Rožinių ir invokacijų tempas bei ritmas

Kim Michaels

Svarbiausias dalykas, kalbant rožinį arba invokaciją, yra įtraukti savo širdies liepsną. Kuo daugiau įdėsite į tai širdies, tuo daugiau iškviesite šviesos. Todėl jūsų skaitymo greitis nėra toks svarbus, svarbiau išlaikyti degančią širdį.

Visgi tiek greitas, tiek ir lėtas skaitymai turi savo specifinius privalumus. Kai skaitote lėtai, yra lengviau vizualizuoti, ir kai kuriems žmonėms tai padeda labiau įtraukti širdį. Jie teikia pirmenybę kontempliaciniam rožinių ir invokacijų kalbėjimo būdui. Tačiau svarbi bet kokios invokacijos sudedamoji dalis yra ritmas, ir skaitydami greičiau, galite pasiekti sraunesnį, galingesnį ritmą. Jeigu sugebate tai padaryti ir išlaikyti savo širdį įtrauktą, tai gali būti galingas būdas kalbėti rožinį ar invokaciją.

Tik atsiminkite, jog nėra vieno teisingo būdo, ir gali būti, jog bus daugiau nei vienas jums tinkantis būdas. Eksperimentuokite ir atraskite, kas jums tinka geriausiai. Ir neįsileiskite rutinos. Kai kuriose situacijose, geriausius rezultatus pasieksite kalbėdami rožinį lėtai ir giliai kontempliuodami. Kitais kartais, galite jausti didelę negatyvios energijos naštą ir tuomet jums reikėtų kalbėti rožinį su didele jėga, kad pralaužtumėte negatyvias energijas.

Kalbėdami rožinį greitesniu tempu, galite geriau pajausti tėkmę ir ritmą. Tai taip pat sutrumpina rožinio kalbėjimo laiką, tačiau būkite atsargūs ir nepakliūkite į spąstus, kuomet norite rožinį kalbėti greitai vien tam, kad kuo skubiau jį užbaigtumėte. Jeigu neįtrauksite savo širdies liepsnos, negausite pilno rezultato. Niekada nekalbėkite rožinio taip greitai, kad nebegalite išlaikyti vidinio ryšio. Geriau sukalbėti dalį rožinio darnoje, nei sukalbėti visą rožinį mechaniškai.

Kai kurie iš pagrindinių būdų kalbėti rožinį ar invokaciją:

Kontempliacinis

Kalbėkite rožinį lėtai, pagarbiai jį kontempliuodami. Kalbėkite tyliai, tačiau intensyviai. Sutelkite dėmesį į širdį arba į savo pakylėtojo mokytojo mėgstamiausią paveikslą.

Ritmiškas, vidutinis greitis

Kalbėkite rožinį ritmiškai, tačiau tokiu greičiu, kokiu norite. Tačiau nemėginkite forsuoti per jėgą. Leiskite tempui vystytis savaime, rožinio kalbėjimo metu. Nekalbėkite taip greitai, kad nebesugebėtumėte ištarti žodžių, ar nebedarytumėte pauzių tarp sakinių ar posmelių. Prisiminkite, jog turite kvėpuoti – kvėpavimas padės jums išgyventi, kad galėtumėte kalbėti daugiau rožinių.

Giedojimas

Kalbėkite rožinį melodingai, beveik kaip grigališkąjį choralą. Kalbėkite tyliai ir greitesniu tempu, išlaikydami vienodą ritmą viso rožinio kalbėjimo metu.

Įsakmus

Kalbėkite rožinį lėtai, tačiau su didele jėga ir beveik stakato ritmu. Kalbėkite garsiai.

Įsakmus, didelis tempas

Kalbėkite rožinį su didele jėga, tačiau darykite tai greitai. Užuot kalbėję stakato, kalbėkite jį tekančiu ritmu, tačiau negiedokite.

Žinoma, galite derinti skirtingus metodus viename rožinyje. Pavyzdžiui, galite pradėti kalbėti įsakmiai, tuomet pereiti prie ritmiško kalbėjimo arba giedojimo, natūraliai iš vidaus leisdami tempui pamažu greitėti.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels