Gydymo invokacija kataklizmams

Iškvieskite gydymą įvairiausių rūšių kataklizmų aukoms, kad jos galėtų judėti pirmyn, atstatyti savo gyvenimus, bendruomenes ir tautas.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją

Instrukcija: Ši invokacija nėra pasyvi malda, kuria prašytumėte Dievo ką nors dėl jūsų padaryti. Ši invokacija yra aktyvi malda, bendrakūrėjo malda, kuomet esate pilnai įsisąmoninę Dievo įsakymą visiems žmonėms: "Dauginkitės ir viešpataukite Žemėje!" Jūs dauginate dvasinę šviesą, šitaip iškviesdami daugiau šviesos iš Aukščiau ir pasiųsdami šią šviesą viešpatauti kataklizmo situacijoje. Jūs esate atviros durys, per kurias Dievo šviesa gali įeiti į šį pasaulį ir viešpatauti šioje situacijoje.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Mylimieji Arkangele Mykolai, Motina Marija, Šiva, Dhjani Budos ir Kuan Jin, skiriu šią invokaciją apsaugai ir gydymui visų sielų, paveiktų...

(Aprašykite kataklizmą arba įvykį, kuriam kviečiate gydymą.)

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion ir sustabdyk šio kataklizmo žemyn traukiantį sūkurį

1. Kristaus Liepsnos manyje galia, šaukiu Arkangelą Mykolą materializuoti savo Liepsnojančią Esybę virš šio kataklizmo ir paimti visiškon savo žinion visą šią situaciją. Sudegink visas grįžtančios karmos bangas, sukėlusias šį įvykį, kad kataklizmas neplistų tolyn ir neruoštų dirvos kataklizmams ateityje. Arkangele Mykolai, sulaikyk karminį šio kataklizmo sūkurį ir sustabdyk jį DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę virš šio įvykio ir paimk visiškon savo žinion visas su tuo susijusias energijas. Sudegink visus negatyvių energijų, sukėlusių šį įvykį, sūkurius, kad šis kataklizmas neakceleruotų ir nedidintų įtampos, kuri galėtų sukelti kataklizmus ateityje. Arkangele Mykolai, sulaikyk šio kataklizmo energijos sūkurius ir sustabdyk jų trauką žemyn DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę virš šio kataklizmo ir paimk visiškon savo žinion visas į jį patekusias sielas. Išgelbėk gyvybes visų, kurie gali būti išgelbėti, ir sudegink bet kokį potencialą tolimesnėms mirtims per smurtą, plėšikavimą, badą, dehidrataciją ar plintančias ligas. Arkangele Mykolai sulaikyk ir sudegink mirties sūkurį, kol jis nenusinešė dar daugiau žmonių į savo prarają!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę virš šio įvykio ir sustabdyk besiformuojančius negatyvios energijos sūkurius, kuriuos gimdo žmonių baimė ir pyktis. Arkangele Mykolai, sulaikyk visus sūkurius, kol jie į save neįtraukė žmonių, priversdami juos jaustis sugniuždytais ir suparalyžiuotais. Išlaisvink visus išgyvenusius žmones nuo šoko ir traumų, kad jie galėtų imtis tinkamų veiksmų gelbėdami save ir kitus. Arkangele Mykolai, sustabdyk šio įvykio sūkurį, kad jis neatneštų daugiau mirčių ir destrukcijos.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę virš visų žmonių, kurie tiesiogiai nebuvo paveikti šio kataklizmo. Išlaisvink juos visus nuo aklumo ir abejingumo, kad jie neignoruotų savo atsakomybės veikti šioje situacijoje. Arkangele Mykolai, išlaisvink žmonėse Kristaus įžvalgumą, kad jie įsisąmonintų savo karminę atsakomybę ir dvasinį potencialą imtis veiksmų. Arkangele Mykolai, pažadink visuose žmonėse atsakomybę būti savo brolio globėju.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę virš visų tų vyriausybių ir tarptautinių pagalbos teikimo organizacijų, kurios yra atsakingos už gelbėjimo, atkūrimo ir atstatymo darbus. Apsaugok juos nuo bet kokios negatyvios energijos, kad jie nepasijustų pavargę ar prislėgti. Išlaisvink juos nuo bet kokio aklumo, kad jie išvystų tobulą viziją suplanuoti visą operaciją ir tiksliai žinoti, ką, kur ir kada reikia siųsti.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę virš visų tų, kurie dirba gelbėjimo darbus ir suteikia medicininę pagalbą. Apsaugok juos nuo bet kokių negatyvių energijų, dėl kurių jie galėtų pasijusti pavargę ar prislėgti. Apšviesk juos, kad jie pamatytų tobulą viziją, kaip maksimaliai išnaudoti savo įgūdžius ir resursus. Suteik jiems Kristaus įžvalgumą priimti kritinius sprendimus, kurie išgelbėtų didžiausią gyvybių skaičių.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus angelų išvalyti šviesos kelius, kurie sukurtų energetinius koridorius pagalbos siuntoms pasiekti tuos, kuriems labiausiai jų reikia. Išsklaidyk sumaištį ir grūstis kritiniuose transporto taškuose, kad nebūtų užlaikomos pagalbos siuntos. Išlaisvink ir apšviesk tuos, kurie turi galią siųsti pagalbą tiems, kuriems jos reikia. Surakink ir sudegink visas tamsos jėgas, dirbančias su žmonėmis, kurie siekia pagalbos tiekimą sustabdyti, nukreipti ją į šoną ar pavogti kritinius resursus savanaudiškiems tikslams.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus angelų išvalyti šviesos kelius, kuriais ateitų greitos ir nesavanaudiškos atstatymo pastangos. Išlaisvink visus žmones nuo paralyžiaus ir bejėgiškumo jausmo, kad jie galėtų šokti į darbą ir atstatyti savo gyvenimus bei bendruomenes. Suteik žmonėms tobulą Kristaus viziją, kaip atstatyti ir kaip užkirsti kelią kataklizmams ateityje. Išlaisvink visus žmones nuo dvasinio aklumo, užkertančio jiems kelią išmokti dvasinę pamoką, kad visus kataklizmus sukelia žmonijos sąmonė ir todėl vienintelis tikras būdas užkirsti kelią kataklizmams ateityje yra kelti savo sąmonę.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

Padėk žmonėms Rinktis Gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk visus išgyvenusius žmones, kad nepražūtų! (3X)

Arkangele Mykolai, išgelbėk visus išgyvenusius žmones nuo mirties sąmonės, verčiančios juos laikyti save mirtingomis žmogiškomis būtybėmis, atskirtomis nuo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės geriau žinotų, jie geriau ir elgtųsi, todėl prašau tavęs, išlaisvink visus išgyvenusius žmones nuo antikristo melų, kuriais supančiotos jų sielos, ir dėl kurių jie nepajėgia suprasti tikrosios, dvasinės šio kataklizmo priežasties.

Arkangele Mykolai, padėk jiems pakilti virš mirties sąmonės ir tapti laisvais regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Išlaisvink juos regėti Dievą ir nebegyventi žmogiško gyvenimo, bet gyventi dvasinių būtybių, kuriomis jie iš tiesų yra, gyvenimą.

Arkangele Mykolai, savo laisvos valios galia, sakau visų savo brolių ir seserų, kuriuos užklupo šis kataklizmas, vardu: „Mes esame pasirengę pakeisti savo gyvenimą. Esame pasirengę prarasti savo mirtingą gyvenimą, savo mirtingą tapatumo jausmą, pastatytą ant šio pasaulio apribojimų ir kūniško proto dualizmo. Mes esame pasirengę leisti, kad mūsų akys matytų vienovę, kad galėtume įžvelgti žaltiško proto subtilius melus ir prisipildytume Kristaus Šviesos. Esame pasirengę atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esame pasirengę prarasti šį gyvenimo jausmą, idant laimėtume nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimtumėme savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnų ir dukterų tapatumą.“

Todėl dabar sakau, pilna laisvos valios ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

MES RENKAMĖS GYVENIMĄ! (4X)

„Mes renkamės gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimame, kad esame amžinai gyvi Kristaus šviesoje. Priimame, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiame daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtiname, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir mumyse.“

„Renkamės būti viena su savo Dievu, ir todėl esame Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.“

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion visas tamsos jėgas, veikiančias šioje situacijoje

1. Kristaus Liepsnos manyje galia, šaukiu Arkangelą Mykolą materializuoti savo Liepsnojančią Esybę virš šio kataklizmo ir surakinti bei sudeginti visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, siekiančias įkalinti žmones negatyviame sūkuryje, kad galėtų vogti iš jų dvasinę šviesą. Surakink mirties ir Pragaro jėgas, kurios siekia patekti į žmonių energetinius laukus arba naudojasi negatyviomis žmonių energijomis, kurdamos sūkurius, įtraukiančius žmones į nevilties liūną. Arkangele Mykolai, surakink šias tamsos jėgas DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas, kurios galėtų paskatinti žmones panaudoti šią situaciją asmeniniams ar politiniams tikslams. Surakink valdžios elitą, kuris mėgina pasinaudoti bet kokiais kataklizmais, kad patenkintų savo globalios kontrolės ambicijas arba kad pasipelnytų iš šio įvykio. Surakink tuos, kurie nori pasinaudoti šiuo įvykiu, siekdami savo savanaudiškų asmeninių ambicijų, užuot tarnavę Dievui visuose žmonėse. Arkangele Mykolai, surakink šias tamsos jėgas DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę virš visų išgyvenusių žmonių ir sukurk nepramušamą skydą aplink jų energetinius laukus. Apgink juos nuo visų netobulų energijų, tamsos dvasių, išsikūnijusių sielų ir visų antikristo jėgų. Apšviesk juos, kad jie galėtų atpažinti tamsos vibracijas ir galėtų pasirinkti neįsileisti jų į savo esybę, kad šios nenutemptų jų į negatyvų sūkurį ar emociškai jų nesuparalyžiuotų. Arkangele Mykolai, apsaugok visus išgyvenusius žmones nuo visų netobulų energijų ir tamsos dvasių.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę visų išgyvenusių žmonių energetiniuose laukuose. Surakink ir sudegink visus netobulų energijų sūkurius, grasinančius užvaldyti jų protus ir emocijas. Išlaisvink juos nuo visų saitų su planetiniais negatyvių energijų sūkuriais. Apšviesk juos, kad jie galėtų atpažinti visas netobulas energijas savo esybėje. Padėk jiems pamatyti, kad šios energijos nėra jų esybės dalis ir kad jos tik pablogins situaciją. Padėk žmonėms pasirinkti paleisti visas tamsos energijas. Arkangele Mykolai, sudegink visas nuodingas vibracijas visų išgyvenusių žmonių energetiniuose laukuose.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos dvasias, visas išsikūnijusias sielas ir visas antikristo jėgas, įėjusias į visus išgyvenusius žmones per šoką ir traumą ir siekiančias kontroliuoti juos iš vidaus. Apšviesk išgyvenusius žmones, kad jie galėtų atpažinti šiuos priešus savyje. Padėk jiems pamatyti, kad tamsos jėgos nėra jų tikrojo tapatumo dalis ir kad šios tamsos jėgos tik dar labiau apsunkins jų pasveikimą. Padėk jiems pasirinkti paleisti visas tamsos dvasias. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones nuo tamsos dvasių.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visų išgyvenusių žmonių kūniškus protus ir žmogiškąjį ego, iš kurio susikūręs anti-aš siekia neleisti žmonėms atsigauti nuo šio kataklizmo. Apšviesk juos, kad jie galėtų atpažinti savo anti-aš melus, kuriais jis naudojasi kontroliuodamas jų veiksmus, jausmus, mintis ir tapatumo jausmą. Padėk žmonėms pamatyti, kad anti-aš nėra jų tikrojo tapatumo dalis ir kad jis jiems nėra reikalingas. Padėk jiems pasirinkti paleisti šį anti-aš. Arkangele Mykolai, surakink visų žmonių, norinčių tapti laisvais, anti-aš.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus išgyvenusius žmones nuo gravitacinės masinės sąmonės traukos, tempiančios juos į negatyvų baimės, liūdesio, nevilties, paralyžiaus, beviltiškumo ir pykčio prieš Dievą sūkurį, verčiantį juos neigti savo potencialą apsivilkti Kristaus protą ir paaugti iš šio įvykio. Nutrauk nuo išgyvenusių žmonių visą dvasinį aklumą, kad jie galėtų pamatyti, jog yra geresnis būdas reaguoti į šį kataklizmą, nei kelias, kuris atrodo žmogui teisingas. Suteik žmonėms drąsos atsiskirti ir tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, pasirengusiais judėti pirmyn ir atstatyti savo gyvenimus. Padėk jiems pasirinkti Gyvenimo Kelią, kelią į Kristaus sąmonę. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones, kurie yra pasirengę pakilti virš masinės šio kataklizmo sąmonės.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus išgyvenusius žmones nuo materializmo sąmonės, verčiančios juos jausti prisirišimą prie šio pasaulio dalykų, dėl kurio jie jaučiasi neturį dėl ko gyventi, arba jaučiasi praradę savo tapatumo jausmą materialiuose turtuose. Padėk jiems pamatyti, kad jų Kristaus potencialas yra tikrasis raktas į gausingą gyvenimą. Išlaisvink juos, kad jie pirmiausiai galėtų siekti Dievo karalystės ir žinotų, kad, kai pasieks Kristaus sąmonę, visi kita jiems bus pridėta. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones, kurie yra pasiruošę pakilti virš materializmo sąmonės, mirties sąmonės.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus išgyvenusius žmones nuo prisirišimų prie savo dabartinių įsitikinimų ir visos baimės, kad, jeigu atiduos savo ribotus įsitikinimus, jie gali netekti savo tapatumo jausmo. Apšviesk juos, kad jie galėtų pamatyti visus dualistinius įsitikinimus, kuriuos jiems į protus įdiegė bažnyčia ir valdžia. Padėk jiems pamatyti, kad, atiduodami šiuos dualistinius įsitikinimus, šiuos žmonių sukurtus stabus, jie iš tiesų laimės savo tikrąjį tapatumą Kristuje ir pakils virš šios katastrofos. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones, kurie yra pasirengę pakilti virš dualizmo sąmonės, mirties sąmonės. Padėk jiems pasirinkti gyvenimo sąmonę, kuri jiems leistų pakilti virš šio kataklizmo.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

Aš skelbiu Žemę Dievo valda

Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, skelbiu Žemės planetą Dievo ir Pakylėtųjų Pulkų valda. Neleisiu antikristo jėgoms sunaikinti šios planetos, savo bandymais įrodyti, kad Dievas klydo, davęs mums laisvą valią. Neleisiu jiems sunaikinti sielų jų puikybės kupiname keršto žygyje prieš Dievą. Todėl naudojuosi savo laisva valia rinkdamasis Kristaus tiesą vietoj antikristo melų.

Mylimas Arkangele Mykolai, pasiųsk Mėlynos Liepsnos Angelus, kad jie išlaisvintų visas sielas iš antikristo melų, iš mirties sąmonės ir atskirties šydo. Mylimas Jėzau, pasiųsk savo teismo angelus visoms sieloms ir padėk joms pažvelgti už kūniško proto dualizmo, kad jos laisvai galėtų pasirinkti, kam tarnaus. Mylima Motina Marija, pasiųsk savo besąlyginės meilės angelus išlaisvinti visas sielas nuo baimės. Prašau visoms sieloms suteikti galią visiškai laisvai pasirinkti tarp mirties sąmonės ir gyvenimo sąmonės. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, šaukiu į visas keturias pasaulio puses:

RINKITĖS GYVENIMĄ! (4X)

Arkangele Mykolai, surakink visas sielas, kurios renkasi mirtį ir pašalink jas iš Žemės, kad jos negalėtų nusitempti žmonijos į savo pačių susikurtą Pragarą. Arkangele Mykolai, apsaugok tuos, kurie renkasi gyvenimą, kad jie galėtų įkūnyti Kristaus sąmonę ir galėtų tapti atviromis durimis Dievo karalystei ateiti į jų atkuriamus gyvenimus, bendruomenes ir valstybes.

Aš skelbiu Žemę Dievo valda ir priimu Jėzų Kristų dvasiniu Žemės Karaliumi, dabar ir amžinai. Amen.

O Motina Marija, išmokyk visus išgyvenusius žmones besąlyginio atleidimo

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms suprasti, priimti ir sugerti esminę tiesą, kad savo sielos lygmenyje, jie yra tai, kas manosi esantys. Padėk jiems pamatyti, kad visata yra veidrodis, atspindintis mums atgal viską, ką į jį išsiunčiame. Todėl mūsų išorinė situacija yra mūsų tapatumo jausmo atspindys. Mūsų pasaulis yra tai, kuo mes save laikome.

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms suprasti, kad, kai jie renkasi pyktį, kaltinimus ar keršto troškimą, jie iš tiesų save žeidžia daugiau nei ką nors kitą. Padėk jiems sužinoti, kad visata atspindės visus negatyvius jausmus jiems atgal, ir jie pastatys kalėjimą jų sielai. Padėk jiems suprasti, kad, nepaisant didžiulės šiame kataklizme patirtos traumos, įsitraukimas į netobulus jausmus sukurs tik dar intensyvesnį sūkurį, kuris tik pablogins situaciją visiems jos dalyviams.

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms suprasti, kad jų AŠ ESU Esaties lygmenyje, jie yra tai, kuo Dievas juos laiko, ir tai yra jų tikrasis ir amžinas tapatumas. Padėk jiems suprasti ir priimti, kad jų AŠ ESU Esatis yra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir tą dieną, kai ji buvo sukurta kaip tobula vizija Dievo prote. Todėl niekas, ką jie būtų patyrę šiame pasaulyje, įskaitant ir šį kataklizmą, nepakenkė ir nesutepė jų dieviškojo tobulumo, kuris yra tikrasis jų aš.

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms priimti dangiškąją tiesą, kad jie gali bet kuriuos metu leisti šiam tobulumui šviesti pro jų sielą ir išorinę sąmonę. Jiems tiesiog tereikia atleisti sau ir visam gyvenimui, kad galėtų paleisti visus netobulus tapatumus, įsitikinimus, jausmus ir pasireiškimus, kurie slepia jų tikrąjį tapatumą ir sukuria sieną aplink jų AŠ ESU Esaties šviesos spindulį.

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms suprasti, kad, kai jie atleidžia besąlygiškai, jie leidžia savo AŠ ESU Esaties šviesai šviesti per juos ir atnešti Dievo tobulumą į šį pasaulį. Padėk jiems priimti, kad, kai jie atleidžia, jų Tėvas dirba kartu su jais. Todėl jie ir Tėvas yra viena!

Išgydykite visus išgyvenusius žmones nuo visų traumų

1. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, materializuokite savo Esybę virš visų šį kataklizmą išgyvenusių ar kitais būdais jo paveiktų žmonių. Suformuokite Omega poliariškumą Arkangelo Mykolo ir Šivos Alfa veiksmui, kad žmonės, kurie buvo išlaisvinti iš tamsos jėgų ir netobulų energijų galėtų būti pagydyti nuo visų traumų ir galėtų judėti pirmyn savo gyvenime.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, užliekite Žemę savo stebuklinga Guodžiančia Liepsna, kad ji pagydytų visus žmones nuo negatyvių emocijų, ir jie nebesijaustų sugniuždyti ir todėl fiziškai bei dvasiškai suparalyžiuoti. Pažadinkite žmones pakelti akis virš savo dabartinės situacijos, kad jie galėtų priimti teisingus sprendimus ir pagydyti save bei savo mylimuosius. Paskatinkite juos judėti pirmyn, kad jie galėtų pagydyti savo gyvenimus, šeimas, bendruomenes ir tautas. Suteikite jiems naują viltį ir pasiryžimą šioje krizėje.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, įkvėpkite žmonėms realizmo jausmą ir viltį, kurie jiems padėtų pakelti akis virš ką tik įvykusios katastrofos ir padėtų suprasti, kad niekas nesibaigia su šia katastrofa, kad gyvenimas juda pirmyn ir kad gali būti geresnė ateitis, jeigu jie pasiryš ją priimti ir judėti link jos. Paskatinkite pakelti akis nuo suniokojimo aplink juos ir padėkite jiems suprasti, kad saulė virš jų tebešviečia ir jie tebegyvena toliau. Įkvėpkite juos būti dėkingais už galimybę, kuri yra gyvenimas, idant jie galėtų priimti savo ateitį.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus išgyvenusius žmones, kad jie galėtų priimti, jog to, kas nutiko, nebegalima pakeisti, laiko neįmanoma atsukti atgal. Todėl, kad ir kiek jie beliūdėtų, bepyktų ar bekaltintų, tai nesugrąžins jų buvusių gyvenimų. Paskatinkite juos priimti neišvengiama, ir šiuo priėmimu išsilaisvinti nuo paralyžiuojančių apgailestavimo ir liūdesio jausmų. Įkvėpkite juos nustoti žiūrėti į praeitį ir pakelti akis į naujos dienos aušrą. Pažadinkite juos nors akimirkai išvysti ateities viltį, kuri yra geresnė už tai, ką jie aplink save mato.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, išgydykite visus išgyvenusius žmones nuo praradimo jausmo ir išlaisvinkite juos nuo visų prisirišimų prie savo buvusio gyvenimo, o ypač prie savo mylimųjų. Įkvėpkite juos pripažinti ir priimti savo sielvarto ir liūdesio jausmus, kad jie galėtų praeiti prideramą gedėjimo procesą ir paleisti savo emocijas, užuot nustūmę jas į savo ir Motinos Žemės pasąmonę. Išgydykite juos nuo bet kokio jausmo, kad jie negali toliau gyventi be savo mylimųjų ar kad gyvenimas nevertas gyventi. Įkvėpkite juos suvokti, kad visada yra žmonių, kurie yra blogesnėje situacijoje negu jie, idant jie galėtų nukreipti savo sielvartą į užuojautą ir ryžtųsi padėti kitiems atkurti savo bendruomenes.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, išgydykite visus išgyvenusius žmones nuo subtilaus kaltės jausmo, kad jie išgyveno, o tiek daug kitų žuvo. Išlaisvinkite juos nuo noro mirti ir išgydykite juos nuo troškimo mirti, kad nebūtų palikti vieniši. Paskatinkite juos įveikti visus į save sukoncentruotus vienišumo jausmus, kad jie galėtų pamatyti, jog jie išgyveno todėl, kad jų sielos norėjo turėti galimybę pasilikti įsikūnijime. Įkvėpkite juos priimti savo likusį gyvenimą kaip galimybę judėti pirmyn ir padėti paversti Žemę geresne vieta.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, išgydykite visus išgyvenusius žmones nuo emocinių prisirišimų prie savo buvusio gyvenimo, ypač prie materialios nuosavybės ir lūkesčių, koks turėtų būti gyvenimas. Įkvėpkite juos įveikti tuštumo jausmą, jausmą, jog jie prarado savo tapatumą ar kad gyvenimas nebėra vertas gyventi. Pažadinkite juos priimti faktą, kad jų gyvenimas niekada nebebus toks kaip buvęs, ir padėkite jiems priimti, kad tai yra galimybė, o ne prakeiksmas. Paskatinkite juos paleisti savo ankstesnius lūkesčius, kaip toliau turėtų vystytis jų gyvenimas, kad jie galėtų priimti savo naują situaciją kaip galimybę pakilti virš savo buvusių apribojimų.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, išgydykite visus išgyvenusius žmones nuo netobulų jausmų ir įsitikinimų, kurie kyla iš jų religijos. Pažadinkite juos įveikti mintis, kad tai yra Dievo bausmė, ir kad jie nusipelnė šios bausmės, nes yra blogi žmonės. Išlaisvinkite juos iš spąstų, kuriuose jie kaltę verčia Dievui ir kuriuose juos užvaldęs didžiulis pyktis Dievui. Įkvėpkite juos suprasti, kad pykčio ugnis ar kaltės jausmas nesugrąžins jų buvusio gyvenimo, o tik sudegins juos pačius ir galimybę kurti geresnę ateitį. Išlaisvinkite juos nuo bet kokio tikėjimo, kad juos baudžia Dievas ir bet kokio noro nubausti Dievą.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus išgyvenusius žmones pakilti virš iliuzijos, teigiančios, kad šis kataklizmas buvo išorinių įvykių, kurių jie negali kontroliuoti, pasekmė. Įkvėpkite juos suvokti ir priimti, kad egzistuoja ryšys tarp žmonijos sąmonės ir visų Motinos Žemės kūne vykstančių įvykių. Paskatinkite juos įveikti mintį, kad jie yra jiems nepaklūstančių jėgų valioje. Paraginkite juos patikėti, kad mes patys kuriame savo realybę ir parodykite, kaip nukreipti šį tikėjimą į ryžtą užkirsti kelią ateities kataklizmams. Apšvieskite juos, kad jie išvystų, jog raktas į geresnės ateities kūrimą yra visiems žmonėms kelti savo sąmonę, einant individualaus Kristiškumo keliu.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Padėk mums prisiminti savo pirmąją meilę

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms prisiminti, kad prieš jų sieloms ateinant į šį pasaulį, jos pasirinko čia ateiti. Padėk joms prisiminti tą akimirką, kai jų AŠ ESU Esatis stovėjo prieš Dievą, ir Dievas pašaukė visus norinčius nusileisti į vėliausią Dievo kūriniją – materialią visatą ir padėti jai tapti save suvokiančia visata, tuo būdu inicijuojant savitranscendencijos spiralę, vedančią į Dievo sąmonę.

Padėk jiems prisiminti, kaip jie stovėjo toje centrinėje salėje priešais Dievo sostą ir žvelgė į begalines šios nuostabios visatos platybes su jos galaktikų, saulės sistemų ir planetų miriadais. Padėk jiems prisiminti, kad jie aiškiai kaip dieną pamatė, jog kažkas turi nusileisti į tą visatą ir inicijuoti spiralę, kylančios sąmonės spiralę, kuri visą visatą atvestų į savęs suvokimą – į savęs kaip Dievo suvokimą.

Padėk jiems prisiminti, kaip jų AŠ ESU Esatis pažvelgė į šios visatos platybes ir pajuto besąlyginę Dievo meilę, savitranscendencijos troškimą, pakylant iš pačių jų esybės gelmių. Padėk jiems prisiminti, kaip jie pažvelgė į Dievą ir tarė: „Štai aš Viešpatie, siųsk mane! Aš eisiu ir nešiu tavo besąlyginę meilę į šią visatą, kol viskas taps tavo besąlyginės meilės išraiška.“

Padėk jiems pamatyti, kad už visų išorinių regimybių egzistuoja didingesnis tikslas ir kad jų sielos yra šio tikslo dalis, ne dėl to, kad joms tai buvo primesta, bet dėl to, kad jos pačios pasirinko būti šio didingo gyvenimo dalimi. Padėk jiems iš naujo atrasti šią pirminę viziją ir jų gyvybės srauto troškimą, kad jie galėtų pajusti vidinę ramybę ir atrastų jėgų pakilti virš išorinių regimybių ir pasinaudotų jomis kaip lieptu į Dievo karalystę. Padėk jiems įvykdyti savo pirminį troškimą atnešti Dievo karalystę į Žemę. Padėk jiems pamatyti, kad net ir kataklizmas gali tapti įrankiu, žadinančiu visą gyvybę aukštesniam tikslui ir pasiryžimui atnešti tobulą Kristaus viziją geresnės ateities visiems kūrime.

Išgydykite visus žmones nuo dvasios nuodų

1. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu mylimą Motiną Mariją, Stebuklų Motiną, ir mylimą Kuan Jin, Gailestingumo Motiną. Išmokykite visus išgyvenusius žmones stebuklo laikyti tobulą viziją sau, visai gyvybei ir Žemei. Mylimas Vairočana, spindintis kaip saulė, išnaikink neišmanėliškumo ir iliuzijos nuodus iš visų išgyvenusių žmonių sąmonės. Pakeisk juos savo Visa Persmelkiančia Dharmakajos Išmintimi, ir parodyk galutinę tikrovę, kad viskas atsirado iš vieno Dievo. Pripildyk visus išgyvenusius žmones bekompromisine liūto drąsa, kad jie galėtų įveikti visą neišmanėliškumą, o ypač didžiausią atskirties nuo Dievo iliuziją.

OM VAIROČANA OM (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms atiduoti viską, kas trukdo įvykti Dievo stebuklui jų gyvenime. Mylimas Akšobhja, tu – nepajudinamas ir nepalenkiamas, išnaikink pykčio ir neapykantos nuodus iš visų išgyvenusių žmonių sąmonės. Pakeisk juos savo Veidrodine Išmintimi, atskleidžiančia, kad visi dalykai yra Dievas, dėvintis kaukę. Suteik visiems išgyvenusiems žmonėms dramblio jėgą, kad jie galėtų įveikti visas neapykantos kliūtis ir polinkį reaguoti į situacijas pykčiu. Pripildyk juos savo ramybe, kad jie galėtų leisti visam pykčiui sudegti beribiame jų sielų vandenyno veidrodyje.

OM AKŠOBHJA HUM (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms atiduoti savo žmogiškąjį ego ir netikrą tapatumo jausmą. Mylimas Ratnasambhava, tu, gimęs iš brangakmenio ir brangakmenių kūrėjas, išnaikink dvasinės ir intelektualinės puikybės nuodus iš visų išgyvenusių žmonių sąmonės. Pakeisk juos savo Lygybės Išmintimi ir parodyk, kad visi dalykai yra lygios vertės Dievo akyse, nes Dievas yra visa. Suteik jiems žirgo greitį, kad jie galėtų įveikti visą puikybę. Pripildyk juos ramybės, kad jie galėtų matyti Dievą ir tarnauti Dievui visuose sutiktuosiuose, tarp jų ir savyje.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms pripažinti, kad jie iš savęs nieko negali padaryti; tai jų AŠ ESU Esatis juose yra tikrasis darytojas. Mylimas Amitabha, tu – begalinė Šviesa, tu įžvalgusis, išnaikink geismų, geidulių ir godumo nuodus iš išgyvenusių žmonių sąmonės. Pakeisk juos savo Įžvalgia Išmintimi ir parodyk, kuo skiriasi tikrieji Dievo troškimai, kuriuos galima patenkinti, nuo netikrų žmogiškojo ego troškimų, kurių patenkinti neįmanoma. Suteik jiems povo grakštumo, kad jie galėtų įveikti visas kliūtis ir nepasotinamus troškimus. Pripildyk juos sugebėjimu matyti, kad viskas yra baigtinė begalinio Dievo išraiška.

OM AMITABHA HRI (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms priimti, kad jie yra Gyvasis Kristus, vaikštantis Žeme, ir todėl Dievas gali daryti darbus per juos, kuriuos jis darė per Jėzų. Mylimas Amogasidhi, visada pasiekiantis savo tikslą, išnaikink pavydo ir pavyduliavimo nuodus iš visų išgyvenusių žmonių sąmonės. Pakeisk juos savo Ištobulinto Veiksmo Visa Nugalinčia Išmintimi ir atskleisk tiesą, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Suteik jiems savo bekompromisinę ištobulinto veiksmo drąsą, kad jie galėtų įveikti visas kliūtis, kurios joms trukdo išreikšti savo dieviškąją individualybę šiame gyvenime. Pripildyk juos savo absoliučiu žinojimu, kad Dievas myli juos kaip unikalius individus, kokiais jie buvo sukurti būti ir todėl jie gali jausti ramybę būdami savo dieviškuoju aš.

OM AMOGASIDHI AH (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms nustoti neigti Kristų savyje ir padėkite jiems įžengti į vidinį kelią. Mylimas Vadžrasatva, deimantinės prigimties, išnaikink bevališkumo ir nenoro gyventi nuodus iš visų išgyvenusių žmonių sąmonės. Pakeisk juos savo Dieviškosios Deimantinės Valios Išmintimi ir parodyk, kad šio pasaulio dalykai yra laikini ir niekada negalės patenkinti jų tikrojo troškimo – būti bendrakūrėjais su Dievu. Leisk jiems pajausti tavo visą nugalintį Buvimą Dievo Valioje. Pripildyk juos savo begaline meile Dievui, kad jie sugebėtų atiduoti savo mirtingo tapatumo jausmą, idant laimėtų nemirtingą gyvenimą per buvimą Kristumi nuolatiniame veiksme.

OM VADŽRASATVA HUM (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Rytų ir Vakarų Stebuklų Motinų vardu, prašau Dhjani Budų subalansuoti visų išgyvenusių žmonių sielas ir sudeginti visus nuodus, kad jie galėtų įsisavinti jūsų dieviškąsias savybes ir galėtų tapti pilnaverčiais Dievo sūnumis ir dukterimis. Prašau Dhjani Budas pasiųsti savo angelus, kad jie išlaisvintų ir surinktų visus visų išgyvenusių žmonių sielos fragmentus, įstrigusius formų pasaulyje. Prašau Budų angelus sugrąžinti visus šių sielų fragmentus amžinajame dabar. Prašau Kuan Jin ir Motinos Marijos angelus integruoti visus sielų fragmentus, kad visi išgyvenę žmonės vėl galėtų būti sveiki ir galėtų išreikšti tobulą savo unikalios individualybės matricą. Aš dabar priimu visišką šių žmonių pasveikimą. Jėzaus Kristaus vardu, atlikta! Amen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms priimti Dievo karalystės įsikūnijimo Žemėje stebuklą. Kreipiuosi į pačią Dievo Tėvo-Motinos, Alfos ir Omegos širdį. Padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms priimti, kad jie yra jūsų sūnūs ir dukterys. Mylimieji Alfa ir Omega, padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms priimti, kad jūs juos sukūrėt būti bendrakūrėjais su jumis. Padėkite jiems pamatyti, jog jie turi teisę gyventi Žemės planetoje ir turi teisę išreikšti jiems Dievo duotąjį individualumą šioje planetoje. Padėk jiems priimti savo teisę padėti kurti Dievo karalystę Žemės planetoje ir atstatyti savo gyvenimus bei bendruomenes.

OM AŠ ESU KAS ESU OM (9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems išgyvenusiems žmonėms prisipildyti jūsų begaliniu gailestingumu ir besąlyginiu atleidimu. Padėkite visiems žmonėms suprasti, kad visiškas atleidimas yra vienintelis kelias į visišką dvasinę ir materialinę laisvę. Pripildykite visus išgyvenusius žmones besąlygine meile, kuri išvytų jų baimę atsikratyti viso pykčio bet kokiai gyvybės formai. Padėkite jiems su meile ir savanoriškai iš savo esybės atiduoti visą nenorą atleisti ir ištiesti begalinį gailestingumą sau, visiems žmonėms ir Dievui.

OM MANI PADME HUM – ŠIVA (33X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Paimkite Žemę savo žinion

Prašau Rytų ir Vakarų Stebuklų Motiną paimti savo žinion šį materijos pasaulį ir sudeginti savo Stebuklinga Malone viską, kas neturi savyje Dievo tobulumo. Pakylėkite savuosius būti Viešpaties tarnaitėmis ir pagimdyti Kristaus sąmonę, kuri iš tiesų yra atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus. Išaukštinkite savo pačių substanciją – pačią materiją, kad ji atvaizduotų tiktai tobulas Kristaus sąmonės vaizdinių formas.

Mylima Kuan Jin ir Motina Marija, savo gailestingumu ir stebuklinga malone atneškite masinį prabudimą, kuris įgalintų žmones pamatyti realybę, jog Motina Žemė kenčia palinkusi po sunkia žmonijos sukurta negatyvios energijos našta. Išpurtykite žmones iš jų dvasinio aklumo, kad jie galėtų priimti, jog visi gamtos ir žmonių sukurti kataklizmai yra pasireiškimas jų pačių sąmonėje laikomų netobulų įsitikinimų, generuojančių netobulas energijas, kurios apsunkina Motiną Žemę.

Pažadinkite žmones realybei, kad mes galime įveikti iliuzijos jausmą, neatsakingumą ir dvasinį paralyžių, mes galime iškviesti Dievo šviesą, kuri ištrintų visas netobulas energijas ir šio kataklizmo atmintį, bei visus praeities netobulumus. Padėkite visiems žmonėms suvokti, kad tiktai mes patys galime užkirsti kelią ateities kataklizmams, ir jog turime viską, kad tai pasiektume, nes mes esame savo paties likimo autoriai ir kūrėjai. Padėkite žmonėms išsiugdyti pasiryžimą prisiimti atsakomybę už Žemę, kad galėtume sustabdyti visus ateities kataklizmus ir įkūnyti Dievo karalystę šioje planetoje.

Dėkojame už jūsų begalinį gailestingumą, besąlyginį atleidimą ir jūsų visagalę Stebuklų Malonę. Esame tokie dėkingi, kad galime gyventi šiuo kosminiu momentu ir padėti Žemei atversti naują istorijos lapą bei paversti ją Laisvės Žvaigžde, nušviesiančia visą Galaktiką ir atnešiančią naują viltį, kad Dievas nugali viską.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo tamsiųjų dvasių ir tamsos energijų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo visų traumų, šoko ir baimės.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo dvasinės vergovės antikristo jėgoms.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo materialinės vergovės valdžios elitui.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti visas iliuzijas Žemės planetoje ir pažadinanti visus žmones gyvenimo realybei.

Aš priimu, kad Motina begaline ir besąlygiška Dieviškosios Motinos meile. Aš priimu, kad esame verti gauti šią meilę ir sugeriu ją savo esybėn. Aš leidžiu šiai tobulai meilei išginti visas baimes ir visus netobulus jausmus iš manęs ir iš visų žmonių. Priimu, kad mūsų sielos pagaliau tapo laisvos atsakyti į visas situacijas su meile. Priimu, kad esu saulė, spinduliuojanti dieviškąją meilę kiekvienam sutiktajam. Priimu, kad Dievo meilė srūva per mane, sudegindama viską, kas nepanašu į ją, sudegindama visas anti-meilės jėgas šioje planetoje.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos liepsnos Angelai apsupa mane, mano šeimą ir visus žmones nepramušamu Mėlynos liepsnos energijos skydu. Aš patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visų nuodingų energijų, kurias pagimdė šis kataklizmas. Aš priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina visų išgyvenusių žmonių vidinį priešą – žmogiškąjį ego, ir kai šio pasaulio princas ateis, jis nieko juose neras. Atiduodu masinės sąmonės anti-aš ir priimu, kad jį sudegina Violetinė Liepsna ir besąlyginė Motinos Marijos meilė. Aš priimu, kad mano anti-aš pakeičia mano Kristaus aš, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad Dievo karalystė įsikūnija Žemėje. Ji įsikūnija begalinės Dievo galios dėka, veikiančios per mano AŠ ESU Esatį ir AŠ ESU KAS ESU, Arkangelo Mykolo ir Šivos Esatį.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com