3. Karo įrašų sudeginimas Amerikoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Sen Žermeną pasiųsti violetinės liepsnos okeanus sudeginti visus karo įrašus Amerikoje, praeities, dabarties ir ateities. Pažadink žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir kad galime bendrakurti taikią ateitį Amerikai, dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau Sen Žermeno paimti savo žinion …

[Išsakykite savo asmeninius prašymus]

1 dalis

1. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus, idant ji sudegintų visų kovų tarp Amerikos indėnų, prieš atvykstant europiečiams, energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šių karų.

 • O Sen Žermenai, įkvėpimas,
 • Vizijos aukštyn kėlimas.
 • Aštuoniukės tėkmėje,
 • Aukso Amžiaus kūrime.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

2. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus, idant ji sudegintų Amerikos Revoliucinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji paleista,
 • Aukštyn kilimo dovana,
 • Planetos pergalės daina.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

3. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos identiteto kūną, idant ji sudegintų Amerikos Pilietinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, meilėje,
 • Violetinę liepsną nešame,
 • Iš Aukštai, čionai žemai,
 • Ji viską perkeičia ūmai.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

4. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos mentalinį kūną, idant ji sudegintų Amerikos Pilietinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jų dainą aš skleidžiu tolyn.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

5. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos emocinį kūną, idant ji sudegintų Amerikos Pilietinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, aš laisvėje,
 • Violetinės liepsnos terapija,
 • Blokus prote pašalina,
 • Vidinę tylą radome.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

6. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos fizinį kūną, idant ji sudegintų Amerikos Pilietinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

7. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus, idant ji sudegintų karų su indėnais energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šių karų.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

8. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos identiteto kūną, idant ji sudegintų I-ojo Pasaulinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim,
 • Violetinės saulės tapau aš dalim,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

9. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos mentalinį kūną, idant ji sudegintų I-ojo Pasaulinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovė gėrį atskleidžia,
 • Ir Aukso Amžių įkūnija.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

2 dalis

1. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos emocinį kūną, idant ji sudegintų I-ojo Pasaulinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, įkvėpimas,
 • Vizijos aukštyn kėlimas.
 • Aštuoniukės tėkmėje,
 • Aukso Amžiaus kūrime.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

2. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos fizinį kūną, idant ji sudegintų I-ojo Pasaulinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji paleista,
 • Aukštyn kilimo dovana,
 • Planetos pergalės daina.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

3. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos identiteto kūną, idant ji sudegintų II-ojo Pasaulinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, meilėje,
 • Violetinę liepsną nešame,
 • Iš Aukštai, čionai žemai,
 • Ji viską perkeičia ūmai.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

4. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos mentalinį kūną, idant ji sudegintų II-ojo Pasaulinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jų dainą aš skleidžiu tolyn.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

5. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos emocinį kūną, idant ji sudegintų II-ojo Pasaulinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, aš laisvėje,
 • Violetinės liepsnos terapija,
 • Blokus prote pašalina,
 • Vidinę tylą radome.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

6. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos fizinį kūną, idant ji sudegintų II-ojo Pasaulinio Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

7. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos identiteto kūną, idant ji sudegintų Šaltojo Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

8. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos mentalinį kūną, idant ji sudegintų Šaltojo Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim,
 • Violetinės saulės tapau aš dalim,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

9. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos emocinį kūną, idant ji sudegintų Šaltojo Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovė gėrį atskleidžia,
 • Ir Aukso Amžių įkūnija.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

3 dalis

1. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos fizinį kūną, idant ji sudegintų Šaltojo Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, įkvėpimas,
 • Vizijos aukštyn kėlimas.
 • Aštuoniukės tėkmėje,
 • Aukso Amžiaus kūrime.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

2. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos identiteto kūną, idant ji sudegintų Korėjos Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji paleista,
 • Aukštyn kilimo dovana,
 • Planetos pergalės daina.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

3. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos mentalinį kūną, idant ji sudegintų Korėjos Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, meilėje,
 • Violetinę liepsną nešame,
 • Iš Aukštai, čionai žemai,
 • Ji viską perkeičia ūmai.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

4. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos emocinį kūną, idant ji sudegintų Korėjos Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jų dainą aš skleidžiu tolyn.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

5. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos fizinį kūną, idant ji sudegintų Korėjos Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, aš laisvėje,
 • Violetinės liepsnos terapija,
 • Blokus prote pašalina,
 • Vidinę tylą radome.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

6. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos identiteto kūną, idant ji sudegintų Vietnamo Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

7. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos mentalinį kūną, idant ji sudegintų Vietnamo Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

8. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos emocinį kūną, idant ji sudegintų Vietnamo Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim,
 • Violetinės saulės tapau aš dalim,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

9. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos fizinį kūną, idant ji sudegintų Vietnamo Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovė gėrį atskleidžia,
 • Ir Aukso Amžių įkūnija.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

4 dalis

1. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus, idant ji sudegintų Persijos Įlankos karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, įkvėpimas,
 • Vizijos aukštyn kėlimas.
 • Aštuoniukės tėkmėje,
 • Aukso Amžiaus kūrime.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

2. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus, idant ji sudegintų intervencijos Jugoslavijoje energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji paleista,
 • Aukštyn kilimo dovana,
 • Planetos pergalės daina.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

3. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos identiteto kūną, idant ji sudegintų karo su terorizmu energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, meilėje,
 • Violetinę liepsną nešame,
 • Iš Aukštai, čionai žemai,
 • Ji viską perkeičia ūmai.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

4. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos mentalinį kūną, idant ji sudegintų karo su terorizmu energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jų dainą aš skleidžiu tolyn.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

5. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos emocinį kūną, idant ji sudegintų karo su terorizmu energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, aš laisvėje,
 • Violetinės liepsnos terapija,
 • Blokus prote pašalina,
 • Vidinę tylą radome.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

6. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus į Amerikos fizinį kūną, idant ji sudegintų karo su terorizmu energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

7. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus, idant ji sudegintų Afganistano Karo energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

8. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus, idant ji sudegintų karo Irake energetinius įrašus ir priežastis. Išgydyk visų žmonių sielas, kurie buvo paveikti šio karo.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim,
 • Violetinės saulės tapau aš dalim,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

9. Sen Žermenai, paleisk violetinės liepsnos okeanus, idant ji sudegintų visą potencialą ateities karams, į kuriuos galėtų įsitraukti Jungtinės Valstijos, ypač Vidurio Rytuose, Afrikoje ir potencialą karui su Rusija.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovė gėrį atskleidžia,
 • Ir Aukso Amžių įkūnija.
 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

Užsklanda

AŠ ESU KAS ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones Amerikoje, užsklęsdami mus nuo visų baime paremtų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas Amerikoje!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com