Kaip kalbėti invokacijas / rožinius

Kim Michaels

Ar yra skirtumas tarp rožinių ir invokacijų? Ne, išskyrus pavadinimą, daugiau nėra jokio skirtumo. Jie turi tą pačią paskirtį ir tą patį poveikį. Ir šie rožiniai tikrai nėra vien žmonėms, kurie išaugo katalikiškoje aplinkoje.

Kalbėti invokaciją yra lengva. Jums tereikia ją garsiai skaityti. Žinoma, galite skaityti invokaciją tiesiai iš savo kompiuterio, tačiau dauguma žmonių rožinį mieliau atsispausdina. Prie kiekvieno rožinio yra nuorodą į „pdf“ failą, iš kurio lengva rožinį atsispausdinti, ir nuoroda į „epub“ formato failą, kuris tinkamas skaityti per elektroninę skaityklę.

Turėtumėte žinoti, kad daugeliui dvasingų žmonių gali prireikti šiek tiek laiko priprasti prie garsaus invokacijos kalbėjimo. Taip yra dėl to, kad daugelis mūsų esame pripratę medituoti tyloje. Tačiau, jei jau nuspręsite tai sąžiningai išbandyti, tikėtina, jog greitai prie to priprasite. Geriausią motyvaciją kalbėti invokacijas gausite patyrę, kad jos veikia. Dažnai būsite nustebinti, kiek nepalyginamai daugiau šviesos galite iškviesti per ištartą žodį lyginant su tylia meditacija (tuo nenoriu pasakyti, kad tyli meditacija nėra naudinga; tiesiog ištartas žodis yra labai galinga jėga).

Kur kalbėti invokaciją?

Galite tai daryti bet kur, tačiau dauguma žmonių renkasi sėdėti privačiame, tyliame kambaryje, kuriame jiems niekas netrukdytų 20 ar daugiau minučių – kiek užtrunka sukalbėti visą invokaciją (galite sukalbėti dalį invokacijos, jeigu neturite laiko sukalbėti visos invokacijos).

Galite sėdėti prie savo kompiuterio ir kalbėti invokaciją, tačiau dauguma žmonių mieliau renkasi sėdėti patogioje kėdėje. Sėdėkite tiesiai, tačiau taip, kad būtų patogu. Tai padeda geriau tekėti energijoms.

Kada kalbėti invokaciją?

Galite kalbėti invokaciją bet kuriuo metu. Kai kurie žmonės mėgsta ją kalbėti ryte, nes jos poveikis jaučiasi visą dieną ir tai dažnai palengvina jūsų dieną. Tai ypač tinka rožiniams, kurie iššaukia dvasinę apsaugą, kaip pavyzdžiui Arkangelo Mykolo rožinis arba Kasdienio augimo invokacija.

Kaip skaityti invokaciją?

Norėdami kalbėti invokaciją, paprasčiausiai pradėkite skaityti nuo pradžių. Rožinio pradžioje visada yra įžanginis paragrafas, kuris iškviečia nurodytus pakylėtuosius mokytojus ir kartais apibūdina invokacijos tikslą. Po šios įžangos, rasite žodžius, panašius į šiuos:

(Išsakykite asmeninį prašymą)

Čia galite išsakyti – trumpą arba ilgą, kokį norite – teiginį, kuriuo paskiriate invokaciją konkrečiam tikslui. Pavyzdžiui, jeigu šiuo metu susiduriate su specifine problema, kurią norėtumėte išspręsti, detaliai apibūdinkite šią situaciją ir paprašykite jos sprendimo. Nepamirškite paprašyti aukščiausio įmanomo rezultato – kurį mes ne visada galime matyti savo išoriniu protu. Taigi, galite sakyti: „Kristaus vardu, prašau...“ Arba galite užbaigti savo prašymą sakydami: „Pagal aukščiausią Kristaus viziją, tebūna tai atlikta.“ Arba: „Pagal Dievo valią, tebūna tai atlikta.“

Ir tuomet toliau skaitote invokaciją. Vienintelis dalykas, kurį jums reikia iš tiesų žinoti, yra tai, kad visos invokacijos turi struktūrą, į kurią įeina konkrečios ir bendrinės – arba kartojamos – afirmacijos. Konkrečios afirmacijos apibūdina konkrečias situacijas, kurioms invokacija daro poveikį. Bendrinės afirmacijos yra kartojamos po konkrečių afirmacijų.

Štai pavyzdys, kuriame konkreti afirmacija kalbama pirmiausia, o po jos seka kartojamas posmelis:

1. O Motina Marija, padėk man pamatyti, kad kai jaučiu pyktį, noriu kaltinti ar trokštu atkeršyti kitam žmogui, kuriu arba stiprinu negatyvios energijos sūkurį, tempiantį mano sielą į Pragaro gelmes.

Sveika Marija

  • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
  • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
  • Jau nekartojam įpročių žalingų,
  • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

  • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
  • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
  • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
  • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Po visų afirmacijų ir posmelių dažnai būna mantra, kurią reikia kartoti, o tuomet būna užsklanda, kuri pabaigia invokaciją.

Iš pradžių šis procesas gali pasirodyti šiek tiek bauginantis, tačiau greitai prie jo priprasite, jeigu nuspręsite tai sąžiningai išbandyti. Prisiminkite, kad invokacijos įrodymus gausite ją kalbėdami. Paprasčiausiai negalėsite žinoti, ar invokacijos veikia, kol jų neišbandysite – ir kol neatliksite to sąžiningai.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels