Ateinu pažadinti Kristaus būtybių naujai galimybei

TEMOS: Teismas tiems, kurie išnaudoja vaikus – Kai kurių gyvybės srautų galimybės pabaiga – Ar jie įveikė piktnaudžiavimą valdžia? – Ciklas baigiasi – Šauksmas 10 000 Kristaus būtybių

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2009 spalio 24 d. per Kim Michaels. Diktavimas perduotas Jeruzalėje.


Kodėl, mano mylimieji, atėjau į šią vietą prieš tokią daugybę metų? Ko įkūnyti čia atėjau? Ko atėjau čia pasiekti? Ar atėjau išaukštinti save, kad būčiau įžymus istorijoje, kad pasižymėčiau istorijoje kaip kažką dėl žmonijos padaręs asmuo? O gal atėjau dėl visiškai kitokios priežasties, kurią suprato mažai žmonių?

Didelė dalis mano atėjimo tikslo buvo dėl vaikų, dėl vaikų nekaltumo. Dėl tų, kurie gimė konfliktų ir nesantaikos žemėje, kurie augo būdami tyri, nekalti ir šventi – tačiau užaugo tokioje pykčio, neapykantos ir priešiškumo aplinkoje, kad neišvengiamai susitepė šiuo pykčiu, šia neapykanta, tikėjimu, kad kai kurie žmonės, dėl to, jog yra kitokios rasės, dėl to, kad išpažįsta kitokią religiją, yra kažkuo blogi arba nepriimtini Dievui, ir amžinai degs kažkokiame liepsnojančiame pragare, ar kad ir kaip tai būtų vaizduojama jų religijoje ir kultūroje.

Ar žinote, kiek kartų žvelgiau į šiuos vaikus per savo misiją, ir radau begalinę viltį jų nuostabiose nekaltose akyse? Turbūt pamenate tą vietą Biblijoje, kuomet jie atėjo pas mane ir aš pasakiau „nedrauskite“, tačiau evangelijose nėra rašoma, kad beveik kiekvieną kartą, kai pamokslaudavau, beveik visur, kur tik pamokslaudavau, būdavo vaikų, kurie atrasdavo būdą būti per girdėjimo atstumą, dažnai neklausydami mano žodžių, bet įsiklausydami į tai, kas slypėjo už šių žodžių, įsiklausydami į spinduliavimą, į meilę, sklidusią iš mano Esybės; didžiausią meilę Dievo vaikams.

Nes argi nesakiau, kad romieji paveldės Žemę, mano mylimieji? O už šio teiginio slypinti tiesa yra labai paprasta; tie, kurie yra nekalti širdyje, iš tiesų paveldės Žemę. Nes ateis diena, kai tie, kurie yra išdidūs – tie, kurie yra arogantiški, tie, kurie jaučiasi pranašesni arba geresni už Dievo vaikus Žemėje – jų dienos bus suskaičiuotos, jų galimybė baigsis.

Teismas tiems, kurie išnaudoja vaikus

Ir dalis mano atėjimo tikslo buvo tarnauti vaikams, ir aš taip pat atėjau jiems pasitarnauti didesniu būdu, nei jie galėjo suvokti, atnešdamas Kristaus teismą tiems, kurie jau ilgą laiką įvairiais būdais išnaudojo vaikus. Nes galiu jus užtikrinti, kad yra būtybių, kurios šioje Žemėje gyvena jau labai ilgą laiką – ir kurios yra praradusios ryšį su savo aukštesniuoju aš, kurios yra praradusios gebėjimą sugerti šviesą tiesiogiai savo viduje – ir todėl privalo vogti šią šviesą iš kitų, kad galėtų toliau išgyventi šioje planetoje. Ir kaip jos vagia šią šviesą? Na, jos tai daro daugeliu būdu, tačiau vienas iš pagrindinių ir dažniausiai jų naudojamų būdų iš tiesų yra vaikų prievartavimas. Nes vaikai su savo didesniu nekaltumu turi daugiau šviesos savo čakrose, ir todėl daugiau šviesos gali būti išliejama per šią prievartą.

