4. Iškvieskite azijietiškos mąstysenos transcendavimą

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį, tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Portiją įkūnyti savo Esybę Korėjoje ir tarptautinėje bendruomenėje bei padėti atnešti pokytį azijietiškoje mąstysenoje, o taip pat ir…

[Išsakykite asmeninius prašymus]

 

1 dalis

1. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad atėjo laikas kvestionuoti Azijos tradiciją būti labai susirūpinusiais dėl reputacijos išsaugojimo ir reputacijos nepraradimo.

 • O Portija, šventovėj tavo,
 • Motinos Meilė mane surado.
 • Įvykdau aš visus testus,
 • Palieku įpročius senus.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

2. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad atėjo laikas peržengti tradicijos ribas, kuri skatina vengti tiesiogiai kalbėti apie iškilusias problemas ir vietoj to siekia apeiti problemas, bei kalbėti apie jas netiesioginiu būdu.

 • O Portija, Teisingume,
 • Saugai Liepsną kosminę,
 • Žaidimo šio jau nebežaisiu,
 • Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

3. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime daryti progreso, jeigu yra dalykų, apie kuriuos negalime atvirai kalbėti.

 • O Portija, kosminiam sraute,
 • Aš augu su tavim vienovėje.
 • Esu taurė apačioje,
 • Kosminiame tavo teisingume.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

4. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia įveikti tendenciją įsižeisti, dėl to, kad kažkas tiesmukiau išreiškia savo nuomonę.

 • O Portija, kosminę pusiausvyrą neši,
 • Širdis dainuoja amžinoj vilty.
 • Apsaugotas po Motinos sparnu,
 • Vienovėj su visais esu.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

5. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad azijietiška mąstysena yra pagimdyta puolusių būtybių, kadangi jos visada nori kažką nuslėpti.

 • O Portija, Motinos Šviesą tu neši,
 • Iš tamsybių nakties išlaisvini.
 • Tavo Meilės Ugnis liepsnoja ryški,
 • Su Sen Žermenu laikai mane glėby.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

6. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusios būtybės visada mėgina sukurti fasadą, kad žmonės negalėtų atvirai ir tiesiai pasisakyti prieš jų veiksmus ir jų privilegijuotas pozicijas.

 • O Portija, tavo meistriškumu,
 • Jaučiu, pakeistas aš esu.
 • Tikrovės tavo šviesoje,
 • Auksinę aš randu alchemiją.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

7. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime įveikti korupcijos, jeigu nenorime atvirai apie ją kalbėti, norėdami išsaugoti šalies reputaciją.

 • O Portija, kosminiam sraute plaukiu,
 • Iš sapno žmogiško bundu.
 • Ego rąstą traukiu iš akies,
 • Hierarchijos broliu tampu išties.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

8. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad korupcija leidžia egzistuoti privilegijuotam elitui, kuris naudojasi ypatingomis privilegijomis ir bauginimais priverčia žmones teikti jiems paslaugas, išsaugančias jų privilegijas.

 • O Portija, tu iš toli atkeliavai,
 • Kosmoso avataru buvai.
 • Ir begaliniame repertuare,
 • Žemei esi vedančia žvaigžde.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

9. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kultūra, kurioje nenorima atvirai kalbėti apie problemas, leidžia privilegijuotam elitui toliau egzistuoti ir leidžia jam toliau naudotis privilegijomis, apie kurias dauguma žmonių netgi nieko nežino.

 • O Portija, tvirtai tikiu,
 • Instrumentas kosmoso esu.
 • Dangaus pasiųstas Žemėn buvau,
 • Aukštyn jai pakilti padėt atėjau.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

 

2 dalis

1. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šaliai nėra naudingas šis žmonių susirūpinimas išsaugoti šalies reputaciją, kadangi mes tuomet nekalbame atvirai apie problemas, nes nenorime, kad mūsų šalis patirtų gėdą.

 • O Portija, šventovėj tavo,
 • Motinos Meilė mane surado.
 • Įvykdau aš visus testus,
 • Palieku įpročius senus.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

2. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia palikti šį troškimą viską užgniaužti ir palikti nenorą atvirai kalbėti apie problemas.

 • O Portija, Teisingume,
 • Saugai Liepsną kosminę,
 • Žaidimo šio jau nebežaisiu,
 • Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

3. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog, kadangi japonams dar labiau rūpi išsaugoti reputaciją, Japonija negali išsilaisvinti iš savo praeities ir šalis stagnuoja.

 • O Portija, kosminiam sraute,
 • Aš augu su tavim vienovėje.
 • Esu taurė apačioje,
 • Kosminiame tavo teisingume.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

4. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Japonijos ekonomika nugrimzdo į stagnaciją, kadangi Japonijos mąstymas taip pat yra nugrimzdęs į stagnaciją.

 • O Portija, kosminę pusiausvyrą neši,
 • Širdis dainuoja amžinoj vilty.
 • Apsaugotas po Motinos sparnu,
 • Vienovėj su visais esu.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

5. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Japonija įstrigo, iš dalies dėl to, kad japonai nenori pripažinti, jog Japonija padarė klaidų ir kad Japonija laikosi tradicijos, kuri yra atgyvenusi ir kurią reikia palikti.

 • O Portija, Motinos Šviesą tu neši,
 • Iš tamsybių nakties išlaisvini.
 • Tavo Meilės Ugnis liepsnoja ryški,
 • Su Sen Žermenu laikai mane glėby.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

6. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Korėjoje mums reikia pasišvęsti augimui, idant nenugrimztume į tokią pačią stagnaciją, kokią matome Japonijoje.

 • O Portija, tavo meistriškumu,
 • Jaučiu, pakeistas aš esu.
 • Tikrovės tavo šviesoje,
 • Auksinę aš randu alchemiją.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

7. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vienintelis būdas išvengti stagnacijos fazės yra turėti daugiau ryžto pažvelgti į save, nei turi japonai.

 • O Portija, kosminiam sraute plaukiu,
 • Iš sapno žmogiško bundu.
 • Ego rąstą traukiu iš akies,
 • Hierarchijos broliu tampu išties.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

8. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia ryžtis pažvelgti į visas mūsų visuomenėje egzistuojančias problemas ir atvirai apie jas kalbėti, nesijaudinant dėl reputacijos išsaugojimo, kuomet nesugebame pripažinti, kad tam tikri dalykai pasidarė atgyvenę.

 • O Portija, tu iš toli atkeliavai,
 • Kosmoso avataru buvai.
 • Ir begaliniame repertuare,
 • Žemei esi vedančia žvaigžde.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

9. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tam tikros tradicijos jau nebetarnauja šaliai, nebetarnauja žmonėms ir todėl jas reikia palikti. Tačiau, kad galėtume jas palikti, privalome atvirai apie tai kalbėti.

 • O Portija, tvirtai tikiu,
 • Instrumentas kosmoso esu.
 • Dangaus pasiųstas Žemėn buvau,
 • Aukštyn jai pakilti padėt atėjau.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

3 dalis

1. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog tam, kad galėtų būti įkūnytas Aukso Amžius, privalome įveikti suskirstymą į aukštesnę klasę ir žemesnę klasę, į privilegijuotą elitą ir plačiąją visuomenę.

 • O Portija, šventovėj tavo,
 • Motinos Meilė mane surado.
 • Įvykdau aš visus testus,
 • Palieku įpročius senus.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

2. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime pripažinti, jog turime privilegijuotą elitą, jeigu negalime atvirai kalbėti apie šią problemą.

 • O Portija, Teisingume,
 • Saugai Liepsną kosminę,
 • Žaidimo šio jau nebežaisiu,
 • Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

3. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad neprarasime reputacijos, pripažindami problemą ir tuomet pakildami virš šios problemos. Įgysime garbę, įgysime pagarbą, įgysime savigarbą ir darysime progresą.

 • O Portija, kosminiam sraute,
 • Aš augu su tavim vienovėje.
 • Esu taurė apačioje,
 • Kosminiame tavo teisingume.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

4. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia nuspręsti, kas mums yra svarbiau: Išsaugoti reputaciją, išsaugoti tradicijas, nekalbėti tiesiai – ar daryti progresą link geresnės visuomenės?

 • O Portija, kosminę pusiausvyrą neši,
 • Širdis dainuoja amžinoj vilty.
 • Apsaugotas po Motinos sparnu,
 • Vienovėj su visais esu.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

5. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonės, kurie nori išsaugoti tradicijas priklauso privilegijuotam elitui. Jie žino, kad progresas gali tik atimti iš jų privilegijuotas pozicijas.

 • O Portija, Motinos Šviesą tu neši,
 • Iš tamsybių nakties išlaisvini.
 • Tavo Meilės Ugnis liepsnoja ryški,
 • Su Sen Žermenu laikai mane glėby.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

6. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elito nariai nenori dalintis savo turtu ir savo privilegijomis su žmonėmis, kadangi yra pilni arogancijos, atėjusios iš puolusių būtybių, ir jie tiki esantys geresni už plačiąją visuomenę.

 • O Portija, tavo meistriškumu,
 • Jaučiu, pakeistas aš esu.
 • Tikrovės tavo šviesoje,
 • Auksinę aš randu alchemiją.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

7. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šio elito nariai tiki, jog tam, kad galėtų išsaugoti savo pelną ir savo privilegijas, yra priimtina turėti šalį, kuri nebūtų pusiausvyroje, idant visas turtas būtų sukoncentruotas elito rankose, užuot buvęs paskleistas po visą visuomenę.

 • O Portija, kosminiam sraute plaukiu,
 • Iš sapno žmogiško bundu.
 • Ego rąstą traukiu iš akies,
 • Hierarchijos broliu tampu išties.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

8. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad teisingesnis turto padalijimas atvestų prie didesnio šalies ekonomikos augimo, užuot leidus šiam turtui būti sukoncentruotam nedidelio elito rankose.

 • O Portija, tu iš toli atkeliavai,
 • Kosmoso avataru buvai.
 • Ir begaliniame repertuare,
 • Žemei esi vedančia žvaigžde.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

9. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime būti pasiruošę pamatyti elitizmo problemą ir imtis tiesioginių priemonių jai įveikti, nesijausdami taip, lyg tai būtų įžeidimas šaliai ar kad tai sugriautų šalies reputaciją.

 • O Portija, tvirtai tikiu,
 • Instrumentas kosmoso esu.
 • Dangaus pasiųstas Žemėn buvau,
 • Aukštyn jai pakilti padėt atėjau.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

4 dalis

1. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nenoras atvirai kalbėti apie problemas turi labai rimtas pasekmes mūsų asmeniniam gyvenimui, o pirmiausia mūsų požiūriui į save.

 • O Portija, šventovėj tavo,
 • Motinos Meilė mane surado.
 • Įvykdau aš visus testus,
 • Palieku įpročius senus.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

2. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad buvome auklėjami manyti, jog mūsų elgesiui egzistuoja tam tikras standartas, egzistuoja standartas tam, ką galime sakyti ir ko negalime sakyti.

 • O Portija, Teisingume,
 • Saugai Liepsną kosminę,
 • Žaidimo šio jau nebežaisiu,
 • Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

3. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad buvome auklėjami neabejoti autoritetais, nuo tėvų iki mokytojų mokykloje, nuo visuomenės lyderių iki korporacijų, kuriose dirbame.

 • O Portija, kosminiam sraute,
 • Aš augu su tavim vienovėje.
 • Esu taurė apačioje,
 • Kosminiame tavo teisingume.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

4. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad buvome auklėjami jausti gėdą kalbėti tokiu būdu, kurį šie autoritetai laikytų įžeidžiančiu.

 • O Portija, kosminę pusiausvyrą neši,
 • Širdis dainuoja amžinoj vilty.
 • Apsaugotas po Motinos sparnu,
 • Vienovėj su visais esu.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

5. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai labai stipriai veikia mūsų savivaizdį ir skatina mus tikėti, jog turime vykdyti tam tikrą rolę visuomenėje ir nepriklausome privilegijuotam elitui.

 • O Portija, Motinos Šviesą tu neši,
 • Iš tamsybių nakties išlaisvini.
 • Tavo Meilės Ugnis liepsnoja ryški,
 • Su Sen Žermenu laikai mane glėby.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

6. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad buvome auklėjami tikėti, jog neturime teisės turėti nuomonę apie aukštesnę klasę ir apie tai, ką jie daro ar nedaro.

 • O Portija, tavo meistriškumu,
 • Jaučiu, pakeistas aš esu.
 • Tikrovės tavo šviesoje,
 • Auksinę aš randu alchemiją.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

7. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad buvome auklėjami pasyviai priimti savo vietą gyvenime ir neturėti asmeninės nuomonės apie dalykus, kurie išeina už mūsų įtakos sferos ribų.

