Fanatizmo, blokuojančio Aukso Amžių, išvalymas

TEMOS: Kodėl šalys buvo padalintos – Pranašumo jausmas sudaro pagrindą žudymui – Visuomenės poliarizacija – Fanatizmas nustelbia instinktą nežudyti – Fanatizmas ir neigimas – Troškimas įveikti fanatizmą – Tam tikrų puolusių būtybių teismas

Pakylėtasis Mokytojas Sanat Kumara, 2016 liepos 3 d., konferencija Seule, Korėjoje, per Kim Michaels


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Sanat Kumara. Atėjau duoti jums mokymą, kuris toli išeina už Korėjos sienų ribų. Kol kas mes kalbėjome apie tai, ką galite padaryti, išsakydami prašymus dėl puolusių būtybių Korėjoje, Pietų Korėjoje, Šiaurės Korėjoje ar netgi visame šiame Azijos regione. Vis dėlto, vien to nepakaks Aukso Amžiui atnešti į Korėją ar netgi atnešti jį visos planetos mastu.

Todėl, dėl savo rolės, kuomet atėjau į Žemę ir laikiau pusiausvyrą šiai planetai tokį ilgą laiką, aš užimu vietą hierarchijoje, kuri man leidžia atnešti teismą tam tikroms puolusioms būtybėms, kurios trukdo Aukso Amžiui įsikūnyti visos planetos mastu. Ir priežastis, dėl kurios mes tai atnešame čia, yra būtent ta, kad suskaldyta Korėja yra vienas iš paskutinių likusių pavyzdžių, įkūnijančių puolusių būtybių reprezentuojamą sąmonę.

Kodėl šalys buvo padalintos

Galite matyti, kad per paskutinį šimtmetį buvo ne vienas incidentas, kuomet šalis buvo padalinta, arba kuomet buvo padalintas regionas. Tai nėra vien šiuolaikinio amžiaus reiškinys. Jeigu leistumėtės atgal į istoriją, ypač į tą istoriją, apie kurią nėra išlikę rašytinių dokumentų, pamatytumėte daug tokių padalijimų pavyzdžių, kuomet buvo būtina jėga atskirti tam tikrus žmones ir tam tikras šalis. Kai sakau „būtina,“ neturiu omenyje, jog tai buvo būtina iš pakylėtosios perspektyvos, tačiau tai atrodė būtina iš žmogiškos perspektyvos, tai atrodė neišvengiama.

Ir aš noriu jums duoti supratimą apie šio reiškinio kilmę. Ir visa tai ateina, žinoma, iš tam tikrų puolusių būtybių, kurios, kaip paaiškinome, turi tikslą įrodyti, kad Dievas klydo. Ir vienas iš būdų, kuriuo jos siekia tai padaryti, yra priversti žmones Žemėje vienas kitą naikinti, tuo būdu įrodydamos (bet atminkite, tik savo pačių protuose), kad laisva valia žlugo. Užuot naudojęsi savo laisva valia, kad kiltų į aukštesnius sąmonės lygmenis ir pasiektų savo pakylėjimą, žmonės ėmė naudotis savo laisva valia, kad naikintų save ir vienas kitą, galbūt kartu netgi sunaikindami ir visą planetą.

Ir būtent toks yra tam tikrų puolusių būtybių, egzistuojančių žemesniojoje identiteto karalijoje, tikslas. Jas palaiko tam tikros puolusios būtybės mentalinėje karalijoje ir emocinėje karalijoje, ir keletas šių būtybių istorijos eigoje taip pat buvo ir įsikūnijime. Tos būtybės, kurios buvo nusileidusios į fizinį įsikūnijimą, nebuvo tokios galingos kaip tos, kurios yra identiteto karalijoje ir kurios vengė nusileisti į įsikūnijimą, paprasčiausiai bijodamos buvimo fiziniame kūne pasekmių, kuomet jos negalėtų išvengti fizinių pasekmių, kurias jos pačios paleido į darbą.

Turite suprasti, kad šios būtybės neturi jokio panašumo su tuo, kaip jūs į save žiūrite, laikydami save dvasinėmis būtybėmis ar net ir žmogiškomis būtybėmis. Jos neturi absoliučiai jokios pagarbos Žemės žmonėms. Jos laiko Žemėje įsikūnijančius žmones daug žemesniais už save, daug prastesniais už save. Jos save laiko fundamentaliai kitokiomis būtybėmis nei žmonės. Ir būtent dėl to jos neturi absoliučiai jokio gailesčio, jokios užuojautos, nejaučia jokios giminystės ar pagarbos žmonėms, ar žmonių teisei naudotis savo laisva valia be jokių išorinių jėgų kišimosi.

Vietoj to, jos tiki turinčios absoliučią teisę manipuliuoti žmonėmis ir elgtis su jais kaip su daiktais, kaip su robotais, kaip su mechaniškomis būtybėmis, kuriomis galima manipuliuoti ir kontroliuoti pagal savo užgaidas. Nėra nieko, kaip sakėme anksčiau, ką kas nors, pakylėtas ar nepakylėtas, galėtų pasakyti šioms būtybėms, kad įtikintų jas, jog jos klysta. Negalite su jomis argumentuotai kalbėtis, negalite apeliuoti į užuojautos jausmą, ir todėl jokia jėga Žemėje negali sukliudyti šioms puolusioms būtybėms daryti tai, ką jos daro.

Tačiau, žinoma, yra jėga Žemėje, kuri gali nebeleisti joms daryti įtakos gyvenimui Žemėje, ir ši jėga yra laisva valia. Žmonės įsikūnijime gali pasirinkti nebebūti veikiami šių puolusių būtybių. Jie gali pasirinkti nebepasiduoti jų manipuliacijoms, jų kontrolei ir melams. Jie gali pasirinkti nebeatiduoti savo laisvos valios šioms puolusioms būtybėms, kuomet jie tampa, patys to nežinodami, jų destrukciją vykdančiais įrankiais. Motina Marija paaiškina savo knygoje [Padėkite Pakylėtiesiems Mokytojams sustabdyti karą], kad, norint priversti žmones eiti į karą, puolusioms būtybėms reikia atrasti būdą nustelbti įgimtą instinktą nežudyti savo rūšies individų. Ir jie atrado įvairius būdus tai padaryti.

Pranašumo jausmas sudaro pagrindą žudymui

Ir dalykas, apie kurį su jumis noriu pakalbėti, yra tam tikras aspektas to, kaip jie siekia manipuliacijomis paskatinti žmones žudyti vienas kitą. Ir tai prasideda, turite suprasti, nuo įsikūnijime esančių puolusių būtybių. Žinote, kad, kai ši planeta pasiekė žemą sąmonės lygį, puolusioms būtybėms atsivėrė galimybė ateiti į fizinį įsikūnijimą. Ir tuomet išvydote reiškinį, kuris dar niekada anksčiau nebuvo regėtas šioje planetoje. Pamatėte situaciją, kuomet įsikūnijime esančias puolusias būtybes tarsi robotus galėjo valdyti identiteto karalijoje esančios puolusios būtybės.

Net jeigu identiteto karalijoje esančios puolusios būtybės iš pradžių negalėjo užvaldyti žmonių protų, jos galėjo užvaldyti į įsikūnijimą nusileidusių puolusių būtybių protus. Ir tuo būdu jos sukūrė specifinius scenarijus, kuriais sukūrė tokias dideles kančias tarp žmonių, jog žmonės galiausiai atsivėrė šių identiteto karalijoje esančių puolusių būtybių įtakai. Ir tuomet puolusios būtybės pamatė progą manipuliacijomis įstumti žmones į šį didžiulio masto beprotybės vyksmą, kurį vadinate karu.

Sukuriate kolektyvinės beprotybės būseną, kuomet grupės žmonių, ar jos priklausytų tam tikroms religijoms, šalims, nacionalinėms, etninėms ar rasinėms grupėms, staiga puola naudotis visais savo sukauptais resursais, iš visų jėgų besistengdamos sunaikinti tai, ką laiko savo priešu. Pasiekiate būseną, kurioje yra visiškai ignoruojamas troškimas išsaugoti savo rūšį, kuriame ignoruojamas rūšies išlikimo instinktas. Ir šios manipuliacijos prasideda nuo įsikūnijime esančių puolusių būtybių, kurių varomoji jėga yra pranašumo sąmonė, jų skleidžiama ir kitiems.

Puolusios būtybės, kurios yra įsikūnijime, nors jos ir nėra tokio aukšto rango ar tokios galingos kaip identiteto karalijoje esančios puolusios būtybės, vis dėlto jaučiasi pranašesnės už šioje planetoje įsikūnijančius žmones. Jos taip pat nejaučia jokios bendrystės, jokios užuojautos, jokios pagarbos gyvybei, ir todėl joms yra labai lengva veikti, vadovaujantis šia pranašumo koncepcija. Jos tiki šia koncepcija, tačiau tikėdamos šia koncepcija, jos iš tiesų neveikia savarankiškai.

Jeigu galėtumėte matyti tai, ką matau aš iš pakylėtosios karalijos, pamatytumėte, kad, nors įsikūnijime buvo daug puolusių būtybių, kurios save laikė labai galingais individais, nė viena iš jų iš tiesų neturėjo daug galios. Kai jos veikdavo, siekdamos kažkokių tikslų, jų protai buvo užvaldyti, ir jos, tikrąja to žodžio prasme, veikė kaip robotai, vykdantys puolusių būtybių identiteto karalijoje įsakymus. Puolusios būtybės identiteto karalijoje buvo kaip lėlininkai, tampantys savo marionetes už virvučių. Jos tampo virvutes ir verčia įsikūnijime esančias puolusias būtybes vykdyti jų įsakymus.

Įsikūnijime esančios puolusios būtybės sugebėjo tapti įvairių visuomenių lyderiais, ir tuomet jos sukūrė idėją ir paskleidė šią idėją, kad jų visuomenė yra pranašesnė už visas kitas visuomenes arba pranašesnė už tą konkrečią kitą visuomenę. Jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtumėte į puolusias būtybes, esančias vienoje šalyje, šios būtybės pasidarė absoliučiai įsitikinusios, kad yra pranašesnės už tą kitą šalį, kuri yra jų priešas. Jos manė, kad veikia įgaliotos kažkokios aukštesnės valdžios, nes puolusios būtybės identiteto karalijoje sugebėjo įtikinti įsikūnijime esančias puolusias būtybes, kad jos gauna kažkokį Dangišką vedimą. Ir būtent dėl savo ryšio su šia aukštesne valdžia ir jų įsitikinimo savo išskirtine dieviška kilme, šie žmonės jaučiasi pranašesniais už tą kitą grupę.

Tačiau jie nesuvokė, kad tai kitai žmonių grupei taip pat vadovavo įsikūnijime esančios puolusios būtybės, kurios lygiai taip pat buvo įsitikinusios savo autoritetu ir savo dieviška genealogija. Jomis lygiai taip pat manipuliavo ir jų protus buvo užvaldžiusios identiteto karalijoje esančios puolusios būtybės. O identiteto karalijoje tai nebuvo dvi puolusių būtybių grupės; tai buvo viena grupė, kuri dirigavo abejoms priešpriešoje esančioms grupėms Žemėje.

Visuomenės poliarizacija

Ir dabar matote, kad turėjote daugybę situacijų, kuomet įvykdavo poliarizacija į du priešingus polius. Šiuolaikiniame amžiuje tai labai ryškiai matėte tarp komunistinių šalių poliaus ir kapitalistinių šalių poliaus, ar bent jau taip vadinamų kapitalistinių šalių. Taip pat matėte nacizmą, kuris buvo prieš visus kitus, tačiau taip pat matėte ir daugelį kitų pavyzdžių, kuomet dvi grupės sudarydavo tokį tarpusavio poliariškumą, kuomet nebūdavo jokių galimybių susitaikymui.

Puolusios būtybės naudoja mechanizmą, kuomet jos pirmiausia įveda šį tikėjimą pranašumu ir nepilnavertiškumu. Kaip esame sakę anksčiau, kad kažkas galėtų būti pranašesniu, kiti privalo būti menkesni. Tarp jų privalo egzistuoti kontrastas, nes kitaip nebūtų įmanoma jaustis pranašesniu. Negalite išsikelti savęs virš kitų žmonių, jų nepažemindami. Tai neįmanoma, nes Dievo visatoje neegzistuoja įgimtas pranašumo jausmas. Žmonės nebuvo sukurti taip, kad vieni būtų menkesni, o kiti pranašesni. Visi žmonės buvo sukurti su lygiomis teisėmis, ir visi jie yra vienodai vertingi savo Kūrėjo akyse.

Matote, mano mylimieji, bet koks tikėjimas, kad kai kurie žmonės yra menkesni už kitus yra dirbtinė idėja, kurią atnešė puolusios būtybės. Ir tam nėra visiškai jokių išimčių. Tam niekada nebuvo, nėra dabar ir niekada nebus išimčių. Gali būti, kad girdėjote, jog egzistuoja tam tikros aukštą išsivystymo lygį pasiekusios dvasinės būtybės, vadinamos avatarais, kurios nusileido į įsikūnijimą Žemėje. Tačiau jie savęs nelaiko pranašesniais už kitus žmones. Kodėl ne? Todėl, kad jos yra pasiekusios labai aukštą dvasinio išsivystymo lygį ir todėl žino, kad visa gyvybė yra viena. Jos žino, kad dualistinė sąmonė yra visiška iliuzija, neturinti visiškai jokios realybės Dievuje.

Kai šis tikėjimas pranašumu ir nepilnavertiškumu pradeda sklisti, tuomet nutinka taip, kad žmonės pradeda tuo tikėti. Ir yra svarbu, kad suvoktumėte, kodėl jie pradeda tuo tikėti, ir taip yra dėl to, kad puolusios būtybės pirmiausia perėjo periodą, per kurį sukūrė daug konfliktų ir vaidų, kuriais pažemino žmones. Visos visuomenės, apie kurias kalbėjome (kurios turi labai sustabarėjusią struktūrą, labai hierarchinę visuomenę, kurioje dauguma žmonių yra valstiečiai arba darbininkai, turintys labai mažai galimybių pagerinti savo gyvenimą), visos tokios visuomenės turėjo tikslą pažeminti didžiąją visuomenės dalį, kad žmonės pradėtų jaustis nepilnaverčiais.

Tad dar kartą matote, kad puolusieji pirmiausia sukuria nesubalansuotą situaciją, kuri paskatina daugumą žmonių jaustis nepilnaverčiais, kuri paskatina juos galvoti, jog jie nėra pakankamai geri, kad kažkas su jais yra ne taip. Ir tam tikslui puolusios būtybės labai nagingai naudojosi religija, net ir jums šiandien žinoma koncepcija, kuria tiki tokia daugybė krikščionių, tai yra, kad buvote sukurti nusidėjėliais, kad iš prigimties esate sukurti su trūkumais. Kai jau puolusios būtybės būna įdiegusios šį menkavertiškumo jausmą, jos tuomet pasiūlo žmonėms, ar bent jau kai kuriems išrinktiesiems žmonėms, būdą iš jo ištrūkti.

Ir jos tuomet sako, jog, kadangi jie priklauso tam tikrai grupei žmonių, kuriai vadovauja tam tikra puolusių būtybių grupė, ir kadangi jie turi šiuos pranašesnius lyderius, jie tuomet ir patys yra pranašesni už tą tenai esantį priešą, kuris yra menkesnis už juos, nes jų lyderiai neprilygsta jūsų lyderiams. Jų lyderiai yra piktavališki, yra blogi, jie tarnauja tamsos pusei, ar kad ir kokius susigalvojate pretekstus, kuriais remdamiesi, klijuojate kitiems žmonėms etiketes, sakydami, kad jie yra blogi, kad jie yra iš velnio, ar kad tarnauja velniui, kad jų religija yra netikra, ar kad jų politinė ideologija yra klaidinga, ar kad ir kas tai bebūtų.

Kai yra sukuriama ši dinamika (kuomet žmonės jaučiasi nepilnavertiški, bet jiems yra pasiūlomas būdas išeiti iš šio nepilnavertiškumo, kad galėtų jaustis pranašesniais), tuomet jau turite užprogramuotą konfliktą. Viena imperija, kuriai vadovauja puolusių būtybių grupė, save laiko pranašesniais ir ji turi kažką (ar tai būtų religija, politinė ideologija, ar kas tiktai norite), ką jiems reikia paskleisti po visą planetą. Jeigu jiems pavyks tai padaryti, jų pranašumas bus įrodytas ir jie bus sukūrę kažkokią idealią būseną Žemėje. Jeigu jiems to padaryti nepavyks, tuomet visa Žemė kentės baisias pasekmes. Žinoma, kad ši grupė galėtų įtvirtinti savo pranašumą ir kad galėtų paskleisti savo idėją visai Žemei, pirmiausia turi būti sunaikinta ta „kita“ grupė, kuri yra jų priešas. Ir štai jau turite konflikto tarp šių dviejų grupių pirmąsias užuomazgas.

Fanatizmas nustelbia instinktą nežudyti

Ir dabar nepilnavertiškumo/pranašumo dinamika gali būti pakelta į sekantį lygį, kuriame ji pavirsta visišku ir absoliučiu fanatizmu abejose konflikto pusėse. Fanatizmas yra labai savotiška proto būsena, kadangi tai yra beveik vienintelė žmonėms žinoma proto būsena, kuri gali visiškai nustelbti instinktą nežudyti savo artimo žmogaus. Kaip sakė Motina Marija, kiekvieną kartą kai dvi pusės (dvi žmonių grupės) eina į karą, fanatizmas egzistuoja abejose pusėse, nes kitaip negalėtumėte priversti žmonių žudyti vienas kitą tokiu dideliu mastu. Galite (mažesniu mastu) priversti žmones žudyti vienas kitą, kai to reikalauja savigyna. Tačiau kai tai pasiekia didelį mastą, kurį matote kare tarp šalių ar šalių grupių, negalite to pasiekti, neįstumdami abiejų pusių į fanatizmo būseną.

Labai gerai žinau, kad daugelis nenorės to pripažinti. Jie rodys į situacijas, tokias kaip antrasis pasaulinis karas, ir sakys: „Mes iš tiesų galime matyti fanatizmą nacių pusėje, bet juk negalite iš tiesų sakyti, kad Sąjungininkų pajėgos taip pat veikė iš fanatiškos proto būsenos.“ Visada taip buvo, kad, įvykus konfrontacijai, per kurią laimėjo viena kažkuri pusė, ši pusė tikėjo savo pranašumu. Jie samprotavo, kad faktas, jog jie laimėjo, turi reikšti, kad jie yra pranašesni ir todėl jie negali būti tokie blogi kaip pralaimėjusioji pusė. Jeigu pralaimėjusioji pusė buvo fanatiška, tuomet laimėtojai negali būti fanatiški.

Tai yra visiška iliuzija, tai yra haliucinacijos būsena, kuri kyla iš fanatizmo, kadangi fanatizmas remiasi fundamentaliu neigimo mechanizmu. Psichologai jau ilgą laiką turi susikūrę neigimo koncepciją. Tai yra fanatizmo padarinys, arba galėtumėte sakyti, jog tai yra fanatizmo pamatas, tačiau iš tiesų ir viena ir kita yra tiesa. Negalite įžengti į fanatizmą kažko neneigdami, pavyzdžiui, neneigdami tų, kuriuos laikote savo priešais, žmogiškumo. Ir taip pat negalite būti fanatizme ilgą laiką, tuo pat metu neneigdami, kad esate arba buvote fanatiškoje proto būsenoje.

Fanatizmas ir neigimas

Ir dabar, mano mylimieji, mes jums davėme daug, daug mokymų apie dualistinę sąmonę. Mes paaiškinome, kaip ji veikia psichologiškai, ir esminis šios sąmonės būsenos elementas yra neigimas. Kai esate nuėję į vieną dualistinį kraštutinumą, automatiškai sugebate neigti bet kokį kito dualistinio kraštutinumo pagrįstumą. Kuo toliau esate nuėję į nesubalansuotą kraštutinumą, tuo stipresnis darosi jūsų neigimas. Kai pažvelgiate į skalę, galite matyti, kad dualistinė sąmonė visada turi du kraštutinumus. Tarp šių dviejų kraštutinumų egzistuoja tam tikra pilka zona, kurioje esantys žmonės gali būti paveikti dualistinio požiūrio, tačiau jie nėra nuėję iki tokios kraštutinės pozicijos, kad būtų pernelyg toli nutolę nuo vidurio taško. Net ir dualistinėje sąmonėje egzistuoja zona viduryje, kurioje žmonės yra paveikti dualizmo, tačiau nėra taip toli nuėję į kažkurį iš dualistinių kraštutinumų, jog būtų įžengę į fanatizmo mąstyseną.

Pamatysite, jeigu pažvelgsite į istoriją, kad buvo toks metas, kai visi žmonės Žemėje buvo paveikti dualistinio konflikto tarp komunizmo ir kapitalizmo, tačiau daugelis žmonių nebuvo nuklydę į tokį kraštutinį požiūrį, kuriame būtų buvę fanatizmo būsenoje. Tiesą sakant, dauguma žmonių vis dar tebebuvo vidurio zonoje, kurioje jie nebuvo fanatiški ir todėl nebuvo pasiruošę žudyti iš fanatiškos proto būsenos. Tačiau, kai konfliktas auga, susiformuoja dvi grupės, kurios žiūri viena į kitą kaip į priešus ir įsivaizduoja, jog yra epiniame konflikte su ta kita grupe. Ir nuo tos akimirkos, vis daugiau ir daugiau žmonių yra įtraukiami į kraštutinumus ir jie įžengia į fanatizmo mąstyseną.

Labai gerai žinau, kad, jeigu pažvelgsite atgal į antrąjį pasaulinį karą, sakysite, kad juk šį karą pradėjo naciai, kurie buvo nugrimzdę į visišką fanatizmą, visi tai gali matyti. Na ir tai yra puiku, kad visi tai gali matyti, tačiau dalykas, kurio daugelis žmonių šiandien nesugeba matyti, yra tai, jog tam, kad galėtų būti tikras karas, visuotinis karas, tie, kurie kovojo prieš nacius, taip pat turėjo įžengti į fanatizmo mąstyseną. Yra daug žmonių, kurie sugeba matyti, kad Rusijos pajėgos ir Rusijos lyderiai buvo fanatizmo mąstysenoje, tačiau daugelis žmonių labai nenoriai pripažįsta, kad į fanatizmą buvo nugrimzdę ir Sąjunginėms pajėgoms – Anglijai, Amerikai ir kitoms šalims – vadovavusių lyderių protai (ir tam tikru laipsniu ir žmonių protai).

