Ar rinksitės taiką vietoj konflikto?

TEMOS: Tiesos atskleidimas 2017 metais – Ankstesnių įvykių perkėlimas į naujus metus – 2018 metų potencialas – Minčių vaizdinys 2018 metams – 2018-ųjų taikos iniciacijos – Vidinės taikos išsaugojimas tikrajai tarnystei vykdyti – Buvimas teisiu, lyginantis su kitais žmonėmis, nėra tikroji tarnystė – Tikroji karo priežastis yra žmonijos sąmonė – Knygos „Mano gyvenimai su Liuciferiu, Šėtonu, Hitleriu ir Jėzumi“ potencialas – Jungtinės Valstijos 2018 metais – Didžiausia tarnystė, kurią galite suteikti planetai šiais ateinančiais metais

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2018 sausio 01 d., per Kim Michaels


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda. Man visada yra didelis džiaugsmas duoti šį Naujųjų Metų kreipimąsi, kaip tą dariau per keletą remtų pasiuntinių. Tai yra džiaugsmas, nes man tai suteikia galimybę peržvelgti praėjusius metus ir pažvelgti į ateinančius metus.

Kaip žinote, 2017-ieji buvo tiesos metai cikle, per kurį mes dabar vedame planetą, per šias iniciacijas, kuriomis daugelis jūsų sekėte Septyniuose Spinduliuose. Praėjusiais metais prognozavau, kad bus atskleista daug dalykų, kurie nebuvo matomi, kurie buvo slepiami. Turiu pasakyti, kad ne visos šios prognozės išsipildė, ir neišsipildė jos dėl įvairių priežasčių. Pagrindinė priežastis buvo puolusiųjų priešinimasis, kurie visomis išgalėmis slėpė savo paslaptis. Taip pat buvo pasipriešinimo ir iš kolektyvinės sąmonės, kadangi daugelis žmonių paprasčiausiai nenori žinoti, nes jie iš tiesų nenori apie tai mąstyti – kad ir kokie tai būtų klausimai.

Tiesos atskleidimas 2017 metais

Ir štai vienas iš pavyzdžių. Tikriausiai žinote, kad popiežius ką tik šiandien pasakė kalbą, per kurią sakė, kad 2017-ieji buvo metai, kuriuos Dievas žmonijai davė švarioje ir tyroje būsenoje, bet tuomet žmonija juos iššvaistė per mirtį, melus ir neteisingumą. Na, mano mylimieji, tai yra geras pavyzdys to, kaip žmonės nenori matyti tiesos. Ir pats popiežius nenori matyti tiesos, ir juo sekantys žmonės taip pat nenori matyti tiesos.

Nes jeigu jūs, būdami didžiulės, pasaulinės organizacijos, turinčios daugiau kaip milijardą narių, galva, norite sakyti, kad pasaulis turėtų įveikti mirtį, melus ir neteisingumą, tai ar tuomet neturėtumėte parodyti pavyzdžio, kaip tai reikėtų atlikti? Argi nesakytumėte, kad popiežius, sakantis kalbą Šv. Petro Bazilikoje, galėtų kaip tik nuo ten ir pradėti, pašalindamas mirusius popiežius iš šitos bazilikos, nepašvęsdamas jos mirusio šventojo garbinimui, kuris niekada nebuvo harmonijoje su tikrąja Kristaus misija, ir liaudamasis garbinti mirusį Kristaus įvaizdį, neturintį jokio ryšio su tuo, kas iš tiesų buvo Jėzus ir kas Jėzus yra šiandien?

Argi nesakytumėte, kad, jeigu popiežius iš tiesų nori, kad pasaulis įveiktų melus, tuomet jis galėtų pradėti nuo savo paties namų, pažvelgdamas atgal į savo paties bažnyčios istoriją ir iškeldamas į viešumą daugybę melų, ant kurių yra pastatyta ši bažnyčia. Pats šios bažnyčios pamatas yra melas, absoliučiai ir tyčia iškraipytas Kristaus mokymas. Jeigu popiežius iš tiesų norėtų parodyti tiesos gynėjo pavyzdį, tuomet tegul atveria Vatikano archyvus pasaulio istorikams ir tyrinėtojams – kad ir kaip stipriai tai apnuogintų bažnyčios praeities nusikaltimus.

Kas liečia neteisingumą, na tai, mano mylimieji, popiežius vis dar tebėra galva organizacijos, kuri nepadarė visko, kas įmanoma, kad sustabdytų katalikų dvasininkijos vykdomą vaikų seksualinį išnaudojimą. Ar gali būti didesnė neteisybė už vaiko išnaudojimą, kai juo naudojasi valdžią turintis asmuo? Ar gali būti didesnė neteisybė nei tai, kai daugiau kaip milijardui žmonių yra skleidžiamas visiškai iškreiptas požiūris į tikrąją Jėzaus Kristaus misiją?

Matote tai ir daugelyje kitų sričių, kad ir Rusijoje, kurios visuomenė nenori žinoti tiesos apie Putiną. Net ir Jungtinių Valstijų visuomenėje, kuri nenori žinoti nemalonios tiesos apie savo pačių šalį, tame tarpe ir, žinoma, to, apie ką kalbėjau praeitais metais, nenori žinoti apie elitizmą ir apie elito užgrobtą ekonomiką.

Tai tam tikru laipsniu buvo atskleista praeitais metais, nes atsiranda žmonių, kurie tai mato ir mato, jog tai yra didžiulė problema. Tačiau nepakankamai žmonių norėjo į tai iš tiesų pažvelgti, nes tam reikia susidurti su labai nemalonia tiesa apie Jungtinių Valstijų sąmonę, su nemalonia tiesa apie Amerikos svajonę, su visa šita idėja, kad kiekvienas turi galimybę tapti milijonieriumi. Tai, žinoma, darosi vis mažiau ir mažiau tiesa, kadangi ekonomiką monopolizuoja labai nedidelis visuomenės procentas, kurių vienintelis interesas yra neleisti daugumai žmonių įgyti turto, idant jie galėtų išsaugoti savo neteisėtai susigrobtą turtą ir galėtų toliau šį turtą didinti.

Mano mylimieji, mes, vis dėlto, taip pat matėme daug tiesos atskleidimo pavyzdžių. Matėme daug, labai daug žmonių pasaulyje, kurie pradėjo suvokti aukštesnę viziją, nei matė prieš metus. Tai nėra dalykas, kurį galėtumėte matyti pirmuosiuose laikraščių puslapiuose, tačiau tai yra dalykas, kurį aš matau iš pakylėtosios perspektyvos. Matau kaip daugelis žmonių, net ir žmonių iš plačiosios visuomenės rato, pradėjo matyti dalykus, kurių niekada nebuvo matę anksčiau, pradėjo suvokti tam tikrus dalykus, pradėjo matyti dalykus kitokioje šviesoje, iš kitokios perspektyvos.

Tai, žinoma, didele dalimi įvyko dėl jūsų išsakytų prašymų, nes jūs pakylėjote savo pačių sąmonę, ir dėl keturių konferencijų, kurios buvo surengtos praėjusiais metais, kurios padėjo patraukti kolektyvinę sąmonę aukštyn, dažnai virš to kritinio lygmens, to lūžio taško, apie kurį kalbėjo Motina Marija. Ir tuo būdu mes išvengėme žemyn traukiančio sūkurio, kuris galėjo būti iššauktas.

Ankstesnių įvykių perkėlimas į naujus metus

Kai pažvelgiate į popiežiaus teiginį, kad Dievas davė šiuos metus žmonijai kaip nesuterštus metus, kaip tyrus metus, matote, jog šis teiginys gali būti išsakytas tik visiškai nesuprantant istorijos. Kaip gali asmuo, vadovaujantis tokiai senai organizacijai, šitaip nesugebėti pažvelgti į istoriją ir matyti, jog niekada nebuvo tokių metų, kurie būtų prasidėję ant tuščio popieriaus lapo, ir jau tikrai to nebuvo per praėjusius keletą šimtų metų? Visada egzistuoja įvykiai, kuriems pradžia buvo duota ankstesniais metais, ir kurių pasekmės persikelia į naujus metus. Žmonija niekada neturėjo tuščio popieriaus lapo, ant kurio galėtų pradėti naujus metus, nes daugybei dalykų pradžia buvo duota ankstesniais metais, ir tai persikelia į naujus metus.

Žinoma, šis teiginys taip pat yra paremtas nenoru pripažinti kolektyvinės sąmonės egzistavimo, ir kad nesvarbu, ko Dievas norėtų ar nenorėtų tiems metams, dėl laisvos valios egzistavimo paprasčiausiai negalite ištrinti to, kas yra masinėje sąmonėje. Turite leisti tam persikelti iš metų į metus, ir todėl, žinoma, žmonės pereina į naujus metus su ta pačia sąmone, kurią jie turėjo, kad ir kokius Naujųjų Metų pasiryžimus jie bebūtų priėmę, ir kad ir kaip galvotų, jog šie metai bus kitokie, šiais metais jie imsis pokyčių. Ir kaip ilgai tai tęsiasi, mano mylimieji? Ar ilgai reikia laukti, kol Naujųjų Metų pasiryžimai subliūkšta ir yra grįžtama į kasdieninę rutiną, ir žmonės gyvena savo kasdieninį gyvenimą su ta pačia sąmonės būsena?

Negalite, su savo būdraujančia sąmone, nuspręsti, kad šiais naujais metais iš tiesų pasikeisite, jeigu nesiimate tirti savo pasąmonės. Ir tai yra dalykas, kurį jūs visi, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, žinote, nes mes jums tai sakėme tokią daugybę kartų, kad jūs turbūt jau pavargote tai girdėti. Ir vis dėlto, tai visada yra pamoka, kuri turi būti kartojama, nes kiekvieną kartą, kai ją pakartojame, kai kurie galiausiai gali tai suprasti. Tie, kurie tai suprato, arba kurie mano tai supratę, gali tai suprasti gilesniame lygmenyje, ne vien intelektualiniu, linijišku protu. Mano mylimieji, nauji metai niekada neprasideda ant tuščio popieriaus lapo. To niekada nebuvo. Ir niekada nebus.

2018 metų potencialas

Todėl mes galime pažvelgti į kai kuriuos ženklus, kurie egzistavo ankstesniais metais, ir galime pažiūrėti į tai, kaip visa tai pereis į naujus metus. Žinoma, galime matyti, kad šiais praėjusiais 2017 metais egzistavo tam tikri bręstantys konfliktai pasaulyje, ir akivaizdu, kad šie konfliktai persikels į 2018 metus, kurie bus Šeštojo Spindulio metai, taikos ir tarnystės metai. Na ir didžiausias šių 2018 metų potencialas, žinoma, būtų tai, kad vis daugiau ir daugiau žmonių, ypač labiau pasiturinčiose, išsivysčiusiose pasaulio šalyse, nubustų potencialui, kad jie gali tarnauti gyvybei. Deja, 2017 ženklai gali pavogti žmonių dėmesį iki tokio taško, kuomet jie labiau bus susirūpinę dėl šių konfliktų ir potencialių karų ir todėl negalės koncentruotis į tarnavimą, nes bus pernelyg susirūpinę šiais išoriniais įvykiais.

Bet, mano mylimieji, aš nuoširdžiai tikiuosi, kad tai negalios tiems iš jūsų, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, nes mums nereikia, kad būtumėte taip stipriai susirūpinę dėl išorinių įvykių, kad pamirštumėte tarnauti. Tai nereiškia vien jūsų kalbamų šaukinių ir invokacijų – kurie, žinoma, yra labai svarbi ir esminė jūsų tarnystės dalis – tai taip pat reiškia, kad paskiriate laiko eiti vidun ir atrasti taiką, atrasti vidinę ramybę, mano mylimieji. Ar nematote, kad viena iš puolusių būtybių naudojamų taktikų yra kurti šiuos išorinius konfliktus, ar netgi, kaip yra sakoma „karus ir gandus apie karą,“ idant žmonės labiau rūpintųsi išoriniais dalykais ir kad negalėtų jausti ramybėje savyje? Kaip galite tiesiog sėdėti ir ignoruoti tai, kas vyksta pasaulyje, kaip galite nusileisti į save ir būti ramybėje, kai yra tiek daug sumaišties pasaulyje ir tiek daug žmonių aplink jus yra tokie neramūs?

Minčių vaizdinys 2018 metams

Na, mano mylimieji, būtent tuomet, kai žmonės aplink jus yra neramūs, tiems, kurie tai sugeba, reikia eiti vidun ir atrasti ramybę. Ir šiam tikslui aš jums duosiu minčių vaizdinį 2018 metams, kuris (jeigu juo naudositės kaip meditacija, netgi kasdienine meditacija tiems iš jūsų, kurie jausite vidinį paraginimą tai daryti) gali jums padėti išlikti šioje ramybėje ateinančiais metais. Na o dabar minčių vaizdinys 2018 metams yra toks:

Noriu, kad vizualizuotumėte emocinį planetos kūną kaip vandenyną. Tai nėra sunku, nes žinote, kad emocijos yra susijusios su vandeniu – yra lengva sukelti jų bangas. Matote, kad, pagal tai, kas vyko 2017 metais ir kas vyksta jau labai ilgą laiką kolektyvinėje sąmonėje, emocinis planetos kūnas yra nerami, šėlstanti jūra, kurioje nuolatos siautėja daugybė bangų. Jos nuolatos lūžta, ir nuolatos visur chaotiškai juda.

Auksinis Buda

Dalykas, kurį noriu, kad vizualizuotumėte, yra tai, kad emocinis kūnas yra vandenynas, tačiau tai nėra beribis vandenynas. Tiesą sakant, tai yra vandenynas, kuris yra apsuptas žemių. Galėtume tai laikyti ne vandenynu, o didžiuliu ežeru, žemyniniu ežeru, ar kad ir kaip norėtumėte tai vadinti, šį vandens telkinį, iš visų pusių supamą žemės.

