WINV39 invokacija moterų išnaudojimui sustabdyti

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

Mokytojai perdavė šią invokaciją prieš artėjančią konferenciją-vebinarą „Padėkite pakylėtiesiems mokytojams sustabdyti moterų išnaudojimą“ ir prašo, kad kuo daugiau žmonių kiekvieną dieną prieš vebinarą kalbėtų šią invokaciją. Mokytojai prašo ją kalbėti ir tų, kurie neplanuoja dalyvauti vebinare.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, naudojuosi savo, kaip Žemėje įsikūnijusios būtybės, įgaliojimais ir prašau Ciklopėjų, Motiną Mariją, Šivą ir Astrėją nuteisti ir sudeginti visas tamsos jėgas, ir apnuoginti bei nuteisti visus žmones, kurie palaiko moterų išnaudojimą. Ypač prašau …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]


1. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, skleisdami idėją, kad moterys yra menkesnės už vyrus dvasiškai, protiškai, emociškai ir fiziškai.

 • Ciklopėjau mielas, tiesą skleidi,
 • Ligas dualizmo ji gydo many,
 • Smaragdo šviesos balzamas švelnus,
 • Emocinis kūnas nurimęs, tylus.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleisdami idėją, kad moterys yra menkesnės už vyrus dvasiškai, protiškai, emociškai ir fiziškai.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleisdami idėją, kad moterys yra menkesnės už vyrus dvasiškai, protiškai, emociškai ir fiziškai.

 • O Šiva, Dievu Šventos Ugnies esi,
 • Atėjo laikas užbaigti su praeitimi.
 • Pakilt virš to, kas sena, noriu aš,
 • Auksinės ateities išskleist gijas.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas per idėją, kad moterys yra menkesnės už vyrus dvasiškai, protiškai, emociškai ir fiziškai.

 • Astrėja, skaisti Būtybė mylima,
 • Tyrą džiaugsmą teikia Esatis tava,
 • Mėlynas kardas su baltu ratu,
 • Astralo plotmę perskrodžia kartu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

5. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, skleisdami idėją, kad moterys yra atsakingos už nuopolį iš rojaus, ar kad Dievas jas sukūrė žemesnėje padėtyje už vyrus.

 • Ciklopėjau mielas, su tavim naikinu,
 • Sūkurius juodus, dengiančius protą rūku,
 • Grynoji sąmonė yra mūsų šerdis,
 • Raktas į plačiausiai atvertas duris.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

6. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleisdami idėją, kad moterys yra atsakingos už nuopolį iš rojaus, ar kad Dievas jas sukūrė žemesnėje padėtyje už vyrus.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleisdami idėją, kad moterys yra atsakingos už nuopolį iš rojaus, ar kad Dievas jas sukūrė žemesnėje padėtyje už vyrus.

 • O Šiva, ateik, išlaisvinki visus,
 • Nuo tų jėgų, kurios riboja mus,
 • Su ugnimi sudegink visa, kas mažiau,
 • Kelią į sėkmę nutiesei tu jau.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

8. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas per idėją, kad moterys yra atsakingos už nuopolį iš rojaus, ar kad Dievas jas sukūrė žemesnėje padėtyje už vyrus.

 • Astrėja, audros šėlsmą nuramink,
 • Tyrumą kasdienybėj gink,
 • Mėlio baltumo aura pilna,
 • Kaip riterio šarvas švyti šviesa.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

9. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, skleisdami idėją, kad moterys yra nieko vertos, kad jos yra vyrų nuosavybė, ar kad turėtų būti vyrų tarnaitės fiziškai arba seksualiai.

 • Ciklopėjau mielas, vidinį žvilgsnį valyk,
 • Galią įgyjame sielos tamsą sklaidyt,
 • Per vienąją akį į viską žvelgiu,
 • Ligas palikęs į dangų kylu.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

10. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleisdami idėją, kad moterys yra nieko vertos, kad jos yra vyrų nuosavybė, ar kad turėtų būti vyrų tarnaitės fiziškai arba seksualiai.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos, prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

11. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleisdami idėją, kad moterys yra nieko vertos, kad jos yra vyrų nuosavybė, ar kad turėtų būti vyrų tarnaitės fiziškai arba seksualiai.

 • O Šiva, Majos šydą išsklaidyk,
 • Asmeninę mano visatą išvalyk,
 • Sąmonę mirties išnaikini,
 • Šventu Kvėpavimu sudegini.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

12. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas per idėją, kad moterys yra nieko vertos, kad jos yra vyrų nuosavybė, ar kad turėtų būti vyrų tarnaitės fiziškai arba seksualiai.

 • Astrėja, pas mane ateik,
 • Ir nuo padarų laisvę suteik,
 • Surišk astralines jėgas visas,
 • Tikrąją laisvę atradau aš.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

13. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, skleisdami idėją, kad moterys nenusipelno lygių teisių visuomenėje ar lygių galimybių darbo vietoje, tarp jų ir lygaus užmokesčio.

 • Ciklopėjau mielas, gyvenimas atspindi vis,
 • Protu išsiunčiamas mano mintis,
 • Kelias išgyti – protą išvalyti,
 • Nuo vaizdinių, už kurių ego slypi.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

14. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleisdami idėją, kad moterys nenusipelno lygių teisių visuomenėje ar lygių galimybių darbo vietoje, tarp jų ir lygaus užmokesčio.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

15. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleisdami idėją, kad moterys nenusipelno lygių teisių visuomenėje ar lygių galimybių darbo vietoje, tarp jų ir lygaus užmokesčio.

 • O Šiva, paleidžiu aš dabar visus,
 • Žemuosius savo prisirišimus,
 • Priklausomybės padarus naikink,
 • Kelionę savąją tęsiu aukštyn.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

16. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas per idėją, kad moterys nenusipelno lygių teisių visuomenėje ar lygių galimybių darbo vietoje, tarp jų ir lygaus užmokesčio.

 • Astrėja, nuoširdžiai prašau,
 • Nuo demonų apvalyk greičiau,
 • Sudegink juos ir vesk mane aukštyn keliu,
 • Aš tavo ugnį valančią tveriu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

17. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra vykdomas per prekybą žmonėmis, prostituciją, pornografiją ir reklamos industriją.

 • Ciklopėjau mielas, siekiu aukštumų,
 • Į gydančią liepsną artyn aš einu,
 • Dualizmo šydą praplėšęs kylu,
 • Smaragdo Šviesos užlietas esu.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

18. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, vykdomo per prekybą žmonėmis, prostituciją, pornografiją ir reklamos industriją.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

19. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, vykdomo per prekybą žmonėmis, prostituciją, pornografiją ir reklamos industriją.

 • O Šiva, kartoju tavo vardą aš,
 • Išginki gėdą, baimę ir abejones,
 • Apnuogink prote ugnimi,
 • Tą ego, kuris slepiasi many.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

20. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra vykdomas per prekybą žmonėmis, prostituciją, pornografiją ir reklamos industriją.

 • Astrėja, surakink dvasias visas,
 • Kad nebebūčiau aklas aš,
 • Dvasią ir dvynę jos regiu,
 • Kristaus pergalę laimiu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

21. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas per idėją, kad visos moterys turėtų atitikti fizinio grožio standartą, kurio neįmanoma atitikti.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Liepsna
 • Apnuogina dualistinį žaidimą valdžia,
 • Tarp jų ir žaidimą – norą sakyti,
 • Kad tiesą įmanoma tik taip nusakyti.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

22. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleidžiamo per idėją, kad visos moterys turėtų atitikti fizinio grožio standartą, kurio neįmanoma atitikti.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

23. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleidžiamo per idėją, kad visos moterys turėtų atitikti fizinio grožio standartą, kurio neįmanoma atitikti.

 • O Šiva, nieko nebijau,
 • Karmos skolą išmokėjau jau,
 • Pasirinkimų mano praeitis nebevaldys,
 • Šivos kvėpavime džiaugiasi širdis.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

24. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas per idėją, kad visos moterys turėtų atitikti fizinio grožio standartą, kurio neįmanoma atitikti.

 • Astrėja, nuskaistink mano ląsteles,
 • Išvalyk iš jų mirties energijas tamsias,
 • Įgijo laisvę kūnas augti jau,
 • Ląstelės skleidžia šviesą iš vidaus.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

25. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, neigdami kad moterys turi potencialą subalansuoti vyrus ir transformuoti vyrų dominuojamą visuomenę į visuomenę, kurioje nedominuotų epinis mąstymas.

 • Ciklopėjau mielas, srautą jaučiu,
 • Kai Gyvąją Tiesą tavo girdžiu,
 • Nuo dualistinės vizijos tapom laisvi,
 • Žemės planeta tyrumo lopšy.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

26. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, neigdami, kad moterys turi potencialą subalansuoti vyrus ir transformuoti vyrų dominuojamą visuomenę į visuomenę, kurioje nedominuotų epinis mąstymas.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

27. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, neigdami, kad moterys turi potencialą subalansuoti vyrus ir transformuoti vyrų dominuojamą visuomenę į visuomenę, kurioje nedominuotų epinis mąstymas.

 • O Šiva, parodyk dvasių man poras,
 • Kurių aferose esu įkalintas,
 • Aš prote savame regiu,
 • Dvasias, kurias suvystai tu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

28. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas per neigimą, kad moterys turi potencialą subalansuoti vyrus ir transformuoti vyrų dominuojamą visuomenę į visuomenę, kurioje nedominuotų epinis mąstymas.

 • Astrėja, protą išvalyk jausmų,
 • Ramybę tyrume randu.
 • Su tavo aukštesniu jausmu,
 • Tobuloje ramybėj bendrakuriu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

29. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas idėjomis, neigiančiomis esminį moterų žmogiškumą, ir tuo būdu neigiančiomis moterų potencialą sukurti visuomenę, grįstą žmogiškumu, o ne ideologijomis ir pelno ieškojimu.

 • Ciklopėjau mielas, aiški jau tiesa,
 • Matome tikslą, dėl kurio esam čia,
 • Žinau, kad tiesa už sistemų ribų,
 • Paniręs šviesoj ją savy auginu.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

30. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleidžiamo idėjomis, neigiančiomis esminį moterų žmogiškumą, ir tuo būdu neigiančiomis moterų potencialą sukurti visuomenę, grįstą žmogiškumu, o ne ideologijomis ir pelno ieškojimu.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

31. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, skleidžiamo idėjomis, neigiančiomis esminį moterų žmogiškumą, ir tuo būdu neigiančiomis moterų potencialą sukurti visuomenę, grįstą žmogiškumu, o ne ideologijomis ir pelno ieškojimu.

 • O Šiva, nuogas prieš visus žengiu,
 • Išplėstam prote laisvę atrandu,
 • Šmėklas visas jau palieku,
 • Ramybę patiriu atidavimu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

32. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, kuris yra skleidžiamas idėjomis, neigiančiomis esminį moterų žmogiškumą, ir tuo būdu neigiančiomis moterų potencialą sukurti visuomenę, grįstą žmogiškumu, o ne ideologijomis ir pelno ieškojimu.

 • Astrėja, karaliją mentalinę užliek šviesa,
 • Manasis Kristaus AŠ prie vairo visada,
 • Ir suvokiu – galiu įkūnyt čia,
 • Visiems naudingą matricą.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

33. Mylimas Ciklopėjau, apnuogink visus žmones ir institucijas, kurie dalyvauja, palaiko arba nesiima veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, su intencija neleisti moterims užimti sprendimus priiminėjančių postų visose visuomenės srityse.

 • Ciklopėjau mielas, mes tavo džiaugsme,
 • Kūrybinę viziją įtvirtiname,
 • Traukdami Žemę iš žalčio nagų,
 • Sen Žermeno Aukso Amžių įkūnijam kartu.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikomės visada,
 • Giliai širdyje tavoji tiesa,
 • Vizijai tyrai Žemė pašvęsta.

34. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą sąmonei, institucijoms ir žmonėms, kurie stovi už moterų išnaudojimo, su intencija neleisti moterims užimti sprendimus priiminėjančių postų visose visuomenės srityse.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

35. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, kurie stovi už moterų išnaudojimo, su intencija neleisti moterims užimti sprendimus priiminėjančių postų visose visuomenės srityse.

 • O Šiva, liepsnojančia ugnim,
 • Parvatės padedamas keli mane aukštyn,
 • Pakilęs šviesą tavąją regiu,
 • Visus aukštyn aš kildamas keliu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

36. Mylima Astrėja, išlaisvink žmones nuo visų tamsos jėgų ir jų pačių pasąmonės momentumų, idant jie įgytų laisvę imtis veiksmų moterų išnaudojimui sustabdyti, su intencija neleisti moterims užimti sprendimus priiminėjančių postų visose visuomenės srityse.

 • Astrėja, su absoliučiu aiškumu,
 • Tapatumą naują priimu,
 • Eterinį planą jau matau,
 • Bendrakuriu sąmoningiau.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

Užsklanda

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo bet kokios priešiškos reakcijos dėl šios invokacijos kalbėjimo ir nuo bet kokio pasipriešinimo moterų išlaisvinimui. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro tamsos jėgas, besistengiančias sustabdyti moterų išlaisvinimą!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com