 • O Portija, kosminiam sraute plaukiu,
 • Iš sapno žmogiško bundu.
 • Ego rąstą traukiu iš akies,
 • Hierarchijos broliu tampu išties.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

8. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai yra mechanizmas, kurį sukūrė puolusios būtybės ir kuriuo jos ypač didžiuojasi, kadangi jis joms leidžia naudotis valdžia, žmonėms net neįtariant, kaip jais yra manipuliuojama ir kaip jie yra kontroliuojami.

 • O Portija, tu iš toli atkeliavai,
 • Kosmoso avataru buvai.
 • Ir begaliniame repertuare,
 • Žemei esi vedančia žvaigžde.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

9. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, kai žmonės suvoks, ką daro elitas, tuomet elitas praras savo privilegijuotas pozicijas ir turės priimti pokyčius visuomenėje.

 • O Portija, tvirtai tikiu,
 • Instrumentas kosmoso esu.
 • Dangaus pasiųstas Žemėn buvau,
 • Aukštyn jai pakilti padėt atėjau.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

5 dalis

1. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia įveikti šį programavimą, pažvelgti į savo visuomenę ir nuspręsti, kas mums yra priimtina ir kas mums nėra priimtina.

 • O Portija, šventovėj tavo,
 • Motinos Meilė mane surado.
 • Įvykdau aš visus testus,
 • Palieku įpročius senus.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

2. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, jeigu nenorime nuspręsti, kas yra priimtina ir kas nėra priimtina, tuomet kolektyvinė sąmonė negali pasikeisti ir pokyčiai taip pat negali vykti.

 • O Portija, Teisingume,
 • Saugai Liepsną kosminę,
 • Žaidimo šio jau nebežaisiu,
 • Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

3. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad esame dvasinės būtybės, o tarp dvasinių būtybių nėra aukštesniosios ir žemesniosios klasės. Nėra vertybinių vertinimų, pagal kuriuos vieni žmonės yra vertingesni arba turi didesnį autoritetą už kitus.

 • O Portija, kosminiam sraute,
 • Aš augu su tavim vienovėje.
 • Esu taurė apačioje,
 • Kosminiame tavo teisingume.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

4. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mes visi turime autoritetą, nes visi esame Dievo sūnūs ir dukterys. Esame verti nuspręsti, kas yra priimtina, o kas nėra priimtina mūsų šalyje.

 • O Portija, kosminę pusiausvyrą neši,
 • Širdis dainuoja amžinoj vilty.
 • Apsaugotas po Motinos sparnu,
 • Vienovėj su visais esu.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

5. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia atviriau kalbėti apie asmenines problemas, ypač apie tai, kaip mes jaučiamės dėl šių problemų, kokie yra mūsų jausmai apie gyvenimą, apie save.

 • O Portija, Motinos Šviesą tu neši,
 • Iš tamsybių nakties išlaisvini.
 • Tavo Meilės Ugnis liepsnoja ryški,
 • Su Sen Žermenu laikai mane glėby.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

6. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Korėja pasiekė materialaus klestėjimo lygį, kuriame sekantis logiškas žingsnis yra imti rūpintis proto, emocine ir psichologine žmonių gerove.

 • O Portija, tavo meistriškumu,
 • Jaučiu, pakeistas aš esu.
 • Tikrovės tavo šviesoje,
 • Auksinę aš randu alchemiją.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

7. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime skatinti psichologinės gerovės, jeigu negalime kalbėti apie tai, kaip žmonės patiria gyvenimą, ir jeigu jie negali atvirai dalintis savo jausmais.

 • O Portija, kosminiam sraute plaukiu,
 • Iš sapno žmogiško bundu.
 • Ego rąstą traukiu iš akies,
 • Hierarchijos broliu tampu išties.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

8. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad buvome užprogramuoti galvoti, jog turėtume elgtis taip, tarsi koks kritiškas teisėjas nuolat stebėtų kiekvieną mūsų veiksmą, žodį, mintį ir jausmą.

 • O Portija, tu iš toli atkeliavai,
 • Kosmoso avataru buvai.
 • Ir begaliniame repertuare,
 • Žemei esi vedančia žvaigžde.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

9. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad krikščionybės religija buvo pagrindinis įrankis, kuriuo puolusios būtybės naudojosi, skleisdamos šį pikto teisėjo danguje įvaizdį.

 • O Portija, tvirtai tikiu,
 • Instrumentas kosmoso esu.
 • Dangaus pasiųstas Žemėn buvau,
 • Aukštyn jai pakilti padėt atėjau.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

6 dalis

1. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime pakeisti kolektyvinės sąmonės, jeigu neatsiranda individų, kurie ryžtasi daryti kažką, kas išeitų už normos ribų, už standarto ribų, už to, kas yra laikoma prideramu elgesiu.

 • O Portija, šventovėj tavo,
 • Motinos Meilė mane surado.
 • Įvykdau aš visus testus,
 • Palieku įpročius senus.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

2. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusios būtybės nori, jog visi žmonės manytų, kad vienintelis būdas mums gyventi yra aklai paklusti puolusioms būtybėms.

 • O Portija, Teisingume,
 • Saugai Liepsną kosminę,
 • Žaidimo šio jau nebežaisiu,
 • Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

3. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kolektyvinė sąmonė buvo pakelta aukštyn, kadangi kai kurie žmonės ryžosi išreikšti tai, kas nebuvo laikoma deramu elgesiu pagal jų visuomenės ar tėvų standartus.

 • O Portija, kosminiam sraute,
 • Aš augu su tavim vienovėje.
 • Esu taurė apačioje,
 • Kosminiame tavo teisingume.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

4. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kultūra, kurioje yra norima išsaugoti reputaciją, kurioje nenorima tiesiai kalbėti, yra didelė kliūtis visuomenės augimui, kadangi egzistuoja daugybė dalykų, kurie negali būti išsakyti.

 • O Portija, kosminę pusiausvyrą neši,
 • Širdis dainuoja amžinoj vilty.
 • Apsaugotas po Motinos sparnu,
 • Vienovėj su visais esu.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

5. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja būdas bendrauti, per kurį žmonės laisvai gali išsakyti, kaip kitų žmonių veiksmai priverčia juos jaustis.

 • O Portija, Motinos Šviesą tu neši,
 • Iš tamsybių nakties išlaisvini.
 • Tavo Meilės Ugnis liepsnoja ryški,
 • Su Sen Žermenu laikai mane glėby.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

6. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai nėra nemandagu ar nepriderama išsakyti kitiems, kaip jų žodžiai ar veiksmai mus veikia. Tai yra pasiryžimas būti savimi ir išreikšti tai, kas esame, ir išsakyti tai, kaip jaučiamės.

 • O Portija, tavo meistriškumu,
 • Jaučiu, pakeistas aš esu.
 • Tikrovės tavo šviesoje,
 • Auksinę aš randu alchemiją.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

7. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kuriems žmonėms reikia būti pionieriais, keičiant kultūrą, kuomet įgytume didesnį norą kalbėti apie problemas, apie tai, kaip patiriame gyvenimą savo visuomenėje ir kaip patiriame savo bendravimą su kitais žmonėmis.

 • O Portija, kosminiam sraute plaukiu,
 • Iš sapno žmogiško bundu.
 • Ego rąstą traukiu iš akies,
 • Hierarchijos broliu tampu išties.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

8. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Korėjos žmonės gali tapti laisvi išreikšti meilę, grožį ir kūrybiškumą, kurį turime savo viduje.

 • O Portija, tu iš toli atkeliavai,
 • Kosmoso avataru buvai.
 • Ir begaliniame repertuare,
 • Žemei esi vedančia žvaigžde.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

9. Mylima Portija, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime daug savybių savo trijuose aukštesniuosiuose kūnuose, ir mums reikia išsilaisvinti nuo mechanizmų, kurie neleidžia joms nusileisti į fizinę oktavą ir įkūnyti Aukso Amžių.

 • O Portija, tvirtai tikiu,
 • Instrumentas kosmoso esu.
 • Dangaus pasiųstas Žemėn buvau,
 • Aukštyn jai pakilti padėt atėjau.

 • O Portija, tai galimybė,
 • Žengiu už dualizmo regimybių.
 • Į vidų aš dabar žvelgiu,
 • Ir augu su tavim kartu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, pilnai priimu, kad šių šaukinių galia yra skirta išlaisvinti Materijos šviesą, idant ji atvaizduotų tobulą Kristaus viziją mano paties, visų žmonių ir planetos gyvenime. AŠ ESU KAS ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com