Šios žemės pakrantėje, kad ir kaip norėsite tai vizualizuoti, tačiau aplink visą šį vandenyną, aplink visą šį vandenį meditacinėje pozoje sėdi žmonės. Kai kurie iš šių žmonių yra tie žmonės planetoje, kurie yra fiziniame įsikūnijime, tačiau yra pasiekę Budos sąmonę, arba yra netoli Budos sąmonės. Kai kurie iš jų yra pasiekę Kristaus sąmonę. Kai kurie iš jų yra pasiekę tam tikrą aukštesnės sąmonės laipsnį, ir yra pakilę virš 48 sąmonės lygmens. Ir, žinoma, visi žmonės, kurie yra virš 48 lygmens, turi teisę būti šios meditacijos dalimi, kurios metu jūs visi sėdite šios šėlstančios, neramios jūros pakrantėje. Jūs sėdite aplink ją meditacinėje pozoje.

Jūs einate vidun, ir savo širdies čakroje matote Budą, Auksinį Budą, sėdintį visiškoje ramybėje. O dabar, kai užmezgėte ryšį su šiuo vidiniu Buda, esančiu kiekvieno iš jūsų viduje, suvokiate, kad, nors sėdite šio vandenyno pakrašty, vandenynas iš tiesų nėra sudarytas iš vandens, nes vandens paviršius yra lyg guminė paklodė. Jūs, ir visi kiti medituojantys žmonės, dabar suimate šią guminę paklodę ir imate tempti ją link savęs.

Auksinis Buda

Jūs tempiate ją į save, ir jums ją tempiant, ištempiate gumą. Jūs įtempiate šią gumos paklodę ir šitaip nuraminate bangas. Tiesiog įtempdami šią paklodę, sukurtą iš panašios į gumą medžiagos, priverčiate bangas nurimti. Po kurio laiko vizualizuojate, kad šėlstančios emocinės jūros vandenys visiškai nurimsta.

Ir dabar matote, kad vanduo pasidarė toks ramus, jog pasikeičia. Jis nebėra gumos paklodė; jis tapo veidrodžiu. Planetos emocinio kūno vandenyno paviršius tapo tobulu veidrodžiu. Ir ką gi šis veidrodis atspindi, mano mylimieji? Jis atspindi visas dangaus žvaigždes, visas Paukščių Tako žvaigždes, žibančias šio tobulo veidrodinio paviršiaus atspindyje.

Ir štai esate jūs, sėdintys savo nedideliame plotelyje ant šio vandenyno pakrantės. Jūs esate savo širdyje susisieję su visais kitais dvasingais žmonėmis planetoje, su visais žmonėmis, kurių sąmonė yra aukščiau 48 lygmens. Jaučiate šią visišką Vienovę, broliškumą, seseriškumą, ir jaučiate vienovę vieni su kitais, sėdinčiais aplink visą šio vandenyno periferiją.

Ir tuomet jaučiate vienovę su Buda viršuje, kurį dabar matote kaip Auksinį Budą, esantį aukštai virš Žemės. Matote šio Budos atspindį veidrodiniame emocinio kūno paviršiuje – tačiau matote ne vieną Budos figūrą. Kiekviename šiame šviesos taškelyje, kuriuos manėte esant žvaigždėmis, matote Budos atspindį, švytintį, žibantį, spinduliuojantį šviesą į gilius Žemės planetos emocinio kūno vandenis, kuriuose jis apšviečia emocinį kūną, ir vanduo tampa perregimas, vaiskus. Viskas, kas buvo paslėpta emociniame kūne, tampa matoma, ir žmonės nebegali daugiau to neigti. Ir jūs tiesiog sėdite čia tiek, kiek norite, jausdami Vienovę su visais kitais dvasingais žmonėmis, vienovę su Buda, ir matydami, kaip šviesa yra spinduliuojama į šį gilų emocinio planetos kūno vandenyną.

2018-ųjų taikos iniciacijos

Tai yra labai galinga meditacija, labai galingas minčių vaizdinys, kuriuo noriu paraginti jus naudotis, noriu paraginti pasidalinti juo su kitais dvasingais žmonėmis. Ir tai, žinoma, yra minčių vaizdinys, kuriuo bus galima naudotis ne tik šiais ateinančiais metais, tačiau pasirinkau jį duoti kaip minčių vaizdinį 2018 metams. Nes, žinoma, tai yra taikos metai, per kuriuos žmonės susidurs su taikos iniciacijomis. Ir kokia yra pagrindinė taikos iniciacija, mano mylimieji?

Na, ji paprasčiausiai yra tokia: Ar rinksitės taiką vietoj konflikto? Matote, mano mylimieji, galite pažvelgti atgal į pasaulio istoriją, ir pamatysite, kad karus pradeda tie, kurie galvoja, kad kažkas šioje Žemėje (kažkoks išorinis dalykas, kažkokia išorinė sąlyga, kažkokia išorinė problema, kurią reikia išspręsti, kažkokia išorinė sąlyga, kurią reikia pataisyti arba pakeisti) yra svarbiau už vidinę taiką. Karus pradeda tie, kurie mano, kad išorinė sąlyga yra svarbiau už jų pačių vidinę taiką. Negalite pradėti karo, negalite dalyvauti kare, netgi negalite įsitraukti į karo sąmonę, į dualizmo sąmonę, ir turėti vidinę taiką tuo pačiu metu. Tai neįmanoma, mano mylimieji.

Tik pažvelkite į istoriją ir pažvelkite į tuos, kurie pradėdavo karus ir pažvelkite, kaip jie neturėjo vidinės taikos. Pažvelkite į popiežių, kuris vis dar tebevadovauja institucijai, kuri nedėjo visiškai jokių pastangų įveikti dualistinę sąmonę. Ar turi jis vidinę taiką? Ar jo institucija turi vidinę taiką? Kokia yra šios institucijos istorija ryšium su tarnavimu taikos labui? Matysite, jog tai bus pagrindinė 2018-ųjų metų iniciacija. Žmonės privalės pasirinkti: Ar iš tiesų yra taip svarbu pakeisti arba pataisyti tą ar aną išorinę sąlygą, kad esate pasirengę dėl to paaukoti savo vidinę taiką?

Vidinės taikos išsaugojimas tikrajai tarnystei vykdyti

Aš, žinoma, puikiai žinau, mano mylimieji, kad šioje planetoje yra daug, labai daug žmonių, kurie niekada – ar bent jau ne šiame įsikūnijime – nebuvo pažinę vidinės taikos. Kaip jie gali žinoti, ką paaukoja, kai vienintelis jų nuo pat ankstyvos vaikystės žinomas dalykas yra konfliktas ir karas, kerštas ir pyktis, neapykanta ir pirštų badymas į kitus žmones? Žinoma, aš apie tai žinau, tačiau tai nepakeičia fakto, mano mylimieji, kad visi žmonės susidurs su šia iniciacija šiais ateinančiais metais.

Ir jūs, žinoma, matysite, kad daugelis žmonių neišlaikys šios iniciacijos, tačiau tai nėra jūsų rūpestis. Jūsų rūpestis yra patiems ją išlaikyti, kad neleistumėte kokiai nors išorinei sąlygai atimti iš jūsų vidinės taikos. Daugeliui jūsų tai bus iššūkis, kadangi galite būti asmeninėse aplinkybėse, kurios jus trikdo, ir pasaulyje iš tiesų gali pasirodyti labai trikdančios situacijos. Ir visgi jūs turite įrankius, turite sąmoningumą ir turite pakylėtuosius mokytojus, kurie su džiaugsmu jus ves. Ir jūs, žinoma, taip pat turėsite Mylimos Nados perduotus mokymus apie tai, kaip įveikti Šeštojo Spindulio iniciacijas.

Mano mylimieji, mano vizija jums, dvasingiems žmonėms, yra tokia, kad neleisite šioms išorinėms aplinkybėms atimti iš jūsų vidinės ramybės. O jums pasiekus šią vidinę ramybę, aš taip pat laikau jums viziją, kad pasieksite didesnį supratimą apie tarnystę, kurią galite suteikti gyvybei šiame įsikūnijime. Tačiau, žinoma, jeigu neturėsite vidinės ramybės, jums bus neįmanoma tarnauti gyvybei, nes kuo yra paremta tikroji tarnystė? Ji negali būti paremta dualistine sąmone, kurioje save matote atskirtą nuo kitų žmonių. Kaip galite tarnauti gyvybei, jeigu esate konflikte su kitais žmonėmis?

Turite turėti vidinę ramybę, kuri būtų taikos su kitais žmonėmis pamatas, ir tik tuomet galėsite tarnauti visos gyvybės kėlimui aukštyn. Mes čia nekalbame apie žmones, kurie gali manyti esantys labai aktyvūs, kurie gali galvoti tarnaujantys kažkokiam aukštesniam tikslui, užsiimdami ta ar ana veikla, tačiau kurie vis dar tebėra taip giliai įstrigę dualistinėje sąmonėje, kad iš tiesų nesugeba to daryti iš ramybės ir tikrosios tarnystės būsenos. Jie mano, kad yra kažkokia išorinė sąlyga, kuri privalo būti pakeista, ir kad tai yra aukščiausia tarnystė. Ir, žinoma, daugeliu atveju į šią išorinę sąlygą, kuri privalo būti pakeista, taip pat įeina prievartos naudojimas prieš kitus žmones, kurie tariamai yra šios sąlygos priežastis ir kurie nenori keistis.

Buvimas teisiu, lyginantis su kitais žmonėmis, nėra tikroji tarnystė

Galite matyti, kad net ir tie, kurie iš tiesų tikėjo nacių sistema arba komunistine sistema, manė tarnaujantys aukštesniam tikslui. Daugelis žmonių šiandieniniame pasaulyje mano tarnaujantys aukštesniam tikslui. Pats popiežius yra visiškai įsitikinęs, jog tarnauja aukštesniam tikslui, kaip tuo yra įsitikinę ir daugelis katalikų, daugelis budistų, kurie vis dar nėra pasiekę tos būsenos, kurioje būtų įveikę dualistinę sąmonę.

Kaip galiu tai sakyti, mano mylimieji? Galiu tai sakyti, nes, jeigu esate bet kokiame dvasiniame, politiniame arba religiniame judėjime, net ir mokslinio materializmo judėjime, manančiame, jog turi pranašesnę tiesą, ir manančiame, jog tai padaro jus pranašesniais už tuos, kurie nėra jūsų organizacijos nariai, tuomet jūs vis dar tebesate dualizme, ir nesate įveikę šios sąmonės būsenos. Nesate pasiekę vidinės ramybės, kuri leidžia jums vykdyti tikrąją tarnystę. Tai, žinoma, galioja ir pakylėtųjų mokytojų mokiniams, priklausantiems tam tikrai pakylėtųjų mokytojų organizacijai. Tai galioja visiems, nors daugybė žmonių mano, kad jiems tai negalioja, nes jie turi aukštesnį tikslą, dėl kurio jiems tai negalioja. Jiems nereikia į save pažvelgti, nes jie yra teisūs.

Mano mylimieji, kita svarbi iniciacija šiais ateinančiais metais bus tokia: „Ar norite būti teisūs, ar verčiau norite turėti vidinę ramybę?“ Kai sakau: „Ar norite būti teisūs?“ tai, žinoma, reiškia: lygindamiesi su kitais žmonėmis. Ar norite būti teisesni už kitus žmones? Jeigu taip, tuomet esate įsitraukę į dualistinę kovą, kurioje mėginate įrodyti esąs teisus, įrodydami, kad kiti žmonės klysta. Tai, mano mylimieji, nėra tikra tarnystė, kad ir ką žmonės apie tai begalvotų, ir kad ir kokie pretekstai būtų sumąstyti puolusių būtybių ir žmonių ego.

Tikroji karo priežastis yra žmonijos sąmonė

Mano mylimieji, taika yra kelianti labai didelį iššūkį, labai sudėtinga, labai sunki iniciacija šioje Žemės planetoje, kurioje yra tiek daug konfliktų ir karų. Matysite tai ateinančiais metais. Mano mylimieji, istorijoje dualistinė sąmonė, kariaujanti sąmonė iš tiesų buvo daug kartų apnuoginta. Matėte tai filosofų darbuose. Matėte tai kai kuriose religijose, mano duotuose mokymuose, Jėzaus mokymuose, Lao Dzė, Konfucijaus ir kitų duotuose mokymuose. Ir, žinoma, daug kartų matėte tai fantastinėje literatūroje. Nėra jokių abejonių, kad tai buvo pakankamai kartų apnuoginta, ir jeigu žmonės būtų turėję noro, jie būtų galėję tai pamatyti, būtų galėję įveikti dualizmą.

Todėl mes grįžtame prie mano teiginio, kad žmonės nenori to matyti. Jie nenori matyti, kad jie patys yra šių konfliktų ir karo priežasties dalimi. Jie ir toliau perkelinėja tai ant kitų, ant kažko, esančių jų išorėje, sakydami, kad kalti yra tie kiti. Na o dabar jūs galite pamanyti, kad juk daugybę kartų kalbėjome, jog tai puolusios būtybės atnešė karą į šią planetą, ir todėl jos yra karo priežastis. Tačiau jos iš tiesų nėra pirminė priežastis.

Tikroji priežastis yra žmonijos sąmonė šioje planetoje, nes jeigu ši sąmonė, kolektyvinė sąmonė, nebūtų nusileidusi žemiau tam tikro lygmens, puolusioms būtybėms niekada nebūtų buvę leista čia įsikūnyti. Tad matote, vėlgi, kad jas būtų galima ištremti iš šios planetos, sąmonė turi būti pakelta aukštyn, o tam reikia, kad daug, labai daug žmonių – ne tik dvasingi žmonės ar pakylėtųjų mokytojų mokiniai – pradėtų matyti, jog jie patys savyje turi anti-taikos elementus savo sąmonėje, savo požiūryje, savo pasaulėžiūroje.

Knygos „Mano gyvenimai su Liuciferiu, Šėtonu, Hitleriu ir Jėzumi“ potencialas

Na ir, mano mylimieji, sakiau, kad nebuvo tiek daug tiesos atskleidimų 2017 metais kaip būčiau norėjęs, tačiau iš tiesų buvo padarytas vienas didelis žingsnis tiesos atskleidime, ir tai buvo knygos Mano gyvenimai su Liuciferiu, Šėtonu, Hitleriu ir Jėzumi išleidimas. Ši knyga paaiškina, daug aiškesniu, daug labiau tiesioginiu būdu nei kada nors anksčiau, esminę puolusių būtybių veiklą šioje planetoje. Matysite, kad ši knyga yra didžiulė galimybė. Tai yra galimybė jums ištiesti ranką ir pasiekti žmones, kurių įprastai negalėtumėte pasiekti su pakylėtųjų mokytojų mokymais.

Ši knyga potencialiai gali pasiekti daugelį žmonių, kurie ją gali skaityti kaip pramogą, visgi tuo pat metu sugerdami iš jos šias idėjas, kurios paskatintų juos mąstyti, paskatintų juos prisiminti kažką, ką jie žino kaip tiesą savo širdyse. Dar niekada anksčiau šioje planetoje dualistinė sąmonė nebuvo taip aiškiai atskleista, kartu pademonstruojant būtinybę ją įveikti, ir pademonstruojant sistematišką kelią jai įveikti, kurio iš tiesų mokiau tiek aš, tiek ir Jėzus. Tai yra reikšmingas žingsnis į priekį tiesos atskleidime, ir aš laukiu pasirodant ir kitų tariamai fantastinės literatūros kūrinių, kurie taip pat gali suvaidinti savo vaidmenį, pasiekdami žmones, kuriuos paprastai nėra lengva pasiekti mokymais, kuriuos perdavėme per šį ir kitus pasiuntinius.

Mes visada susiduriame su dilema, kad turime pritaikyti savo mokymus tam tikram sąmonės lygiui ir todėl žinome, kad negalėsime pasiekti plačiosios visuomenės. Kaip galime kalbėti tiems, kurie turi aukštesnį sąmonės lygį ir duoti koncepcijas, kurias jie gali suvokti, ir tuo pat metu pasiekti plačiąją visuomenę, kuri yra žemiau šio sąmonės lygmens? Yra labai sunku tai padaryti, mano mylimieji, ir todėl duodami kažką, kas yra labiau fantastinio pramoginio lygmens, mums tampa įmanoma pasiekti daugiau žmonių, kurie gali sugerti kai kurias idėjas ir šios idėjos jiems tuomet gali padėti.

Jungtinės Valstijos 2018 metais

Mano mylimieji, yra vienas rūpestis, kurį turiu šiais ateinančiais metais, ir tai iš tiesų yra Jungtinės Valstijos. Jungtinės Valstijos susidurs su tam tikromis kritinėmis iniciacijomis 2018 metais. Tai bus ne tik dėl prezidento, bet iš dalies tai bus dėl tos sąmonės, kurią jis reprezentuoja. Jeigu pažvelgsite į Donaldą Trampą, pamatysite, kad jis yra tam tikrame sąmonės lygmenyje, jis turi tam tikrą pasaulėžiūrą ir tai yra netgi labai dualistinė pasaulėžiūra. Tai, kad jis buvo išrinktas Jungtinių Valstijų prezidentu, jums natūraliai rodo, kad didelė Amerikos visuomenės dalis taip pat yra įstrigusi šioje pasaulėžiūroje.

Ir tai, žinoma, nestebina nė vieno dvasinio mokinio, tačiau, mano mylimieji, 2018 metais bus labai svarbu, kad tie iš jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, galėtumėte laikyti dvasinę viziją ir dvasinę pusiausvyrą Jungtinėms Valstijoms. Mums reikia išvengti jos nuslydimo į dar labiau dualistinį požiūrį į pasaulį, kuris sukurtų žemyn traukiantį konfliktų sūkurį, potencialiai galintį atvesti ne prie vieno, bet prie kelių karų, kuomet Jungtinės Valstijos įsitraukia į šiuos konfliktus, kuriuos yra labai sunku „laimėti,“ kaip amerikiečiai mėgsta apie tai sakyti.

Yra labai svarbu, kad Amerikos žmonės ir Amerikos lyderiai pradėtų suvokti, kad karo „laimėjimo“ koncepcija yra gryniausia fantazija. Niekada negalite laimėti karo, mano mylimieji. Žinau, kad Jungtinės Valstijos mėgsta žvelgti atgal į savo istoriją ir sakyti: „Mes laimėjome tą karą, ir mes laimėjome aną karą.“ Iš tiesų, mano mylimieji, jeigu pažvelgtumėte į tai sąžiningai, suvoktumėte, kad nė viena šalis niekada nelaimėjo nė vieno karo. Negalite laimėti, įsitraukdami į karą; galite tik pralaimėti, nes pralaimite savo šalies taiką ir savo žmonių taiką.

Galite manyti, jog nugalėjote priešą ir sustabdėte karą, tačiau karo palikti pėdsakai kolektyvinėje sąmonėje seka paskui jus kaip šešėlis, ir kolektyvinėje sąmonėje egzistuojantys sūkuriai gali suktis ir suktis, ir jie atims iš jūsų ir jūsų žmonių vidinę taiką. Tad didžiausias iššūkis planetiniu lygmeniu 2018 metais bus tai, ar Amerikos žmonės sugebės tai suvokti ir sugebės suvokti vidinės taikos būtinybę, būtinybę pripažinti, kad išsaugoti taiką yra svarbiau nei pakeisti išorines sąlygas.

Dėl to, žinoma, mūsų konferencijos Jungtinėse Valstijose tampa labai svarbios. Nes iš tiesų, jeigu sugebėsite suderinti Amerikos protą su Sen Žermeno protu, tuomet taika privalės ateiti. Kaip galite pasiekti laisvę, kaip galite būti laisvi, jeigu neturite vidinės taikos? Tai neįmanoma, mano mylimieji, ir aiškiai tai pamatysite šiais ateinančiais metais. Netgi matysite, jog dėl to, kad Amerikos žmonės neturi vidinės taikos, jų pačių vyriausybė iš jų atima vis daugiau ir daugiau laisvių.

Didžiausia tarnystė, kurią galite suteikti planetai šiais ateinančiais metais

Mano mylimieji, štai tokie būtų pastebėjimai, kuriais šiuo metu su jumis norėjau pasidalinti. Žvelgiame į 2017 metus kaip į dar vieną didžią akceleraciją, kylant iniciacijomis aukštyn šioje planetoje. Jeigu sugrįšite ir peržiūrėsite daugybę diktavimų, kuriuos davėme šiais metais vykusiose konferencijose, pamatysite tikrą pakilimą aukštyn, tikrą mūsų duodamų mokymų akceleraciją. Jeigu pažvelgsite į šią knygą (Mano gyvenimai su Liuciferiu, Šėtonu, Hitleriu ir Jėzumi) ir žiūrėsite į tai kaip į savo pačių klajonių šioje planetoje istoriją, galėsite ja pasinaudoti, kad nepaprastai save akceleruotumėte. Ir taip pat, žinoma, galėsite naudotis knyga, kuri išeis kaip šios knygos papildymas, kaip pratybų knyga, ir ši knyga bus paremta mūsų per praėjusius pora metų duotais diktavimais apie gimimo traumą, kurią patyrėte atėję į šią planetą.

Mes matome, kad į fizinę plotmę buvo perduoti labai svarbūs įrankiai, kuriais jūs, pakylėtųjų mokytojų mokiniai, galite naudotis, kad akceleruotumėte save šiais ateinančiais metais. Tai iš tiesų gali būti nepaprasti metai kiekvienam iš jūsų individualiai, jeigu nepamiršite to, ką sakiau: Budriai stebėkite išorines sąlygas ir prisiminkite, kad visos šios išorinės sąlygos turi vieną vienintelį tikslą – atimti iš jūsų vidinę taiką ir ramybę.

Ryžkitės neleisti joms atimti iš jūsų vidinės ramybės, bet pakilkite virš jų visų, nuspręsdami kiekvienoje situacijoje, kad jūsų vidinė ramybė yra svarbesnė už šias išorines sąlygas. Tuomet ne tik kad išlaikysite 2018 metų iniciacijas, bet taip pat padėsite aukštyn patraukti ir kolektyvinę sąmonę, idant vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie neturi šių išorinių mokymų, galėtų išlaikyti šias iniciacijas. Ir tai bus didžiausia tarnystė, kurią galėsite padaryti dėl šios planetos per šiuos ateinančius metus.

Ir mano dėkingumas jums, mano mylimieji, už tarnystę, kurią davėte 2017 metais, ir kuri padėjo šiai planetai žengti didžiulį žingsnį į priekį. Ir mano dėkingumas už jūsų pasiryžimą taip pat tarnauti ir šiais ateinančiais metais.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com