.

Tiktai vienas dalykas gali jus ištraukti iš šių reakcijų ir visos šios išorinio saugumo būtinybės, ir tai yra, kad atrastumėte vidinį saugumo šaltinį. Tam, kad tai pasiektumėte, jums reikia suvokti labai paprastą, tačiau gilią tiesą. Už ego troškimo išsikelti save ir tapti nekvestionuojamu autoritetu, slepiasi prigimtinis ego nesaugumas. Ego jaučia, jog iš prigimties yra nevertas, ir tai yra tiesa, kadangi ego nebuvo sukurtas Dievo. Ego to nesupranta ir negali to pripažinti, ir būtent dėl to ego mėgina sukurti savo vertumo regimybę, naudodamasis tuo, kas jam yra prieinama materialiame pasaulyje. Ego mėgina pastatyti vertumo bokštą, tačiau šis bokštas neišvengiamai pavirs Babelio bokštu. Jis niekada nepasieks dangaus ir galiausiai nugrius nuo savo paties svorio.

Problema čia, žinoma, yra ta, kad, kol tapatinsitės su ego, jūs taip pat jausitės neverti ir bijosite, kad esate nepriimtini Dievo akyse ir kad „visą amžinybę degsite pragare,“ ar kad ir kaip apibrėžtumėte savo galutinę nesėkmę. Kai daugiau nebegalėsite laikytis įsikibę ego užtikrintumo, jūsų vidinė amžinojo prakeiksmo baimė išnirs į paviršių ir turėsite stoti prieš ją akis į akį. Kai kurie atsisako tai daryti ir metasi į (dar vieną) išorinę tikėjimo sistemą, siūlančią jiems užuovėją. Kažkuriuo savo gyvenimo metu turėsite susidurti su šia šmėkla, ir labai noriu jus paraginti nelaukti mirties valandos.

Raktas nevertumui įveikti yra suvokti, kad jūsų žemesniosios esybės šerdis yra Sąmoningasis AŠ, kuris yra daugiau už ego. Sąmoningasis AŠ yra daugiau už visą jūsų pasaulietišką tapatumo jausmą. Sąmoningasis AŠ yra paties Dievo Esybės tąsa, ir todėl jis yra iš prigimties vertas. Jūs esate verti vien dėl to, kad Dievas jus sukūrė iš savo paties Esybės.

Suprantu, kad galite nesijausti verti, ir tai, kad sakau, jog esate verti, mažai kuo jums gali padėti, kol jaučiatės sumišę. Pamėginkime šiek tiek šį sumišimą prasklaidyti. Daugeliui žmonių Sąmoningojo AŠ koncepcija gali atrodyti abstrakti, tačiau, kaip sakoma, kas pamatė, tas ir patikėjo. Kai patirsite Sąmoningąjį AŠ, žinosite, kad esate daugiau už savo žemesnįjį tapatumo jausmą. Tai, kad suvokėte, jog jaučiatės sumišę, rodo, jog jau patyrėte Sąmoningąjį AŠ.

Jūsų ego niekada nesijaučia sumišęs, nes jis tiesiog pakeičia vieną nenusisekusį absoliutinį įsitikinimą kitu. Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą suvokti save, ir būtent dėl to jis sugeba suvokti, kad jaučiasi sumišęs, ir būtent dėl to jis sugeba abejoti savo vertumu. Jūsų ego nesugeba savęs stebėti, tai reiškia, kad jis nesugeba atsitraukti, pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies ir padaryti išvadą, kad nori pasikeisti. Tačiau Sąmoningasis AŠ gali tai padaryti, ir tai, kad studijuojate dvasinį mokymą, reiškia, jog pradėjote atsiskirti nuo ego. Pradėjote įsisąmoninti, kad esate dvasinė būtybė ir kad esate daugiau už savo žemišką tapatumą.

Ir jūs jau esate patyrę Sąmoningąjį AŠ, nes tiktai Sąmoningasis AŠ gali pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies ir suvokti, kad turite ego ir kad esate daugiau už ego. Tiktai šis suvokimas gali jus sudominti dvasiniu keliu. Jums tiesiog reikia pagilinti šį patyrimą, idant pradėtumėte įsisąmoninti faktą, jog esate DAUGIAU už savo išorinius požiūrius ir įsitikinimus. Tai padarę, sulauksite labai svarbaus psichologinio efekto.

Esate daugiau už savo įsitikinimus

Realybėje ego neturi jokio įgimto ir savarankiško tapatumo jausmo. Ego YRA jo įsitikinimai ir požiūriai. Štai kodėl ego privalo grįsti savo tapatumo jausmą ir vertę savo įsitikinimais. Jeigu vienam iš šių įsitikinimų iškyla grėsmė, ego jaučia, kad grėsmė iškilo jo vertei, net ir jo pačiam egzistavimui. Štai kodėl žmonės, kurie yra susitapatinę su savuoju ego, yra pasirengę žudyti kitus žmones, kad sunaikintų grėsmę savo tikėjimo sistemai.

O štai Sąmoningasis AŠ iš tiesų turi įgimtą tapatumo jausmą ir vertę, kurie nėra priklausomi nuo išorinių įsitikinimų, nuomonių ir požiūrių. Kai pradėsite koncentruotis į faktą, jog esate Sąmoningasis AŠ, palaipsniui galėsite atkurti ryšį su šia grynąja buvimo būsena. Netgi galėsite patirti šią sąmonės būseną, kurioje esate sąmoningi, tačiau jūsų protas yra laisvas nuo specifinių minčių. Patirsite grynąją sąmonę, ir kai būsite išgyvenę tokį transcendentinį arba mistinį patyrimą, žinosite, kad esate daugiau už savo proto turinį.

Visi dvasios ieškotojai yra bent trumpam patyrę šios grynosios sąmonės blyksnius, nes kitaip jie nesiilgėtų kažko daugiau, ko šis pasaulis negali pasiūlyti. Ne visi ieškotojai sąmoningai suvokia tai, ką patyrė. Daugelis jų netgi laiko šiuos patyrimus savaime suprantamais, kadangi jiems tai atrodo visiškai natūralu, ir kadangi jų niekas niekada nemokė, ką tai reiškia. Kai pradėsite mąstyti apie šias koncepcijas, suvoksite, kad esate daugiau už savo įsitikinimus.

Pradėdami labiau įsisąmoninti savąjį „aš,“ kuris egzistuoja už jūsų sąmonės turinio ribų, natūraliai darysitės mažiau prisirišę prie šio turinio. Pradėsite suvokti, kad bet kokie įsitikinimai arba požiūriai, kurių laikotės Žemėje, tėra tik tam tikra tiesos išraiška. Kaip kad jūs esate daugiau už savo proto turinį, taip ir tiesa yra daugiau už bet kokią jos išraišką. Štai kodėl sakiau:

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti Jį dvasioje ir tiesoje. (Jono 4,24)
Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse. (Jono 14,17)

Kai suvokiate, kad tiesa yra daugiau už bet kokias tiesos išraiškas, kurias galite atrasti Žemėje, kaip tuomet galite išlikti prisirišę prie vienos kažkurios išraiškos? Prarandate baimę paleisti savo dabartinį tiesos supratimą ir leidžiate jam būti pakeistu aukštesniu supratimu.

Kai liausitės įsikibę laikytis dualistinių ego įsitikinimų, palaipsniui tapsite vis labiau atviri nedualistiniams savojo Kristaus AŠ ir dvasinių mokytojų nurodymams. Ir galiausiai tai jums padės užmegzti sąmoningą ryšį su visuotiniu Kristaus protu, ir tuomet pradėsite įgyti pamatą, kurio dėka galėsite išvengti negatyvių sumišimo aspektų – jausmo, kad nežinote, kas yra teisinga, o kas klaidinga, kas yra tiesa, o kas melas. Pradėsite patirti Tiesos Dvasią tiesiogiai, ir tai pašalins sumaištį, nors ir nesuteiks jums išorinio užtikrintumo, kaip daugelis žmonių įsivaizduoja.

Kaip klysti nesuklystant

Didžiausias šio sąmonės poslinkio pranašumas yra tai, kad prarandate savo baimę klysti. Atsitraukite kelioms sekundėms atgal ir pažvelkite, kokią sunkią naštą jums uždėjo ego ir galbūt ir jūsų auklėjimas. Atvirai pažvelkite, kokia didelė dalis pasaulio sukasi aplink žūtbūtinį troškimą visada būti teisiu. Ir pažvelkite, kiek tai sukuria konfliktų tarp žmonių, kurie dažnai netgi atveda į karus. Ir pažvelkite, kaip tai sukuria konfliktą jumyse pačiuose, dažnai nugramzdindami jus į žemyn traukiantį sūkurį, kuriame visą savo energiją skiriate tam, kad įrodytumėte, jog esate teisus, ir jums nebelieka nei laiko nei dėmesio, kuriuos galėtumėte skirti mėgavimuisi gyvenimu.

Šis įkyrus žūtbūtinis troškimas būti teisiu kyla iš ego įsitikinimo, kad, jeigu jo požiūriai bus įrodyti esantys klaidingi, tai reikš, jog buvo įrodyta, kad klaidingas yra JIS. Šis tikėjimas yra visiškai pagrįstas – ego atžvilgiu. Jis nėra pagrįstas Sąmoningojo AŠ atžvilgiu, kadangi jūs esate daugiau už jūsų požiūrius. Jeigu vienas iš jūsų įsitikinimų yra įrodomas buvęs klaidingu, tai nereiškia, kad JŪS esate klaidingi, ar kad esate blogas žmogus. Tai reiškia, kad galite paleisti visą šią naštą, kuomet manote, jog visada privalote būti teisus.

Galiu jus užtikrinti, kad, kai tai padarysite, iš tiesų pajusite, lyg pasaulio našta būtų nukritusi jums nuo pečių. Jausitės atgimę ir jausitės gavę naują galimybę iš naujo pradėti gyvenimą. Štai kodėl sakiau:

Iš tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip mažas vaikas, – niekaip neįeis į ją. (Morkaus 10,15)

Pažvelkite į vaiką, kuris mokosi vaikščioti. Jis nesineša sunkios naštos, kad privalo būti tobulas kiekvieną kartą, ar kad turėtų jausti kaltę dėl to, kad pargriuvo. Jis tiesiog atsikelia ir mėgina iš naujo, juokdamasis iš savo klaidų ir tuo pačiu iš jų pasimokydamas. Kai atsiskirsite nuo ego poreikio būti teisiu, jūs taip pat galėsite tapti džiaugsmingi kaip maži vaikai, ir tuomet dvasinis kelias taps džiaugsmo kupina kelione, užuot buvęs Via Dolorosa.

Atkreipkite dėmesį, kad vaikai visuomet turi didelį norą mokytis, tai reiškia, jog jie nemano viską žinantys, ir nemano privalantys viską žinoti. Juose nėra jokio pasipriešinimo sužinoti kažką naujo. Ego visada stengsis išvengti situacijų, kuriose gali būti įrodyta, jog jo įsitikinimai yra klaidingi, tačiau, kai užmegsite ryšį su tuo, kuo esate, iš tiesų pamatysite, jog tai yra nepaprasta galimybė sulaukti savo įsitikinimo klaidingumo įrodymo. Užuot toliau gyvenę su ribotu arba neteisingu įsitikinimu, galėsite pakilti į aukštesnį supratimą, kuris gali tik praturtinti jūsų gyvenimą. Tad tikėjimas, kuris buvo įrodytas esantis neteisingas, gali tapti tramplinu į augimą, užuot buvęs netektimi.

Priimkite nuostabųjį sumišimą

Ego nori, kad tikėtumėte, jog, jeigu vienas iš jūsų įsitikinimų bus įrodytas esąs neteisingas, kažką prarasite ir atsidursite juodojoje skylėje. Priežastis ta, kad ego tapatumo jausmas yra paremtas jo įsitikinimais, tad, kai vienas iš jo įsitikinimų yra paimamas, ego praranda dalį savo tapatumo. Kai suvokiate, kad Sąmoningasis AŠ yra DAUGIAU už jūsų įsitikinimus, galite išvengti šių spąstų.

Ir vietoj to galite suvokti, kad riboto įsitikinimo praradimas niekada jūsų nepalieka vakuume, nes ribotas įsitikinimas visada yra pakeičiamas platesniu suvokimu. Jūsų vidinis mokytojas kvestionuos jūsų ribotus įsitikinimus, tačiau niekada nepaliks jūsų tuščio. Jūsų vidinis mokytojas visada jums pasiūlys aukštesnį supratimą į riboto įsitikinimo vietą. Kai priimsite šį procesą, niekada nebesijausite kažką praradę. Vietoj to, jūsų gyvenimas taps nuolatinio atradimo procesu, vedančiu į vis gilesnį ir gilesnį gyvenimo supratimą.

Tačiau, kad tai galėtų įvykti, turite įsisąmoninti ego praradimo baimę, ir turite sąmoningai pasirinkti ją palikti. Vietoj to, turite priimti tikrąjį vidinį kelią, kaip kelionę be pabaigos, kuri niekada nesustoja. Tikrajame kelyje, niekada nebeturėsite išorinio saugumo, kuris būtų paremtas specifiniais įsitikinimais ar požiūriais. Vietoj jo išsiugdysite vidinį užtikrintumą, kuris bus paremtas žinojimu, kas esate, ir kad esate visiškai verti Dievo akyse.

Tikrasis dvasinis kelias yra Gyvenimo Upė, kuri nuolatos teka. Viskas Gyvenimo Upėje nuolatos save transcenduoja ir tampa DAUGIAU. Ego negali būti šio proceso dalimi, tačiau Sąmoningasis AŠ GALI – jei tik esate pasirengę tekėti kartu su upe, užuot jai priešinęsi. Žmonės, kurie tapatinasi su savuoju ego, priešinasi upei; jie atsisako kartu su ja tekėti.

Jie yra panašūs į žmones upėje, kurie desperatiškai kabinasi į medžio šaką upės krante. Jie galvoja, kad plaukti upe yra pavojinga, ir todėl laikosi įsikibę saugumo ir stabilumo jausmo, kuriuos regimai siūlo upės krantas. Kartkartėmis srovė pasidaro tokia stipri, jog jie nebegali išsilaikyti ir turi paleisti šaką. Jie pajunta paniką ir desperatiškai ieško už ko galėtų įsikibti. Ir visas jų gyvenimas yra praryjamas jausmo, kad jiems yra grasinama, ir todėl jie priešinasi savo pačių augimui.

Išmintingi dvasios ieškotojai suvokia, kad tikrasis augimas reiškia, jog niekada nestovite vietoje, ir todėl niekada neturite netikro saugumo jausmo, kuris tegali ateiti iš stovėjimo vienoje vietoje. Vietoj to, šie ieškotojai priima patį procesą ir ima mėgautis kelione, užuot kankindamiesi dėl atvykimo tikslo arba jo bijodami. Jie greitai suvokia, kad plaukimas upėje teikia daug didesnį džiaugsmą ir didesnę ramybę, nei nuolatinė kova su srove, kuri tesiekia jus nunešti link Savasties vandenyno.

O tie, kurie iš tiesų yra išmintingi, suvokia, kad vandenynas nėra toks svarbus kaip pati kelionė. Juk, šiaip ar taip, vandenynas yra sukurtas iš vandens, kaip iš jo yra sukurta ir upė. Tad galime jausti džiaugsmingą malonumą, būdami judančiame vandenyje ir patys šiuo vandeniu plaukdami. Jeigu priimsite tėkmę, nesibaiminsite palikti krantą, ir nejausite, jog nesate išbaigti, nes dar nepasiekėte vandenyno. Jausitės išbaigti, būdami tėkmėje, ir mėgausitės stebėdami kelionės procesą aplink save ir savyje. Ir tuomet būsite viena su Gyvenimo Upe, ir būsite viena su Kūrėjo nuolatiniu savitranscendencijos šokiu.

Nėra didesnio užtikrintumo už šią vienovę su Tiesos Dvasia, tačiau ji nėra paremta išoriniais įsitikinimais. Vienovėje su savitranscendencijos procesu neegzistuoja tokie įsitikinimai, kurių nebūtų įmanoma išplėsti ir pakeisti gilesniu supratimu. Jeigu jūsų dabartinis supratimas negalėtų būti išplėstas, kaip tuomet būtų įmanoma savitranscendencija? Jeigu nebūtų savitranscendencijos, pats gyvenimas būtų sustojęs. Stovėjimas vietoje niekada nėra realybė – tai tėra ego sukurta iliuzija.

Priimkite gyvenimo procesą ir pasinerkite į tėkmę. Kuo greičiau paleisite poreikį visada būti teisiu ir poreikį turėti užtikrintumą, tuo greičiau galėsite priimti nuostabiojo sumišimo būseną. Tai reiškia, jog neturėsite jokio išorinio užtikrintumo, tačiau turėsite vidinį užtikrintumą, žinodami, kad esate viena su pačia Gyvenimo Upe.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com