8. Iškvieskite nesmurtinį požiūrį į kariuomenę

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį, tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Maraitay įkūnyti savo Esybę Korėjoje ir tarptautinėje bendruomenėje bei padėti atnešti nesmurtinį požiūrį į kariuomenę, o taip pat ir…

[Išsakykite asmeninius prašymus]1 dalis

1. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, kai kariuomenė įvykdydavo perversmą ir užgrobdavo valdžią, ji tai paprastai darydavo gindama valdžios elitą, užuot gynusi žmones.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Maraitay, surakink demonus ir tamsos jėgas, kurios potencialiai gali atnešti dar vieną karinį perversmą Pietų Korėjoje.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad dviejų Korėjų susivienijime vienas iš didžiausių sunkumų būtų tai, kad tiek Šiaurė, tiek Pietūs turi labai dideles kariuomenes.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad abi šalys turi verslo įmones ir institucijas, kurios gamina ir tiekia tai, ko reikia kariuomenei.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, jeigu įvyktų Korėjos susivienijimas, nė vienai iš šių šalių nebebūtų poreikio turėti didelę kariuomenę.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Maraitay, surakink kolektyvinius padarus ir demonus, kurie slepiasi tiek už Šiaurės, tiek ir už Pietų kariuomenių.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad bet kuri šalis, kuri ilgą laiką turėjo kariuomenę, yra susikūrusi labai galingus demonus, kurie už savo egzistavimą turi būti dėkingi kariuomenei ir energijoms, kuriomis jas maitina žmonės.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad karas yra puolusių būtybių išradimas, ir kad tikrasis karo tikslas nėra nukariauti kitus žmones, praplėsti savo teritoriją ar praplėsti savo sistemą.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tikrasis karo tikslas, puolusių būtybių tikslas, yra griovimas. Karas neturi visiškai jokio pozityvaus, konstruktyvaus tikslo.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2 dalis

1. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, žvelgiant iš dvasinės perspektyvos, karas niekada nėra pateisinamas.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tikrasis karo tikslas yra žmonių naikinimas; jų potencialo pakylėti savo sąmonę link Kristiškumo ir Budiškumo lygmens sunaikinimas.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad karas nėra kova tarp gėrio ir blogio; tai yra puolusių būtybių manipuliacijų padarinys, kuriomis jos privertė žmones susikoncentruoti į du dualistinius kraštutinumus ir paskatino siekti vienas kito sunaikinimo.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai nėra natūrali būsena, jog šaliai reikalinga kariuomenė, kad galėtų išgyventi. Tai yra dirbtinė būsena, sukurta puolusių būtybių.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visa už karinių pajėgų slypinti sąmonė yra paremta baime. Jeigu neturėtume šios baimės, neturėtume kariuomenės.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad rodyti agresiją prieš kitus žmones, žudyti kitus žmones galime tik tuomet, jeigu mus valdo baimė.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad viskas, ką žmonės daro iš baime paremtos sąmonės būsenos, kuria padarus ir demonus. Jie galiausiai tampa tokie galingi, kad prislegia žmones ir ima vogti jų energiją.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, kai turite ginkluotąsias pajėgas, privalote turėti ir priešą, su kuriuo galėtumėte kovoti. Kitaip nėra jokio pateisinimo leisti pinigus kariuomenei.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad už viso to slepiasi demonai ir puolusios būtybės, kurioms žmonės visiškai nerūpi; joms terūpi pratęsti savo pačių egzistavimą.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3 dalis

1. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kurioms puolusioms būtybėms labiau rūpi ne kontrolė; joms labiausiai rūpi viską griauti.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad už visų kariuomenių slypi jėgų konglomeratas – kolektyviniai padarai, demonai ir puolusios būtybės.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Maraitay, išlaisvink žmones kariuomenėje nuo puolusių būtybių sukurtos sąmonės ir militaristinių doktrinų, ir padėk jiems mąstyti individualiai bei nepriklausomai.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad bet kurios šalies karinės pajėgos sudaro uždarą sistemą, kuri atsijoja žmones, turinčius gebėjimą kvestionuoti sistemą.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Maraitay, išlaisvink žmones Pietų Korėjoje nuo kovojimo prieš Šiaurės Korėjos kariuomenę mąstysenos ir padėk jiems pradėti mąstyti apie susivienijimo potencialą.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Maraitay, išlaisvink žmones Šiaurės Korėjoje nuo kovojimo su Pietų Korėja mąstysenos ir padėk jiems suvokti, kad jie galėtų paleisti tai, pasiduoti ir leisti susivienijimui įvykti.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Maraitay, išlaisvink Amerikos karinių pajėgų, esančių Pietų Korėjoje, žmones nuo kovojimo prieš Šiaurės Korėją mąstysenos.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Maraitay, išlaisvink žmones didelėse industrinėse korporacijose nuo mąstysenos, kad reikia kovoti karą, ir padėk jiems pradėti mąstyti apie susivienijimą.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Maraitay, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą jėgoms Amerikoje, kurios pelnosi iš karinės įrangos pardavimų Pietų Korėjai ir nenori susivienijimo.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4 dalis

1. Maraitay, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą politikams Amerikoje, kurie nenori susivienijimo, kadangi nori ir toliau skleisti dualistinį mąstymą, kuriame Amerika būtų ta šalis, kuri turėtų garantuoti laisvę ir demokratiją, visada būdama pasirengusi kovoti su bet kokiu priešu.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Maraitay, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą Pietų Korėjos politikams, kurie nenori mąstyti apie susivienijimą.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Maraitay, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą Šiaurės Korėjos lyderiams, kurie nenori susivienijimo.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Maraitay, prašau surakinti ir sudeginti demonus bei kolektyvinius padarus, kurie yra užvaldę žmonių protus ir daro jiems neįmanoma permąstyti status quo ir atrasti naują perspektyvą.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Maraitay, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą karinių pajėgų vadams tiek Šiaurėje, tiek ir Pietuose, o taip pat ir visam juos palaikančiam industrijos kompleksui.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Maraitay, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą demonams ir puolusioms būtybėms, kurios nenori prarasti destrukcijai sukurto potencialo.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Maraitay, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą žmonėms, kurie priešinasi pokyčiams, ir demonams bei puolusioms būtybėms, kurios yra užvaldžiusios žmonių protus.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turi atsirasti didesnis atvirumas Šiaurės Korėjos vyriausybei, noras užmegzti dialogą ir apsikeisti energijomis per verslo ryšius.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Maraitay, išlaisvink žmones kvestionuoti status quo Korėjos pusiasalyje ir padėk jiems suvokti, kad egzistuoja potencialas greitiems bei dramatiškiems pokyčiams.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5 dalis

1. Maraitay, išlaisvink žmones, kurie užima postus visuomenėje, idant jų protai atsivertų kitokiam, nedualistiniam požiūriui į situaciją.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, kai įgyvendiname savo potencialą siekti Kristiškumo ir Budiškumo, tampame grėsme puolusioms būtybėms. Jos yra pasirengusios išžudyti didelius skaičius žmonių, kad tai sustabdytų.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad viena iš pagrindinių motyvacijų karui yra tai, kad puolusios būtybės nori nužudyti tuos, kurie turi Kristaus potencialą, nužudydami kuo didesnį skaičių žmonių.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja puolusios būtybės, kurių vienintelis tikslas yra naikinti, ir jos nori nužudyti kuo didesnį skaičių žmonių, kadangi demonai gali išsiurbti energiją, kai žmonės yra nužudomi ir miršta smurtine mirtimi.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pats efektyviausias būdas demonams išsiurbti žmonių energijas yra priversti dvi šalis įsitraukti į visuotinį destruktyvų karą vienai prieš kitą.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmogaus nužudymas yra ekstremaliausias neapykantos motinai įkūnijimas. Pačioje mąstysenoje, kuri kuria kariuomenę, yra užkoduotas pasiryžimas žudyti žmones. Todėl kariuomenė yra paremta neapykanta motinai.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonės kariuomenėje, žmonės politikoje, žmonės industrijoje – jie visi turi mechanizmą savo psichikoje, kurį jiems įdiegė puolusios būtybės.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, kai iškyla situacija, kurioje kariuomenei tenka atlikti jai skirtą užduotį, tuomet žmonės tampa pasirengę žudyti, žudyti visus iš eilės.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, kai jie turi nusistatę konkretų priešą, jie padarys viską, ką manys esant būtina, idant nugalėtų šį priešą. Jie bus pasirengę nužudyti daugybę žmonių ne tik priešo pusėje, bet bus pasirengę paaukoti ir daugybę kareivių savo pusėje.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6 dalis

1. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai nėra blogi žmonės, tačiau jie yra kariuomenėje, kadangi turi įdiegtą mechanizmą, kuris juos skatina tikėti, jog, esant tam tikroms aplinkybėms, žudymą galima pilnai pateisinti.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jie yra pasirengę įžengti į mąstyseną, kurioje priešo nelaiko žmonėmis, ir kurioje ir savo kareivių nelaiko žmonėmis.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šie žmonės net ir civilių nelaiko žmonėmis, priimdami, kad, karui prasidėjus, civilių aukos bus neišvengiamos, ir kad ne visada galite išvengti civilių nužudymo.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Maraitay, surakink ir sudegink demonus ir puolusias būtybes, kurios slepiasi už šios sąmonės, ir išlaisvink žmones kariuomenėje, industrijoje ir politikoje nuo šios sąmonės.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Maraitay, išlaisvink žmones, kurie yra pasirengę kvestionuoti kariuomenę, nuo bet kokių tendencijų peršokti į kraštutinę pacifistinę poziciją, kuri tiesiog yra priešingas dualistinis polius kariuomenėje esančių žmonių mąstymui.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Maraitay, išlaisvink jaunus žmones, kurie atėjo į įsikūnijimą todėl, kad turi potencialą kvestionuoti šią dinamiką, išeiti į priekį ir pasakyti, kad egzistuoja subalansuotas požiūris į kariuomenę.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Maraitay, išlaisvink tuos, kurie turi potencialą sukurti debatus visuomenėje, kuriuose nedominuotų ekstremalios pažiūros – noras aklai ginti kariuomenę ir noras aklai pulti kariuomenę.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai tik debatai poliarizuojasi į kraštutinumus, žmonėms ima atrodyti, kad, jie turi arba visiškai palaikyti kariuomenę, arba turi visiškai apleisti kariuomenę.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusių būtybių naudojamas triukas debatams poliarizuoti yra paskatinti žmones susikoncentruoti į dviejų kraštutinumų stovyklas, kuomet niekas nesugeba matyti už šių kraštutinumų ribų.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7 dalis

1. Maraitay, išlaisvink žmones, kurie turi potencialą suvokti, kad visada egzistuoja alternatyvos dualistiniams kraštutinumas.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Pietų Korėjai nėra praktiška išformuoti savo kariuomenę, tačiau tai nereiškia, kad situacija turi likti kaip buvusi.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Maraitay, išlaisvink žmones, kurie gali pradėti debatus apie tai, ar neegzistuoja koks nors kitoks būdas tvarkytis su visa šita situacija, su šalies padalijimu į Šiaurę ir Pietus.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šiuo metu kariuomenė Pietuose sako, kad jie negali nusileisti, kol Šiaurė nenusileis, o kariuomenė Šiaurėje sako tą patį.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra įmanoma įtikinti Šiaurės Korėją jausti mažesnę grėsmę iš Pietų Korėjos kariuomenės.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja būdas išlaisvinti mūsų visuomenę nuo mąstysenos, kurią palaiko kariuomenė ir už jos stovinti industrija, nuo mąstysenos, kad vienintelis įmanomas sprendimas yra konfrontacija.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Pietų Korėjai yra įmanoma imtis iniciatyvos, kurios Šiaurės Korėja nesugebėtų imtis, nes jos žmonės yra daug giliau įstrigę dualistiniame mąstyme.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Maraitay, išlaisvink protus žmonių, kurie specialiai atėjo į įsikūnijimą tam, kad parodytų kelią iš šios aklavietės ir sukurtų naują požiūrį į situaciją.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Maraitay, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Pietų Korėja turi potencialą išeiti iš šios aklavietės ir atnešti nesmurtinį sprendimą, tačiau tam reikia pakilti virš tradicinės mąstysenos, kurią palaiko kariuomenė, politikai ir industrija, palaikantys šią konfrontacinę mastyseną.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com