Azijos mąstysenai reikalingi pasikeitimai

TEMOS: Mėginimas kompensuoti savęs nepriėmimą – Azijos visuomenių segmentacija – Požiūris į moteris Azijoje – Individo nevertinimas – Visuomenės požiūrio į individą pakeitimas – Korėjos tikslas – Puolusios būtybės neturi lojalumo – Aukso amžiaus švietimas – Inovacijų potencialas Korėjoje – Budos įvaizdis turi pasikeisti

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2016 liepos 2 d., konferencija Seule, Korėjoje, per Kim Michaels


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, ir atėjau jums duoti keletą įžvalgų apie vieną iš pasikeitimų, kurie gali padėti ne tik Korėjai, bet ir visai Azijai, pereiti į Aukso Amžių. Ir dabar, mano mylimieji, mes esame labai laimingi, kad pasiuntinys galėjo pasakyti kalbą, kurią pasakė, ir kad jis ją galėjo pasakyti auditorijai, kuri iš tiesų sugebėjo suprasti tai, ką jis sako. Mes, žinoma, priimame visus jus, tokius, kokie jūs šiuo metu esate, ir didžiausias mūsų troškimas yra toks, kad jūs taip pat priimtumėte save mokiniais kelyje.

Todėl mėgaukitės ėjimu keliu, mėgaukitės gyvenimu ir mėgaukitės buvimu įsikūnijime, kol tebesate įsikūnijime, užuot pasiekę savo gyvenimo galą ir galbūt net pasiekę pakylėjimą, ir staiga supratę, kad pilnai neišnaudojote galimybės būti įsikūnijime, nes nesugebėjote iki galo mėgautis gyvenimu. O gyvenimu mėgautis nesugebėjote dėl to, kad nesugebėjote priimti savęs tokiu, kokiu esate.

Mėginimas kompensuoti savęs nepriėmimą

Kaip sakė pasiuntinys, yra visiška tiesa, kad puolusios būtybės pamėgino sukurti situaciją, kurioje niekas nesugebėtų savęs priimti, nes visada manytų turintys būti kažkuo kitu. Dalykas, kurį taip pat matote daugelyje visuomenių, yra toks, kad jos atrado būdą tai kompensuoti. Jeigu turite visuomenę, kurioje niekas nesugeba priimti savęs tokiais, kokiais yra, ir todėl visi jaučia tam tikrą nepasitenkinimo ir kančios jausmą, tai kaip tuomet žmonės gali ištverti šią situaciją? Daugelis žmonių tai kenčia tiesiog priimdami jiems tekusią dalią gyvenime. Jie priima, kad yra valstiečiai, darbininkai arba paprasti žmonės ir kad jie niekada nieko daugiau ir negalėtų pasiekti. Kai tai priimate, tuomet, kad ir kaip bebūtų keista, galite su tuo susigyventi, nes juk, šiaip ar taip, niekas daugiau jūsų grupėje žmonių taip pat nieko daugiau už jus negali pasiekti.

Jeigu visi yra vienodai nelaimingi, tuomet dauguma žmonių gali jausti, jog jų nelaimingumas, šiaip ar taip, nėra jau toks blogas. Tačiau daugumoje visuomenių taip pat matote ir kitą segmentą žmonių, kurie su savo nesugebėjimu priimti savęs tvarkosi kitu būdu, iškeldami save virš visų kitų ir jausdami, jog yra ypatingesni už kitus žmones. Jie yra tie, kurie jaučiasi priklausantys ypatingam visuomenės segmentui, kuris kažkokiu tai būdu yra iškilęs aukščiau už plačiąją visuomenę: už valstiečius, darbininkus, paprastus žmones. Jeigu pažvelgtumėte į šios planetos istoriją, pamatytumėte, kad tai buvo vienas iš pagrindinių beveik visų visuomenių bruožų.

Mes, žinoma, sakėme, kad puolusios būtybės nuo pat to momento, kai nupuolė (ir daugeliu atveju net ir prieš tai), turėjo troškimą iškelti save aukščiau virš visų kitų. Ši tendencija ir noras sukurti atskirą klasę visuomenėje, kuri būtų aukščiau už didžiąją visuomenės dalį, yra kilę iš puolusių būtybių. Tai nereiškia, kad kiekvienas žmogus, priklausantis kažkokiam ypatingam visuomenės segmentui, būtinai yra puolusi būtybė. Daugelis žmonių yra įstrigę puolusioje sąmonėje ir todėl siekia iškelti save ir visiems demonstruoti, kokie jie yra ypatingi. Jie siekia priklausyti ypatingai klasei ir nori jaustis esantys aukščiau už visus kitus.

Ir jie dažnai tai daro vaizduodami, jog ši klasė turi kažkokius ypatingus gebėjimus arba ypatingas charakteristikas. Amžių bėgyje, šiai visuomenės segmentacijai, šiam visuomenės padalijimui į aukštesnę ir žemesnę klases buvo naudojamos įvairiausios filosofinės sistemos. Tai gali būti religija, ir daugeliu atveju tai iš tiesų būdavo religija. Tai gali būti politinė filosofija. Tai netgi gali būti mokslinis materializmas, kaip tai matote šiandieniniame pasaulyje, kuomet kai kurie žmonės mano esantys stipresni už kitus, nors retai lankosi sporto salėje ir sportuoja.

Mano mylimieji, tam matote įvairiausius pateisinimus, ir kai žvelgiate į išorinį pateisinimą, kodėl šie žmonės yra tokie ypatingi, jeigu tikėtumėte tuo, ką jie sako, tuomet turėtumėte manyti, kad šie žmonės yra labai geros nuomonės apie save ir savo padėtį visuomenėje. Jie turbūt iš tiesų jaučiasi geresniais už kitus, ir iš tiesų turiu jums pasakyti, kad daugelis šioje aukštesnėje klasėje esančių žmonių suvalgė savo pačių užnuodytą obuolį, ir todėl jie mano bei yra įsitikinę, jog turi kažkokį ypatingą bruožą, dėl kurio yra geresni už kitus žmones. Tačiau tai tėra tik paviršiniame jų sąmonės lygmenyje egzistuojantis įsitikinimas. Iš tiesų jie yra saviapgaulės būsenoje, neigimo būsenoje, kurioje nenori pakankamai giliai pažvelgti į savo psichiką, kuomet pažvelgę į ją jie išvystų, jog iš tiesų yra nelaimingi, nes ir jie nesugeba savęs priimti.

Galėtume sakyti, kad šis išorinis jausmas, jog yra geresni už kitus, tiesiog tarnauja kaip kaukė, slepianti jų vidinį nelaimingumą, ir tai jiems padeda gyventi to nematant. Ir lygiai tą patį matote ir tarp žemesnėje klasėje esančių žmonių, kurie taip pat atrado būdą užmaskuoti savo vidinį nelaimingumą, kad jo nematytų savo normalioje būdravimo sąmonėje. Suvokiate, kad Azijoje apskritai egzistuoja labai sena šitų visuomenių tradicija, kuriose egzistuoja labai privilegijuota aukštutinė klasė ir visi kiti žmonės, kurie, taip sakant, privalo elgtis labai nuolankiai ir paklusniai aukštutinės klasės atžvilgiu.

Azijos visuomenių segmentacija

Ir šios tradicijos liekanas galite matyti daugelyje Azijos šalių, iš to kaip jie reaguoja į valdžią, net ir iš žmonių elgesio vienų su kitais. Jie dažnai žemai nusilenkia, tuo pat metu jausdami, jog privalo paklusti, ypač žmonėms, kurie yra vadovaujančiuose arba valdžios postuose. Mes, žinoma, norime, kad jūs, kurie esate dvasiniai mokiniai, pakiltumėte virš šios sąmonės ir priimtumėte save tuo, kuo esate, ir priimtumėte, kad nesvarbu kokią poziciją žmonės užimtų visuomenėje, jūs galite jaustis gerai dėl savęs viduje, kaip apie tai anksčiau kalbėjo viena iš mūsų dukterų. Galite laikytis partijos linijos išorėje ir galite daryti kas reikia, kad išgyventumėte toje sistemoje, tačiau viduje galite pripažinti kas esate ir galite pripažinti savo vertę.

Ir vis dėlto, egzistuoja būtinybė Azijos šalyse pasiekti suvokimą, kad šis visuomenės susiskaldymas į aukštutinę ir žemutinę klases tiesiog negalės išlikti Vandenio amžiuje. Negalite pastatyti aukso amžiaus visuomenės, kol joje egzistuoja aukštutinė ir žemutinė klasė. Ne aukštutinė klasė pastatys aukso amžiaus visuomenę, nes jie nesugeba susiderinti su Sen Žermeno sąmone. Kaip jie gali susiderinti su Laisvės Dievu, jeigu neturi jokios laisvės savo pačių esybėje ir nenori šios laisvės duoti tiems, kurie yra žemiau už juos visuomenėje?

Jums reikia atlikti poslinkį savo pačių sąmonėje, ir jums reikia išsakyti prašymus, kad žmonės labiau įsisąmonintų šį mechanizmą, kuriuo visuomenė yra padalijama į tuos, kure yra aukštutinėje klasėje, ir į tuos, kurie yra žemutinėje klasėje. Žmonėms reikia suvokti, kodėl tai įvyko, ir jiems reikia suvokti, kad tai atgyveno ir kad žmonėms reikia į tai pažvelgti ir atvirai imti apie tai kalbėti, pradedant kurti kitokią kultūrą.

Vienas iš dalykų, kurį matote daugelyje Azijos šalių, įskaitant ir Korėją, yra tai, kad tiktai tie, kurie priklauso tinkamoms šeimoms, gali įgyti gerą išsilavinimą ir gauti geras pozicijas darbo rinkoje. Galite matyti, jog daugelis bendrovių pirmiausia žiūri į žmogaus kilmę, prieš samdydami jį bet kokiam aukštesniam postui. Mano mylimieji, argi logiška, žvelgiant iš verslo perspektyvos, samdyti kažką į tam tikrą postą, remiantis jo kilme, visiškai nevertinant, ar jis iš tiesų turi žinias, ar turi gebėjimus ir asmenybę, kuri būtų tinkama šio posto pareigoms vykdyti? Ar suvokiate, mano mylimieji, jog egzistuoja priežastis, dėl kurios daugelis Azijos bendrovių nesugeba atnešti naujų išradimų ir naujų technologijų, kaip tą matote darant tam tikras šalis Vakaruose?

Jeigu paklausite savęs, mano mylimieji, kodėl ši milžiniška korporacija, pavadinta Samsung, turi kopijuoti Apple sukurtus produktus, pamatysite, jog priežastis iš tiesų yra visiškai paprasta. Nepaisant dydžio, nepaisant pinigų, nepaisant Samsung bendrovės turimų išteklių, ji akivaizdžiai nesugeba pasamdyti žmonių, kurie būtų pakankamai kūrybiški, kad sugebėtų sukurti novatoriškus produktus. Jai reikia kopijuoti kitus, o kodėl taip yra, mano mylimieji? Didele dalimi taip yra dėl šios egzistuojančios kultūros, apie kurią kalbu, kurioje žmonės yra samdomi, remiantis jų kilme, o ne remiantis jų kūrybiškumu ar kitais gebėjimais.

Kai pradedate tai suvokti, galite matyti, jog ši kultūra yra paveikusi ne tik Korėjos visuomenę, bet įvairiais būdais ji yra paveikusi daugelį Azijos visuomenių. Kai kurie iš šių būdų yra akivaizdūs, o kai kurie yra labai subtilūs. Galiu jus užtikrinti, kad, norint, jog Azija pakiltų į Aukso Amžiaus sąmonės lygį, ši kultūra privalės būti transcenduota, idant atsirastų noras pažvelgti į sielą, pažvelgti į asmenį ir į žmogaus įgimtus gebėjimus bei bruožus, užuot tyrinėjus išorines charakteristikas.

Požiūris į moteris Azijoje

Vienas iš dalykų, kurį taip pat, žinoma, reikia pakeisti, yra požiūris į moteris Azijos visuomenėse. Kaip matėte, turite būti kilę iš geros šeimos, kad gautumėte aukštesnį postą didelėse Azijos bendrovėse. Reikėtų pridurti, kad turite būti ne tik iš geros šeimos, bet taip pat turite būti vyras, kad galėtumėte gauti gerą postą. Vėlgi, tai yra viena iš priežasčių, kodėl daugelis Azijos bendrovių atsilieka, nes nėra jokių garantijų, kad vyrai bus patys kūrybiškiausi, ir daugeliu atveju, naujos novatoriškos idėjos gali būti atneštos tik per moteris. Tai, beje, taip pat yra problema, kuri egzistuoja ir Vakaruose, tačiau šią temą paliksime kitam kartui.

Jūs, žinoma, matote, kad šioje pasaulio dalyje egzistuoja ilga tradicija slopinti tuos, kurie yra laikomi priklausančiais žemesnėms klasėms, tuos, kurie nėra svarbūs žmonės. Net ir taip vadinamoje aukščiausioje klasėje egzistuoja tradicija slopinti moteris, neleisti reikštis jų kūrybiškumui, jų organizaciniams talentams, jų perspektyvai, neleisti joms įnešti savo indėlio į visuomenę.

Galėtume sakyti, jog galite žiūrėti į visuomenę ir sakyti, kad joje egzistuoja aukštutinė klasė ir žemutinė klasė pagal kilmę, bet taip pat galite sakyti, kad egzistuoja aukštutinė tam tikros kilmės vyrų klasė, ir egzistuoja žemutinė moterų klasė, nepriklausanti nuo kilmės. Jums reikia suvokti, kaip sakėme, kad siela, gyvybės srautas, nėra išskirtinai vyriškas arba moteriškas; jis per skirtingus įsikūnijimus įsikūnija skirtinguose fiziniuose kūnuose. Ne visada esate vyrai, vyriškame kūne. Ne visada esate moterys. Todėl, jeigu norite atrasti žmones, kurie geriausiai sugebėtų užpildyti tam tikrą poziciją bendrovėje arba visuomenėje, jums reikia žiūrėti į sielos charakteristikas, į vidines sielos charakteristikas.

Individo nevertinimas

Mano mylimieji, žvelgiant iš grynai racionalios verslo perspektyvos, tai turėtų būti ganėtinai akivaizdu. Iš tiesų turėtų būti įmanoma verslo lyderiams, pavyzdžiui Korėjoje, pradėti mąstyti, kodėl mes atsiliekame nuo Vakarų kompanijų inovacijų srityje, ir ką galėtume padaryti, kad panaikintume šį atotrūkį. Taip pat turėtų būti įmanoma padaryti išvadą, kad mums reikia ieškoti žmonių, kurie turėtų ypatingus gebėjimus savo esybėje, užuot žiūrėjus į išorines charakteristikas, darant prielaidą, kad žmonės, kurie ateina iš geros šeimos, būs kūrybiškesni arba bus geresni vadovai. Galėtumėte paklausti savęs, kodėl jie dar nepadarė šios išvados? Ar jie nėra pakankamai sumanūs? Ar nėra pakankamai protingi? O gal yra kažkokia kita priežastis?

Na, priežastis yra ta, kaip jau minėjo kiti mokytojai, kad Azijoje egzistuoja sena tradicija valstybę arba korporaciją vertinti labiau už individą. Į individą nebuvo žiūrima kaip į turintį savaiminę vertę, kaip į turintį įgimtus resursus, įgimtus gebėjimus ir charakteristikas. Egzistavo tendencija galvoti, kad, jeigu kažkas turi užpildyti tam tikrą postą, tuomet šį postą gali užpildyti praktiškai bet kas, ar bent jau kad yra daug žmonių, kurie šį postą galėtų užpildyti. Todėl nei valstybė, nei korporacijos neleido sau galvoti, kad turėtų kreipti kokį nors ypatingą dėmesį į individą, išskyrus, žinoma, tuos atvejus, kai kalba eina apie aukščiausią lyderį. Net ir čia matote, kaip tą matėte daugelyje šalių ir kaip tą matote Šiaurės Korėjoje šiandien, kad buvusio vado sūnus tampa sekančiu vadu, ar jis būtų tinkamas ar netinkamas šiai pozicijai, ir ar jis to norėtų ar nenorėtų.

Kai nevertinate individo, kai nevertinate žmonių, kaip galite atsitraukti nuo šios kultūros, kuri yra taip stipriai susikoncentravusi į kilmę ar į išorines charakteristikas? Todėl pokytis, kuris iš tiesų turi įvykti, yra tas pokytis, apie kurį kalbėjo pasiuntinys, tai yra būtinybė pradėti vertinti vienas kitą, matyti vienas kitą kaip sau lygius ir vertinti vienas kitą už tai kas esate kaip individai. Vertinate, branginate skirtumus. Kodėl pasiuntinys sugebėjo pasakyti šią kalbą? Nes jis turėjo auditoriją, kurioje, dauguma iš jūsų, ėmėte suvokti, jog norite vieni su kitais bendrauti kitokiu būdu. Norite verčiau bendrauti vieni su kitais kaip lygūs su lygiais, užuot turėję šį susiskaldymą tarp tų, kurie yra aukščiau, ir tų, kurie yra žemiau. Tai yra jūsų potencialas padaryti poveikį visuomenei, kai priimsite šią sąmonę savyje, kai imsite apie tai kalbėti ir, žinoma, kai išsakysite prašymus. Žinoma, bus labai, labai sunku pakeisti šią labai, labai seną ir labai, labai giliai įsišaknijusią sąmonę.

Kai sakau bus sunku, tai, žinoma, yra reliatyvu. Kaip sakėme daug kartų, žmogui tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma. Vis dėlto, taip pat sakėme, kad turi įvykti poslinkis žmonių sąmonėje, ir tik tuomet galėsime panaudoti savo galią. Turi įvykti sąmonės plėtimasis, poslinkis sąmonėje, kuomet imtumėte priimti save tuo, kuo esate, priimti vienas kitą tuo, kuo esate, ir pradėti bendrauti vieni su kitais kitokiu būdu.

Visuomenės požiūrio į individą pakeitimas

Mano mylimieji, mes nesiekiame sukurti kokį nors tai judėjimą, kuris kartotų taip dažnai matytas Žuvų amžiaus tendencijas, kuomet net ir dvasiniuose judėjimuose atsiranda pasidalijimas į aukštesnę ir žemesnę klasę. Atsiranda žmonių, kurie save laiko geresniais už kitus, o kiti žmonės laiko save žemesniais už vadovus. Tačiau tai nėra tai, ką norėtume matyti įvykstant. Kai transcenduojate šią sąmonę savyje, tuomet jūsų šaukiniai turės daugiau galios ir darysite tai, apie ką kalbėjo pasiuntinys. Parodysite žmonėms pavyzdį, kad yra įmanoma bendrauti vienas su kitu kitokiu būdu.

Koks yra tas poslinkis, kuris turi įvykti visuomenėje? Tai yra pripažinimas, kad gyvenimo tikslas, visuomenės tikslas, yra tarnauti žmonėms, tarnauti jų augimui sąmonėje, suteikti žmonėms galimybę išreikšti savo įgimtas savybes, savo kūrybiškumą, savo patirtį, savo gebėjimus. Jeigu visuomenė suteikia žmonėms, kurie išvystė savo aukščiausius gebėjimus ankstesniuose gyvenimuose, galimybę išreikšti juos šiame gyvenime, tuomet ši visuomenė klestės. Jeigu korporacija pritraukia žmones, kurie turi gebėjimus, jeigu ji vertina šiuos gebėjimus, jeigu ji suteikia galimybę išreikšti šiuos gebėjimus, tuomet ši korporacija klestės.

Kad tai galėtų įvykti, pirmiausia reikia suvokti, kad visuomenės tikslas yra tarnauti žmonėms. Korporacijos tikslas yra tarnauti žmonėms, kurie dirba korporacijoje, o ne kurti vis didesnį ir didesnį pelną nedideliam akcininkų būreliui, kurie iš tiesų neįneša jokio indėlio į korporaciją, nes jie tik valdo akcijas ir priima dividentus.

Ar suvokiate, mano mylimieji, kad Aukso Amžiuje iškils visiškai nauja korporacijų struktūra, kuomet tie, kurie tiesiogiai dalyvaus korporacijos darbe, bus laikomi pagrindiniu korporacijos funkcionavimo tikslu. Aukso amžiaus korporacijos tikslas netgi nebus uždirbti pinigus. Jos tikslas bus tarnauti žmonėms, kurie dirba korporacijai, tačiau, žinoma, tai darote tarnaudami žmonėms, kurie naudojasi korporacijos produktais ir paslaugomis. Tai yra dramatiškas pasikeitimas, kuris, žinoma, Vakaruose taip pat dar neįvyko, išskyrus kelias retas išimtis. Mes suvokiame, jog nėra tikėtina, kad tai pirmiau įvyktų Azijoje, ir visgi yra verta išsakyti teiginį, kad tai yra aukso amžiaus matricos dalis, ir jūs galite išsakyti prašymus, kad visuomenės Azijoje pradėtų vertinti individą, žmogų, ir imtų suvokti, kad visuomenės tikslas yra tarnauti savo žmonėms.

Korėjos tikslas

O koks būtų šios Korėjos šalies tikslas? Ar jos tikslas yra leisti nedideliam elitui krautis vis didesnius ir didesnius turtus? Ar nematote, kad tai leidžiančios šalys, susikuria elitą, kuris nustoja jausti lojalumą šaliai, suteikusiai jiems jų privilegijuotą poziciją. Pažvelkite, kiek daug korporacijų pasaulyje yra tapusios tarptautinėmis korporacijomis, nes kai prisitraukiate tokius žmones, kurie siekia neribotos valdžios ir beribių turtų, tuomet, kaip sakoma anksčiau jūsų kalbėtoje invokacijoje, jiems niekada nieko nebus gana.

Kad ir kiek turės valdžios, jos jiems nebus gana. Kad ir kiek gautų pelno, jiems jo nebus gana. Nėra šalies pasaulyje, kuri sugebėtų patenkinti šiuos žmones, turinčius nepasotinamą valdžios arba pinigų troškimą. Net ir tokia didelė šalis kaip Jungtinės Valstijos nesugebėjo suteikti pakankamai turtų ir valdžios savo korporacijoms, ir todėl jos korporacijos tapo tarptautinėmis. Ir kuo labiau tarptautinėmis jos tampa, tuo mažesnį lojalumą jos jaučia savo motinai šaliai ir tos šalies žmonėms.

Argi nematote, kad tas pats jau vyksta ir Korėjoje su kai kuriomis iš didesniųjų jos korporacijų? Argi tai iš tiesų turėtų būti šalies tikslas suteikti tokias privilegijuotas pozicijas nedideliam elitui, kuris neturi jokio lojalumo šaliai ar tos šalies žmonėms? Pažvelkite, kaip dažnai korporacijos nusprendžia perkelti savo gamybą į kitą šalį, kurioje jos gali gauti pigesnę darbo jėgą, šitaip dešimtis tūkstančių žmonių paversdamos bedarbiais. O šalis, kuri leido šiai korporacijai tapti tokiai didelei, paliekama spręsti šią problemą, nes korporacijai tai visiškai nerūpi. Ar iš tiesų tai yra tas modelis, kurį norite matyti kartojantis vėl ir vėl, tiek čia Korėjoje, tiek kitose šalyse Azijoje bei kitur?

Puolusios būtybės neturi lojalumo

Jums reikia išsakyti prašymus poslinkiui, ir jums reikia išsakyti prašymus šios privilegijuoto elito sąmonės teismui, elito, kuris neturi jokio lojalumo savo šaliai ar žmonėms, kurie tarnavo kaip darbuotojai, leidę korporacijai išaugti iki tokio dydžio. Mano mylimieji, jums reikia suvokti, kad puolusios būtybės neturi visiškai jokio lojalumo nė vienam žmogui. Jums taip pat reikia suvokti, kad puolusios būtybės nuolatos reikalauja lojalumo iš žmonių. Jos nuolatos reikalauja iš kitų to, ko pačios nenori duoti, ir ši sąmonė privalo būti nuteista, ji privalo būti apnuoginta ir žmonėms reikia pasirinkti daugiau nebepaklusti šiai matricai.

Mes daugiau nebepaklusime šiai aukštutinei žmonių klasei, kuri reikalauja lojalumo iš mūsų, bet nieko neduoda atgal. Todėl mes reikalaujame turėti visuomenę, kuri neleistų egzistuoti šiai aukštutinei klasei ir nedalintų privilegijų bei lojalumo aukštutinei klasei, o vietoj to skirtų šį lojalumą visuomenei, žmonėms, ir leistų visiems žmonėms dalintis šalies turtu, neleisdama nedideliam elitui turėti šias ypatingas privilegijas.“

Tai nėra Vandenio Amžiaus matrica. Tai nėra ta matrica, kuri galėtų išgyventi Vandenio Amžiuje. Pamatysite, kad tos šalys, kurios nesugebės transcenduoti šios matricos, ims atsilikti. Tos korporacijos, kurios nesugebės transcenduoti šios matricos, ims atsilikti. Kodėl taip yra, mano mylimieji? Taip yra todėl, kad Sen Žermenas perduos visiškai naujas technologijos rūšis, apie kurias jis kalbėjo anksčiau ir apie kurias jis kalbės ir vėl, kurios bus paremtos visiškai kitokiu mąstymu, ir tai nebus jėga paremta technologija.

Aukso amžiaus švietimas

Ar manote, kad kompanija, kuriai vadovauja puolusių būtybių valdžios elitas, arba puolusioje sąmonėje įstrigę žmonės, sugebės susiderinti su Sen Žermenu ir gauti šią technologiją? Ne, mano mylimieji, nes naujos technologijos jie ieškotų tik tuomet, jei galėtų ją monopolizuoti ir pasinaudoti ja savo pozicijai sutvirtinti. Jie neieškotų naujos technologijos su tikslu tarnauti žmonėms ir išlaisvinti žmones. Kaip jie gali susiderinti su Laisvės Dievu ir gauti šiuos naujus novatoriškus produktus ir technologijas, kurias jis yra pasirengęs perduoti?

Šios technologijos gali būti perduotos tiktai tiems žmonėms, kurie yra labai kūrybiški ir kurių protai yra atviri tokiu būdu, kurio neįmanoma kultivuoti tradicinės korporacijos struktūroje, ar net ir toje švietimo sistemoje, kuri egzistuoja daugumoje šalių. Galite matyti, kad daugelyje Azijos šalių egzistuoja švietimo sistemos pasidalijimas į privilegijuotas mokyklas geresnėms šeimoms ir įprastines mokyklas plačiajai populiacijai.

Ir net ir visose švietimo įstaigose egzistuoja šis susikoncentravimas į geresnių pažymių gavimą, kurie yra gaunami už tam tikro standarto pasiekimą, kuris remiasi aklu dalykų iškalimu, išmokimu atmintinai, gebėjimu pakartoti tai, kas jums buvo pasakyta. Ir nėra svarbu, ar mokiniai įsisavino žinias, ar jos tapo jų esybės dalimi ir ar jie gali kūrybiškai šiomis žiniomis pasinaudoti savo darbe. Argi nematote, kad šis aklas susitelkimas į išorinius pasiekimus, išorines žinias ir faktų kalimą savo prigimtimi yra mechaniškas? Tai tinka robotams. Ir iš šios sistemos išėję žmonės nesugeba mąstyti kūrybiškai, kad ir kiek jie beturėtų žinių tam tikrais konkrečiais klausimais.

Kaip tokie žmonės gali gauti novatoriškas idėjas, kurios taip toli išeina už egzistuojančių technologijų ribų? Kaip jie gali savo mąstymu išeiti už dėžutės ribų, jeigu visą savo gyvenimą jie buvo mokomi įtilpti į šitą dėžutę, kurią jiems sukūrė kiti, visuomenė, privilegijuotas elitas, puolusi sąmonė? Kaip gi tie, kurie yra įstrigę puolusios sąmonės sukurtoje proto dėžutėje, galėtų susiderinti su Sen Žermenu ir gauti naujas idėjas ir naują technologiją? Tai neįmanoma, mano mylimieji.

Ar tai reiškia, kad nė viena Azijos šalis negali tapti technologijos ir inovacijų pioniere? Ne, tai šito nereiškia, nes iš tiesų yra sielų, kurios pasisiūlė įsikūnyti šioje pasaulio dalyje, ir iš tiesų, daugelis jų yra Pietų Korėjoje, ir būtent dėl to, kad jos yra kūrybingos sielos, jos nori padėti pastūmėti šią pasaulio dalį pirmyn. Ar turi jie galimybę pasireikšti dabartinėje švietimo sistemos struktūroje, visuomenės institucijose ir korporacijose? Kur, mano mylimieji, kur jie yra vertinami? Kur jiems būtų leidžiama atnešti kūrybingą idėją? Matote, tai turi pasikeisti. Turi pasikeisti sąmonė ir turi augti supratimas apie individualaus žmogaus vertę, sugebančio atnešti idėją, kurios niekas kitas negalėtų atnešti toje konkrečioje situacijoje, toje konkrečioje visuomenėje.

Inovacijų potencialas Korėjoje

Korėjoje yra žmonių, kurie puikiai sugebėtų atnešti idėjas, kurios Korėją pakylėtų į Aukso Amžių. Šie žmonės sugeba klausytis pakylėtųjų mokytojų ir gauti idėją, tačiau ar yra visuomenėje galimybė jiems pasireikšti, ir ar nori visuomenė jų klausytis? Ir, žinoma, ta pati idėja bus paskleista po visą planetą, ir jeigu atsiras kitos visuomenės, kurios bus pasirengusios paklausyti savo kūrybingų individų, tuomet šios visuomenės įgyvendins šias naujas idėjas ir tuo būdu atliks šuolį pirmyn.

Azijoje egzistuoja tendencija koncentruotis į didelės apimties produktų gamybą arba į aukštos kokybės produktų gamybą, juos toliau tobulinant egzistuojančios matricos pagrindu. Mano mylimieji, egzistuoja tam tikras limitas, kiek įmanoma ištobulinti automobilį, kiek įmanoma ištobulinti benzininį arba dyzelinį variklį. Ateina momentas, kai visuomenei reikia atlikti šuolį į kitokią transportavimo technologiją.

Jeigu šalis, jeigu korporacinė struktūra koncentruojasi tiktai į tobulinimą to, kas jau buvo išrasta, tuomet ateis toks momentas, kai visuomenė bus pasiekusi ribą, iki kiek tam tikrą technologiją buvo galima ištobulinti. Todėl egzistuoja limitas, iki kiek visuomenė ir korporacijos gali augti. Argi to jau labai aiškiai nematote Japonijoje? Buvo laikai, kai Japonija turėjo lyderystės pozicijas pasaulinėje ekonomikoje, dėl savo gebėjimo paversti žmones robotais, galinčiais pagaminti didelį kiekį labai vienodų produktų. Kodėl Japonija ir Japonijos ekonomika pradėjo smukti žemyn? Todėl, kad jie pasiekė limitą ir negali toliau augti, toliau turėdami šį mechanišką, robotišką požiūrį į žmones ir į gamybos bei korporacijos struktūras.

Tą patį, žinoma, jau pradedate matyti ir kitose šalyse, įskaitant ir Korėją. Egzistuoja limitas, kiek galite ištobulinti mobilų telefoną ar kompiuterį ir pridėti naują vertę. Bet, žinoma, galite imti mąstyti už dėžutės ribų ir išrasti produktą, kuris galėtų daryti kažką, ko egzistuojantys produktai daryti negali. Tačiau kaip galite tą padaryti, jeigu nėra atvirumo gauti idėją arba šią idėją įgyvendinti?

Budos įvaizdis turi pasikeisti

Matote, mano mylimieji, aš dažnai buvau matomas kaip Buda, ir daugelis žmonių šiame pasaulyje yra susidarę Budos įvaizdį, kaip statiškos būtybės, teikiančios stabilumą. Todėl jūs galite būti nustebinti, išgirdę mane kalbant apie augimą ir pokyčius, tačiau taip yra dėl to, kad egzistuoja ilga tradicija perkelinėti ant Budos įvaizdį, kuris neatspindi Budos visumos.

Kokia yra mano prieš 2500 tūkstančius metų duoto mokymo esmė? Esmė yra ta, kad viskas yra Budos Prigimties. Kas yra Budos Prigimtis? Ar Budos Prigimtis yra statiška? Ne, Budos Prigimtis yra Gyvenimo Upė, kuri nuolatos save transcenduoja. Jeigu susikuriate įvaizdį, kad Buda yra statiška būtybė, kuri teikia stabilumą ir nori, kad visuomenė būtų stabili ir nekintanti, tuomet klaidingai suvokėte pačią Budos esmę, pačią Budos Prigimtį. Šitaip neigiate ir savo pačių Budos Prigimtį, nes, kai matote Budos Prigimtį savyje, būtent tuomet ir susiderinate su Gyvenimo Upe. Ir būtent tuomet galite pilnai priimti tai, kuo esate, mano mylimieji, kaip paaiškino pasiuntinys.

Galime tai, ką jis pasakė, paimti žingsneliu toliau, suvokdami, kad, kai imate matyti Budos Prigimtį savyje, ir kai suvokiate, kad Budos Prigimtis nėra statiška, būtent tuomet galite pilnai priimti tai, kuo esate. Priimate, kad tai, kuo šiuo metu esate, yra Budos Prigimties išraiška, tačiau, žinoma, Budos Prigimtis nesiliaus savęs transcenduoti. Štai kodėl tampate daugiau ir štai kodėl nebūsite tokie patys po metų ar po dešimties metų, ar netgi po savaitės, po dienos ar po sekundės.

Mano mylimieji, kai imate matyti Budos Prigimtį savyje ir kai imate matyti, jog Budos Prigimtis nėra tobulumo būsena, bet yra nuolatinės tėkmės būsena, nuolatinių pokyčių būsena (kaip minėjome, kad Tibeto budistai, ar bent jau kai kurie iš jų, tą suvokė) tai yra raktas į savęs priėmimą. Tiktai tuomet, kai save priimate nuolatinės kaitos, kuri yra Gyvenimo Upė, dalimi, galite pilnai priimti save ir leisti sau būti tuo, kuo esate, leisdami sau būti tuo, kuo būsite, leisdami sau tapti tuo, kuo tapsite sekančią akimirką. Galite leisti sau tekėti su Gyvenimo Upe, neįstrigdami tradicijoje, neįstrigdami lojalume savo protėviams, savo lyderiams, savo politinei ar religinei sistemai, neįstrigdami lojalume tam, kas buvo, bet visada būdami pasirengę tapti daugiau nesibaigiančiame procese, kuris iš tiesų ir yra Budos Prigimtis.

Budos Prigimtis yra nuolatinė savitranscendencija, vykstanti per nuolatinę savistabą ir pripažinimą: „Aš dabar esu toks, tačiau įmanoma tapti daugiau nei tai ir aš noriu šito daugiau. Todėl pakeičiu savo suvokimą to, kas aš esu, į daugiau, šitaip susiderindamas su Buda ir tekėdamas su Buda, Budai iš tiesų nuolatos tampant daugiau.“

AŠ ESU nuolatos judanti, transcenduojanti būtybė. Niekada nebuvau statiška būtybė. Auksinės statulos garbinimas, kuri nesikeičia, ir galvojimas, kad ji reprezentuoja Budą, kuris nesikeičia, yra fundamentalus mano prieš 2500 duotų mokymų nesupratimas. Manymas, kad Buda šiandien yra toks pat, koks jis buvo prieš 2500 metų, yra fundamentalus nesugebėjimas suprasti ir nesugebėjimas susiderinti su tuo, kuo aš esu šiandien. Aš save transcendavau begalę kartų per praėjusius 2500 metų. Aš ir toliau transcenduosiu save begalę kartų kiekvieną sekundę, kiekvieną sekundės dalį, kiekvieną sekundės dalelę, kokią tik sugebėtumėte sukurti. Transcenduosiu save begalinį skaičių kartų, tai reiškia, jog nėra tokių padalijimų, kuriuos sugebėtumėte sukurti baigtiniame pasaulyje, kurie kada nors galėtų sutalpinti Budą, nes AŠ ESU visuomet Daugiau, nes tai yra Budos Prigimties esmė.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com