Dvasiniai rožinių ir invokacijų kalbėjimo aspektai

Kim Michaels

Nėra vienintelio teisingo būdo kalbėti rožinį ar invokaciją, yra daug teisingų būdų kalbėti rožinį. Žmonės yra skirtingi, ir skirtingi žmonės rinksis skirtingus būdus. Žinoma, kai kurie rožinių kalbėjimo būdai nėra tokie efektyvūs kaip kiti.

Rožinių kalbėjimo tikslas

Kai kalbate rožinį, svarbu prisiminti, jog tai nėra malda. Rožinio tikslas nėra išsakyti prašymą kažkokiai būtybei danguje, kuri į šį prašymą gali reaguoti arba nereaguoti. Rožinio kalbėjimas yra dvasinio mokslo procesas, tai reiškia, jog, jeigu kalbėsite rožinį teisingai, TIKRAI gausite rezultatą. Pagrindinis rožinio kalbėjimo tikslas yra iškviesti dvasinę šviesą – aukštų vibracijų šviesą – iš aukštesnės karalijos. Būtent ši šviesa padarys poveikį jūsų asmeninei situacijai ir pasauliui.

Dvasinės šviesos iškvietimas yra visiškai natūralus procesas, ir jūs nuo pat pradžių buvote sutverti tai daryti. Turite viską, ko reikia šviesai iškviesti, tačiau dauguma žmonių nebuvo mokomi ir nieko nežino apie šį savo sugebėjimą. Todėl gali prireikti šiek tiek praktikos, kad įsisąmonintumėte savo sugebėjimą iškviesti šviesą ir kad išmoktumėte ją panaudoti geriausiu būdu.

Rožinio kalbėjimas nėra mechaniškas procesas

Svarbu suprasti, kad šviesos iškvietimas nėra mechaniškas procesas. To negalėsite pasiekti, jei skaitysite rožinį taip, lyg garsiai skaitytumėte laikraštį. Šviesos iškvietimas nėra intelektualinis procesas, tiesą sakant, nei protas, nei galva šiame procese nedalyvauja. Šviesos iškvietimas yra intuityvus procesas, o jūsų intuicinių gebėjimų centras yra širdis.

Dauguma dvasingų žmonių jau žino apie savo intuicinius gebėjimus ir dažnai sugeba pajusti deginantį jausmą arba plazdėjimą fizinės širdies srityje arba krūtinės centre. Kai kalbate rožinį, turėtumėte koncentruotis į savo širdį ir pajusti degimą širdyje.

Galima sakyti, kad norėdami iškviesti dvasinę šviesą iš aukštesnės karalijos, pirmiausia turite užmegzti ryšį su šią karalija. Šį ryšį galite užmegzti per širdį, įdarbindami savo širdį. Kai kurie žmonės jau moka tai daryti, ir jeigu jiems priklausote ir jūs, darykite tai, ką paprastai darote, norėdami aktyvuoti savo širdies liepsną. Tuomet kalbėkite rožinį.

Jeigu nesate pratę aktyvuoti savo vidinio ryšio, paskirkite tam kelias minutes prieš kalbėdami rožinį, ir pamėginkite pajausti dvasinę ugnį, degančią jūsų širdyje (energetiniame centre, esančiame jūsų krūtinės centre). Galite tiesiog tyliai sėdėti ir medituoti pozityvų, įkvepiantį paveikslą. Galite klausytis įkvepiančios muzikos arba pasinaudoti vizualizacijos technika.

Kai surasite ryšį su savo širdies liepsna, pradėkite kalbėti rožinį ir jauskite, kaip energija teka iš jūsų širdies ir yra išreiškiama per jūsų balsą – energijos centrą virš jūsų gerklės – ir per jūsų skaitomus žodžius. Jūsų skaitomi žodžiai tampa šviesą nešančiais indais, o jūsų dėmesys nukreipia šią šviesą į rožinyje paminėtas situacijas.

Vizualizuokite, kalbėdami rožinį

Koks tikslas iškviesti šviesą, jeigu ji nenukreipiama į konkrečias situacijas? Kai kurie žmonės mąsto žodžiais, o kai kurie mąsto vaizdais. Tol, kol jūsų širdies liepsna dirba, kalbamas rožinis iškvies šviesą ir šią šviesą nukreips rožinio žodžiai. Tačiau, jeigu esate vaizdais mąstantis asmuo, galite šį procesą padaryti dar efektyvesnį, kalbėdami rožinį ir vizualizuodami tuo pat metu.

Galite naudoti specialias vizualizacijos technikas, arba galite mintyse laikyti tam tikrą paveikslą, kalbėdami rožinį. Pavyzdžiui, jeigu kalbate rožinį, kad būtų išspręsta tam tikra pasaulinė problema, vizualizuokite pozityvų situacijos išsprendimą. Arba vizualizuokite šalį, arba visą planetą, gaubiamą baltos arba violetinės šviesos. Taip pat galite įsivaizduoti asmenį, kuris išgyja ir yra apgaubtas šviesos. Nieko tokio, jeigu daugiau dėmesio skirsite vizualizacijai negu žodžiams, svarbiausia, kad degtų jūsų širdis ir nepasimestumėte vizualizacijoje.

Jeigu nesate vaizdais mąstantis asmuo, nesijaudinkite. Tiesiog sutelkite savo dėmesį į žodžius ir nebandykite vizualizuoti, jeigu tai jus atitraukia nuo vidinio ryšio. Jeigu esate daugiau garsais mąstantis žmogus, susitelkite į žodžius, ir tai jums duos geriausią efektą.

Ar tinka įsakinėti Dievui?

Turbūt užaugote galvodami, kad rožinio kalbėjimas arba meldimasis yra pasyvus procesas, per kurį išsakote prašymą. Tačiau net ir biblija palaiko įsakymų davimą. Pavyzdžiui, pažvelkite į šias citatas:

Taip sako VIEŠPATS, Izraelio Šventasis ir jo Kūrėjas: „Paklauskite mane apie ateinančius dalykus dėl mano sūnų, ir dėl mano rankų darbo man įsakykite.“ (Izaijo 45,11).
Ką įsakysi, tai ir įvyks, - ir tavo kelius apšvies šviesa (Jobo 22,28).

Kaip Motina Marija paaiškina šioje svetainėje, mes esame sutverti būti bendrakūrėjais su Dievu, ir todėl turime teisę – ir šventą pareigą – iškviesti šviesą. Tai darome ne egoistinių troškimų vedini, tai darome, kad įvykdytume visuotinį Dievo planą – kurį galite įsivaizduoti kaip Aukso Amžių arba taikos ir klestėjimo amžių – Žemėje. Dievas iš tiesų nori, kad tai įvyktų Žemėje, kaip sakė Jėzus:

Nebijok, mažoji kaimene, Tėvui malonu dovanoti tau savo karalystę (Luko 12,32).

Tačiau, kadangi Dievas mums davė laisvą valią, tai gali įvykti tik tuo atveju, jeigu žmonės pakvies ją įsikūnyti. Mes esame tie, kurie privalo viešpatauti Žemėje, kaip Dievas liepė mums daryti:

Ir Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą; ir teviešpatauja jie jūros žuvims, oro skrajūnams, galvijams ir visai žemei, ir kiekvienam šliužui, kuris kruta ant žemės“ (Pradžios 1,26).
Ir Dievas juos palaimino ir tarė: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, vėl pripildykite žemę ir užvaldykite ją; ir viešpataukite jūros žuvims, oro skrajūnams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris juda ant žemės“ (Pradžios 1,28).

Kaip įgyvendinti šią viešpatystę? Jėzus tai paaiškina savo palyginime apie tarnus, kurie padaugino savo talentus. Kaip jis sakė:

Šeimininkas atsakė: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“ (Mato 25,21).
Nes kiekvienam, kuris turi, bus duota, ir jis turės apsčiai; bet iš to, kuris neturi, bus atimta net ir tai, ką jis turi (Mato 25,29).

Kaip Motina Marija paaiškina šioje svetainėje, Pakylėtieji Pulkai turi galią atnešti Dievo karalystę į Žemę, tačiau neturi įgaliojimų tai padaryti. Mes turime įgaliojimus, tačiau neturime galios. Tad sprendimas būtų mums pasinaudoti savo įgaliojimais, iškviečiant šviesą, ir taip suteikiant Pakylėtiesiems Pulkams įgaliojimus veikti žemėje. Motinos Marijos rožiniai yra sukurti daryti būtent tai, tai yra, atnešti šviesą į materialų pasaulį, šviesą, kuri yra vienintelis būdas įkūnyti Dievo karalystę Žemėje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels