Leiskite Europos žmonėms rinktis Gyvąjį Kristų!

TEMOS: Kas liudys tikrąjį Kristaus kelią Europoje – Gana netikro antikristo kelio! – Nustokite miegodami eiti per gyvenimą – Nelogiška mokslo mąstysena – Kodėl demokratija negali garantuoti laisvės – Mirties sąmonės pagunda – Įženkite į gyvenimo sąmonę – Drąsinkite vienas kitą – Gyvojo Kristaus Alfa ir Omega – Civilizacija negalės progresuoti, kol žmonės nepripažins ego egzistavimo – Atverkite savo širdį besąlyginei Kristaus meilei

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2006 spalio 01 d., per Kim Michaels


Kas liudys tikrąjį Kristaus kelią Europoje

AŠ ESU Gyvasis Jėzus Kristus ir ateinu tiksliai 11:11 ryte, tuo parodydamas, kad laikrodis išmušė vienuoliktą valandą Europos žemynui. O vienuolikta valanda iš tiesų yra pergalės valanda. Todėl aš, Jėzus, trokštu išvysti šio žemyno nubudimą, kuomet žmonės imtų suvokti, kad iš tiesų egzistuoja Gyvasis Kristus, už to negyvo Kristaus, kurio įvaizdį taip ilgai skleidė negyvos bažnyčios.

Todėl AŠ ESU čia, kad paskelbčiau teismą negyvoms krikščionių bažnyčioms, kad ir kur jos bebūtų, visuose šio pasaulio kampeliuose. Tačiau ypač šiame Europos žemyne, kuriame iš tiesų prasikalė ta šiuolaikinės krikščionybės versija, kurią jūs pažįstate, ir kurią sukūrė tie, kurie norėjo sustabdyti mano plano Žuvų Amžiui įgyvendinimą! Ir todėl jie sujungė Romos valstybę su iškilusia krikščioniška bažnyčia, kuri jau tada buvo nutolusi nuo mano tikrųjų mokymų, kadangi buvo visiškai susitelkusi į nukryžiavimą, į kančias ir į Petro sąmonę – kuris, nors turėjo galimybę atgimti ir įžengti į tikrąjį kelią, išsigynė manęs prieš žmones tris kartus, šitaip niekais paversdamas jam suteiktą galimybę.

Gana netikro antikristo kelio!

Ir todėl, Romos katalikų bažnyčia – kuri teigia turinti aukščiausią autoritetą ir esanti vienintelė tikra krikščioniška bažnyčia, kadangi remiasi Petru kaip pirmuoju popiežiumi – skleidžia absoliučiai klaidingą teiginį, sakydama, kad Petras gali reprezentuoti Kristų. Nes Petras iš tiesų reprezentuoja netikrą kelią, kelią, kuris žmogui atrodo teisingas, kadangi yra patogus ir nereikalauja iš jūsų kopti aukščiau, nereikalauja palikti savo patogios dėžutės. Tad nuo pat pradžių Romos katalikų bažnyčia neigė esminį kelio į Kristiškumą aspektą – būtinybę įžengti į Gyvenimo Kelią ir palikti mirties kelią ir mirties sąmonę.

Ir ši mirties sąmonė, užsidėjusi tikrojo kelio ir tikrosios Kristaus bažnyčios kaukę, iš tiesų kabo virš šio Europos žemyno jau 1700 metų. Ir man, Jėzui Kristui, jau gana viso to! Ir todėl ieškau tų, kuriems jau taip pat yra viso šito gana, ir ieškau tų, kurie pasirinktų būti mano žinianešiais, liudijančiais tiesą, kad Gyvasis Kristus iš tiesų egzistuoja ir iš tiesų egzistuoja gyvasis kelias už mirusio kelio, kurį nuo pat Romos imperijos laikų skleidžia krikščionių bažnyčios. Tačiau jis taip pat buvo skleidžiamas ir per protestantų bažnyčias, kurios teigė ištaisiusios katalikų bažnyčios klaidas, tačiau niekada nesugrįžo prie paties katalikų bažnyčios gimimo ir nesuvokė, kad negalite būti Kristaus kelyje, jeigu išsiginate Kristaus prieš žmones ir atsisakote kopti aukštyn, ir palikti mirties sąmonę.

Todėl amžinasis Gyvojo Kristaus užduodamas klausimas yra šis: „Rinksitės gyvenimą, ar rinksitės mirtį?“ Ar ir toliau rinksitės mirtį, o gal pasirinksite palikti mirties sąmonę ir atgimsite į gyvenimo sąmonę, kurią Gyvasis Kristus dalina visiems, kaip visiems buvo padalintas jo kūnas ir kraujas, visiems, kurie norėjo jį sugerti?

Todėl klausimas, kurį turėtumėte sau užduoti yra šis: „Ar aš esu gyvas dvasine prasme? O gal mane vis dar tebeslegia koks nors mirties sąmonės aspektas, dėl kurio jaučiuosi sugniuždytas, prislėgtas, susikoncentravęs į save ar kad ir kas tai bebūtų?“ Prašau jūsų visų čia esančių ir visų, kurie tai girdės arba skaitys, paskirkite minutę susitelkti į savo širdį ir užduoti sau šį klausimą: „Ar aš iš tiesų dabar esu gyvas? Ar esu pilnai gyvas?“ O galbūt egzistuoja visiškai naujas gyvenimo lygmuo, kurį galbūt kol kas mačiau tik akies krašteliu, nes dar jo neįsisąmoninau ir juo netapau? Taigi, mano mylimieji, sąžiningai užduokite sau šį klausimą: „Ar aš esu pilnai gyvas?“

Nustokite miegodami eiti per gyvenimą

Jokiais būdais nemėginu priversti jūsų jaustis prislėgtais ar kaltais dėl to, kad nesate gyvi. Tiesiog mėginu padėti jums suvokti, kad beveik visi žmonės vis dar tebėra, daugiau ar mažiau, prislėgti mirties sąmonės. Nes tai iš tiesų yra juodas debesis, kabantis virš šios planetos. Tačiau dalykas, kurį tikiuosi padėti jums pamatyti, yra tai, kad už šios mirties sąmonės iš tiesų kažkas egzistuoja ir kad jums yra įmanoma palypėti aukščiau ir bent akies krašteliu pamatyti šią gyvenimo sąmonę. O tuomet galėsite šią sąmonę įsisąmoninti ir įkūnyti, kol ji pavirs jūsų kasdiene realybe, ir jūs būsite šioje sąmonėje 24 valandas per parą, spinduliuodami šią sąmonę ir dalindamiesi ja su visais žmonėmis.

Ir toks iš tiesų yra Kristiškumo kelio tikslas – būti pilnai pabudusiu, pilnai gyvu visą laiką, ir nenugrimzti į tą mirties sąmonę, kuri tiesiog verčia jus praleisti savo gyvenimą miegant. Taip, jūsų ego visas tirta iš baimės, girdėdamas šiuos žodžius, kadangi žino, kad, kai pilnai pabusite, jumyse nebeliks vietos ego. Ir todėl jis yra sugalvojęs tūkstančius gudrių schemų, kad tik neleistų jums pilnai pabusti, kad neleistų jums šviesti savo šviesos. Ir jis sugebėjo atrasti priėjimą beveik prie visų žmonių sąmonės, ir dėl to galvojate, kad neturėtumėte būti nubudę, neturėtumėte leisti savo šviesai šviesti, ar kad neturėtumėte būti nubudę tam tikrose situacijose. Tai yra spąstai. Ir šie spąstai yra labai subtilūs, kadangi – veikiami savo įpročių – esate taip stipriai prie to pripratę, kad jums netgi sunku suvokti, jog esate nuslydę nuo gyvenimo sąmonės į mirties sąmonę.

Argi nesuvokiate, mano mylimieji, kad visi tikrieji dvasiniai mokytojai, ateidinėję į šią planetą ištisus amžius, turėjo tą pačią žinią ir tą patį tikslą? Ir šis tikslas buvo pažadinti žmones realybei, kad egzistuoja nepalyginamai aukštesnis gyvenimo lygmuo, apie kurį jie neturi nė menkiausio supratimo. Mes norime, kad jūs taptumėte laisvi, kaip ir mes esame laisvi. Mes norime, kad būtumėte viskuo, kuo galite būti ir daugiau. Nes potencialas visada yra tapti daugiau, nes ir pats Dievas yra daugiau, Dievas yra savitranscendencija. Nes Dievas yra Gyvasis Dievas. O Gyvasis Kristus yra viengimis Gyvojo Dievo Sūnus.

Ir Gyvasis Kristus niekada, NIEKADA negalės būti uždarytas į jokias žmonių sukurtas doktrinas, filosofijas, bažnyčias ar organizacijas. Nes nėra tokios žmonių sukurtos sistemos, kuri sugebėtų išlaikyti Gyvąjį Kristų, nes jis nutrauks visas jam žmonių uždėtas grandines. Nėra tokių grandinių, kurios pajėgtų sulaikyti Gyvąjį Kristų, ir todėl neturėtų būti tokių grandinių, kurios galėtų sulaikyti jus. Neturėtų būti jokio kalėjimo, kuris galėtų įkalinti jus visam gyvenimui – jei tik esate pasiryžę naudotis savo jums Dievo suteiktu potencialu – potencialu tapti Gyvuoju Kristumi Žemėje.

Nelogiška mokslo mąstysena

Tai nereiškia, kad visada turėtumėte kalbėti taip kaip aš dabar kalbu. Gyvasis Kristus gali kalbėti įvairiais skirtingais būdais, ir jis taip pat gali kalbėti švelniai ir tyliai. Tačiau aš dabar kalbu griežtai, kadangi kalbu į masinę Europos žemyno sąmonę. Ir sakau jums, ši sąmonė yra tokia tanki, kad, jeigu mano žodžiai nebus veriantys, jie neturės jokių šansų prasiskverbti pro šią sąmonę.

Ši mirties sąmonė kabojo virš šio žemyno taip ilgai, kad tam tikrose vietose ji tapo tokia kieta, jog jos beveik niekas negali pramušti. Tačiau nieko nėra neįmanomo Dievui. Ir, žinoma, nieko nėra neįmanomo Gyvajam Kristui, kuomet jis žino, kad nėra darytojas, nes tai Tėvas daro darbus per jį. Ir todėl naudojuosi šia galimybe kalbėti žodžius, kurie gali prasiskverbti pro šios sąmonės, mirties sąmonės, mechaninės sąmonės, manančios, kad egzistuoja mechaniškas kelias pas Dievą, tankumą.

Ar tai būtų katalikų bažnyčios ir krikščioniškų bažnyčių pristatomas kelias ar mokslo pristatomas kelias – kuris iš tiesų nėra joks kelias, ir tiesiog teigia, kad viskas yra atsitiktinumo žaidimo pasekmė. Bet kaip tuomet mokslas gali atrasti vis gilesnius ir gilesnius tvarkos ir organizuotumo lygmenis, ir tuo pat metu teigti, kad visa ši tvarka yra visiškai atsitiktinio proceso pasekmė? Tai yra taip nelogiška, jog atėjo metas tarti: „Mokslo karalius nuogas!“ Nes iš tiesų, tvarkinga ir tvari visata nebūtų galėjusi gimti atsitiktinumo dėka, atsitiktinio proceso dėka. Ji privalėjo gimti iš protingo proto, kuriame buvo sumąstyta šios visatos vizija ir tuomet ši vizija buvo perkelta ant Materijos šviesos, tam kad ši Materijos šviesa šią viziją įkūnytų.

Ir tai mums tuomet leidžia suvokti, kad visos savimonę turinčios būtybės savo prote turi galią perkelti viziją ant Materijos šviesos, ir būtent dėl to žmonės sugeba sukurti kažką, kas yra žemiau už šią Žemės viziją, kuri yra saugoma Dievo Prote. Ir būtent dėl to matote tiek daug netobulų sąlygų Žemėje. Tai ne Dievas visa tai sukūrė. Ir taip pat to nesukūrė koks nors atsitiktinumas, kas reikštų, jog neegzistuoja joks tikras sistematiškas būdas gerinti gyvenimą.

Argi mokslas sistematiškai nepagerino materialių gyvenimo sąlygų šiame žemyne? Tai ar logiška tuomet sakyti, kad viskas yra atsitiktina? Argi iš tiesų nebūtų logiškiau sakyti, kad žmonės turi proto galią įsivaizduoti ateitį, kuri skirtųsi nuo jų dabartinės realybės? Ir todėl, jeigu jie įsivaizduos ateitį, kuri bus žemesnė už jų dabartinę realybę, tuomet jie susikurs šią ateitį ir jie sukurs tamsos amžių visai civilizacijai. O jeigu jie nugriaus šiuos mąstymo šablonus ir pradės vizualizuoti šviesesnę ateitį, tuomet ir susikurs šią geresnę ateitį, kas iš tiesų įvyko Europos žemyne, nuo mokslo atsiradimo ir Apšvietos amžiaus pradžios.

Kodėl demokratija negali garantuoti laisvės

Koks gi aklumas neleidžia žmonėms suvokti, kad jie patys kuriasi savo realybę, tiek gerą, tiek ir blogą? Ir kad vienintelis būdas sukurti geresnę ateitį šiai planetai yra įsisąmoninti savo proto galią ir tuomet priimti sprendimą rinktis gyvenimo sąmonę ir kurti ateitį, remiantis gyvenimo sąmone, užuot toliau kūrus ateitį, kuri iš dalies būtų paremta mirties sąmone.

Tai yra sekantis logiškas žingsnis, kad žmonės suvoktų savo pačių proto galią. Nes argi prieš 2000 metų nesakiau, kad Dievo karalystė yra jumyse? Ir kas gi yra jumyse? Tai juk yra jūsų protas – jis yra vidinė jūsų esybės šerdis, tai yra jūsų sąmonė. Ir todėl tai, ką laikote savo prote, bus tai, ką susikursite savo išorinėje taip vadinamoje realybėje. Tai yra esminė tiesa, kuri privalo būti paskleista šiame amžiuje. Nes argi nėra pasakyta, kad tiems, kurie nepasimoko iš praeities, yra lemta ją pakartoti? Ir argi nematėte, kaip šis Europos žemynas buvo draskomas nesiliaujančių karų, kuomet vienas karas paruošdavo dirvą sekančiam karui, regimai nesibaigiančiame sūkuryje?

Tad aš taip pat ateinu atnešti Gyvojo Kristaus teismą karo sąmonei, valdžios sąmonei, sąmonei, kuri bet kokia kaina nori išsaugoti šią valdžią, netgi pavergdama žmones ir sunaikindama visuomenę! Nes argi nesuvokiate, kad pati gyvenimo esmė yra savitranscendencija? Ir todėl niekas negali likti kaip buvę. Jeigu tai neauga aukštyn kylančia spirale ir netampa daugiau, tuomet tai neišvengiamai turi grimzti į žemyn traukiantį sūkurį, kol galiausiai save susinaikins, ir šiame susinaikinime įvyks naujos realybės atgimimas. Būtent taip nutiko su Romos imperija, kuri nenorėjo savęs transcenduoti ir nenorėjo valdžios, kuri buvo sutelkta viename asmenyje, padalinti tarp žmonių, kas buvo tikroji Žuvų Amžiaus matrica.

Nes ką gi matėte didžiąją Žuvų Amžiaus laiko dalį? Matėte valdžios formą, kuomet vienas asmuo būdavo piramidės viršūnėje ir turėdavo absoliučią valdžią tiems, kurie stovėjo žemiau už jį, ar tai būtų buvęs popiežius, karalius ar imperatorius – ar netgi fiureris. Matėte, kaip vienas žmogus turėjo absoliučią valdžią. Bet ar aš, kai vaikščiojau Žeme, buvau absoliučią valdžią turintis žmogus? Ne! Nes Kristui valdžia nereikalinga. Pažvelkite, ką padariau su krikščionių judėjimu. Aš buvau lyderis, atnešęs mokymus ir palikęs pavyzdį, ir kai tai buvo padaryta, pasitraukiau ir palikau visą judėjimą, ne vieną mokinį, o dvylika ir dar daugiau žmonių už šių dvylikos.

Argi krikščionių judėjimas, savo pirmosiomis dienomis, nebuvo labiau panašus į demokratiją, o ne į totalitarinę organizaciją? Tačiau tai nebuvo tokia demokratija, kurioje visi balsuotų, remdamiesi žmogiška sąmone. Tai buvo demokratija ta prasme, kad žmonėms buvo skirta turėti Kristaus įžvalgumą, idant jie nebalsuotų ir nepriiminėtų sprendimų, remdamiesi žmogiška sąmone, mirties sąmone. Tačiau iš tiesų visi turėjo pasiekę bent kažkokį Kristaus įžvalgumo lygį, ir todėl galėjo įžengti į vienovę, galėjo įžengti į vienybę žinodami, kas yra teisinga, koks yra sekantis žingsnis. Todėl, kad juos vedė Dvasia, Globėjas, kurį pasiunčiau visiems tiems, kurie buvo pasirengę jį gauti.

Tad nors demokratija iš tiesų yra laiptelis aukštyn nuo totalitarinių praeities režimų, demokratija jokiais būdais negarantuoja laisvos visuomenės, kurioje visi žmonės turėtų lygias galimybes. Iš tiesų laisva visuomenė gali gimti tik tuomet, kai kritinė masė žmonių pasiekia bent kažkokį Kristaus įžvalgumo laipsnį ir yra pasirengę juo naudotis, atsistodami kalbėti, liudydami tiesą, kurią regi per šį Kristaus įžvalgumą.

Jeigu visi yra įstrigę žmogiškoje sąmonėje, mirties sąmonėje, ir savo balsą atiduoda, remdamiesi šia sąmone, tai kas tuomet, jūsų manymu, nutiks šiai demokratinei šaliai? Na tuomet, mano mylimieji, iš tiesų tik tie žmonės, kurie įkūnija mirties sąmonę, gebės varžytis dėl postų ir galės būti pripažintais tinkamais politinių partijų kandidatais. Ir todėl kiekvienoje demokratiškoje šalyje matote, kad lyderiai yra žmonių sąmonės atspindys. Ir jeigu žmonės nėra pasiekę jokio Kristiškumo lygio, tuomet jie tiesiog negali prisitraukti lyderių, kurie būtų pasiekę bent kokį nors Kristiškumo lygį.

Ir tuomet visa šalis nugrims į žemyn traukiantį sūkurį, kas, kaip paaiškino El Morija ir Sen Žermenas, nutiko daugeliui šalių Europoje, kuomet matote vis daugiau ir daugiau problemų, regimai neturinčių jokio sprendimo. Ir šios problemos jokio sprendimo neturi būtent dėl to, kad problemos, kurios buvo sukurtos per mirties sąmonę, negali būti išspręstos per mirties sąmonę. Ir todėl vienintelis įmanomas sprendimas yra kilti aukščiau ir siekti Kristaus vizijos, kuri padėtų jums pamatyti, jog sprendimas iš tiesų egzistuoja. Tačiau sprendimas nėra tame pačiame lygmenyje kaip problema. Šis sprendimas galės būti atneštas tik tuomet, kai žmonės ryšis palikti savo senuosius įpročius, savo patogius įpročius – kai leis seniesiems įpročiams mirti, kai paliks savo senųjų įpročių šmėklą ir pakils į visiškai naują ir aukštesnį požiūrį, į daug aukštesnę pasaulėžiūrą.

Būtent to trūksta Europos šalyse. Tačiau, kaip vakar sakė El Morija ir Sen Žermenas, tai yra arti. Tai slypi po pačiu paviršiumi. Ir tereikia tik kelių paskutinių žingsnių, kad tai galėtų prasikalti pro ledą ir kad srovė prasiveržtų ir upė galėtų būti išvalyta. Ir šis paskutinis žingsnis gali ateiti tik iš tų, kurie yra didžiausią dvasinę brandą pasiekę žmonės, tų, kurie yra pasirengę sąžiningai pripažinti, jog juose vis dar tebėra tam tikrų mirties sąmonės elementų, ir kurie tuomet ryžtųsi pažvelgti šiai mirties sąmonei tiesiai į akis ir tarti: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone. Nes tu daugiau nebesi mano dalis!“

Mirties sąmonės pagunda

Mano Mylimieji, yra daug žmonių, kurie dvasiniu keliu ėjo ilgą laiką. Yra daug žmonių, kurie studijavo pakylėtųjų mokytojų mokymus, praktikavo mūsų technikas, ar tai būtų buvę šaukiniai ar rožiniai, ir jie tai darė stropiai. Ir jie padarė progresą tai darydami, tačiau ateis toks momentas, kai nebegalėsite daryti tolesnio progreso, kol sąmoningai nepradėsite priiminėti GYVENIMO sprendimų.

Tai yra Dievo įstatymas, kad velniui yra leidžiama jus gundyti. Nes kai esate gundomi mirties sąmonės, turite galimybę pasirinkti gyvenimą ir įrodyti, kad esate pasirengę rinktis gyvenimą. Ir matėte pavyzdį, kaip mane gundė velnias po mano pabuvojimo dykumoje. O pabuvojimas dykumoje simbolizuoja, kad aš pasitraukiau nuo senųjų pasaulio įpročių, nuo pasaulio sąmonės, ir visą savo dėmesį sutelkiau į Dievo karalystę savyje, kol galiausiai užmezgiau ryšį su šia karalyste.

Ir tuomet susidūriau su iššūkiu, kad, kai esate užmezgę ryšį su Dievo karalyste ir esate pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygį, negalite tiesiog sėdėti savo urve ir medituoti, ir būti palaimoje, kai pasaulis verkia iš skausmo. Ir Gyvojo Kristaus rolė nėra pasišalinti iš pasaulio, jo rolė yra būti pasaulyje, nebūnant iš šio pasaulio – ir tuo pademonstruojant pasaulio žmonėms, kad egzistuoja aukštesnis kelias, ne šiaip kitoks kelias, bet aukštesnis kelias.

Ir todėl Gyvasis Kristus turi eiti į pasaulį, ir eidamas į pasaulį Gyvasis Kristus tuomet susitinka pasaulio sąmonę, kurią įkūnijo pas mane atėjęs velnias, mėginęs savo gundymais priversti mane sustabdyti savo misiją ir neliudyti absoliučios Dievo tiesos. Velnias mane mėgino įtikinti siekti pasaulietiškų tikslų ir neigti savo Kristiškumą, arba naudotis juo, lengvabūdiškai kuriant stebuklus, arba gundant Dievą mane išgelbėti.

Tai yra pagunda, tačiau turiu jums pasakyti, kad nors buvau gundomas tris kartus, tai nereiškia, kad velnias jus gali gundyti tik tris kartus. Nes tai jūs esate tie, kurie turite nuspręsti, kaip ilgai leisite velniui jus gundyti, kaip ilgai leisite pasaulio sąmonei traukti jus ta kryptimi ar ana kryptimi, ir atitraukti juos nuo tiesos liudijimo ir nuo savo šviesos švietimo.
Yra žmonių, kurie dvasiniame kelyje buvo ištisus dešimtmečius ir kurie vis dar tebeleidžia velniui juos gundyti kiekvieną dieną, kadangi nenorėjo tvirtai atsistoti ant Kristaus uolos ir tarti: „Viskas, gana! Pasitrauk nuo manęs, Šėtone!“ Kai priimate šį sprendimą ir kai pasiekiate absoliutų pasiryžimą, idant šis sprendimas būtų priimtas kiekviena jūsų esybės dalimi – nes nebesate suskilęs namas, bet esate vieno proto, jūsų akis yra viena, nes yra sutelkta į vieningą Kristaus viziją – tuomet velnias pabėgs nuo jūsų. Pasaulio sąmonė pabėgs nuo jūsų ir nebegalės jūsų paliesti.

Tai, žinoma, nereiškia, kad šios sąmonės daugiau nebesutiksite. Nes, bendraudami su kitais žmonėmis, jūs iš tiesų sutiksite šią sąmonę. Tačiau tai reiškia, kad būsite įtvirtinę šią pašventintą erdvę savyje, ir žinosite, kad egzistuoja jūsų esybės šerdis, kurios šio pasaulio princas, šio pasaulio jėgos, Maros demonai tiesiog negali paliesti. Nes tai yra jūsų šventoji žemė. Tai yra susitikimo taškas tarp jūsų Sąmoningojo AŠ ir jūsų AŠ ESU Esaties, jūsų Dievo.

Štai ko noriu kiekvienam iš jūsų, kiekvienam šią svetainę atradusiam žmogui. Nes, mano mylimieji, www.askrealjesus.com svetainė yra daug reikšmingesnė šiame amžiuje nei dauguma iš jūsų suvokiate. Tik pamąstykite, ar daug prieš 2000 metų buvo žmonių, kurie būtų pripažinę mano mokymus ir mano mokinius reikšminga jėga, turėsiančia didžiulį poveikį vakarų civilizacijai. Tokių žmonių iš tiesų nebuvo daug. Nes netgi nebuvo jokių rašytinių mokymų. Ir taip pat nebuvo jokio būdo skleisti mokymus, išskyrus skelbiant žodį, sakytiniu būdu.

Tik pamąstykite, kiek toli mes pasistūmėjome gebėjime komunikuoti, idant visame pasaulyje esantys žmonės dabar gali atrasti aukštesnį mokymą. Išorinis mokymas yra visa, ko jiems reikia, kad pažadintų tai, ką jie jau žino savo širdyje. Nes iš tiesų, Dievas įrašė savo įstatymą į vidines jūsų sielos klostes. Ir jums tereikia išorinio stimulo, kuris padėtų jums atkurti ryšį su šiuo vidiniu įstatymu ir šia vidine tiesa, idant tuomet galėtumėte tapti dvasiškai nepriklausomu žmogumi, turinčiu Kristaus įžvalgumą žinoti, kas yra tikra ir netikra, savo pačių psichikoje ir savo pačių pasaulyje.

Ir iš tiesų, tam prireiks pereiti mano taip vadinamo nuostabiojo sumišimo periodą, kol būsite įveikę visas pasaulio sąmonės pagundas, kurių yra daugybė ir kurios yra subtilios. Ir vis dėlto, ryždamiesi įžengti į šią sumišimo būseną, ryždamiesi eksperimentuoti, ryždamiesi daryti klaidas ir atpažinti šias klaidas, pasimokyti iš jų, galėsite sutrumpinti laiką, kuris jums bus reikalingas šiam vidiniam vientisumui pasiekti, kuris būtų pakankamas, kad galėtumėte tvirtai atsistoti ir galėtumėte pilnai ir galutinai atstumti velnią, idant jis privalėtų nuo jūsų pasitraukti. Nes net ir velnias suvokia, kad, jums tvirtai atsistojus ant Kristaus uolos, jeigu jis nepaliaus jūsų gundyti, jis pats save nuteis. O kadangi jis nenori paspartinti savo paties teismo, jis tuomet turi pabėgti nuo jūsų.

Įženkite į gyvenimo sąmonę

Ir tai, mano mylimieji, yra skirtumas tarp gyvenimo ir mirties. Ir aš trokštu, kad visi jūs kaip įmanoma greičiau įžengtumėte į gyvenimo sąmonę. Suprantu, kad negalite to padaryti per akimirką, kad pirma jums reikia išgydyti save. Ir vis dėlto, paskirkite retkarčiais šiek tiek laiko ir dėmesio pamąstymams apie tarp gyvenimo sąmonės ir mirties sąmonės egzistuojantį skirtumą. Dar ir dar kartą perskaitykite šiuos žodžius. Dar kartą jų išklausykite, kai pajusite poreikį atkurti ryšį. Paverskite juos savo sąmonės dalimi, idant žinotumėte, kad tikslas yra pakilti virš mirties sąmonės ir įžengti į gyvenimo sąmonę.

Jeigu paversite tai savo kelio dalimi, darysite daug greitesnį progresą. Sutrumpinsite laiką, kuris jums bus reikalingas, kad pasiektumėte tą tašką, kuriame galėtumėte priimti galutinį sprendimą rinktis gyvenimą, tą galutinį sprendimą, kuris jus išlaisvintų nuo abejonių ir baimės vėl nupulti žemyn. Iš tiesų yra įmanoma būti įsikūnijime Žemėje ir būti pakilusiam virš rizikos nupulti atgal į ego ir dualistinės sąmonės aklumą. Yra įmanoma pasiekti tašką, kuriame žinotumėte, jog esate atgimę dvasiškai ir jums tiesiog nebūtų įmanoma pamiršti šios aukštesnės sąmonės būsenos, ir, tiesą sakant, kadangi savo darbu prasiskynėte kelią ir pakilote virš mirties sąmonės – jau daugiau nebepasiduosite pagundai, privertusiai jus nupulti prieš tokią daugybę gyvenimų, kuomet pirmą kartą nusigręžėte nuo savo dvasinio mokytojo.

Ir tai nereiškia, kad viską žinote, kad esate tobulas žmogus. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad niekada daugiau nebenupuolate į visiškai nesąmoningą gyvenimą. Ir tai jums suteikia proto ramybę, kurią amžiams bėgant matėte pasiekusius daugelį dvasingų žmonių, kurie pasiekė šią vidinę ramybę, žinodami, kuo yra, ir drįsdami būti tuo, kuo yra, net jeigu vis dar tebebuvo netobuli ir vis dar tebedarė klaidas, ir iš tiesų nežinojo visų dalykų, ir nors jiems vis dar reikėdavo miegoti, praustis po dušu ir daryti visus tuos kitus kasdieniškus dalykus, kuriuos žmonės daro rūpindamiesi savo fiziniu kūnu.

Drąsinkite vienas kitą

Mano Mylimieji, tai yra vidinė ramybė, kurią trokštame, kad jūs turėtumėte. Nes aš esu Taikos Princas. Aš atėjau pademonstruoti, kad yra įmanoma būti Žemėje ir būti ramybėje. Ir noriu, kad jūs visi turėtumėte šią ramybę. Ir jeigu ryšitės pažvelgti į mirties sąmonės elementus, kurie jus atitraukia nuo šios vidinės ramybės, ir darysite viską, kas būtina – naudositės visais pasaulyje prieinamais įrankiais arba mūsų jums duotais įrankiais, idant perdirbtumėte šiuos mirties elementus – tuomet iš tiesų galėsite progresuoti.

Ir manau pamatysite, kad, kai būsite ištikimai kalbėję rožinius, studijavę šiuos mokymus ir kai susirinksite kartu su kitais žmonėmis, pamatysite, jog šie žmonės pasikeitė. Ir staiga, jūs tuomet galėsite pažvelgti į veidrodį ir pamatyti, kad ir jūs pasikeitėte, tačiau tai vyko taip laipsniškai, jog to net nepastebėjote savo užimtoje kasdienybėje. Ir aš noriu labai paraginti jus padėti vienas kitam pamatyti, kiek daug jūs pasikeitėte. Ne iš puikybės požiūrio, kuomet manote esantys patys pažangiausi dvasios ieškotojai planetoje. Aš ne apie tai kalbu.

Kalbu apie tai, kad pripažintumėte augimą, kurį matote vieni kituose, padėdami vienas kitam suvokti, kiek daug jūs paaugote. Nes tai jus padrąsins ir padės jums suprasti, kad galite toliau tęsti šį augimą ir galite vis labiau ir labiau artėti prie šios vidinės ramybės būsenos, kurioje pasaulis jūsų negali paliesti, negali paliesti jūsų ryšio su Dievu. Nes esate atradę tiesą, kad Dievo karalystė iš tiesų yra jumyse ir kad jokia žmogiška galia, net ir jūsų pačių ego galia, negali jums sutrukdyti įžengti į šią karalystę – kai esate pasirengę palikti visus tuos elementus, kurie traukia jus atgal į išorinį pasaulį.

Niekas jūsų negali sustabdyti, išskyrus jūsų pačių prisirišimus prie šio pasaulio dalykų. Ir kai tai suvokiate, net ir tai atneša jums ramybę. Nes žinote, kad, jeigu nepaliausite imtis vieno prisirišimo po kito, paleisdami juos vieną po kito, eisite žingsnis po žingsnio pirmyn, kol pasieksite tą lūžio tašką, kuriame galiausiai galėsite paleisti net ir patį prisirišimo jausmą. Ir tai jums suteiks tą vidinį žinojimą, tą vidinę ramybę, kuri leis jums sakyti: „Aš ir mano Tėvas esame viena, ir niekas iš manęs negali atimti šios vienovės.“

Gyvojo Kristaus Alfa ir Omega

Taigi, mano mylimieji, aš taip pat galiu būti švelnus. Ir iš tiesų yra tinkama, kad kai kurie žmonės pamatytų Jėzaus švelnumą. Tačiau, jeigu šie žmonės nesupranta, kad švelnus ir mylintis, malonus ir užjaučiantis Jėzus yra mano Dievo Liepsnos Omega aspektas ir kad aš taip pat turiu ir Alfa aspektą, tuomet jų Kristaus įvaizdis nėra pilnas. Nes Gyvojo Kristaus Omega aspektas iš tiesų guodžia žmones, myli juos, kelia juos aukštyn. Tai Kristaus Omega aspektas duoda žmonėms šalto vandens taurę Kristaus vardu. Nes iš tiesų, jeigu žmonės kenčia nuo specifinės problemos, tuomet jums reikia padėti jiems įveikti šią problemą, užuot pamokslavus apie aukštesnį gyvenimo tikslą, kurio jie nesugeba suvokti, būdami savo dabartinėje sąmonės būsenoje.

Ir todėl jūs iš tiesų matėte, kad, kai vaikščiojau Žeme, gydžiau sergančius, guodžiau žmones, kad ir kokioje sąmonės būsenoje jie tuo metu būtų buvę, idant galėtų įveikti savo bėdas – o įveikę šiuo metu juos kamuojančias bėdas, gautų galimybę pakilti aukščiau. Tačiau kaip jie galėtų kilti aukščiau nepripažindami Gyvojo Kristaus Alfa aspekto, kviečiančio kopti juos aukščiau ir niekada nesijausti komfortiškai, niekada nestovėti vietoje.

Gyvasis Kristus yra vientisa būtybė, įkūnijanti visus Dievo aspektus ir turinti potencialą pasiekti visus žmones ir padėti jiems žengti sekantį žingsnį savo keliu. Nes tik žengę sekantį žingsnį ir nesiliaudami daryti tolimesnius žingsnius, galėsite sugrįžti iki pat namų. Yra daug netikrų mokytojų, kurie jums žada, kad egzistuoja kažkoks trumpesnis kelias, kad daugumą žingsnių galite praleisti, ir galite peršokti iš savo dabartinės sąmonės būsenos į nušvitimo būseną ar išganymo būseną, ar kad ir kokie būtų jų melai, kuriais jie mėgina sugundyti žmones.

Tačiau trumpesnio kelio nėra, nes jeigu toks trumpesnis kelias egzistuotų, tai tikrai visi jau būtų išganyti. Negalite praleisti nė vieno žingsnio, ir todėl būkite budrūs, kad nepakliūtumėte į pinkles tų, kurie teigia, kad galite būti išganyti ar galite užsitarnauti savo pakylėjimą, nestodami akis į akį su savuoju ego. Nes mes, pakylėtieji mokytojai, labai gerai žinome, kur šiuo metu žmonija yra savo sąmonėje. Ir žinome, kad šiame amžiuje žmonija yra pasirengusi mokymams apie ego. Žmonės yra pasirengę suvokti, kad ego yra pagrindinis faktorius, trukdantis jiems pasiekti savo Kristiškumą. Ir todėl, turiu jums pasakyti, kad bet kuris mokytojas, kuris teigia mokantis Kristiškumo, tačiau nieko nemoko apie žmogiškąjį ego, na tai šis mokytojas negali turėti jokio ryšio su pakylėtaisiais mokytojais.

Tai nebūtinai juos paverčia netikrais mokytojais, nes jie vis dar gali turėti tinkamų mokymų tam tikrame sąmonės lygyje esantiems žmonėms. Tačiau, jeigu teigiate, kad mokote Kristiškumo ir nieko nemokote apie ego, tuomet nesate susiderinę su tuo, ką mes, pakylėtieji mokytojai, perdavinėjame šiame amžiuje. Ir todėl turite pasirinkti, kuriuo mokytoju seksite. Štai kodėl, jūs visi, kurie skaitote mūsų svetainę, žinote, kad mokymai apie ego yra nepaprastai svarbūs. Žinote, jog jie yra svarbūs jums patiems, tačiau taip pat manau, kad jaučiate, jog jie yra svarbūs ir žmonijai.

Civilizacija negalės progresuoti, kol žmonės nepripažins ego egzistavimo

Jeigu žmonija nepripažins ego egzistavimo ir jo prigimties, tuomet civilizacija negalės atlikti to šuolio ir įvaldyti Žuvų amžiaus iniciacijų, ir negalės pereiti į Vandenio sąmonę. Tai paprasčiausiai bus neįmanoma. Būtent dėl to mes naudojamės įvairiais žmonėmis, perdavinėdami mokymus apie ego, ar tai būtų psichologai ar judėjimo „padėk pats sau“ guru. Galiu jus užtikrinti, kad kiekvienas, kuris atvirai, nuoširdžiai ir sąžiningai moko apie žmogiškąjį ego, kažkuriame lygmenyje yra susiderinęs su pakylėtaisiais mokytojais. Galbūt jie nėra oficialiai remiami mūsų pasiuntiniai, tačiau jie iš tiesų gauna vienokią ar kitokią paramą ir įkvėpimą perduoti šiuos mokymus.

Nes šiuo metu yra labai mažai žmonių, kurie mokytų apie ego, tuo pat metu būdami visiškai apakinti mirties sąmonės. Ir todėl, nors ne visi, kurie moko apie ego, turi pilną supratimą apie ego, jie visgi labai prisideda prie pakylėtųjų mokytojų šiame amžiuje siekiamo tikslo. Ir todėl, aš iš tiesų jums rekomenduoju studijuoti mokymus iš įvairių šaltinių apie ego. Nes kuo daugiau įgysite supratimo apie ego, tuo didesnė bus galimybė, kad vieną dieną specifiniai jūsų perskaityti žodžiai uždegs lemputę jūsų sąmonėje ir atvers jums supratimą, kuris padės jums pamatyti tam tikrą jūsų ego aspektą, kuris iki to laiko tūnojo pasislėpęs.

Tad nors šioje svetainėje mėginu duoti mokymus apie ego, kurie būtų tinkami daugelyje skirtingų sąmonės lygmenų esantiems žmonėms, ši svetainė nėra skirta pasiekti kiekvieną sąmonės lygį. Ir negaliu paaiškinti kiekvieną ego aspektą tiek daug skirtingų būdų, kad galėčiau kiekvieną pasiekti. Tad gali būti, jog yra koks nors kitas mokytojas, kuris yra perdavęs tam tikrą mokymą, tam tikrą žodžių seką, kurie galėtų jums padėti, galėtų jumyse atrakinti šį supratimą. Vėlgi, neribokite savęs. Visiškai nenoriu, kad ši svetainė taptų panaši į Žuvų Amžiaus judėjimus, teigusius, jog jie turi vienintelę tiesą ir kad turėtumėte žiūrėti tik į jų mokymus.

Studijuokite ego iš įvairių perspektyvų. Studijuokite dvasinį kelią iš įvairių perspektyvų. Ir tuomet naudokitės savo įžvalgumu. Nes net jeigu perskaitysite kažką, kas nėra remiama pakylėtųjų mokytojų, net jeigu ten būtų įsimaišę klaidų, tai vis tiek gali tapti galimybe jums vystyti savo įžvalgumą. O jeigu nesate pasirengę studijuoti net ir to, kas netikslu, kaip tuomet iš tiesų galėsite ugdytis savo gebėjimą atskirti tikrovę nuo netikrovės? Ir kaip tuomet galėsite išsiugdyti gebėjimą padėti kitiems?

Matote, nėra jokių priežasčių apgailestauti dėl to, kad praeityje studijavote mokymą, kurį šiandien nebelaikytumėte aukščiausiu įmanomu mokymu. Nes tai darydami sustiprinote savo įžvalgumą, ir taip pat sustiprinote savo gebėjimą padėti tiems, kurie vis dar tebėra įstrigę tame sąmonės lygmenyje. Dabar, kai jau esate užkopę aukščiau, galite padėti kitiems užkopti aukščiau. Tačiau, jeigu nebūtumėte žinoję, kaip jie mąsto, kokius klausimus jie turi, kaip tuomet būtumėte galėję jiems padėti?

Atverkite savo širdį besąlyginei Kristaus meilei

O dabar, mano mylimieji, noriu suteikti jums galimybę susitelkti į savo širdį ir atverti savo širdį tikrajai besąlyginei Kristaus meilei, tikrajai meilei, kurią Gyvasis Kristus jaučia jums. Tad suteikiu jums šią galimybę medituoti į mano Esatį tyloje, mums užleidžiant šią giesmių muziką.

Skirkite tam laiko tiek, kiek norite, kol pajausite, kad jums jau gana. Tačiau atverkite savo širdį meilei, kurią jaučiu kiekvienam iš jūsų. Nes ši meilė degina viską, ji besąlyginė. Tai yra ekstatiška meilė, kuri nepriima kasdieniškos, žmogiškos meilės. Jos niekas negali sulaikyti, niekas negali suvaržyti. Ji nori tekėti, ir ji tekės amžinai, lygiai taip pat kaip negalite užtvenkti galingos upės tekėjimo. Tad susitelkite į šią meilę ir leiskite sau patikėti, jog esate pilnai verti gauti Kristaus meilę.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com