6. Iškvieskite naujus santykius tarp vaikų ir tėvų

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį, tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Ledi Laisvę įkūnyti savo Esybę Korėjoje ir padėti atnešti pasikeitimus šeimos  struktūroje, o taip pat ir…

[Išsakykite asmeninius prašymus]

 

1 dalis

1. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tik todėl, jog kai kurie žmonės Pietų Korėjoje nešė Laisvės Liepsną, komunizmas galėjo būti sustabdytas fizinėje oktavoje.

 • O Laisve, laisvu aš tampu,
 • Nuo velnio skurdo prakeiksmų,
 • Dėl stygiaus Motina juk nekalta,
 • Priimk mane atgal, o Motina Šventa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

2. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Laisvės Liepsnos iškraipymas yra laisvės baimė, saugumo troškimas ir nenoras priiminėti sprendimus, noras turėti centralizuotą valdžią.

 • O Laisve, nuo tolimų krantų,
 • Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.
 • Matau, jau liejasi gausa srautu,
 • Gausingą sąmonę aš auginu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

3. Ledi Laisve, pažadink žmones Korėjoje, kurie neša tam tikrą dvasios liepsną savo širdyse ir padėk jiems atkurti ryšį su mokytoju, kuris atstovauja šią liepsną Žemei.

 • O Laisve, melą šį atskleisk,
 • Kad ribotumai gali manęs nepaleist.
 • Ne priešas man Materijos Šviesa,
 • Apipila jinai mane gausa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

4. Ledi Laisve, atnešk Dangiškosios Motinos teismą visiems žmonėms Korėjoje, kurie neša anti-laisvės liepsną. Padėk kai kuriems žmonėms suvokti, kad jiems jau gana įkūnyti šią anti-laisvę ir jie yra pasirengę nešti Laisvės Liepsną, kuri gali išlaisvinti jų šalį.

 • O Laisve, sąmokslą atskleiski,
 • Puolusių visur paskleistą.
 • O Motina, aš jau matau,
 • Tu man ne priešas, aš dabar sakau.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

5. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad prezidentės apkaltos situacija demonstruoja, jog jaunesni žmonės turi didesnį ryžtą stoti ginti principų, kadangi jie labiau įkūnija dvasinę liepsną.

 • O Laisve, atveriu akis,
 • Vietos velnio melams neliks.
 • Ir karaliją Motinos apkabinu,
 • Tėvą prie vairo sveikinu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

6. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra būtina išardyti ligšiolinę šeimos struktūrą ir požiūrį į šeimą, kuris tradiciškai vyravo ne tik Pietų Korėjoje, bet ir visoje Azijoje.

 • O Laisve, jau taurė tyra,
 • Žemųjų kūnų mano sukurta.
 • Simfonijos aš maudausi garsuos,
 • Kosminės Laisvės tavo duotos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

7. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jausmas, jog privalote būti ištikimi šeimai, yra labai giliai įsišaknijęs žmonių psichikoje, lyg tai šeimos nariai sėdėtų žmonių galvose, vertindami viską, ką jie daro.

 • O Laisve, aš durys atviros esu,
 • Gausos simfoniją tekėt kviečiu.
 • Ir čakros mano šviesą spinduliuos,
 • Tekėti meilė niekad nesustos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

8. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog dėl to, kad daugelis jaunų žmonių neturi šios stiprios ištikimybės šeimai, egzistuoja potencialas atsirasti konfliktui tarp amžių grupių.

 • O Laisve, gausą jau paleisk,
 • Lietis srautu ant mūsų leisk.
 • Nes gauti pasiruošęs aš esu,
 • Auksinę Vilną, rankų tavo išaustų.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

9. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, norint išvengti tokio konflikto, Korėjos visuomenei reikia transcenduoti tradicinės šeimos sąmonę.

 • O Laisve, išgydyki visus,
 • Pavargusius ir skurdą kenčiančius,
 • Kad meilės įkvėpta žmonių minia,
 • Aukštyn į Laisvę veržtus su daina.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

 

2 dalis

1. Ledi Laisve, padėk tiek jauniems žmonėms, tiek ir vyresniems žmonėms patirti nubudimą, kuomet jie natūraliai imtų matyti šeimą kitoje šviesoje.

 • O Laisve, laisvu aš tampu,
 • Nuo velnio skurdo prakeiksmų,
 • Dėl stygiaus Motina juk nekalta,
 • Priimk mane atgal, o Motina Šventa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

2. Ledi Laisve, pažadink nuomonės formuotojus, idant jie pamatytų šią problemą iš kito požiūrio taško ir suvoktų, kad šios naujos idėjos tiesiog yra akivaizdžios, ir yra būtina, kad tai įvyktų.

 • O Laisve, nuo tolimų krantų,
 • Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.
 • Matau, jau liejasi gausa srautu,
 • Gausingą sąmonę aš auginu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

3. Ledi Laisve, pažadink jaunus žmones suvokimui, kad jie yra kitokie gyvybės srautai negu jų tėvai. Jie yra dvasingi žmonės ir daugelis jų turi aukštesnį dvasinį sąmoningumą už savo tėvus.

 • O Laisve, melą šį atskleisk,
 • Kad ribotumai gali manęs nepaleist.
 • Ne priešas man Materijos Šviesa,
 • Apipila jinai mane gausa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

4. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad stiprus koncentravimasis į šeimą daugelyje Azijos visuomenių daugeliu atveju buvo viena iš pamatinių priežasčių, sukūrusių stagnuojančias visuomenes.

 • O Laisve, sąmokslą atskleiski,
 • Puolusių visur paskleistą.
 • O Motina, aš jau matau,
 • Tu man ne priešas, aš dabar sakau.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

5. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad stagnacija visuomenėje prasideda nuo šeimos, kurioje vaikai yra auklėjami nekvestionuoti vyresniųjų, mokytojų, vadovų darbe, valdžios ir aukščiausio lyderio.

 • O Laisve, atveriu akis,
 • Vietos velnio melams neliks.
 • Ir karaliją Motinos apkabinu,
 • Tėvą prie vairo sveikinu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

6. Ledi Laisve, išlaisvink drąsias sielas Šiaurės Korėjoje, idant jos galėtų suvokti, kas jos yra ir galėtų įvykdyti savo misijas.

 • O Laisve, jau taurė tyra,
 • Žemųjų kūnų mano sukurta.
 • Simfonijos aš maudausi garsuos,
 • Kosminės Laisvės tavo duotos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

7. Ledi Laisve, išlaisvink jaunus žmones Pietų Korėjoje suvokimui, kad jų požiūris į gyvenimą yra dvasingesnis už jų tėvų, kadangi jie žino iš vidaus, kas yra teisinga, ir jiems nereikia, kad jiems tai pasakytų koks nors išorinis autoritetas.

 • O Laisve, aš durys atviros esu,
 • Gausos simfoniją tekėt kviečiu.
 • Ir čakros mano šviesą spinduliuos,
 • Tekėti meilė niekad nesustos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

8. Ledi Laisve, išlaisvink jaunus žmones žengti žingsnį į priekį ir suvokti, kas jie yra, nenueinant į nesubalansuotą reakciją, kurioje jie jaustųsi pranašesniais už savo tėvus.

 • O Laisve, gausą jau paleisk,
 • Lietis srautu ant mūsų leisk.
 • Nes gauti pasiruošęs aš esu,
 • Auksinę Vilną, rankų tavo išaustų.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

9. Ledi Laisve, išlaisvink jaunus žmones, kad jie nemaištautų, bet atrastų diplomatiškesnį būdą išreikšti savo naujas idėjas, tuo būdu palengvindami vyresniajai kartai pamatyti, kad šios idėjos yra būtinos visuomenės progresui.

 • O Laisve, išgydyki visus,
 • Pavargusius ir skurdą kenčiančius,
 • Kad meilės įkvėpta žmonių minia,
 • Aukštyn į Laisvę veržtus su daina.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

 

3 dalis

1. Ledi Laisve, išlaisvink jaunus žmones, kad jie galėtų pradėti nedidelius verslus ir galėtų atnešti savo idėjas apie tai, kaip būtų galima sukurti naują verslo modelį ir gauti gerą pelną, tarnaujant savo klientams kitokiu būdu.

 • O Laisve, laisvu aš tampu,
 • Nuo velnio skurdo prakeiksmų,
 • Dėl stygiaus Motina juk nekalta,
 • Priimk mane atgal, o Motina Šventa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

2. Ledi Laisve, išlaisvink didelių korporacijų lyderius sukurti daugiau galimybių jauniems žmonėms ir naujų idėjų atnešimui.

 • O Laisve, nuo tolimų krantų,
 • Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.
 • Matau, jau liejasi gausa srautu,
 • Gausingą sąmonę aš auginu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

3. Ledi Laisve, išlaisvink švietimo sistemos lyderius ir mokinius, idant joje atsirastų daugiau erdvės jauniems žmonėms reikšti naujas idėjas.

 • O Laisve, melą šį atskleisk,
 • Kad ribotumai gali manęs nepaleist.
 • Ne priešas man Materijos Šviesa,
 • Apipila jinai mane gausa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

4. Ledi Laisve, išlaisvink mokinius, kad jie galėtų nepriklausomai nuo mokytojų patys save organizuoti, atrasdami būdų vienas kitą palaikyti ir padėti vieni kitiems atnešti naujus mokymosi būdus ir naujas idėjas.

 • O Laisve, sąmokslą atskleiski,
 • Puolusių visur paskleistą.
 • O Motina, aš jau matau,
 • Tu man ne priešas, aš dabar sakau.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

5. Ledi Laisve, išlaisvink mokinius daryti tai nekonfrontaciniu būdu, idant mokytojai suvoktų, kad, jeigu jie nori neatsilikti švietime nuo vakarų pasaulio, jiems reikia tapti atviriems naujoms idėjoms.

 • O Laisve, atveriu akis,
 • Vietos velnio melams neliks.
 • Ir karaliją Motinos apkabinu,
 • Tėvą prie vairo sveikinu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

6. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad švietimas turi būti susijęs su realia įdarbinimo situacija, užuot buvęs teoretišku, abstrakčiu švietimu.

 • O Laisve, jau taurė tyra,
 • Žemųjų kūnų mano sukurta.
 • Simfonijos aš maudausi garsuos,
 • Kosminės Laisvės tavo duotos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

7. Ledi Laisve, išlaisvink vyresnius žmones nuo jų baimės keisti šeimos struktūrą ir požiūrį į šeimą.

 • O Laisve, aš durys atviros esu,
 • Gausos simfoniją tekėt kviečiu.
 • Ir čakros mano šviesą spinduliuos,
 • Tekėti meilė niekad nesustos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

8. Ledi Laisve, surakink demonus, kurie siekia vyresniąją kartą išsaugoti savo gniaužtuose, skatindami juos bijoti dramatiškų pokyčių visuomenėje, o ypač šeimos struktūroje.

 • O Laisve, gausą jau paleisk,
 • Lietis srautu ant mūsų leisk.
 • Nes gauti pasiruošęs aš esu,
 • Auksinę Vilną, rankų tavo išaustų.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

9. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonėms reikia žinoti, kad jie gaus pensiją ir todėl nebus priklausomi nuo savo vaikų, kai sulauks sentavės.

 • O Laisve, išgydyki visus,
 • Pavargusius ir skurdą kenčiančius,
 • Kad meilės įkvėpta žmonių minia,
 • Aukštyn į Laisvę veržtus su daina.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

 

4 dalis

1. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad senojoje šeimos struktūroje tėvai turi nesąmoningą troškimą riboti savo vaikus. Jie nenori, kad jų vaikai peržengtų savo tėvų viziją, kaip jų vaikai turėtų gyventi savo gyvenimą.

 • O Laisve, laisvu aš tampu,
 • Nuo velnio skurdo prakeiksmų,
 • Dėl stygiaus Motina juk nekalta,
 • Priimk mane atgal, o Motina Šventa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

2. Ledi Laisve, išlaisvink žmones nuo baimės, kad pokyčiai šeimos struktūroje sugriaus visuomenės stabilumą, kadangi jie mano, jog ištikimybė šeimai yra stabilios visuomenės garantas.

 • O Laisve, nuo tolimų krantų,
 • Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.
 • Matau, jau liejasi gausa srautu,
 • Gausingą sąmonę aš auginu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

3. Ledi Laisve, išlaisvink vyresniąją kartą nuo šios pokyčių baimės, idant jie galėtų suvokti, kad, jeigu mūsų šalis nori pakilti į aukštesnį lygį, tuomet tai galės įvykti tik tuomet, jeigu jauniems žmonėms bus leidžiama išreikšti visą savo kūrybinį potencialą.

 • O Laisve, melą šį atskleisk,
 • Kad ribotumai gali manęs nepaleist.
 • Ne priešas man Materijos Šviesa,
 • Apipila jinai mane gausa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

4. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, norint, jog vaikai taptų laisvi išreikšti savo kūrybinį potencialą, tuomet jų tėvams reikia įveikti troškimą versti vaikus gyventi pagal savo viziją.

 • O Laisve, sąmokslą atskleiski,
 • Puolusių visur paskleistą.
 • O Motina, aš jau matau,
 • Tu man ne priešas, aš dabar sakau.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

5. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jauni žmonės turi viziją, kaip būtų galima sukurti Aukso Amžiaus visuomenę, kai tuo tarpu vyresnioji karta šios vizijos neturi.

 • O Laisve, atveriu akis,
 • Vietos velnio melams neliks.
 • Ir karaliją Motinos apkabinu,
 • Tėvą prie vairo sveikinu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

6. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog tam, kad jaunesnė karta galėtų išpildyti savo kūrybinį potencialą, jiems reikia tapti laisviems, idant galėtų peržengti jų tėvų nustatytos vizijos ribas.

 • O Laisve, jau taurė tyra,
 • Žemųjų kūnų mano sukurta.
 • Simfonijos aš maudausi garsuos,
 • Kosminės Laisvės tavo duotos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

7. Ledi Laisve, išlaisvink tėvus, kad jie suteiktų savo vaikams didesnę laisvę, tame tarpe ir laisvę tuoktis su užsieniečiais, tuo būdu apsikeičiant energija ir idėjomis su kitomis šalimis.

 • O Laisve, aš durys atviros esu,
 • Gausos simfoniją tekėt kviečiu.
 • Ir čakros mano šviesą spinduliuos,
 • Tekėti meilė niekad nesustos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

8. Ledi Laisve, išlaisvink žmones nuo šio troškimo laikytis įsikibus į tradicinės šeimos struktūrą. Išlaisvink tėvus nuo jų baime paremto požiūrio į šeimą ir jų baime paremto požiūrio į savo vaikus.

 • O Laisve, gausą jau paleisk,
 • Lietis srautu ant mūsų leisk.
 • Nes gauti pasiruošęs aš esu,
 • Auksinę Vilną, rankų tavo išaustų.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

9. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, vaikai bus laiminti tik tuomet, kai jiems bus leidžiama gyventi taip, kaip jie mano turintys gyventi.

 • O Laisve, išgydyki visus,
 • Pavargusius ir skurdą kenčiančius,
 • Kad meilės įkvėpta žmonių minia,
 • Aukštyn į Laisvę veržtus su daina.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

 

5 dalis

1. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tėvai patirs didelį džiaugsmą matydami, kaip atsiskleidžia jų vaikų kūrybinis potencialas ir atsiskleidžia tokiais būdais, kokių jie net nepajėgė įsivaizduoti.

 • O Laisve, laisvu aš tampu,
 • Nuo velnio skurdo prakeiksmų,
 • Dėl stygiaus Motina juk nekalta,
 • Priimk mane atgal, o Motina Šventa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

2. Ledi Laisve, surakink tamsos jėgas, kurios turi įsmeigusios baimės kablius į žmonių emocinius kūnus, dėl kurių jie bijo keisti tradicines vertybes.

