Klausimai apie dvasinius įrankius

Kodėl invokacijas reikia skaityti garsiai?

Mantrų, afirmacijų ir šaukinių kalbėjimo tikslas yra iškviesti dvasinę šviesą

Momentumo vystymas naudojantis apsaugos technika

Gyvenimas yra kelias, kuriuo eidami gyvybės srautai palaipsniui auga į aukštesnį savo tikrojo tapatumo – dvasinės būtybės tapatumo įsisąmoninimą

Nesupratimas kaip veikia dvasinės technikos

Kalbėjau visas maldas, bet jokių pokyčių mano išorinėse aplinkybėse

Ar įrankiai suteikia gyvastį netobuliems dalykams, nukreipdami dėmesį į blogį?

Įrankiai gali aktyvuoti jūsų trilypę liepsną

Kaip elgtis su jausmais iš praeities

Kaip susitvarkyti su mintimis, raginančiomis nustoti naudotis įrankiais

Kaip Dievas teisia tamsos jėgas?

Ar aš girdžiu savo aukštesnįjį aš ar savo ego?

Kai kurie mediumai sako, kad apsauga mums nereikalinga

Kaip nėščia moteris gali geriausiai apsisaugoti nuo žemesniųjų energijų?

Laisvos Valios Įstatymas ir malda už kitus