Motinos Marijos Stebuklų Taikos Invokacija

Iškvieskite taiką pasauliui ir sau, atkurdami teisingą pusiausvyrą tarp Tėvo-Motinos Dievo plėtimosi ir traukimosi jėgų.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją

 

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Aš patvirtinu savo meilę Dievui Tėvui

Taikos Motinos vardu, atiduodu visus Dievo Tėvo iškraipymus savo esybėje ir pasaulyje. Atiduodu bet kokį troškimą valdyti bei kontroliuoti ir bet kokį troškimą riboti laisvę. Atiduodu visą baimę keistis ir visą nenorą transcenduoti save.

Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji primintų man mano dvasinę kilmę ir tikrąjį tapatumą, ir kad išvysčiau savo aukščiausią potencialą Dievuje. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą pyktį prieš Dievą manyje ir visoje gyvybėje, sugrąžinanti mus į harmoniją su tobula Dievo valia šiai visatai.

Aš prisiekiu transcenduoti save ir toliau augti, išlaikydamas pusiausvyrą tarp plėtimosi ir traukimosi jėgų savo esybėje. Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sudegintų visus Dievo Tėvo iškraipymus manyje, visuose žmonėse ir Motinoje Žemėje. Aš priimu Dangiškojo Tėvo besąlyginę meilę man ir patvirtinu savo meilę Tėvui visuose.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginantį atmintį, kuri verčia žmones galvoti, jog jie pernelyg svarbūs, kad tarnautų kitiems. Aš patvirtinu, kad esu Dievo tarnas visai gyvybei.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti atmintį, kuri verčia žmones galvoti, jog jie žino geriau už Dievą. Aš patvirtinu, kad Dievas žino geriau už mus visus.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti atmintį, kuri verčia žmones galvoti, kad Dievas padarė klaidą ir kad laisva valia kelia vien disbalansą ir pragaištį. Aš patvirtinu, kad laisva valia yra raktas į tapsmą visu tuo, kuo mes esame Dievuje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti atmintį, kuri verčia žmones galvoti, kad jie turi ištaisyti Dievo klaidą, apribodami kitų laisvę. Aš patvirtinu, kad Dievo besąlyginė meilė gali ištaisyti visus netobulus pasirinkimus.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti atmintį, kuri verčia žmones galvoti, jog būtina pažeisti Dievo įstatymus, norint išsaugoti Dievo kūriniją. Aš patvirtinu, kad Dievo įstatymas yra raktas į pusiausvyros atstatymą ir Žemės išsaugojimą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti atmintį, kuri verčia žmones galvoti, jog jie yra priešpriešoje su Dievu ir gali sustabdyti augimą. Aš patvirtinu visos gyvybės vienovę Dievuje ir patvirtinu, kad gyvenimas – tai augimas.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti atmintį, kuri verčia žmones galvoti, kad augimas yra pavojingas ir kad jiems nereikia savęs transcenduoti. Aš patvirtinu, kad augimas yra galimybė ir kad savitranscendencija yra aukščiausias džiaugsmas.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti atmintį, kuri verčia žmones galvoti, kad raktas į pusiausvyros atstatymą yra valdžia ir kontrolė. Aš patvirtinu, kad besąlyginė Dievo meilė atstatys pusiausvyrą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu savo meilę Dievui Sūnui

Taikos Motinos vardu, atiduodu visus Dievo Sūnaus iškraipymus savo esybėje ir pasaulyje. Atiduodu visą nenorą atskirti, kas yra subalansuota Dievo Tėvo-Motinos išraiška. Atiduodu visą baimę iki galo ginti tiesą.

Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji atstatytų mano tobulą įžvalgumą, kad galėčiau matyti Kristaus tiesą. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą dvasinį aklumą manyje ir visoje gyvybėje, sugrąžinanti mus į harmoniją su tobula Dievo vizija šiai visatai.

Prisiekiu atsiskirti nuo reliatyvių tamsos jėgų sukurtų melagysčių ir iki galo ginti Dievo tiesą. Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sudegintų visus Dievo Sūnaus iškraipymus manyje, visuose žmonėse ir Motinoje Žemėje. Priimu Dangiškojo Sūnaus besąlyginę meilę man ir patvirtinu savo meilę Kristui visuose.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti iliuziją, teigiančią, kad jeigu visi žmonės sutaria, jie turi būti teisūs ir gali priversti Dievą pakeisti savo įstatymus. Aš patvirtinu, kad Dievas neatsižvelgia į asmenis.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti iliuziją, teigiančią, kad šio pasaulio jėgos žino geriau už Dievą, kaip žmonės turėtų būti išganyti. Aš patvirtinu, kad Dievo vizija yra raktas į išganymą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti iliuziją, teigiančią, kad laisvė pavojinga ir turi būti apribota per kontrolę. Aš patvirtinu, kad Dievo kontrolė yra raktas taikai išsaugoti.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti iliuziją, teigiančią, kad nėra teisingumo ir klaidingumo ir žmonės gali būti patys sau įstatymu. Aš patvirtinu, kad Dievo įstatymas yra absoliuti tiesa.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti iliuziją, teigiančią, kad mes nesame atsakingi ir kad kiti yra kalti dėl mūsų pasirinkimų. Aš patvirtinu, kad aš esu atsakingas už savo gyvenimą ir kad mes visi esame atsakingi už Žemę.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti iliuziją, teigiančią, kad Dievas neatleidžia ir kad mes neturėtume pripažinti savo klaidų. Aš patvirtinu, kad Dievo begalinis atlaidumas ir besąlyginė meilė nugali visus netobulumus ir atstato pusiausvyrą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti iliuziją, teigiančią, kad žmonės yra iš prigimties blogi arba nuodėmingi, ir kad jie turi būti išganyti jėga. Aš patvirtinu, kad visi žmonės iš prigimties yra geri ir kad teisingi pasirinkimai yra raktas į išganymą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti iliuziją, teigiančią, kad galima įrodyti, jog Dievas klydo, o šio pasaulio jėgos nuo pat pradžių buvo teisios. Aš patvirtinu, kad Dievas visuomet yra teisus ir kad aš esu teisus su Dievu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu savo meilę Dievui Motinai

Taikos Motinos vardu, atiduodu visus Dievo Motinos iškraipymus savo esybėje ir pasaulyje. Atiduodu visą nenorą laikytis Dievo įstatymų ir visus laisvės be apribojimų reikalavimus. Atiduodu bet kokį polinkį eiti į kompromisą su Dievo įstatymais, tam kad pritapčiau šiame pasaulyje.

Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sugrąžintų man meilę Dievo įstatymui. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visus kompromisus manyje ir visoje gyvybėje, sugrąžinanti mus į harmoniją su tobulu Dievo tikslu šiai visatai.

Prisiekiu palikti praeity poreikį daryti tai, kas šiuo metu atrodo malonu, neatsižvelgiant į pasekmes. Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sudegintų visus Dievo Motinos iškraipymus manyje, visuose žmonėse ir Motinoje Žemėje. Aš priimu Dangiškosios Motinos besąlyginę meilę man ir patvirtinu savo meilę Motinai visuose.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti pykčio prieš Dievą Tėvą jausmą, kaltinant jį dėl to, kad jis nekeičia savo įstatymų. Aš patvirtinu, kad Dievo nekintantis įstatymas yra tobuliausia mano apsauga.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti neapykantos prieš Dievą Motiną jausmą, kaltinant ją dėl kompromiso, sukėlusio mano nuopuolį į žemesniąją sąmonės būseną. Aš patvirtinu, kad besąlyginė Dangiškosios Motinos meilė yra tobuliausia mano maitintoja.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti neapykantos sau ir kitiems jausmą, gimdantį tikėjimą, kad žmonės iš prigimties yra neatsakingi, su trūkumais arba blogi. Aš patvirtinu, kad Dievas visas būtybes sukūrė geromis, ir kad gėris triumfuos kiekviename iš mūsų.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti jausmą, jog kiti žmonės yra grėsmė, iš kurio kyla nežabotas troškimas kontroliuoti kitus. Aš patvirtinu, kad Dievas turi aukščiausią šio pasaulio kontrolę ir kad gėris nugalės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti nerimo jausmą, dėl kurio mums atrodo, kad turime imtis drastiškų priemonių taikai apsaugoti ir kad reikia tuoj pat kažką daryti. Aš patvirtinu, kad Dievas atstatys taiką ir pusiausvyrą, kai leisiu jam dirbti per mane.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti jausmą, kad tikslas gali pateisinti priemones, ir kad vienintelis tikras kelias taikai atnešti yra nužudyti tuos, kurie grasina taikai. Aš patvirtinu, kad atleidimas ir tolerancija yra raktai į amžinąją taiką.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti jausmą, kad būtina eiti į kraštutinumus ir daryti blogį, idant galėtų ateiti gėris. Aš patvirtinu, kad Dievo Meilės Įstatymo laikymasis yra vienintelis būdas tikrajai taikai atnešti.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti jausmą, kad būtina vengti bet kokių apribojimų ir daryti tai, kas šiuo metu atrodo malonu. Aš patvirtinu, kad aukščiausią laisvę galima rasti tiktai laikantis Dievo įstatymų.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu savo meilę Dievui Šventajai Dvasiai

Taikos Motinos vardu, atiduodu visus Dievo Šventosios Dvasios iškraipymus savo esybėje ir pasaulyje. Atiduodu visą nenorą sekti paskui Dievo kūrybinį impulsą nuolat transcenduoti save. Atiduodu visą baimę išreikšti Dievo tobulumą šiame pasaulyje. Atiduodu mąstyseną, kad tikslas gali pateisinti priemones.

Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji man sugrąžintų pasiryžimą augti. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą disbalansą, verčiantį žmones pulti į totalitaristinės kontrolės arba maišto prieš Dievo įstatymus kraštutinumus.

Prisiekiu pakilti virš komforto jausmo ir rimtai pradėti savo augimą. Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sudegintų visus Dievo Šventosios Dvasios iškraipymus manyje, visuose žmonėse ir Motinoje Žemėje. Aš priimu Šventosios Dvasios besąlyginę meilę man ir patvirtinu savo meilę Dvasiai visuose.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti bet kokį maištavimą prieš Dievo nuolatinio augimo įstatymą, dėl kurio žmonės bijo pokyčių. Aš patvirtinu, kad nuolatinė savitranscendencija yra amžinojo gyvenimo paslaptis.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti bet kokį melagingą teisingumą, dėl kurio nedidelis elitas mano žinantis geriausiai, pasiskirdamas sau užduotį gelbėti žmones nuo jų pačių. Aš patvirtinu, kad Dievas yra visuose žmonėse ir kad mes visi esame vienodai verti Dievo akyse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti bet kokį elito piktnaudžiavimą Dievo Tėvo valdžia, kuris eina į kraštutinumą, įvesdamas totalitarinę kontrolę laisvei apriboti. Aš patvirtinu, kad tik Dievo valdžia gali užtikrinti taiką.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti bet kokį elito piktnaudžiavimą Dievo Motinos meile, kuris eina į kraštutinumą, reikalaudamas laisvės nuo bet kokių apribojimų, bet tokia laisvė veda į anarchiją. Aš patvirtinu, kad tikrąją laisvę galima pasiekti tik laikantis Dievo įstatymų.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visus žudymus, kai žmonės žudo vieni kitus Dievo vardu, galvodami, jog būtina žudyti kitus žmones, norint pasiekti taiką. Aš patvirtinu, kad raktas į taiką yra leisti, kad visus keršto troškimus sudegintų besąlyginio atleidimo liepsna.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą ekstremalų emocinį disbalansą, vedantį į minios sąmonę, kuri reikalauja, kad tuoj pat kas nors būtų daroma. Aš patvirtinu, kad taiką galima užtikrinti tik veiksmais, kurie paremti besąlygine meile ir atleidimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą nenorą prisiimti atsakomybę, kuris veda į tai, kad žmonės kaltina kitus ir nori nubausti atpirkimo ožį. Aš patvirtinu, kad kerštas priklauso Dievui ir kad jo įstatymas atlygins.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą nenorą iki galo ginti taikos ar stoti prieš masinę sąmonę. Aš patvirtinu, kad tik tobulas Kristaus sąmonės įžvalgumas gali atnešti tikrąją taiką.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu pusiausvyroje esančių Žemės žmonių prabudimą

Atiduodu bet kokį jausmą, kad aš nesu atsakingas už pasaulio taiką ar kad niekuo negaliu prisidėti prie taikos atstatymo. Atiduodu bet kokį atskirties nuo Dievo jausmą, kuris verčia mane jaustis bejėgiu karo jėgų akivaizdoje. Atiduodu iliuziją, kad niekas iš tiesų nėra blogai, kad problemos išnyks, jeigu jas ignoruosiu, arba kad kažkas kitas turi atnešti taiką.

Priimu faktą, kad laisva valia yra raktas taikai Žemėje atstatyti, todėl aš renkuosi leisti Dievui atnešti taiką per mane. Aš renkuosi būti Taikos Princo pasiuntiniu šiame pasaulyje. Aš priimu, kad Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Motina ir Dievas Šventoji Dvasia dirba per mane – ir aš dirbu. Aš patvirtinu, kad visi pusiausvyroje esantys Žemės žmonės pabunda ir atranda Dievo galią savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visas liuciferiškas iliuzijas, trukdančias žmonėms pamatyti dvasines konflikto priežastis. Aš patvirtinu visų pusiausvyroje esančių žmonų nubudimą suvokimui, kad per mus Dievas gali pašalinti visus konfliktus ir atstatyti tobulą Dievo Tėvo-Motinos pusiausvyrą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą nusivylimą, dėl kurio žmonės nieko nedaro. Aš patvirtinu visų pusiausvyroje esančių žmonių nubudimą suvokimui, kad mes galime kai ką padaryti, kad vienas žmogus gali padaryti skirtumą ir kad per mus gėris triumfuos.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti anti-taikos energijas, dėl kurių žmonės jaučiasi sugniuždyti ir paralyžiuoti baimės. Aš patvirtinu visų pusiausvyroje esančių žmonių nubudimą suvokimui, kad per mus Dievas gali sudeginti visą baimę ir anti-taiką.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti bet kokį dvasinį aklumą, dėl kurio žmonės nenori ginti Kristaus tiesos. Aš patvirtinu visų pusiausvyroje esančių žmonių prabudimą suvokimui, kad per mus Dievas gali sudeginti visus melus, kuriais teisinamas karas.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti bet kokį nerimą, dėl kurio žmonės praranda tobulą Tėvo-Motinos Dievo pusiausvyrą ir paverčia savo emocinius kūnus siautėjančiais vulkanais. Aš patvirtinu visų pusiausvyroje esančių žmonių prabudimą suvokimui, kad per mus Dievas gali sudeginti visą pyktį, nerimą ir neapykantą, ir Dievas visiems žmonėms duos vidinę taiką ir ramybę.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visas baimes, dėl kurių žmonės jaučiasi negalintys nieko padaryti, kad išvengtų gamtos kataklizmų. Aš patvirtinu visų pusiausvyroje esančių žmonių prabudimą suvokimui, kad Dievas per mus gali sudeginti karo energijas, ir Dievas atstatys pusiausvyrą Motinos Žemės kūnui.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti bet kokią baimę, dėl kurios žmonės jaučiasi negalintys nutraukti neapykantos ir įtampos tarp žmonių, kurie veda į karo proveržį. Aš patvirtinu visų pusiausvyroje esančių žmonių nubudimą suvokimui, kad Dievas per mus gali sudeginti karo energijas, ir Dievas atstatys pusiausvyrą Dievo kūnui Žemėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. AŠ ESU Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti bet kokią baimę, dėl kurios žmonės jaučiasi negalintys ištrūkti iš mąstymo, teigiančio, kad kariauti yra būtina, jei norime išvengti dar didesnės katastrofos. Aš patvirtinu visų pusiausvyroje esančių žmonių nubudimą suvokimui, kad Dievas per mus gali sudeginti troškimą žudyti, ir Dievas atstatys atleidimą bei brolišką meilę.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 

Aš esu Taikos Motina, kviečianti visus pusiausvyroje esančius žmones stoti ginti taikos. (3x)

Aš patvirtinu, kad Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika nugaliŽemėje, dabar ir amžinai. (3x)

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3x) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš priimu Dangiškosios Motinos begalinę ramybę. Renkuosi visada pasilikti šioje ramybėje ir priimu tobulą Dangiškosios Motinos meilę. Aš priimu, kad esu Gyvasis Kristus įsikūnijime, ir prisiekiu būti viskuo, kuo esu Dievuje ir daugiau.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu Žemę Dangiškosios Motinos begalinėje meilėje ir taikoje. Tai baigta, atlikta ir užsklęsta materijoje, nes tai ištarė Dangiškosios Motinos lūpos. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com