Šventoji Dvasia yra daugiau nei Violetinė Liepsna

Klausimas: Mokytojau Jėzau: ar Šventoji Dvasia ir violetinė liepsna yra vienas ir tas pats?

Bembis

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Violetinė Liepsna yra vienas Šventosios Dvasios aspektas, tačiau Šventoji Dvasia yra daugiau nei Violetinė Liepsna. Kitaip tariant, Šventoji Dvasia gali prisiimti keletą Dievo savybių. Septynios pagrindinės Dievo savybės, taip pat dar žinomos septynių spindulių pavadinimu, yra aprašytos kitur.

Leiskite man vizualiai jums pailiustruoti ryšį tarp Dievo Tėvo, Dievo Motinos, Dievo Sūnaus ir Dievo Šventosios Dvasios. Pasinaudosiu pavyzdžiu, palygindamas kūriniją su kino projektoriumi.

Centrinis kino projektoriaus elementas yra šviesos lemputė, kuri spinduliuoja baltą šviesą. Pačią šviesos lemputę galima palyginti su Dievu Tėvu. Jis yra visos šviesos šaltinis. Tačiau, kai šviesa išeina iš lemputės, ji prisiima Šventosios Dvasios savybes. Todėl Šventoji Dvasia – savo beasmeniniu ir universaliu aspektu – yra šviesa, tekanti per visus kūrinijos lygmenis ir teikianti gyvybę, judėjimą ir į priekį stumiantį momentumą. Kaip paaiškinu kitur, Kristaus sąmonė yra proto būsena, kurioje yra saugoma matrica arba planas formoms, kurios turi būti sukurtos. Tad tai yra kino juosta, kurioje randate paveikslėlius. Dangiškosios Motinos materijos substanciją galime palyginti su kino ekranu.

Tad dabar turime Dievą Tėvą, kuris veikia kaip šviesos lemputė, skleidžianti šviesą – varomąją visos kūrinijos jėgą. Šventosios Dvasios šviesa pereina per kino juostą ir yra nuspalvinama kino juostoje esančių paveikslėlių, tai yra įvaizdžių, kurie yra saugomi visų Dievo sūnų ir dukterų, tarp jų ir žmonių, protuose.

Kai Šventosios Dvasios nuspalvinta šviesa pasiekia kino ekraną – Dangiškosios Motinos energijas, ji ant šio ekrano suprojektuoja paveikslą. Dangiškoji Motina su meile atspindi viską, kas yra ant jos suprojektuojama per Šventosios Dvasios galią ir per Dievo sūnų ir dukterų protus.

Žmonės visą laiką bendrakuria savo pačių realybę Žemėje. Tai vyksta, Šventosios Dvasios šviesai pereinant per jų pasąmonę ir sąmoningą protą, kuriuose ji yra nuspalvinama tobulais arba netobulais žmonių turimais įvaizdžiais. Žmonės kuria šiuos įvaizdžius, naudodamiesi įvairiais Dievo savybių/liepsnų/spindulių deriniais arba šių savybių iškreipimais.

Septynios pagrindinės savybės yra šios:

  • Dievo Galia

  • Dievo Išmintis

  • Dievo Meilė

  • Dievo Tyrumas

  • Dievo Tiesa

  • Dievo Taika

  • Dievo Laisvė

Šios savybės yra iškreipiamos, kai žmonės nusileidžia į žemesnę sąmonės būseną ir todėl pradeda kurti netobulus įvaizdžius, atspindinčius kontrolę, neišmanymą, neapykantą, netyrumą, melą, agresiją ir suvaržymą.

Šventoji Dvasia taip pat turi asmeninį arba specifinį aspektą, kuris yra sukuriamas tuomet, kai gyvybės srautai nepakilusioje sferoje naudojasi savo bendrakūrybiniais gebėjimais visai gyvybei aukštyn kelti. Pagrindinis nepakilusios sferos principas yra toks, kad po pirminio Šventosios Dvasios išliejimo, daugiau šviesos yra perduodama tik tuomet, kai bendrakūrėjai padaugina tai, kas jiems buvo duota anksčiau. Paaiškinau tai savo palyginime apie tris tarnus, kuriems jų šeimininkas davė talentus.

Todėl nepakilusioje sferoje Šventoji Dvasia yra jungtinė jėga, sukurta visų gyvybės srautų, kurie darė konstruktyvius pasirinkimus. Kiekvienas nesavanaudiškas veiksmas didina Šventosios Dvasios galią, ir būtent tai sukuria aukštyn kylančią spiralę, vedančią nepakilusią sferą – arba planetą – link pakylėjimo taško. Jūs galite atsisakyti įžengti į šią aukštyn kylančią spiralę – kuomet jūsų gyvenimas taps nesibaigiančia kova – arba galite susiderinti su ja ir plaukti kartu su šia Gyvenimo Upe.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels