Amerikos išlaisvinimas nuo netolerancijos

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Arkangelą Mykolą išlaisvinti visus žmones Amerikoje nuo netolerancijos ir elitizmo, kuriuos skatina valdžios elito grupės. Pažadink žmones realybei, kad mes esame dvasios būtybės ir kad mes galime dalyvauti naujos Amerikos ateities bendrakūrime, darbuodamiesi kartu su pakylėtaisiais mokytojais. Arkangele Mykolai, ypač prašau paimti savo žinion...

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1 dalis

1. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi Amerikos vyriausybe, skelbdamos savo ideologiją, kad moterys netinka būti vadovaujančiose pozicijose. Įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
Mano širdy vieta tau skirta.
Sąmonė mano vieninga, tvirta,
Tavoji meilė ištikima.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi Amerikos bažnyčiomis, ypač katalikų bažnyčia ir fundamentalistinėmis bažnyčiomis, skelbdamos ideologiją, kad moterys kaltos dėl žmogaus nuopolio ir kad jomis negalima pasitikėti. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
Vienovėj su tavo realybe.
Baimė jokia nestabdo manęs,
Palieku pasaulio visas grandines.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi Amerikos karinėmis struktūromis, skelbdamos ideologiją, kad moterys prasčiau vadovauja už vyrus. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
Nuskaistinki čakras savo ugnim,
Aš noriu matyti vidinėm akim.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi Amerikos korporacijomis, skelbdamos ideologiją, kad moterys nesugeba daryti verslo. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
Šviesai sakau: kilki aukštyn.
Širdį aš savo plečiu nuolatos,
Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi Amerikos švietimo sistema, skelbdamos ideologiją, kad moterys turėtų įtilpti į tam tikrą rolę. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mano širdy,
Esu su tavim amžinoj vienaty.
Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
Naujo gyvenimo pradžią matau.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi Amerikos mokslo institucijomis, o ypač Nacionaliniu Mokslo Fondu, skelbdamos ideologiją, kad moterys yra ne tokios protingos kaip vyrai. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
Praskrodi tamsą vienu ypu.
Kristiškumo savo kantriai siekiu,
Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi bet kokiomis organizacijomis, tarp jų ir žydų organizacijomis, skelbdamos ideologiją, kad moterų vieta yra namie. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
Paleidžiu viską vibracijos žemos.
Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
Amžiną dainą mūsų širdžių.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi Amerikos žiniasklaida, o taip pat ir kino industrija, skelbdamos ideologiją, kad moterys turėtų neišeiti už joms nubrėžtos rolės ribų. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, dvasios namų
Atverki duris po klajonių ilgų.
Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
Gyvenimo savo poemą kuriu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi bet kokiais individais ar organizacijomis, skelbdamos ideologiją, kad moterys turėtų toleruoti vyrų vykdomą fizinę ir emocinę prievartą. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
Nužengusi kosmoso didi dvasia,
Į tolimą kelią paimki mane.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2 dalis

1. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi vyriausybiniu aparatu, skelbdamos ideologiją, kad afroamerikiečiai neprilygsta baltaodžiams amerikiečiams. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
Mano širdy vieta tau skirta.
Sąmonė mano vieninga, tvirta,
Tavoji meilė ištikima.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi žiniasklaida, skelbdamos ideologiją, kad afroamerikiečių sielos yra kitokios negu baltaodžių amerikiečių. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
Vienovėj su tavo realybe.
Baimė jokia nestabdo manęs,
Palieku pasaulio visas grandines.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi privačiomis organizacijomis, tarp jų ir baltaisiais rasistais, skelbdamos ideologiją, kad afroamerikiečiai neturi teisės būti Amerikoje. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
Nuskaistinki čakras savo ugnim,
Aš noriu matyti vidinėm akim.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi religinėmis organizacijomis, tame tarpe ir fundamentalistinėmis bažnyčiomis, skelbdamos ideologiją, kad afroamerikiečių sielas Dievas sukūrė menkesnėmis už baltaodžių. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
Šviesai sakau: kilki aukštyn.
Širdį aš savo plečiu nuolatos,
Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skleidžia netolerancijos ir diskriminacijos ideologiją prieš indėnus. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mano širdy,
Esu su tavim amžinoj vienaty.
Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
Naujo gyvenimo pradžią matau.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skleidžia netolerancijos ir diskriminacijos ideologiją prieš lotynų kilmės amerikiečius. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
Praskrodi tamsą vienu ypu.
Kristiškumo savo kantriai siekiu,
Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skleidžia netolerancijos ir diskriminacijos ideologiją prie kitų tautų žmones. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
Paleidžiu viską vibracijos žemos.
Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
Amžiną dainą mūsų širdžių.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skleidžia netolerancijos ir diskriminacijos ideologiją prieš azijietiškos kilmės žmones. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, dvasios namų
Atverki duris po klajonių ilgų.
Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
Gyvenimo savo poemą kuriu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skleidžia netolerancijos ir diskriminacijos ideologiją prie musulmonus, arba diskriminaciją iš musulmonų kitų žmonių atžvilgiu. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
Nužengusi kosmoso didi dvasia,
Į tolimą kelią paimki mane.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3 dalis

1. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi respublikonų ir demokratų partijomis, skleisdamos diskriminacijos ideologiją prieš kitų politinių įsitikinimų žmones. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
Mano širdy vieta tau skirta.
Sąmonė mano vieninga, tvirta,
Tavoji meilė ištikima.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi žiniasklaida, skleisdamos netolerancijos ideologiją naujoms politinėms idėjoms. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
Vienovėj su tavo realybe.
Baimė jokia nestabdo manęs,
Palieku pasaulio visas grandines.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi švietimo sistema, skleisdamos netolerancijos ideologiją visoms dvasinėms idėjoms. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
Nuskaistinki čakras savo ugnim,
Aš noriu matyti vidinėm akim.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi religinėmis organizacijomis, skleisdamos netolerancijos ideologiją dvasinėms idėjoms. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
Šviesai sakau: kilki aukštyn.
Širdį aš savo plečiu nuolatos,
Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi finansų elitu ir verslo pasauliu, skleisdamos netolerancijos ideologiją naujoms ekonomikos idėjoms. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mano širdy,
Esu su tavim amžinoj vienaty.
Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
Naujo gyvenimo pradžią matau.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi mokslo institucijomis, skleisdamos netolerancijos ideologiją idėjoms, išeinančioms už materializmo ribų. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
Praskrodi tamsą vienu ypu.
Kristiškumo savo kantriai siekiu,
Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi karinėmis struktūromis, skleisdamos netolerancijos ideologiją idėjoms, kurios nėra dualistinės. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
Paleidžiu viską vibracijos žemos.
Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
Amžiną dainą mūsų širdžių.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi bet kokiomis organizacijomis, skleisdamos netolerancijos ideologiją naujam socialiniam sąmoningumui, tame tarpe ir visuomeninei sveikatos apsaugai. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, dvasios namų
Atverki duris po klajonių ilgų.
Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
Gyvenimo savo poemą kuriu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios naudojasi bet kokiomis organizacijomis, skleisdamos netolerancijos ideologiją labiau tiesioginei demokratijos formai, kuri dabartinę politinę sistemą paverstų atgyvenusia. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
Nužengusi kosmoso didi dvasia,
Į tolimą kelią paimki mane.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4 dalis

1. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, kad Amerika yra Dievo išrinktoji tauta ir kad Dievas palaiko jos karus. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
Mano širdy vieta tau skirta.
Sąmonė mano vieninga, tvirta,
Tavoji meilė ištikima.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, kad Amerika neprilygsta Europai ir jai trūksta kultūros. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
Vienovėj su tavo realybe.
Baimė jokia nestabdo manęs,
Palieku pasaulio visas grandines.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, kad Amerika yra aukščiau už visas kitas šalis ir turi teisę valdyti pasaulį. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
Nuskaistinki čakras savo ugnim,
Aš noriu matyti vidinėm akim.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, kad Amerika turi naudotis savo karine galia, kad sunaikintų visas grėsmes laisvei, demokratijai ir krikščionybei. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
Šviesai sakau: kilki aukštyn.
Širdį aš savo plečiu nuolatos,
Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, kad Amerika turi teisę dominuoti pasaulio ekonomikoje. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mano širdy,
Esu su tavim amžinoj vienaty.
Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
Naujo gyvenimo pradžią matau.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, kad Amerikos verslas, ir netgi tarptautinės korporacijos, neturinčios jokio lojalumo Amerikai, turėtų gauti vyriausybės palaikymą kitų rinkų išnaudojime. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
Praskrodi tamsą vienu ypu.
Kristiškumo savo kantriai siekiu,
Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, kad Amerika visur turi būti pirma, nuo sporto iki kariuomenės ir iki kosmoso tyrinėjimų. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
Paleidžiu viską vibracijos žemos.
Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
Amžiną dainą mūsų širdžių.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, kad amerikiečiams nebūtina pasimokyti iš senesnių šalių klaidų. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, dvasios namų
Atverki duris po klajonių ilgų.
Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
Gyvenimo savo poemą kuriu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios skelbia ideologiją, atmetančią pakylėtųjų mokytojų mokymus ir Sen Žermeno aukso amžiaus idėjas. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Amerikos.


Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
Nužengusi kosmoso didi dvasia,
Į tolimą kelią paimki mane.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

Užsklanda

AŠ ESU KAS ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir aplink visus konstruktyvius žmones Amerikoje, užsklęsdami mus nuo visų baimės energijų visose keturiose oktavose. Aš priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baimės energijas Amerikoje!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com