 • O Laisve, nuo tolimų krantų,
 • Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.
 • Matau, jau liejasi gausa srautu,
 • Gausingą sąmonę aš auginu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

3. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jauniems žmonėms gali tekti užduoti savo tėvams klausimą: „Bet argi jūs nenorite, kad būčiau laimingas? Ir kaip galite tikėtis, kad būsiu laimingas, turėdamas gyventi savo gyvenimą taip, kaip nenoriu jo gyventi?“

 • O Laisve, melą šį atskleisk,
 • Kad ribotumai gali manęs nepaleist.
 • Ne priešas man Materijos Šviesa,
 • Apipila jinai mane gausa.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

4. Ledi Laisve, išlaisvink jaunus žmones atrasti kitokį būdą kalbėti su savo tėvų karta ar net ir su vyresniąja karta. Užuot siekę konfrontacijos, jie galėtų siekti kalbėti iš širdies, paaiškindami kaip jaučiasi ir nemėgindami perkalbėti savo tėvų.

 • O Laisve, sąmokslą atskleiski,
 • Puolusių visur paskleistą.
 • O Motina, aš jau matau,
 • Tu man ne priešas, aš dabar sakau.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

5. Ledi Laisve, išlaisvink tėvus matyti, kad: „Aš iš tiesų noriu, kad mano vaikas būtų laimingas, ir jeigu tai yra vienintelis būdas mano vaikui būti laimingu, tuomet, nors ir negaliu priimti savo vaiko gyvenimo būdo, visgi priimu, kad tai yra vienintelis būdas mano vaikui būti laimingu.“

 • O Laisve, atveriu akis,
 • Vietos velnio melams neliks.
 • Ir karaliją Motinos apkabinu,
 • Tėvą prie vairo sveikinu.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

6. Ledi Laisve, išlaisvink ir pažadink visus žmones Pietų Korėjoje, kurie atėjo į įsikūnijimą tam, kad pastūmėtų savo visuomenę į priekį. Padėk mums visiems pamatyti potencialą, kad Pietų Korėja gali būti atviromis durimis naujoms idėjoms, kurios gali pereiti ne tik į Šiaurės Korėją, bet netgi gali pasklisti po platesnį visos Azijos regioną.

 • O Laisve, jau taurė tyra,
 • Žemųjų kūnų mano sukurta.
 • Simfonijos aš maudausi garsuos,
 • Kosminės Laisvės tavo duotos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

7. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad didelis dėmesys yra nukreiptas į Pietų Korėją iš visos Pietryčių Azijos ir toliau esančių šalių pusės. Jeigu mes sugebėsime įkūnyti pokyčius, šie pokyčiai potencialiai gali pasklisti ir į kitas šalis.

 • O Laisve, aš durys atviros esu,
 • Gausos simfoniją tekėt kviečiu.
 • Ir čakros mano šviesą spinduliuos,
 • Tekėti meilė niekad nesustos.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

8. Ledi Laisve, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Korėja yra paskutinė šalis, kuri tebėra padalinta konflikto tarp komunizmo ir kapitalizmo. Įveikę šį skilimą, užbaigsime tamsos jėgų mėginimus naudotis kapitalistiniu-komunistiniu dualizmu, kuriant susiskaldymus šioje planetoje.

 • O Laisve, gausą jau paleisk,
 • Lietis srautu ant mūsų leisk.
 • Nes gauti pasiruošęs aš esu,
 • Auksinę Vilną, rankų tavo išaustų.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

9. Ledi Laisve, aš dabar iškviečiu ir sustiprinu Laisvės Liepsną, idant ji suteiktų naują galimybę šiai šaliai ir ypač jaunesnei kartai, kuri laukia, kada galės žengti žingsnį į priekį ir kada jai bus leista išreikšti savo kūrybinį potencialą.

 • O Laisve, išgydyki visus,
 • Pavargusius ir skurdą kenčiančius,
 • Kad meilės įkvėpta žmonių minia,
 • Aukštyn į Laisvę veržtus su daina.

 • O Laisvės Motina Šventa,
 • Simfonija Gausos tava,
 • Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,
 • Gausa tikrove virsta jau išties.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, pilnai priimu, kad šių šaukinių galia yra skirta išlaisvinti Materijos šviesą, idant ji atvaizduotų tobulą Kristaus viziją mano paties, visų žmonių ir planetos gyvenime. AŠ ESU KAS ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com