Kaip galėčiau susiderinti su Jėzumi?

Klausimas: Mylimas Jėzau, dėkoju tau už šią galimybę! Pastaruoju metu aplankiau daug svetainių, kurios siūlo susiderinimą su Kristumi, ir jos yra ganėtinai brangios. Iš tiesų norėčiau susiderinti su tavo energija ir meile ir dirbti su tavimi dėl savo transformacijos ir visos Visatos dvasinės gerovės. Ar galėtum su mumis pasidalinti kokia nors technika, kurios pagalba galėtume tai daryti? Labai tau ačiū! Šalom!

Mukunda

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jau daviau tokias technikas, ir jos yra nemokamai prieinamos šioje svetainėje. Deja, kai kurie žmonės galvoja, kad tai, kas yra duodama nemokamai, negali būti taip efektyvu ar vertinga kaip tos technikos, už kurias jie turi sumokėti didelę kainą. Jie neprisimena mano žodžių: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“ (Mato 10,8).

Norėdami viduje susiderinti su manimi, su savuoju Kristaus AŠ ar bet kuriuo pakylėtuoju mokytoju, naudokitės vidinio susiderinimo technika arba atlikite vidinio vedimo iškvietimo vigilę.

Norėdami apsisaugoti patys ir apsaugoti kitus, tame tarpe ir visą planetą, nuo tamsos jėgų, naudokitės apsaugos šaukiniais.

Žemų dažnių energijai transformuoti į aukštų dažnių dvasinę energiją, naudokitės šaukiniais Violetinei Liepsnai.

O jeigu norite labai efektyvių ritualų, turinčių apsaugančias, transformuojančias ir susiderinimo savybes, naudokitės nuostabiomis invokacijomis ir rožiniais, kuriuos perdavė mano mylima Motina. Šie įrankiai iš tiesų yra iš Motinos Marijos širdies, ir galiu jus užtikrinti, jog jie yra didžiulė dispensacija ir didžiulė galimybė dvasingiems žmonėms šioje planetoje. Tiesą sakant, jie yra viena iš efektyviausių dvasinių technikų, kada nors perduotų šioje planetoje.

Jeigu pakankamai žmonių pradėtų naudotis šiomis technikomis, pamatytumėte, kaip pasaulis iš tiesų pasikeistų, kaip jis jau pasikeitė dėka net ir reliatyviai nedidelio žmonių skaičiaus, kurie šiuo metu naudojasi šiais rožiniais. Tačiau prisiminkite, kad realybėje visa gyvybė yra viena, tad net ir vienas žmogus, įtvirtinęs savo vienovę su savo dvasiniu aš, gali padaryti didžiulį poveikį, kalbėdamas rožinius arba atlikdamas kitus dvasinius ritualus – ir netgi gyvendamas regimai niekuo neišsiskiriantį gyvenimą.

Galiu jus užtikrinti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, turime didelių vilčių, ką šie įrankiai gali padaryti dėl planetos. Tačiau, kad šios viltys galėtų išsipildyti, kas nors turi nuspręsti, kad: „Aš būsiu tasai, kuris kalbės po rožinį kiekvieną dieną!“

BŪKITE tuo žmogumi!

Jeigu norite pagilinti savo supratimą apie Kristaus sąmonę, skaitykite knygą Mistinis Jėzaus mokymas arba studijuokite kursą Visrakčiai į asmeninį Kristiškumą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels