Kaip pasiekti stipresnį ryšį su savo Kristaus AŠ

Klausimas: Atlikau 33-ijų dienų vigilę, kaip patarei. Pradėjau jausti didesnę vidinę pilnatvę. Kiekvieną kartą užduodavau kokį nors klausimą, tačiau daugeliu atvejų atsakymai buvo neaiškūs ir perduodami tik raštu. Ar gali kūniškas protas per tokias vigiles iškreipti Kristaus žinią? Mintis apie šias jėgas verčia nepasitikėti perduotos žinios teisingumu. Ar viską darau teisingai? Žinau, kad tu gali užmegzti ryšį su mano sąmone. Gali būti, kad panašūs klausimai kilo daugeliui. Ir galbūt taip pat galėtum atsakyti, kaip automatinis rašymas skiriasi nuo to, ką dariau per vigilę?

Labai tau dėkoju.

Igoris

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Noriu pagirti tave, kad darei šį ritualą, ir noriu paraginti toliau naudotis šiais įrankiais, tarp jų dvasinės apsaugos ir energijos transformavimo įrankiais.

Mano pratimas yra sukurtas padėti jums sustiprinti savo intuicinius gebėjimus ir užmegzti tiesioginį ryšį su savo aukštesniuoju aš. Šis ryšys yra tarp jūsų sąmoningo proto, egzistuojančio čia, materialiame pasaulyje, ir jūsų aukštesniojo aš, egzistuojančio aukštesnėje karalijoje. Tarp materialaus pasaulio ir jūsų aukštesniojo aš lygmens egzistuoja keletas vibracijų lygmenų, įskaitant ir jūsų emocinį bei mentalinį kūnus. Tie kiti lygmenys gali kelti statinį triukšmą, panašų į statinį triukšmą, kurį girdite radijo imtuve. Todėl tai gali paveikti ir iškreipti žinias, kurias gaunate iš savo aukštesniojo aš arba savo Kristaus AŠ, kuris tarnauja tarpininku tarp jūsų aukštesniojo aš ir jūsų sąmoningo proto.

Galėjote pastebėti, kad instrukcijose, kurias daviau šiam pratimui, patariu žmonėms neklausti, ką jie turėtų daryti, ir vietoj to paprašyti aukštesnio problemos supratimo.

Taip pat noriu paraginti žmones nelaikyti gaunamų atsakymų absoliučiais ar neklystančiais atsakymais. Turėtumėte ir toliau naudotis savo sąmoningu protu ir sveiku protu, priiminėdami sprendimus pagal savo gaunamus atsakymus.

Kol tebesate naujokai šios technikos naudojime, egzistuoja tikimybė, kad atsakymai, kuriuos gaunate iš savo aukštesniojo aš, bus paveikti jūsų emocinio ir mentalinio kūnų ar netgi išorinių jėgų. Šį ryšį galite pagerinti praktikuodamiesi, įgydami vis geresnį gebėjimą atskirti atsakymus, kuriuose skamba tiesos vibracija, nuo tų atsakymų, kurie buvo paveikti triukšmo. Šį gebėjimą išsiugdysite, praktikuodami techniką.

Tačiau triukšmas arba statiniai trukdžiai, apie kuriuos kalbu, iš tiesų yra žemų dažnių energija, kuri yra saugoma jūsų mentaliniame ir emociniame kūnuose arba yra nukreipiama į jus išorinių jėgų. Tad apsaugodami savo asmeninį energetinį lauką nuo negatyvios iš aplinkos ateinančios energijos, ir transformuodami negatyvią energiją, kuri yra saugoma jūsų energetiniame lauke, palaipsniui galėsite sumažinti triukšmo lygį ir užmegzti aiškesnį ryšį. Šiam tikslui naudokite šaukinius ir invokacijas.

Tad ne visi tavo gauti atsakymai buvo tikslūs, tačiau taip bus praktiškai visiems, kurie yra naujokai šioje technikoje. Tačiau neleiskite, kad tai jus sustabdytų. Šiuolaikinėje visuomenėje žmonės nori iš dvasinės technikos gauti akimirksniu matomų rezultatų. Jie galvoja, kad tai turėtų veikti panašiai, kaip įjungus šviesos jungiklį. Tačiau dvasinis kelias veikia ne taip. Priklausomai nuo jūsų asmeninės situacijos ir jūsų praeities, jums gali prireikti šiek tiek pastangų aiškiam ryšiui su savo aukštesniuoju aš užmegzti. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad tai yra įmanoma padaryti, ir tai atpirks visas jūsų dedamas pastangas.

Užrašinėdami po pratimo ateinančias mintis, užrašinėjate per jūsų sąmoningą protą einančias mintis. Nesate transe, kaip žmonės dažnai būna automatinio rašymo metu. Šias idėjas užrašinėjate jūs, o ne kokia nors išorinė jėga, rašanti per jus. Jeigu jaučiate, kad per jus rašo kažkokia išorinė jėga, tuomet noriu jus labai paraginti sustiprinti savo dvasinę apsaugą ar net iš viso sustabdyti pratimą.

Kadangi rašymas vyksta per jūs protą, visada egzistuoja interferencijos tikimybė. Tačiau niekada neturėjau tikslo paversti žmones mediumais, gebančiais rašyti transe. Mano tikslas yra paversti žmones Kristaus būtybėmis, idant jie palaipsniui išvystytų tokį stiprų ryšį su savo aukštesniuoju aš, kad galėtų gauti nurodymus iš aukščiau, išlaikydami pilną sąmoningumą ir būdami kasdieninių veiklų sūkuryje.

Noriu paraginti toliau tęsti vigilę, net jeigu neturėtumėte laiko daryti ją kiekvieną dieną. Tiesiog reguliariai paskirkite laiko atlikti šį pratimą, taip pat iškviesdami dvasinę apsaugą. Taip pat noriu paraginti nebūti pernelyg prisirišusiais prie specifinių atsakymų gavimo. Kuo labiau būsite prisirišę prie atsakymų gavimo, arba atsakymų į tam tikrus klausimus gavimo, tuo didesnė bus rizika, kad jūsų emocinis arba mentalinis kūnas įsiterps į jūsų gaunamus atsakymus. Tiesą sakant, norėdami gauti iš tiesų tikslius atsakymus, turite būti visiškai neprisirišę. Turite turėti, kaip aš tai vadinau, mažo vaiko protą, arba, kaip tai vadina dzenbudistai – pradedančiojo protą.

Todėl galite šį pratimą atlikti ir taip – neturėdami jokių specifinių klausimų, ir tiesiog užsirašydami jums po to atėjusias mintis. Svarbiausia šiame pratime yra ne tiek gauti specifinius atsakymus, kiek užmegzti ryšį su savo aukštesniuoju aš. Kai pradėsite įtvirtinti šį ryšį, dažnai jūsų ieškomi atsakymai ateis po pratimo, kai mažiausiai to tikėsitės.

Tiesiog leiskite procesui tekėti savo vaga. Skirtingi žmonės su savo aukštesniuoju aš bendraus šiek tiek skirtingais būdais. Jeigu nesiliausite eksperimentuoti, nebūdami prisirišę prie specifinių rezultatų, palaipsniui atrasite savo asmeninę bendravimo formą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels