WINV14: invokacija ŽODŽIO atkūrimui Amerikoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

Iškieskite ŽODŽIO Amerikoje atkūrimą. Žodis yra pripažinimas, kad egzistuoja realybė už žmonių sukurtų, ego paremtų iliuzijų. Tiktai susiderinę su šia realybe, galėsime išspręsti mūsų visuomenę kankinančias problemas.Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Savosios Kristaus Liepsnos vardu, kreipiuosi į visą LOGOS, į visas būtybes, kurios yra Vienovėje su visuotiniu Kristaus Protu, su dvasinės gyvybės šaltiniu, visos tiesos šaltiniu ir Gyvojo Žodžio versme. Reikalauju sudaužyti į šipulius iliuzijų šydą, sukurtą melagio ir melo. Reikalauju apnuoginti visus melus ir kaip jie iškreipė Tiesos ŽODĮ. Reikalauju, kad visiems žmonėms būtų suteiktas tikras pasirinkimas palikti dualistinių iliuzijų šmėklą ir priimti amžinąjį Kristaus Tiesos gyvenimą. Reikalauju atstatyti Tiesos ŽODĮ visose Amerikos vyriausybės ir visuomenės srityse, o ypač…

(Aprašykite situacijas ir sąlygas, kurias norite, kad ši invokacija išspręstų.)

Mes gerbiame LOGOS

Pradžioje buvo LOGOS, ir šis Visuotinis Kristaus protas yra pas Dievą, ir Kristaus protas yra Dievas. Visa yra sukurta per LOGOS; ir be Kristaus proto neatsirado nieko, kas yra atsiradę. LOGOS yra gyvybė, o Visuotinio Kristaus proto gyvybė – individualizuota Gyvuoju Kristumi – yra bendrakūrėjų šviesa.

Kristaus proto šviesa šviečia tamsoje; ir tie, kurie yra apakinti dualistinės sąmonės tamsos, jos nesupranta. LOGOS yra tikroji Šviesa, kuri apšviečia kiekvieną bendrakūrėją, ateinantį į pasaulį.

LOGOS yra pasaulyje, ir pasaulis per jį atsirado, bet pasaulis nepažįsta Gyvojo Žodžio LOGOS. LOGOS ateina pas savuosius kaip Gyvasis Žodis, bet tie, kurie yra apakinti dualizmo, nepriima ŽODŽIO. Tačiau tiems, kurie priima Gyvąjį Žodį, jiems LOGOS duoda galią BŪTI Dievo Saulėmis, net ir tiems, kurie tiki ŽODŽIU. Tie, kurie priima Gyvąjį Žodį, atgimsta, ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš žmogaus norų, bet iš Dievo.

Ir LOGOS tampa kūnu ir gyvena tarp mūsų Gyvuoju Kristumi, įsikūnijusiu ŽODŽIU. Ir mes regime Gyvojo Kristaus šlovę Jėzuje – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Ir dabar mes priimame savo potencialą BŪTI viena su Gyvuoju Žodžiu ir BŪTI Dievo Saulėmis, Gyvaisiais Kristumis šiame amžiuje. Ir prisiekiame išpildyti mums Dievo duotąją priesaiką dauginti ŽODĮ savyje ir BŪTI atviromis durimis, idant LOGOS, Gyvasis Žodis mumyse, galėtų viešpatauti Žemei.

Mylimas Jėzau, apnuogink piktnaudžiavimą ŽODŽIU, siekiant suskaldyti amerikiečius

1. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti pamatinį melą, pirminį melą, kad absoliuti tiesa neegzistuoja, kad viskas yra reliatyvu ir kad žmonės valdžios elite turi teisę apsibrėžti savo pačių „tiesą.“ Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad absoliuti tiesa IŠ TIESŲ egzistuoja, ir ji yra saugoma LOGOS, Visuotiniame Kristaus Prote, ir ją galima pažinti per Gyvąjį Žodį.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

2. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti melą, kad koks nors žemiškas autoritetas ar organizacija gali turėti monopolį tiesai ar Dievo Žodžiui. Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad tu atėjai atkurti visų žmonių ryšio su Tiesos Dvasia, idant galėtume žinoti Kristaus Tiesą iš vidaus per tavo Guodėją. Todėl Gyvasis Žodis gali tekėti per kiekvieną ir jis visada mes iššūkį valdžios elito iliuzijoms.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

3. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti juodai baltą mąstymą, kuris skatina žmones galvoti, kad jie turi vienintelę tiesą ir kad privalo kovoti su visais žmonėmis, kurie jiems priešinasi. Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad Kristaus Tiesa yra Viena, nedaloma tiesa, tačiau ji gali būti išreiškiama įvairiais skirtingais būdais. Todėl mums nuolatos reikia siekti Tiesos Dvasios ir Gyvojo Žodžio, užuot kovojus dėl tam tikrų mirusio žodžio versijų.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

4. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti melą, kuris skatina žmones manyti, kad jie gali įkalinti Tiesos Dvasią žmonių sukurtoje proto dėžutėje, net ir religiniame šventraštyje. Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad tikroji Gyvojo Žodžio funkcija yra mesti iššūkį mūsų iliuzijoms, idant neliktume įkalinti mūsų ego ir valdžios elito sukurtuose meluose.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

5. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti pilką mąstymą, skatinantį žmones galvoti, kad jiems nereikia Gyvojo Žodžio, nes jie ir taip viską patys išmano. Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad Gyvasis Žodis mums yra reikalingas todėl, kad pati Gyvenimo Jėga kviečia mus tekėti su Gyvenimo Upe ir tapti DAUGIAU. Todėl ŽODIS visada mes iššūkį iliuzijoms, laikančioms mus įkalintus auksiniame narvelyje, kurį sukūrė ego ir valdžios elitas.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

6. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti melą, kad bažnyčios ir valstybės atskyrimas reiškia, jog religija ir Dievas turėtų būti pašalinti iš valdžios. Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad valstybės negali kontroliuoti nė viena religija, tačiau valstybė, kurioje nėra pagarbos Gyvajam Žodžiui, neišvengiamai bus kontroliuojama valdžios elito. Jeigu Gyvajam Žodžiui nėra vietos valdžioje, visuomenė stovės ant dualizmo iliuzijų pamato.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

7. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti melą, kuris skatina žmones galvoti, kad jie gyvena laisvoje visuomenėje. Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad mūsų visuomenė buvo taip stipriai paveikta reliatyvistinių, dualistinių antikristo melų, kad beveik niekas nemato Kristaus tiesos. O kai žmonės nesugeba matyti Kristaus Tiesos, jie neišvengiamai pasiduoda valdžios elito melams, kuris yra pasiruošęs piktnaudžiauti žodžiu, idant įgytų valdžią ir ją išsaugotų.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

8. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti tai, kaip buvo iškraipyti tavo mokymai ir kaip jais buvo naudojamasi – per visą istoriją, o taip pat ir šiandien – valdžios elito pozicijai sutvirtinti. Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad tu atėjai atnešti teismo pasauliniam valdžios elitui. Todėl nebegalime leisti, kad krikščionybe būtų naudojamasi ginti status quo, kuris leidžia valdžios elitui kontroliuoti žmones. Tačiau mums nereikia kovoti su valdžios elitu, nes mums stojus ginti Kristaus Tiesos, pats ŽODIS nuteis valdžios elitą, idant Arkangelas Mykolas galėtų pašalinti juos iš šios planetos.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

9. Mylimas Jėzau, reikalauju apnuoginti tai, kaip tavo mokymais buvo naudojamasi, siekiant apginti Amerikos pranašumą, kas leido valdžios elitui „pateisinti“ Amerikos išteklių naudojimą, siekiant pasaulinio dominavimo. Kviečiu nubusti kritinę masę amerikiečių faktui, kad privalome reikalauti apnuoginti visas valdžios elito vykdomas manipuliacijas, kuriomis jie siekia daryti įtaką Amerikos nacionalinės ir užsienio politikos kursui. Privalome reikalauti, kad visi Amerikos politikos aspektai būtų atnešti į harmoniją su tikraisiais tavo mokymais. Privalome užtikrinti, kad Amerika būtų viena šalis po Dievo vėliava, užuot buvusi suskaldyta šalimi po valdžios elito vėliava.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.

Skelbiu, kad Amerika priklauso Dievui

Kristaus Liepsnos, degančios mano širdyje, vardu, kviečiu atkurti Gyvąjį Žodį religiniame Amerikos gyvenime. Kviečiu nubusti žmones realybei, kad VIENINTELIS būdas Amerikai išgyventi yra siekti Kristaus tiesos ir būti pasiruošusiai būti viena šalimi po Dievo vėliava, nedaloma šalimi, kurioje Laisvė ir Teisingumas yra prieinami visiems. Jeigu neatkursime Dievo ŽODŽIO kaip aukščiausio autoriteto, mūsų laisvės ir teisės sistematiškai bus išnaikintos ir mūsų šalis pateks į visišką valdžios elito jungą, kuris tiki, jog žino geriau už Dievą, kas yra tiesa. Kviečiu kritinę masę amerikiečių nubusti LOGOS realybei ir pripažinimui, kad Gyvasis Žodis yra vienintelis būdas pakilti virš antikristo dualizmo.

 • 1. Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Antrasis atėjimas čia,
 • Kristaus būtybių šviesoje.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.
 •  
 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 2. Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Vidiniu Kristum sekame,
 • Visiems jo tiesą nešame.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.
 •  
 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 3. Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 • Jo žinią šaukiam nuo stogų,
 • Ir tampam gyvu pavyzdžiu.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.
 •  
 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 4. Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Gyvybę Žemėj giname,
 • Antrasis atėjimas čia.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.
 •  
 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 5. Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Ir meilėj su Sen Žermenu
 • Valdysit Žemę Teisingumu.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.
 •  
 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 6. Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas,
 • Vidinio Kristaus laisvėje
 • Mes esam Dievo Esatyje.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.
 •  
 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Arkangele Mykolai, apsaugok Amerikos aukščiausią potencialą

1. Kristaus Liepsnos manyje vardu, prašau Arkangelo Mykolo materializuoti savo Liepsnojančią Esatį pas visus tikrus amerikiečius ir sukurti nepramušamą skydą aplink mūsų energetinius laukus. Sudaužyk į šipulius ir sudegink ŽODŽIO iškreipimus, dėl kurių žmonės tiki išorinio išganytojo melu, tuo būdu tapdami pažeidžiamais melo, kad negali patys savęs valdyti ir todėl jiems reikalingas valdžios elitas, kuris valdytų jų šalį.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

2. Arkangele Mykolai, nuteisk ir sudegink visą iliuzijų debesį, kuris paverčia Amerikos žmones romiomis avimis ir leidžia valdžios elitui perimti visas šios šalies institucijas. Pažadink kritinę masę amerikiečių faktui, kad mes iš tiesų galime turėti tikrą Dievo valdžią šioje šalyje, tačiau tai įvyks tik tuomet, kai aukščiausi dešimt procentų, labiausiai dvasiškai išsivystę žmonės, pradės reikalauti, kad LOGOS būtų atkurtas kaip tikroji valstybės galva. Nes, jeigu geri žmonės nieko nedarys, valdžios elitas neišvengiamai triumfuos, šioje šalyje ir pasaulyje.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

3. Arkangele Mykolai, nuteisk ir sudegink visus demonus, tamsos jėgas ir tamsias energijas, kurios yra užgulusios žmones ir griauna jų tikėjimą savo gebėjimu pažinti Dievą tiesiogiai savyje ir jų tikėjimą Dievo gebėjimu dirbti per savo žmones. Pažadink kritinę masę amerikiečių faktui, kad žmonėms neįmanoma apgręžti šią šalį, bet su Dievu viskas yra įmanoma.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

4. Arkangele Mykolai, nuteiks ir sudegink melą, kuris skatina žmones galvoti, kad visada atsiras kas nors kitas, kuris padarys tai, kas yra būtina, todėl jiems nereikia stoti ginti Kristaus Tiesos. Pažadink kritinę masę amerikiečių faktui, kad Dievas gali dirbti šioje šalyje tik tuomet, kai mes esame pasirengę būti atviromis durimis Gyvajam Žodžiui atstatyti Kristaus Tiesą visose visuomenės srityse. Todėl turime siekti įžengti į Dievo karalystę, esančią mumyse.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

5. Arkangele Mykolai, nuteisk ir sudegink iliuzijų šydą, kuris daro Amerikos žmones dvasiškai aklais, ir dėl šio aklumo jie nesugeba matyti, kad valdžios elitas prisiėmė privilegiją suformuluoti problemą, tuo būdu kontroliuodamas visus nacionalinių debatų aspektus. Pažadink kritinę masę amerikiečių faktui, kad vienintelis būdas įstatyti Ameriką į naują kursą yra sugrąžinti Kristaus Tiesą į nacionalinius debatus, apnuoginant visas dualistines iliuzijas.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

6. Arkangele Mykolai, nuteisk ir sudegink visas antikristo jėgas, kurios laiko savo pančiuose religiją Amerikoje. Pažadink kritinę masę amerikiečių faktui, kad vienintelis tikras religinis autoritetas yra LOGOS, išreikštas per Gyvąjį Žodį, kadangi viskuo kitu gali būti manipuliuojama dualistine, reliatyvia antikristo proto logika. Apnuogink bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU religijoje.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

7. Arkangele Mykolai, nuteisk ir sudegink antikristo jėgas, kurios laiko savo pančiuose politiką ir vyriausybę Amerikoje. Pažadink kritinę masę amerikiečių faktui, kad vienintelis tikras valdžios autoritetas yra LOGOS, išreikštas per Gyvąjį Žodį, kadangi viskuo kitu gali būti manipuliuojama dualistine, reliatyvia antikristo proto logika. Apnuogink bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU politikoje ir valdžioje.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

8. Arkangele Mykolai, nuteisk ir sudegink antikristo jėgas, kurios laiko savo pančiuose mokslą Amerikoje. Pažadink kritinę masę amerikiečių faktui, kad vienintelis iš tiesų objektyvus mokslo autoritetas yra LOGOS, išreikštas per Gyvąjį Žodį, nes viskuo kitu gali būti manipuliuojama dualistine, reliatyvia antikristo proto logika. Apnuogink bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU moksle, įskaitant ir visoje aukštesnių pakopų švietimo sistemoje.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

9. Arkangele Mykolai, nuteisk ir sudegink antikristo jėgas, kurios laiko savo pančiuose žiniasklaidą Amerikoje. Pažadink kritinę masę amerikiečių faktui, kad vienintelis tikras žurnalistinis autoritetas yra LOGOS, išreiškiamas per Gyvąjį Žodį, nes viskuo kitu gali būti manipuliuojama dualistine, reliatyvia antikristo proto logika. Apnuogink bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU Amerikos žiniasklaidoje.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Amerika mūsų visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.

 

Pažadink visus amerikiečius Dievo valdžios realybei

Kristaus Liepsnos, degančios mano širdyje, vardu, prašau atkurti Gyvąjį Žodį Amerikos valdyme. Prašau pažadinti žmones realybei, kad VIENINTELIS būdas Amerikai išlikti laisvai yra pakilti virš dualistinio, reliatyvistinio mąstymo. Jeigu neatstatysime Gyvojo Žodžio kaip aukščiausio autoriteto, mūsų šalis bus visiškai užvaldyta valdžios elito, kuris kontroliuoja abi partijas. Kviečiu kritinę masę amerikiečių nubusti LOGOS realybei, kaip tikrai alternatyvai dabartinėms politinėms partijoms, iš kurių nė viena nemes iššūkio valdžios elitui.

 • 1. Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Dievo meilė, išmintis ir galia
 • Iš Aukščiau teka į Žemę šią.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.
 •  
 • Amerika yra dabar jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 2. Laisvės deglą kelk aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėk pažint.
 • Einame mes tamsoj keliu,
 • Tavo vedimu nušviestu.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.
 •  
 • Amerika yra dabar jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 3. Amerika yra visad laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 • Mylime Žemę mes labai,
 • Ginti stojame jos narsiai.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.
 •  
 • Amerika yra dabar jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 4. Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Pradėtas darbas šventume,
 • Karalystė Dievo mumyse.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.
 •  
 • Amerika yra dabar jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 5. Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Sudeginti įpročiai jau seni,
 • Į ateitį žengiam drąsia širdimi.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.
 •  
 • Amerika yra dabar jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

 • 6. Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 • Ugnies ir vizijos galia,
 • Aukštyn mes keliame Žemę šią.

 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.
 •  
 • Amerika yra dabar jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Motina Marija, pažadink visus amerikiečius ginti gyvenimą

1. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU Amerikos prezidentuose. Mes reikalaujame Kristaus Pergalės iš prezidento, kuris stotų ginti Kristaus Tiesą ir atsisakytų būti valdžios elito marionete. Reikalaujame prezidento, kuris būtų vertas Sen Žermeno paramos.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

2. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU Amerikos Senate ir Kongrese. Reikalaujame Kristaus Pergalės iš išrinktų atstovų, kurie stotų ginti Kristaus Tiesą ir atsisakytų būti specialiųjų interesų grupių ir lobistų marionetėmis. Reikalaujame vyriausybės, kuri nebūtų kontroliuojama valdžios elito, bet būtų paremta LOGOS realybe.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

3. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU valstybinės ir vietinės valdžios mastu. Reikalaujame Kristaus Pergalės iš išrinktų atstovų, kurie stotų ginti Kristaus Tiesą ir pakiltų virš politinių manipuliacijų. Reikalaujame vyriausybės, kuri atsisakytų sekti partijos linija ir imtų remtis LOGOS realybe.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

4. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU Aukščiausiame Amerikos Teisme. Reikalaujame Kristaus Pergalės iš teisėjų, kurie stotų ginti Kristaus Tiesą ir ištaisytų visus piktnaudžiavimus ŽODŽIU, taip pat panaikindami abortų įteisinimą. Reikalaujame Aukščiausiojo Teismo, kuris nebūtų apakintas dualistinės logikos, bet būtų paremtas LOGOS realybe.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

5. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU visuose Amerikos teisingumo sistemos aspektuose. Reikalaujame Kristaus Pergalės iš teisėjų ir advokatų, kurie stotų ginti Kristaus Tiesą ir nuverstų reliatyvios, dualistinės logikos teisinėje sistemoje viešpatavimą. Reikalaujame teisinės sistemos, kuri nepataikautų elitui, bet neštų teisingumą, kuris būtų paremtas LOGOS realybe.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

6. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU Amerikos švietimo sistemoje. Reikalaujame Kristaus Pergalės iš švietimo atstovų, kurie stotų ginti Kristaus Tiesą ir pakiltų virš materialistinio mąstymo, kuriame atrodo, kad gyvenimas yra beprasmis. Reikalaujame švietimo sistemos, kuri nebūtų paremta melu, kad aukštesnė tiesa neegzistuoja, bet kuri mokytų mokinius daryti tai, kas teisinga, remiantis LOGOS realybe.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

7. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU Amerikos šeimos politikoje. Reikalaujame Kristaus Pergalės iš visų Amerikos visuomenės lygmenų, kurių paskirtis yra saugoti Šventosios Šeimos vientisumą kaip civilizacijos lopšį. Reikalaujame šeimos politikos, kuri būtų išlaisvinta nuo bet kokių mėginimų sunaikinti šeimą ir kuri būtų grįsta LOGOS realybe.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

8. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Kristus apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU visuomenės sveikatos srityje. Reikalaujame Kristaus Pergalės iš visų sveikatos srityje dirbančių žmonių, idant jie stotų ginti Kristaus Tiesos ir pakiltų virš valdžios elito mėginimų naudotis sveikatos apsaugos politika visuomenei kontroliuoti ir gauti kuo didesnį pelną. Reikalaujame, kad sveikatos apsauga būtų išlaisvinta nuo politinių ir ekonominių manipuliacijų, idant sistema būtų paremta LOGOS realybe.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

9. Motina Marija, pažadink visus amerikiečius būtinybei kviesti LOGOS išmintį ir reikalauti, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokius piktnaudžiavimus ŽODŽIU Amerikos pramogų industrijoje. Reikalaujame Kristaus Pergalės iš populiariosios kultūros, idant ji pripažintų Kristaus Tiesą ir pakiltų virš subtilių arba akiplėšiškų mėginimų atlikti socialinę inžineriją. Reikalaujame kultūros, kuri būtų aukščiau virš melų, kad gyvenimas neturi jokio tikslo ir kad aukštesnė tiesa neegzistuoja. Reikalaujame kultūros, kuri būtų paremta LOGOS realybe.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

Kelk aukštyn Motinos Šviesą Amerikos kultūroje

Kristaus Liepsnos, degančios mano širdyje, vardu, prašau atkurti Gyvąjį Žodį Amerikos kultūroje. Kviečiu nubusti žmones realybei, kad VIENINTELIS būdas Amerikai judėti pirmyn yra pakilti virš kultūros, kad, „jeigu tai malonu, daryk tai.“ Jeigu neatstatysime Dievo ŽODŽIO kaip aukščiausio autoriteto, mūsų kultūra bus apibrėžta valdžios elito, siekiančio paversti žmones romiomis avimis ir tempiančio visus žemyn link žemiausio bendro vardiklio. Kviečiu kritinę masę amerikiečių nubusti LOGOS realybei – tikrajam dvasinės kultūros šaltiniui.

 • 1. Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 2. Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 3. Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 4. Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 5. Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 6. Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 7. Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekame Kristaus mes vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 8. Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 9. Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 10. Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Priimu, kad Motina Marija ir Motina Laisvė apgaubia Ameriką begalinėje ir besąlyginėje Dangiškosios Motinos meilėje. Priimu, kad Amerika yra saulė, spinduliuojanti dangiškąją meilę visoms Žemės šalims.

Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius ginti laisvę

1. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė liks laisva tik tuomet, kai leis LOGOS ją valdyti per Gyvąjį Žodį. Reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokius piktnaudžiavimus valdžia per Federalinę rezervų sistemą. Reikalaujame Kristaus Pergalės, idant Amerikos finansų sistema būtų atimta iš globalinio valdžios elito ir būtų sugrąžinta žmonėms ir jų išrinktiems atstovams.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

2. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė gali išlikti laisva tik tuomet, kai leidžia LOGOS ją valdyti per Gyvąjį Žodį. Reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokius piktžodžiavimus žodžiu Amerikos ekonomikoje. Reikalaujame Kristaus pergalės, idant būtų apnuoginti visi melai ir manipuliacijos, verčiantys žmones garbinti mamoną, užuot siekus Dievo gausingo gyvenimo. Reikalaujame ekonomikos, kuri būtų paremta Kristaus standartu, kuris nuverstų globalinį ekonomikos elitą ir išsaugotų turtą jį sukūrusių žmonių rankose. Reikalaujame ekonomikos, kuri būtų grįsta Jėzaus įsaku: „Maitinkite mano avis!“

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

3. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė laisva gali išlikti tik tuomet, kai leidžia, kad ją valdytų LOGOS per Gyvąjį Žodį. Reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokias manipuliacijas energetine situacija, įskaitant ir pasaulinį atšilimą. Reikalaujame, kad Kristaus Pergalė apnuogintų bet kokius piktnaudžiavimus ŽODŽIU, sukuriant produktų trūkumo iliuziją arba paniką, kuri sukelia kainas aukštyn ir leidžia valdžios elitui pelnytis. Reikalaujame energetinės politikos, kuri būtų paremta Kristaus standartų, kuris neleistų valdžios elitui kontroliuoti ekonominio augimo, ribojant energijos tiekimą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

4. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė gali išlikti laisva tik tuomet, kai leidžia LOGOS valdyti ją per Gyvąjį Žodį. Reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokius mėginimus užgniaužti arba pasipriešinti naujoms energijos technologijoms. Reikalaujame Kristaus Pergalės, idant būtų apnuoginti visi piktnaudžiavimai ŽODŽIU, siekiant suteikti valdžios elitui naujos technologijos monopolį. Reikalaujame energijos tiekimo, kuris būtų paremtas Kristaus standartu, idant nemokamos energijos technologija nuverstų visus energijos monopolius.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

5. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė gali išlikti laisva tik tuomet, kai leidžia LOGOS ją valdyti per Gyvąjį Žodį. Reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą informacinėmis technologijomis, naudojantis jomis Amerikos žmonėms sekti ir kontroliuoti. Reikalaujame Kristaus Pergalės, idant būtų apnuoginti visi piktnaudžiavimai ŽODŽIU vyriausybinėse agentūrose arba didelėse korporacijose, kurios naudojasi technologija, pažeidinėdamos demokratines teises ir ribodamos komunikaciją, įskaitant ir internetą. Reikalaujame politikos, kuri būtų paremta Kristaus standartu, neleidžiančiu valdžios elitui užgniaužti informacijos, siekiant išsaugoti arba išplėsti savo valdžią.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

6. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė gali išlikti laisva tik tuomet, kai leidžia LOGOS ją valdyti per Gyvąjį Žodį. Reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų bet kokį piktnaudžiavimą mokslu Amerikoje. Reikalaujame Kristaus Pergalės, idant ji apnuogintų bet kokį piktnaudžiavimą ŽODŽIU, kuris leidžia valdžios elitui naudotis mokslu kaip priemone šios šalies mąstymui kontroliuoti. Reikalaujame, kad mokslo naudojimas būtų paremtas Kristaus standartu, idant mokslas tarnautų žmonių išlaisvinimui, o ne verstų juos materializmo jėgų ir savojo Dievo neigimo vergais.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

7. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė gali išlikti laisva tik tuomet, jeigu leidžia LOGOS ją valdyti per Gyvąjį Žodį. Mes reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų visas manipuliacijas nacionalinės gynybos srityje. Reikalaujame Kristaus Pergalės, idant ji apnuogintų visus piktnaudžiavimus ŽODŽIU, leidžiančiu tarptautiniam valdžios elitui kontroliuoti Amerikos gynybos ir užsienio politiką. Reikalaujame politikos, kuri būtų grįsta Kristaus standartu, neleidžiančiu ginklų prekeiviams ir valdžios elito grupėms naudotis Amerikos kariuomene pelnui ar pasauliniam dominavimui.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

8. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė laisva išliks tik tuomet, jeigu leis LOGOS ją valdyti per Gyvąjį Žodį. Reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų visas manipuliacijas Amerikos užsienio politika. Reikalaujame Kristaus Pergalės, idant ji apnuogintų visus piktnaudžiavimus ŽODŽIU, kas leidžia valdžios elitui daryti įtaką Amerikos užsienio politikai. Reikalaujame užsienio politikos, kuri būtų grįsta Kristaus standartu ir kurios tikslas būtų sukurti tikrąją laisvę, užuot tarnavus valdžios elito tikslams.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

9. Sen Žermenai, pažadink visus amerikiečius faktui, kad visuomenė gali išlikti laisva tik tuomet, jeigu leidžia LOGOS ją valdyti per Gyvąjį Žodį. Reikalaujame, kad Gyvasis Žodis apnuogintų ir nuteistų nacionalinę haliucinaciją, kad Amerika yra gerą daranti jėga pasaulyje ir kad ji nėra kontroliuojama valdžios elito. Reikalaujame Kristaus Pergalės, idant būtų apnuoginti visi piktnaudžiavimai ŽODŽIU, kurie leidžia valdžios elitui išlikti pasislėpusiam nuo Amerikos žmonių. Reikalaujame visos šalies nubudimo, idant Amerikos žmonės pradėtų reikalauti valdžios, kuri būtų iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms, užuot buvusi iš elito, nuo elito ir elitui.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

Sen Žermenai, atkurk tikrąją demokratiją Amerikoje

Kristaus Liepsnos, degančios mano širdyje, vardu, prašau atkurti Gyvąjį Žodį visuose demokratinio proceso Amerikoje aspektuose. Prašau pažadinti žmones realybei, kad VIENINTELIS būdas Amerikai tapti tikra demokratija yra pakilti virš dualistinio mąstymo. Jeigu neatstatysime LOGOS ir ŽODŽIO kaip aukščiausio autoriteto, mūsų demokratija bus kontroliuojama valdžios elito, valdančio abi politines partijas. Šaukiu kritinės amerikiečių masės nubudimą būtinybei reikalauti reformų, kurios atvertų politinę sistemą alternatyvioms partijoms, kurios galėtų geriau atspindėti žmonių valią, užuot pataikavusios valdžios elito valiai.

 • 1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Violetinė liepsna yra planas tavo,
 • Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu su Jėzum rodai kelią,
 • Naujos dienos jis aušrą žeria.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 3. Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 • Kur laisvės liepsna viešpataus –
 • Išauš didi svajonė Dangaus.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Iš jūsų Aukštai teka žemai,
 • Palaikome srautą ištikimai.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 5. Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Paveikta josios spindulių,
 • Nubunda rasė AŠ ESU.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 • Tamsybių vieton veržias šviesa,
 • Kosmosas visas užpildytas ja.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,
 • Laisvės liepsna dega ryški,
 • Ir Aukso Amžiaus apsupty,
 • Laisvi mes tampame visi.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Kad visi galėtų atrasti Gyvąjį Kristų savyje

Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Gyvasis Kristus pašlovintų tave – per visus žmones. Nes tu davei Gyvajam Kristui valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi jam davęs, jis teiktų amžinąjį gyvenimą. Ir šis gyvenimas yra amžinas: kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Gyvąjį Kristų, tavo atsiųstą.
Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. Jie buvo tavo, ir tu juos davei Gyvajam Kristui, ir jie laikėsi tavojo ŽODŽIO. Dabar jie suprato, kad visa, ką man davei, yra iš tavęs.
Nes tavo man duotus žodžius aš perdaviau jiems, ir jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad iš tavęs išėjau, ir jie įtikėjo, kad mane siuntei.
Aš jau nebe pasaulyje, bet jie dar pasaulyje. Aš einu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk juos per LOGOS – tuos, kurie priėmė Gyvąjį Kristų savyje, kad jie būtų viena kaip ir mes.
Bet dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad turintys ausis girdėti galėtų atrasti Gyvąjį Kristų savyje ir turėtų savyje tobulą mano džiaugsmą. Aš jiems daviau tavo ŽODĮ, ir pasaulis nekentė tų, kurie atstovauja Gyvąjį Kristų, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.
Pašventink juos savo tiesa! Tavo ŽODIS yra tiesa. Kaip tu siuntei Gyvąjį Kristų į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį, kad jie taip pat galėtų būti Gyvaisiais Kristumis. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa.
Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų Gyvąjį Žodį mane įtikės, – kad jie visi būtų viena. Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu siuntei ŽODĮ padėti visiems žmonėms atrasti LOGOS savyje. Ir tą šlovę, kurią suteikei Gyvajam Kristui, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Gyvasis Kristus juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę, ir pasaulis pažintų, jog tu pasiuntei Gyvąjį Kristų ir mylėjai visus žmones taip, kaip myli mane.
Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, kad tu siuntei Gyvąjį Kristų į visas širdis. Aš paskelbiau jiems tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kuria mylėjai Gyvąjį Kristų, būtų juose ir aš juose, idant jie priimtų Kristaus Liepsną savyje, tapdami Gyvaisiais Kristumis, leisdami ŽODŽIUI tekėti per juos ir viešpatauti Žemei.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo tamsos dvasių ir tamsių energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo antikristo melų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo dvasinės vergovės antikristo jėgoms.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo materialinės vergovės valdžios elitui.

Amerika yra Viešpaties ir ŽODŽIO pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos Liepsnos angelai apsupa visus amerikiečius nepramušamu Mėlynos liepsnos energijos skydu. Patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visų nuodingų energijų, kurias mums siunčia šio pasaulio jėgos. Priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina priešą mumyse, žmogiškąjį ego, kad, atėjus pasaulio princui, jis nieko mumyse nerastų. Atiduodu Amerikos anti-aš ir priimu, kad jį sudegina Violetinė Liepsna ir besąlyginė Motinos Marijos meilė. Priimu, kad Amerikos anti-aš yra pakeičiamas jos Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos, degančios manyje, galia, patvirtinu, kad Gyvasis Žodis yra atkurtas ir jis yra aukščiausias autoritetas visuose Amerikos visuomenės aspektuose. ŽODIS yra įkūnytas per Laisvės Liepsną, veikiančią per mano AŠ ESU Esatį ir AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus, Arkangelo Mykolo, Motinos Marijos, Laisvės Deivės ir Sen Žermeno Esatį. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com