Troškimas įveikti fanatizmą

Vis dėlto, galiu jus užtikrinti, kad, kai matote tai, ką matau aš iš pakylėtosios karalijos, matote, kad tiek lyderiai, tiek ir žmonės, o taip pat, žinoma, ir žmonės, kurie tarnavo karinėse pajėgose, buvo nugrimzdę į fanatizmą. Tai vyko daugybę kartų istorijoje. Fanatizmas atveda prie visuotinio konflikto. Ir per paskutinį šimtmetį matėte, kad fanatizmo mąstysena atvedė prie tokių siaubingų karų, su tokiomis skausmingomis pasekmėmis, kad daugelis žmonių pradėjo busti ir tarė: „Daugiau niekada nebegalime leisti šiam fanatizmui sukurti tokio didelio masto karo.“

Ir į tai dar reikia įtraukti faktą, kad buvo perduota technologija atominiams ginklams sukurti, idant žmonės galėtų pamatyti, kad, jeigu įvyktų trečiasis pasaulinis karas, jame neišvengiamai būtų kovojama atominiais ginklais, ir šio karo pasekmės būtų dar siaubingesnės nei pirmųjų dviejų pasaulinių karų. Ši pasekmių baimė buvo (deja, galėtume sakyti) vienas iš faktorių, užkirtęs kelią trečiajam pasauliniam karui. Tad matote, kaip neigimo procesas atveda žmones prie tokios būsenos, kurioje vienintelis būdas ištrūkti iš fanatizmo mąstysenos yra Skaudžių Smūgių Mokykla, kuomet fanatizmo mąstysena sukuria tokias skaudžias pasekmes, jog žmonės galiausiai taria: „Nebegalime daugiau to leisti.“

Po antrojo pasaulinio karo pasaulyje pradėjo skleistis tam tikras suvokimas, tam tikra sąmonė, kuomet (žmonėms permąsčius karą ir tai, kas buvo atskleista apie holokaustą bei kitus per karą įvykdytus žiaurumus) atsirado tam tikras suvokimas, kad daugiau nebegalime leisti tokiai konfrontacijai dar kartą įvykti savo gyvenime. Ir dalykas, kuris čia iš esmės nutiko, buvo tai, kad puolusios būtybės identiteto karalijoje prarado dalį savo pozicijų. Jos prarado dalį savo įtakos žmonijai.

Tam tikrų puolusių būtybių teismas

Dėl pakylėtųjų mokytojų ir kai kurių pakylėtųjų mokytojų mokinių veiksmų, o taip pat dėl augančio daugelio žmonių Žemėje sąmoningumo, tapo įmanoma atnešti teismą tam tikroms būtybėms identiteto karalijoje, o taip pat, žinoma, ir tam tikroms būtybėms kitose trijose karalijose, įskaitant ir fizinę karaliją. Tai reiškia, kad tam tikros puolusios būtybės buvo pašalintos iš Žemės, ir dėl to tapo daug mažiau tikėtina, kad atsiras dar viena situacija, kurioje būtų toks didelis fanatizmas abejose konflikto pusėse, kad abi pusės būtų pasirengusios pradėti visuotinį karą, netgi pasitelkdamos atominius ginklus ir visiškai nepaisydamos pasekmių.

Tikiuosi, kad jau matote, jog, kai žmonės įžengia į fanatizmo mąstyseną, jie taip stipriai įsikala į galvą tikslą sunaikinti priešą, kad visiškai nebesugeba suvokti ir suprasti šio konflikto pasekmių. Jie nepaiso pasekmių, jie neigia pasekmes, ir tiki, jog kad ir kokios šios pasekmės bebūtų, jie privalo sunaikinti priešą, nes jeigu šio priešo nesunaikins, tai atves prie dar baisesnių pasekmių. Ir matote, kad pasaulyje dabar egzistuoja tam tikras suvokimas, jog tam negalima leisti įvykti.

Vis dėlto, tai nereiškia, kad visos puolusios būtybės identiteto karalijoje buvo pašalintos. Tos, kurios liko, žinoma, nepasidavė, bet ir toliau mėgina manipuliuoti žmonėmis. Ir matote, kaip joms pavyko manipuliacijomis paskatinti žmones sukurti visus šiuos padalijimus.

Kai žvelgiate į po pergalės prieš nacistinę Vokietiją susiklosčiusią situaciją, kurioje Anglijos, Amerikos ir Rusijos lyderiai susitiko aptarti Europos ateities, matėte įvykusį Europos padalijimą į Rytus ir Vakarus, net ir Vokietijos padalijimą į dvi šalis. Ir po karo buvo sukurta geležinė uždanga, kuri tiek daug metų buvo padalijusi Europą į dvi atskiras sferas.

Ir kodėl, mano mylimieji, įvyko šis padalijimas? Jis įvyko todėl, kad identiteto karalijoje buvusios puolusios būtybės sugebėjo manipuliacijomis įtikinti įsikūnijime buvusias puolusias būtybes, kad vienintelis būdas ateityje išvengti visuotinės konfrontacijos buvo priimti šį padalijimą tarp komunizmo ir kapitalizmo. Užuot įžengus į visuotinį konfliktą tarp šių dviejų jėgų, buvo būtina pasiekti kažkokį susitarimą ir pasidalinti tarpusavyje teritoriją. Įsikūnijime esantiems žmonėms to net neįtariant, jais tiesiog kaip įrankiais pasinaudojo identiteto karalijoje esančios puolusios būtybės.

Ir dabar galėtumėte paklausti, mano mylimieji, ar tai reiškia, jog sakau, kad Čerčilis, Ruzveltas ir Stalinas – visi jie buvo puolusios būtybės? Taip, būtent tą ir sakau, nepaisant fakto, kad daugelis absoliučiai nenorės to pripažinti (tačiau tai yra psichologinės būsenos pasekmė, apie kurią kalbėjau ir kurią pavadinau „neigimu“). Jeigu nematote, kad tai buvo puolusios sąmonės ir puolusių būtybių padarinys, kaip tuomet galėsite judėti pirmyn? Kaip galėsite ištrūkti iš puolusių būtybių manipuliacijų, kurios nuo pat antrojo pasaulinio karo pabaigos mėgino ir toliau manipuliuoti žmonėmis?

Koks buvo jų tikslas, kuriant šį padalijimą? Tikslas buvo išsaugoti poliariškumą tarp priešingų pusių. Jos tikėjosi, kad galės išpūsti šį konfliktą iki tokio taško, kuomet fanatizmas abejose pusėse bus vėl taip stipriai išaugęs, kad poreikis sunaikinti priešą bus tapęs toks stiprus, jog žmonės ryšis nebeatsižvelgti į pasekmes.

Kai žvelgiate į pasaulį ir į tai, kaip viskas nuo to laiko vystėsi, jūs, žinoma, matote, kad buvo ir kitų tokių poliariškumų, kitų tokių padalijimų, kurie atsirado pasauliui pasidalijus į komunistinę sferą ir į taip vadinamą „laisvą pasaulį.“ Matėte tai čia, Korėjoje, matėte tai Vietname, ir matėte kitus mėginimus kurti šiuos poliariškumus.

Ir dabar jūs gavote galimybę, dėka šios iš manęs perduotos šviesos ir mokymų, gavote galimybę kviesti Kristaus teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios kuria šiuos susiskaldymus, kurie yra paremti pranašumo jausmu, paremti fanatizmu ir įsitikinimu, kad privalote sunaikinti priešą, kad ir kokios būtų pasekmės. Ir ne tik žmonės čia Korėjoje turi šią galimybę, bet ir viso pasaulio žmonės.

Mes duodame šį mokymą čia, Korėjoje, kadangi šiuo metu Korėja, žinoma, yra šio susiskaldymo centrinis taškas, nors reikia pasakyti, kad pagrinde tai ateina iš vienos pusės. Jūs, žinoma, matote šį akivaizdų fanatizmą Šiaurės Korėjoje, egzistuojantį tiek tarp daugelio žmonių, tiek ir tarp lyderių. Jie tiki, jog tam, kad išgyventų, jie privalo kovoti dėl savo išlikimo, kad ir kokios bebūtų pasekmės. Jie yra tokioje neigimo būsenoje, jog iš tiesų mano, kad galėtų kariauti atominį karą (jei tik turėtų pakankamai ginklų) ir išlikti kaip šalis, ir netgi išsaugoti šalies valdžią savo rankose. Jie iš tiesų, kai kurie iš jų, yra tokioje neigimo būsenoje, tokioje fanatizmo būsenoje, jog nepripažįsta, kad Šiaurės Korėja negalėtų laimėti prieš visą pasaulį, negalėtų nugalėti viso pasaulio, negalėtų jo užkariauti, ir jiems iš tiesų tektų kovoti prieš visą pasaulį, jeigu panaudotų atominius ginklus.

Galite išsakyti prašymus įsikūnijime esančių puolusių būtybių surakinimui, kurios turi šią sąmonės būseną, taip pat puolusių būtybių emocinėje karalijoje surakinimui, kurios skatina žmones žudyti, neatsižvelgiant į pasekmes. Galite prašyti puolusių būtybių mentalinėje karalijoje surakinimo, kurios naudojasi įmantriomis mentalinėmis teorijomis, skatindamos žmones tikėti visais šiais scenarijais ir skatindamos juos taip pat nugrimzti į neigimą. Ir jūs taip pat, žinoma, galite kviesti puolusių būtybių identiteto karalijoje teismą ir surakinimą, kurios stovi už visų šių veiksmų.

Ir tai yra svarbus dalykas, dėl kurio visur esantiems žmonėms reikia išsakyti prašymus, kadangi yra absoliučiai būtina, kad kai kurie iš jūsų, kurie esate įsikūnijime, tai ratifikuotumėte ir iškviestumėte teismą, kurį dabar paskelbsiu šioms puolusioms būtybėms visuose keturiuose materialios karalijos lygmenyse. Todėl aš, Sanat Kumara, Kosminės Šviesos Hierarchijos man suteiktais įgaliojimais, skelbiu Sanat Kumaros teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, mentalinėje karalijoje, emocinėje karalijoje ir fiziniame įsikūnijime, kurios yra už visų šitų mėginimų sukurti fanatizmo būseną, kuri veda prie troškimo ir veiksmų sunaikinti priešą, nepaisant jokių pasekmių sau, priešui, žmonijai ar visai planetai. Šios puolusios būtybės yra teisiamos šią dieną iš pakylėtųjų mokytojų perspektyvos.

Ir dabar šis Alfa veiksmas yra pasiunčiamas į jūsų, į tų, kurie esate fiziniame įsikūnijime, lygmenį. Jūs turite galimybę tai ratifikuoti ir patvirtinti, tuo būdu įtvirtindami tai fizinėje oktavoje, idant tai taptų įkūnyta realybe visose keturiose oktavose. Ir tuomet mes galėsime pašalinti šias tamsos jėgas, šias puolusias būtybes iš šios planetos, ir galėsime įveikti šį didžiausią bloką Aukso Amžiaus įsikūnijimui. Ir iš tiesų, fanatizmas, kuris yra paremtas pranašumo-nepilnavertiškumo dinamika, yra didžiausia kliūtis Aukso Amžiaus įsikūnijimui, ir tai buvo didžiausia kliūtis daugelyje praeityje vykusių scenarijų, kuomet Aukso Amžius jau buvo ant slenksčio, tačiau jį užblokavo šis fanatizmas.

Netgi buvo tokių atvejų, kai Aukso Amžius buvo įkūnytas, tačiau jį sunaikino fanatizmo mąstysenos užgimimas. Nuteisdami šias puolusias būtybes ir už jų slypinčią sąmonę, galime padaryti didžiulį progresą, išlaisvindami šios planetos žmones nuo fanatizmo mąstysenos, kuomet jie galės atsitraukti šiek tiek atgal ir atkurti ryšį su tuo, kas jie yra kaip dvasinės būtybės. Kai atkursite ryšį su tuo, kas esate kaip dvasinė būtybė, sugebėsite pakilti virš visos šitos nepilnavertiškumo/pranašumo mechanikos.

Žinosite, kad jums nėra jokios būtinybės jaustis pranašesniu prieš kitus žmones, dėl tos paprastos priežasties, kad jums nėra jokio reikalo, jokios priežasties jaustis nepilnaverčiu savyje. Ir todėl jums nėra būtina kompensuoti šį vidinį nepilnavertiškumo jausmą, sukuriant šią išorinės pranašumo būsenos iliuziją. Vietoj to galite priimti tai, kas esate. Galite priimti savo brolius žmones tokius, kokie jie yra, ir galite matyti, kad jūs visi esate dvasinės būtybės, atėjusios iš to paties šaltinio.

Tad tai yra labai reikšminga dispensacija, reikšmingas lūžio taškas ir galimybė šios planetos evoliucijoms išsilaisvinti ir daryti tai, ką didžioji dalis šioje planetoje gyvenančių žmonių iš tiesų trokšta išvysti – taikos, progreso ir klestėjimo amžių. Mano mylimieji, nėra nė vieno žmogaus, kuris atstumtų gausingą gyvenimą, jeigu iš tiesų tikėtų, kad yra įmanoma jį patirti.

Ir kas gali sukliudyti žmonėms patikėti, kad jiems yra įmanoma patirti gausingą gyvenimą? Tiktai fanatizmo proto būsena, kuri verčia juos įžengti į neigimą, neigiant tai, kas buvo pasakyta tiek daug kartų, pavyzdžiui, pasakyta Jėzaus šiais žodžiais: „Nebijok, mažoji kaimene, Tėvui malonu tau dovanoti karalystę.“ Galite tai neigti tik būdami fanatizmo būsenoje. Kai tai įveikiate, iš tiesų žinote, jog šie žodžiai yra kuo tikriausia tiesa.

Dievui ir pakylėtiesiems mokytojams IŠ TIESŲ yra malonu jums dovanoti taikos, klestėjimo ir progreso Aukso Amžių. Todėl mums iš tiesų yra labai malonu remti savo mylimą brolį Sen Žermeną, padedant jam įkūnyti Aukso Amžių Žemėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com