WINV37 invokacija Astrėjai už Rytų Europą

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU ir visuotinio Kristaus proto, esančio visoje gyvybėje, vardu, prašome Elohimą Astrėją paimti savo valdžion Rytų Europą ir savo ratu ir kardu sudeginti visas netyras energijas, surakinti visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, ir išlaisvinti žmones nuo… [Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Mylima Astrėja, kviečiame tavo Esatį, iškilusią aukštai virš Rytų Europos žmogišku pavidalu ir spinduliuojančią nepaprastai ryškią baltą šviesą.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą, padengtą spindinčios baltos ir ryškiai mėlynos spalvos liepsnomis.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,
 • Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,
 • Ir regime Šviesą amžinai tyrą.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Mylima Astrėja, kviečiame tavo kardą, padengtą baltos ir ryškiai mėlynos spalvos liepsnomis.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Mylima Astrėja, prašome tavęs sujungti ratą su kardu, ir sukti juos labai greitu, ratu einančiu judesiu, spinduliuojant baltą ir mėlyną šviesą.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn veski mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Mylima Astrėja, prašome tavęs nukreipti savo ratą ir kardą leistis vertikaliai į fizinę oktavą.

 • Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,
 • Klastingus melus, kurie mus suvystė,
 • Palikome nuopolio melus visus,
 • Vienovė per amžius patvirtinta bus.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Mylima Astrėja, jiems patekus į fizinę oktavą, prašome tavo ratą ir kardą pasidalinti į milijonus kopijų, spinduliuojančių į visas puses ir padengiančių Rytų Europą.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išvalyti kolektyvinę sąmonę, išvalyti Rytų Europos ir visų čia gyvenančių žmonių fizinę, emocinę, mentalinę ir identiteto oktavas.

 • Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,
 • Atskirties griauki sienas neregimas,
 • Mes keliame protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Mylima Astrėja, kviečiame šį veiksmą, kad jis sukurtų domino efektą, kuris galiausiai prasilauš pro netyrumo kliūtis, trukdančias sklisti šviesai ir sklisti aukso amžiaus sąmonei Rytų Europoje.

 • Mieloji Astrėja, atrasti padėki,
 • Protu mūsų kuriamą paslaptį šviesią,
 • Ir ką neišmanymu naikinome,
 • Žinojimu viską atkuriame.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti bei sudeginti demonus ir padarus, kurie truko įsikūnyti Sen Žermeno Aukso Amžiui Rytų Europoje.

 • Mieloji Astrėja, visi trokštame,
 • Išmokti naudotis tyrumo liepsna,
 • Nuskaistinki formas tamsume pasėtas,
 • Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2 dalis

1. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus, o taip pat sudeginti įrašus, kurie buvo sukurti, kai Rusija sukūrė Sovietų Sąjungą ir okupavo bei pavergė Rytų Europos šalis.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie slypi už Rytų Europoje atsiradusio pažeidžiamumo netekti nepriklausomybės, o taip pat už visų subtilių troškimų būti didžios imperijos lyderiais.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,
 • Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,
 • Ir regime Šviesą amžinai tyrą.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti visų karų įrašus kolektyvinėje sąmonėje ir individualiose mūsų žmonių psichikose, bet ypač įrašus apie Antrąjį Pasaulinį Karą.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie verčia žmones Rytų Europoje būti prisirišusiais prie Rytų ortodoksų bažnyčios, katalikų bažnyčios ir komunizmo.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn veski mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kuomet Rusijos žmonės buvo pasirengę žudyti kitus žmones komunizmo skleidimo vardan.

 • Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,
 • Klastingus melus, kurie mus suvystė,
 • Palikome nuopolio melus visus,
 • Vienovė per amžius patvirtinta bus.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kuomet žmonės Rytų Europoje buvo pasirengę pavergti ir žudyti savo pačių tautiečius, vardan komunistinės sistemos išsaugojimo.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kuomet žmonės Rytų Europoje neturi noro priiminėti savo savarankiškus sprendimus dėl savo pačių likimo.

 • Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,
 • Atskirties griauki sienas neregimas,
 • Mes keliame protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kuomet žmonės reagavo į sovietų žiaurumą baime ir paklusnumu, užuot reagavę neįveikiamu ryžtu būti laisvais.

 • Mieloji Astrėja, atrasti padėki,
 • Protu mūsų kuriamą paslaptį šviesią,
 • Ir ką neišmanymu naikinome,
 • Žinojimu viską atkuriame.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie neleidžia žmonėms matyti, kad mes kartojame tas pačias tendencijas ir kad jų neįveiksime tol, kol nesiryšime pažvelgti į nacionalinę ir individualią psichiką.

 • Mieloji Astrėja, visi trokštame,
 • Išmokti naudotis tyrumo liepsna,
 • Nuskaistinki formas tamsume pasėtas,
 • Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

Dalis 3

1. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie pasinaudojo sovietine Rytų Europos okupacija, kad sukurtų blokus kūrybiškumui kolektyvinėje psichikoje.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie pasinaudojo sovietine okupacija, kad sukurtų blokus kūrybiškumui daugelio šiandien Rytų Europoje įsikūnijančių individų psichikoje.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,
 • Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,
 • Ir regime Šviesą amžinai tyrą.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie pasinaudojo sovietine okupacija, kad sukurtų kolektyvines neapykantos ir neatleidimo Rusijai ir Rusijos žmonėms dvasias.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie neleidžia Rytų Europoje esantiems žmonėms suvokti, kad, kol iki galo neatleisime Rusijai ir Rusijos žmonėms, nebūsime laisvi nuo savo praeities.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn veski mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie siekia laikyti mus įstrigusius praeities neatleidimo tendencijose, šitaip trukdydami Rytų Europai pereiti į aukso amžiaus sąmonę.

 • Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,
 • Klastingus melus, kurie mus suvystė,
 • Palikome nuopolio melus visus,
 • Vienovė per amžius patvirtinta bus.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie siekia laikyti žmones Rytų Europoje įstrigusius praeityje, visą jų dėmesį nukreipiant į prarastas galimybes.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie siekia priversti žmones ignoruoti praeitį, galvojant, kad galime koncentruotis į ateitį, nepermąstę praeities.

 • Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,
 • Atskirties griauki sienas neregimas,
 • Mes keliame protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie siekia sukliudyti mums priimti, kad mes individualiai turime permąstyti savo pačių ir savo šalies praeitį, ir tik tuomet galėsime pereiti prie aukso amžiaus sąmonės.

 • Mieloji Astrėja, atrasti padėki,
 • Protu mūsų kuriamą paslaptį šviesią,
 • Ir ką neišmanymu naikinome,
 • Žinojimu viską atkuriame.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurie siekia sukliudyti mums priimti, kad mes kolektyviškai turime permąstyti savo pačių ir savo šalies praeitį, ir tik tuomet galėsime pereiti prie aukso amžiaus sąmonės.

 • Mieloji Astrėja, visi trokštame,
 • Išmokti naudotis tyrumo liepsna,
 • Nuskaistinki formas tamsume pasėtas,
 • Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4 dalis

1. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje nuo visų subtilių idėjų, kad valstybė, bažnyčia ar politinė sistema yra svarbiau už individo kūrybinę raišką.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje nuo visų pasąmonėje egzistuojančių blokų, kurie kliudo jiems iš tiesų pajausti ir priimti Sen Žermeno Laisvės Liepsną.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,
 • Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,
 • Ir regime Šviesą amžinai tyrą.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje išvysti, kad mūsų šalys pasisiūlė ištverti sovietinį jungą tam, kad pademonstruotų pasauliui ne tik komunizmo, bet ir visų uždarų sistemų paklydimą.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje išvysti, kad, kai Sovietų Sąjunga sugriuvo, tai signalizavo eros pabaigą, kurioje žmonės galėjo būti valdomi ideologijomis.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn veski mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje išvysti, kad mūsų šalys turi didžiulį potencialą įžengti į naują erą, kurioje liautumėmės ieškoti absoliutinės sistemos, vietoj to savo politinių sistemų pagrindu padarydami individualios ir kolektyvinės psichikos augimą.

 • Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,
 • Klastingus melus, kurie mus suvystė,
 • Palikome nuopolio melus visus,
 • Vienovė per amžius patvirtinta bus.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje išvysti, kad, jeigu priimsime Sen Žermeno pasiūlytą galimybę, niekas, kas įvyko praeityje, mūsų negalės sulaikyti.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje išvysti, kad viskas, kas įvyko praeityje, pasitarnavo tam, kad padėtų mums pakilti ten, kur esame dabar, ir tai mums suteikia unikalią galimybę judėti pirmyn.

 • Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,
 • Atskirties griauki sienas neregimas,
 • Mes keliame protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje išvysti, kad, norėdami pasinaudoti šia galimybe, privalome turėti noro išmokti pamokas, kurių kol kas dar neišmokome iš savo praeities. Ir ypač turime įveikti tendenciją įsimylėti idėjas ir sistemas.

 • Mieloji Astrėja, atrasti padėki,
 • Protu mūsų kuriamą paslaptį šviesią,
 • Ir ką neišmanymu naikinome,
 • Žinojimu viską atkuriame.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išlaisvinti kūrybiškiausius žmones Rytų Europoje, idant jie galėtų tarnauti atviromis durimis, skleisdami Sen Žermeno Laisvės Liepsną visai Rytų Europai ir Rusijai.

 • Mieloji Astrėja, visi trokštame,
 • Išmokti naudotis tyrumo liepsna,
 • Nuskaistinki formas tamsume pasėtas,
 • Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

Užsklanda

AŠ ESU KAS ESU, visuotinio Kristaus proto, esančio visoje gyvybėje, vardu, priimame, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Sen Žermenas sukuria nepramušamą skydą aplink mus ir visus žmones Rytų Europoje, užsklęsdami mus nuo netobulų energijų ir tamsos jėgų visose keturiose oktavose. Priimame, kad violetinė liepsna transformuoja visas netobulas energijas mūsų esybėje, idant šio pasaulio princas nieko mumyse nerastų.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com