Tai gali būti seksualinė prievarta, tai gali būti smurtas, tai gali būti religinė prievarta, įstumiant vaiką į mąstyseną, kuri yra taip toli nuo nekalto vaiko proto, kad vaikas nuo pat ankstyviausio amžiaus yra mokomas nekęsti, mokomas diskriminuoti kitus žmones dėl jų kitokios religijos – nors jie akivaizdžiai niekuo nesiskiria nuo jų pačių. Ir galiu jus užtikrinti, kad vaikai nemato skirtumų, kuriuos mato suaugusieji. Tai nėra natūralus dalykas žiūrėti į žmones, kurie atrodo lygiai taip pat kaip jūs, ir vien todėl, kad jie yra iš kitos religijos, turėtumėte jų nekęsti.

Ši mintis niekada neateitų į vaiko protą; tai vaikui turi būti primesta per prievartą. Ir galiu jus užtikrinti, kad viena iš didžiausių prievartos formų yra užauginti vaiką su šia neapykanta ir pykčiu. Kraujo praliejimas prieš vaikų akis, vaikų mokinimas nekęsti, yra vienas didžiausių nusikaltimų prieš žmoniją, kurį matote vykstant visame pasaulyje.

Kai kurių gyvybės srautų galimybės pabaiga

Yra būtybių, kurios turėjo labai daug laiko savo piktnaudžiavimams valdžia, net ir prievartai prieš vaikus, ir jų laikas baigėsi. Nes jie nenorėjo transcenduoti šios sąmonės. Ir matote tai šiandien vaikų pornografijoje, smurtavime prieš vaikus, seksualiniame vaikų išnaudojime, netgi vaikų pardavinėjime į prostituciją visame pasaulyje. Ir matote tai, kai vaikai yra mokinami nekęsti, tiek šioje vietovėje su tarp žydų ir arabų, tarp krikščionių ir musulmonų vykstančiais konfliktais, bet taip pat tai matote ir visame pasaulyje.

Prisiminkite Antrąjį Pasaulinį Karą, kai buvo įkurta Hitlerjugendo organizacija, kai vaikai Vokietijoje buvo mokinami laikyti save ir savo šalį pranašesne už kitus ir garbinti šį juodąjį magą, Adolfą Hitlerį, nejautusį jiems nė lašelio meilės ir tetroškusį juos išnaudoti ir vogti jų šviesą saviems tikslams. Tai vyksta daugeliu pavidalu, tai vyko daugeliu pavidalu amžių bėgyje – tačiau galiu jums pasakyti, kad atėjo laikas tai užbaigti. Ir todėl, dalykas, kurį jums šiandien noriu pasakyti, yra šis: galimybė įsikūnyti 10 000 sielų baigėsi šioje planetoje; 10 000 gyvybės srautų, kurie čia buvo įsikūniję labai ilgą laiką, ir kai kurie iš jų netgi negimė šioje sferoje, bet gimė aukštesnėse sferose, ir nupuolė per vieną arba dvi sferas, kol galiausiai atsidūrė čia.

Kai atėjau čionai prieš 2000 metų į fizinį įsikūnijimą Jėzumi, atėjau, kaip sakiau, dėl teismo. Atėjau teisti kitą gyvybės srautų grupę, kurių galimybė baigėsi ankstesniame amžiuje. Tie gyvybės srautai buvo nuteisti ir paimti. Kai kurie iš jų buvo nuteisti už manęs kaip Kristaus nužudymą, kai kurie iš jų už kitus nusikaltimus, už kitus piktnaudžiavimus valdžia, tačiau jie visi buvo paimti iš Žemės, daugelis jų dar man tebegyvenant Žemėje, o kai kurie iš jų buvo paimti, kai baigėsi jų natūralus gyvenimo laikas.

Ar jie įveikė piktnaudžiavimą valdžia?

Tačiau buvo dar 10 000 būtybių, kurios nebuvo nusileidusios į tokį patį žemą piktnaudžiavimo valdžia lygį, kaip tie, kurie buvo paimti. Ir po savo prisikėlimo ir pakylėjimo, prisiekiau suteikti šiems gyvybės srautams dar vieną galimybę dar 2000 metų. Kuomet jie turėtų galimybę pamatyti, koks gali būti gyvenimas, laikantis principų, kurių atėjau atnešti per judėjimą, tapusį krikščionybe – nors šiam judėjimui niekada nebuvo skirta tapti formalia religija.

Tačiau dalykas, kurį matote, yra toks: egzistavo 10 000 gyvybės srautų, kurie buvo įsikūnijime per šiuos 2000 metų, ir kurie, skirtinguose gyvenimuose, užėmė aukštus valdžios postus, daugelis jų tapdami žinomais istorijoje, didelę galią turėjusiais žmonėmis. Jie turėjo daugybę galimybių turėti valdžią, ir jie buvo įsikūniję krikščioniškoje kultūroje, kurioje turėjo Kristaus principus. Tačiau ar ryžosi jie įkūnyti šiuos principus, ar įveikė jie savo troškimą piktnaudžiauti valdžia ir ar išmoko valdžia naudotis išmintingai? Mano Mylimieji, kai kurie iš jų iš tiesų tai padarė.

Kai kurie iš jų iš tiesų transcendavo piktnaudžiavimą valdžia ir pasiekė tašką, kuriame įkūnijo mano duotus mokymus iki tokio lygmens, kad nebepiktnaudžiauja valdžia, bet iš tiesų ištrūko iš žemyn traukiančio sūkurio, į kurį jus įtraukia piktnaudžiavimas valdžia. Todėl jie sugebėjo įstoti į tikrąjį sąmonės plėtimo kelią, o kai kurie iš jų netgi pakilo iki Kristiškumo kelio, suvokdami tikruosius Kristiškumo principus, kurių mokiau.

Ir, žvelgiant iš šios perspektyvos, turėtų būti pasakyta, kad šiems 10 000 gyvybės srautų suteikta galimybė buvo sėkminga, nes ji iš tiesų leido kai kuriems transcenduoti žemyn traukiantį piktnaudžiavimo valdžia sūkurį. Tačiau, žinoma, kaip paprastai būna, kai kurie iš 10 000 – tiesą sakant, dauguma jų – nepasinaudojo šia galimybe išmintingai. Jie iš tiesų sugebėjo paimti principus, kurių mokiau, ir apversti juos aukštyn kojomis, paversdami juos formalia religija, kuria naudojosi kaip pateisinimu savo piktnaudžiavimams valdžia.

Matėte tai katalikų bažnyčios susiformavimo pradžioje, matėte tai kryžiaus žygiuose, žinių slopinime, mokslo slopinime, katarų žudynėse, ir daugybėje kitų smurto aktų – inkvizicijoje, raganų medžioklėse, ir daugybėje pavyzdžių, kai krikščioniškos šalys kovojo tarpusavyje, arba kovojo su ne krikščioniškomis šalimis. Ar matote, kad didelė dalis šių 10 000 – ne tik kad toliau piktnaudžiavo valdžia, bet pasinaudojo mano duotais mokymais – tais mokymais, kurie buvo skirti įgalinti juos ištrūkti iš piktnaudžiavimo valdžia – jie iškraipė šiuos mokymus ir pasinaudojo jais savo piktnaudžiavimams valdžia pateisinti?

Ciklas baigiasi

Na ir, mano mylimieji, su dideliu džiaugsmu galiu jums paskelbti, kad šis ciklas baigiasi. Jis baigiasi tiksliai šiuo metu šią dieną [2009 metų spalio 24 d., 16:08 Jeruzalės laiku], kuomet tariu šiuos žodžius fizinėje plotmėje. Tad aš galiu paskelbti šį teismą, kaip jį paskelbė Maitrėja per mane prieš 2000 metų, nors tai ir nėra užrašyta oficialiose evangelijose. Tai yra milžiniška galimybė Žemei; tai yra beveik epiškai svarbu, ta prasme, kad šios galimybės užsklendimas fizinėje plotmėje iš tiesų yra didelė pagalba Žemės planetai ir žmonijos sąmoningumo kėlimui.

Yra absoliučiai būtina, kad fiziniame įsikūnijime būtų asmuo, galintis išlaikyti šį Kristiškumo lygmenį, kad būtų išlaikyta pusiausvyra šio ciklo užbaigimui. Kitaip tai negalėtų būti įkūnyta fizinėje plotmėje šiuo konkrečiu metu, bet turėtų būti nukelta į kokį nors laiką ateityje, kuomet vėl atsirastų žmonių, pakilusių iki šio Kristiškumo lygmens.

Šauksmas 10 000 Kristaus būtybių

Tai yra įstatymas, kad tie, kurie piktnaudžiavo valdžia, negali būti paimti iš Žemės tol, kol įsikūnijime neatsiranda žmonių, pakilusių į tą Kristiškumo lygį, kuriame jie gali užimti tą poziciją, kurioje šie gyvybės srautai buvo prieš nupuldami į dualizmą. Tai yra įstatymas, ir galiu jums pasakyti, kad iš tiesų egzistuoja 10 000 žmonių, tie 10 000 žmonių, apie kuriuos kalbėjau nuo pat to laiko, kai buvo perduota knyga „Mistinis Jėzaus mokymas“ – egzistuoja 10 000 gyvybės srautų, kurie pasisiūlė įsikūnyti šiame amžiuje būtent tam, kad būtų šio darbo dalimi.

Ir šie 10 000 dabar yra tie, kuriuos šaukiu nubusti savo misijai, savo atėjimo tikslui, ir kviečiu suvokti, kad jūs esate čia tam, kad pakiltumėte ir pareikštumėte teises į savo Kristiškumą, kad įkūnytumėte šį Kristiškumą. Nes sakau jums, gyvybės srautai, kurie šiandien yra teisiami, ne visi jie bus paimti iš įsikūnijimo šiandien, bet tik tuomet, kai kai kurie iš 10 000 bus pakilę į pakankamus Kristiškumo lygmenis, ir tik tuomet jie galės būti paimti ir Žemė galės būti išlaisvinta nuo šių gyvybės srautų žemyn traukiamos naštos ir jų piktnaudžiavimų valdžia.

Kai šie 10 000 pradės busti, iš tiesų pamatysite, kaip kai kurie didieji ir galingieji, kuriuos matėte pasaulio scenoje daugelį metų – ar jie būtų buvę politikoje ar finansų pasaulyje, karybos pasaulyje ar kitose srityse – pamatysite, kaip jie pranyksta. Ir jie bus arba paimti iš įsikūnijimo, arba bus taip suluošinti, turėdami nešti savo pačių karmos naštą, kad nebesugebės toliau piktnaudžiauti valdžia. Arba jie bus apnuoginti, kuomet žmonės galiausiai pamatys, kas jie yra per vieni – tušti kiautai, neturintys jokios galios, nors dar vakar atrodė praktiškai nenugalimi.

Ir šis ciklas jau prasidėjo, visuomenė jau pradėjo matyti kai kurių šių žmonių melą, pradėjo matyti kaip jie piktnaudžiavo valdžia tokį ilgą laiką, jog atėjo metas tarti: „Viskas, gana!“ Šaukiu jus prisiminti vidiniuose lygmenyse, kas esate. Šaukiu jus pakilti ir pripažinti, kad atėjo laikas išlįsti iš šešėlių. Laikas liautis slėpti savo šviesą po indu.

Laikas jums būti tuo, kuo esate, laikas leisti šiai šviesai šviesti nuo stogų viršūnių, kur ją visi galėtų matyti, ir kur ji taptų magnetu, atversiančiu kitų žmonių širdis iki tokio taško, kuomet jie taip pat bus pažadinti. Idant milijonai, kurie turi potencialą sąmoningai eiti Kristiškumo keliu šiame gyvenime, iš tiesų būtų pažadinti šiam pašaukimui, šiam potencialui. Tad tebūnie, tebūna tai įvykdyta šią dieną, nes ištariu tai pilna savo Esybės ugnimi, PILNA SAVO ESYBĖS UGNIMI, savo Esybės Alfa ir Omega. Tad tai yra įkūnyta!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels