3. Kvieskite pokytį Pietų Korėjos požiūryje į susivienijimą

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį, tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Kuan Jin įkūnyti savo Esybę Pietų Korėjoje ir atnešti pasikeitimus požiūryje į susivienijimą, o taip pat ir…

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1 Dalis

1. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad norint, jog susivienijimas įvyktų, privalo įvykti poslinkis Pietų Korėjos žmonių sąmonėje.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume aš laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šiuo metu Korėjos susivienijimas nėra realistiškas, nes Pietų Korėjos žmonės neatliko tam tikrų pakeitimų sąmonėje, kad galėtų pakelti susivienijimo naštą.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad susivienijimas yra įmanomas, ir kad Pietų Korėjai yra būtina kurtis detalius planus šiai situacijai įveikti.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia permąstyti, kaip turėtumėme tvarkytis su susivienijimu, ne tik finansiškai ir ekonomiškai, bet taip pat reikėtų pamąstyti ir apie tai, kaip reikėtų elgtis su žmonėmis Šiaurės Korėjoje.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalėsime atlikti sėkmingo susivienijimo, jeigu žmonės Pietuose save laikys pranašesniais už žmones Šiaurėje.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime ateiti su požiūriu, kad mes esame šita išsivysčiusi šalis, kuri turi padėti šitai neišsivysčiusiai šaliai.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia atlikti poslinkį, kuomet pradėtume žiūrėti į Šiaurės Korėjos žmones kaip į savo šalies bendrapiliečius, ir nebežiūrėtume į juos taip, kaip žiūrėjome iki šiol, kuomet leidome vešėti priešiškiems jausmams.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia pakilti netgi dar aukščiau už atleidimą ir priimti, kad žmonės Šiaurėje yra mūsų tėvynainiai.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia į žmones Šiaurėje žiūrėti kaip į savo brolius ir seseris, tiek dvasiškai, tiek ir fiziškai, ir kad mes turime galimybę jiems padėti, tačiau privalome tai daryti su pagarba.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2 Dalis

1. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pakylėtieji mokytojai mato tik vieningus žmones, susivienijusius žmones, tarp kurių nėra jokių barjerų sąmonėje.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume aš laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonės Šiaurėje tiesiog buvo apvilkti kultūrinio ir politinio programavimo paltu. Daugelis jų sugebėtų jį labai greitai nusimesti.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad daugelis labai protingų žmonių pasirinko įsikūnyti Šiaurės Korėjoje, kad padėtų atnešti Sen Žermeno suvienytos Korėjos aukso amžiaus viziją.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, išlaisvink ir pažadink žmones Šiaurėje, kurie yra pozicijoje, kurioje galėtų greitai užimti savo rolę ir galėtų pradėti pildyti savo Dangiškąjį planą Šiaurės Korėjos visuomenėje, po to kai dabartinis režimas išnyks.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad po susivienijimo, Pietų Korėjos vyriausybė neturėtų suteikti nevaržomą laisvę Pietų Korėjos verslo konglomeratams, kurie sieks užsiimti privilegijuotas pozicijas, idant galėtų pasipelnyti iš susivienijimo.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia atlikti pokytį ir atrasti kitokį ekonominį modelį.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pereinamojoje fazėje galėtume sukurti valstybės remiamas organizacijas, kurių tikslas būtų pasiekti Šiaurės Korėjos ekonomikos modernizavimą.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad galime sukurti verslo darinius, kurių bazės būtų Šiaurės Korėjoje, jiems vadovautų Šiaurės korėjiečiai, bet visais kitais atžvilgiais jie funkcionuotų kaip ir kiti verslai vakarų išsivysčiusiame pasaulyje, kuriame egzistuoja ekonomikos laisvė.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime leisti Pietų Korėjos verslo konglomeratams įsitvirtinti ir negalime leisti jiems siekti neteisingai ir nesąžiningai pasipelnyti iš Šiaurės Korėjos žmonių.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3 Dalis

1. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime leisti Šiaurės Korėjos žmonėms pereiti nuo vergavimo valstybei prie vergavimo tarptautinėms korporacijoms, kurios į juos žiūrėtų tik kaip į įrankį pelnui daryti.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume aš laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad komunistinėje sistemoje valstybė negerbia žmonių individualumo, o kapitalistinėje sistemoje didelės tarptautinės korporacijos negerbia žmonių individualumo.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad suvienytoje Korėjoje privalo egzistuoti pagarba individui, idant Šiaurės Korėjos žmonės taip pat būtų gerbiami kaip individai, ir tuomet daugelis jų sugebės pakilti aukščiau ir sugebės išreikšti savo dvasinius pasiekimus bei savo individualumą.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kurie žmonės Šiaurės Korėjoje nesugebės atlikti šio pokyčio, ir bus būtina užtikrinti minimalų pragyvenimo lygį, nors tai ir bus ekonominė našta.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad reikia atrasti naują požiūrį į suvienytos Korėjos kariuomenę.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime toliau išlaikyti Šiaurės Korėjos kariuomenės, su tikslu išsaugoti darbus žmonėms, kurie nesugeba prisitaikyti prie civilinio gyvenimo.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiek Šiaurės, tiek ir Pietų Korėjos žmonės bei vadovybė turės istorinę galimybę sumažinti kariuomenės vaidmenį Korėjos pusiasalyje.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tam reikės didžiulės nacionalinės drąsos, tačiau tą galima pasiekti, labai praktiškai viską įvertinant.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad net ir suvienytos Korėjos kariuomenė neturėtų jokių galimybių sustabdyti Kinijos invazijos.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4 Dalis

1. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad dėl to galėtumėme priimti drąsų sprendimą nesiekti kurti kariuomenės, kuri galėtų apginti suvienytą Korėją nuo Kinijos.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume aš laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad galėtume pasikliauti tuo, jog Kinijos vadovybė atliks realistišką įvertinimą, jog jie negali sau leisti įsiveržti į suvienytą Korėją, nes prarastų savo verslo ryšius su vakarų demokratijomis.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vakarų demokratijos būtų priverstos rinktis suvienytos Korėjos pusę Kinijos įsiveržimo atveju, ne tik karine, bet ir ekonomine prasme.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kinijos vadovybė galėtų sakyti, kad, jeigu nėra karinės grėsmės, jiems nereikia jaudintis dėl suvienytos Korėjos.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad galėtume priimti drąsų sprendimą, jog, nepaisant mūsų istorijos su Japonija, Japonijos karinis įsiveržimas į Korėją nebūtų realistiškas.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nėra realistiška, jog Rusija arba Jungtinės Valstijos įsiveržtų į Korėją.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, norint pasiekti realistišką galimybę suvienyti Korėją, karine prasme mums reikės atsitolinti nuo Jungtinių Valstijų.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime nubrėžti liniją ir pasakyti Amerikos šaliai, kad, nors esame dėkingi už karinę pagalbą, kurią jie suteikė nuo Korėjos karo laikų, dabar mums reikia, kad Jungtinių Valstijų kariuomenė pasitrauktų iš Korėjos pusiasalio, šitaip suteikdama suvienytai Korėjai galimybę augti savarankiškai.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, išlaisvink ir pažadink žmones bei Amerikos vadovybę, idant jie galėtų priimti būtinybę leisti įvykti Korėjos demilitarizacijai.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5 Dalis

1. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Korėjos susivienijimas nėra tiesiog problema tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų. Tai yra globali problema.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume aš laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę pasaulio sąmonę būtinybę pakeisti tarptautinės bendruomenės požiūrį į suvienytą Korėją.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia padėti didesnėms šalims, vadinamosioms super-valstybėms, suvokti būtinybę atsitraukti ir leisti mažesnėms šalims vystyti savo potencialą, be jokio karinio arba ekonominio kišimosi.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums reikia pripažinti savo teisę būti Korėjos žmonėmis, gyvenančiais savo pačių šalyje, be jokio kišimosi iš senųjų komunistinių super-valstybių ar kapitalistinių super-valstybių.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, išlaisvink ir pažadink žmones Korėjoje diplomatiniams įgūdžiams ir vizijai, gebėjimui susiderinti su Sen Žermeno vizija ir gauti diplomatines idėjas, kurios galėtų padėti tarptautinei bendruomenei pamatyti suvienytos Korėjos egzistavimo galimybę.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę pasaulio sąmonę suvokimą, kad jiems reikia leisti šiai nedideliai Korėjos šaliai vystyti savo nacionalinį potencialą be jokio perdėto kišimosi.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę pasaulio sąmonę suvokimą, kad tiek Kinija, tiek ir vakarų demokratijos galėtų geriau išpildyti savo principus, padėdamos Korėjai, bet nesiekdamos jos kontroliuoti ar dominuoti.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, išlaisvink ir pažadink žmones kitose šalyse, kurie turi diplomatinius įgūdžius, ir padėk jiems suvokti savo Dangiškąjį planą bei vaidmenį, kurį jie gali vaidinti Korėjos susivienijime.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę Korėjos susivienijimo viziją, kuris įvyktų visiškai taikiai, tiek pačioje Korėjoje, tiek ir su jos kaimyninėmis šalimis bei super-valstybėmis.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com