1. Iškvieskite ekonomiką, skirtą žmonėms

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį, tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Motiną Mariją įkūnyti savo Esybę Korėjoje ir padėti atnešti ekonomiką, kuri būtų skirta žmonėms, o ne elitui, o taip pat ir…

[Išsakykite asmeninius prašymus]

 

1 dalis

1. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad pakylėtieji mokytojai jau ištisus dešimtmečius dirba su Pietų Korėjos žmonėmis, norėdami sukurti atvirumą aukso amžiaus idėjoms.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, spinduliuok pilną Dangiškosios Motinos galią ir išvalyk Korėjos žmonių identiteto karaliją, idant aukso amžiaus idėjos galėtų nusileisti iš pakylėtųjų mokytojų į identiteto karaliją.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, spinduliuok pilną Dangiškosios Motinos galią ir išvalyk Korėjos žmonių mentalinę karaliją, idant aukso amžiaus idėjos galėtų nusileisti iš pakylėtųjų mokytojų į mentalinę karaliją.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, spinduliuok pilną Dangiškosios Motinos galią ir išvalyk Korėjos žmonių emocinę karaliją, idant aukso amžiaus idėjos galėtų nusileisti iš pakylėtųjų mokytojų į emocinę karaliją.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, spinduliuok pilną Dangiškosios Motinos galią ir išvalyk Korėjos žmonių fizinę karaliją, idant aukso amžiaus idėjos galėtų nusileisti iš pakylėtųjų mokytojų į fizinę karaliją.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, spinduliuok pilną Dangiškosios Motinos galią ir išvalyk kelią fiziniam priėmimui, kad kažkas turi įvykti, kad viskas negali toliau taip tęstis, kad mums reikalingi pokyčiai.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad žmonės įgyja didžiulę galią, susirinkdami drauge į viešas demonstracijas – tol, kol jos yra taikios.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad šalyje, kuri nenori keistis, visada egzistuoja valdžios elitas. Jie absoliučiai nenori pamatyti, sukylant žmones prieš sistemą.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad valdžios elitas mėgins sukurti smurto išpuolius visuomenės protestuose, kad įgytų pretekstą šiuos protestus sustabdyti.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

Dalis 2

1. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad, kai demonstracija yra taiki, elitas nežino, ką daryti, ir turi nusileisti žmonių reikalavimams.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad korupcija aukščiausiuose valdžios ir korporacijų lygmenyse daugiau nebegali būti toleruojama Korėjoje.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad Pietų Korėja priklauso pačiai aukščiausiai šalių klasei pagal savo žmonių sąmonės lygmenį, pagal mūsų pasiryžimą keistis ir mūsų pasiryžimą diegti naujas idėjas, kurios sudaro Aukso Amžiaus pamatą.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad Pietų Korėja yra pasirengusi tokiems lyderiams, kurie netoleruotų korupcijos ir didelių pramonės konglomeratų, reikalaujančių išskirtinių privilegijų, kurios neatitinka įstatymų ir konstitucijos.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad pakylėtieji mokytojai jau labai ilgą laiką dirbą su Korėjos žmonėmis, siekdami atvesti juos iki to lygmens, kuomet jie taptų pasirengę pakelti savo demokratiją iki paties aukščiausio pasaulyje egzistuojančio demokratijos lygio.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, spinduliuok pilną Dangiškosios Motinos galią, kad pakylėtųjų mokytojų idėjos galėtų prasiskverbti pro identiteto, mentalinę ir emocinę karalijas, ir tuomet galėtų nusileisti į fizinę karaliją, kuomet žmonės, turintys galią šias idėjas įgyvendinti, staiga pabustų ir tartų: „Bet juk iš tiesų, tai yra akivaizdu, mes matome, kad tai akivaizdu.“

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad negalime pasiekti aukščiausio demokratijos lygmens, jeigu aukščiausiame mūsų valdžios ir įmonių, kurių darbas yra užtikrinti, kad turėtume funkcionuojančią ekonomiką, lygmenyje veši korupcija.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad tiktai tie politiniai lyderiai, kurie stos kovoti prieš korupciją, laimės rinkimus ir įgis žmonių paramą.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, jog korupcija nėra būtina, kad verslas būtų sėkmingas. Egzistuoja būdai sukurti sėkmingą verslą be korupcijos, kurią šiandien daugelis mano esant sėkmingo verslo pagrindu.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

Dalis 3

1. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad, kai valdžia verslui dalina išskirtines privilegijas, tai atveda prie specifinės korupcijos formos, kuomet šie verslai mano esantys aukščiau už įstatymą ir mano galintys daryti dalykus, kurie nėra teisėti, ir kad apie tai niekam nereikia žinoti, nes jie yra sudarę taikos sutartį su valdžia.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad verslai įpranta išnaudoti savo darbuotojus ir naudotis kitomis privilegijomis, nes jaučiasi turintys erdvę, kurioje gali daryti dalykus slaptomis ir kad niekas jų už tai nepatrauks atsakomybėn.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad, kai leidžiame verslams būti tokioje pozicijoje, jie prisitraukia vadovus, kurie ima naudotis šia situacija ir ima tikėti, jog tai yra vienintelis būdas daryti verslą Korėjoje.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad korupcija iš tiesų slepia nepasitikėjimą Motina, nepasitikėjimą materijos karalija. Nepasitikite įstatymu, kad tai, ką padarote dėl kitų, bus padauginta.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad korupcija yra gimusi iš nepasitikėjimo šiuo principu, nes tuomet žmonės mano turintys apsirūpinti ypatingomis privilegijomis, idant galėtų sukaupti turtus ir valdžią, užuot užsidirbę tai tarnaudami kitiems.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad ypatingos privilegijuotos pozicijos, kurios yra dalinamos verslo konglomeratams, nebėra būtinos, dėl visoje šalyje įvykusio augimo.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad jau seniai atėjo laikas šiems verslams palypėti aukščiau ir suvokti, jog jie pilnai sugeba daryti sąžiningą verslą, kuriame nereikėtų stengtis nuslėpti kažkurį savo verslo aspektą nuo visuomenės, valdžios ir žiniasklaidos akių.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad tiktai tie verslai suklestės, kurie yra sąžiningi ir kurie viską daro ne tik pagal įstatymą, bet ir pagal Motinos karalijos dvasią.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad seniau susikūrę verslai, kurie augo ant sukčiavimu, manipuliacijomis ir korupcija grįstų pamatų, jau pradėjo vidinį irimo procesą, nes nesugeba gauti idėjų iš pakylėtosios karalijos, atnešiančių naują gaminių bangą, kurie taps ekonominio augimo varomąja jėga.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

Dalis 4

1. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad sąžiningumas, teisingumas ir pasiryžimas gerai elgtis su savo klientais, valdžia ir darbuotojais yra raktai į sėkmingą rytojaus verslą.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad ekonomika, kuri yra iš elito, nuo elito ir elitui pradės griūti iš vidaus, nes jie nesugebės suprasti, kodėl visi šie finansiniai instrumentai nebeveikia.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad egzistuoja limitas, kiek pinigų elitas gali susigviešti visuomenės sąskaita.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad laikas baigėsi tam ekonominiam modeliui, kuomet elitas vis labiau turtėja, o žmonės vis labiau skursta, ir kai net ir vidurinioji klasė regi savo pragyvenimo lygio smukimą. Tai nėra tvarus ekonominis modelis.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, aš patvirtinu Dangiškosios Motinos teismą demonams, kurie palaiko šį korumpuotą, savanaudišką, elitui tarnaujantį ekonomikos modelį Pietų Korėjoje ir visame pasaulyje.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, aš patvirtinu Dangiškosios Motinos teismą fizinėje plotmėje, kad šis ciklas baigėsi. Šis teismas sklinda kaip ratilai vandenyje ir žmonės ima suvokti, kad egzistuoja visiškai kitoks būdas daryti verslą.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, spinduliuok į kolektyvinę Korėjos sąmonę tiesą, kad didžiausia kliūtis pakylėtiesiems mokytojams yra tai, jog žmonės nesugeba priimti pokyčių, kuriuos mokytojai yra pasirengę atnešti.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, aš priimu, kad Aukso Amžius nusileidžia per keturis lygmenis ir jis taip pat tampa įkūnytas fiziniame lygmenyje.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, kartu su tavimi, aš priimu Aukso Amžių Pietų Korėjoje. Priimu, kad iš tiesų yra įmanoma turėti tokią visuomenę, apie kurią mūsų tėvai ir seneliai nedrįso net pasvajoti. Mes drįstame svajoti ir drįstame priimti, kad tai yra daugiau nei svajonė, nes mūsų priėmimas sukuria palankias sąlygas naujos visuomenės įsikūnijimui.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com