Kaip melstis už kitus

Šiuos mokymus Jėzus perdavė sekančiame atsakyme.

PASTABA: Šis atsakymas buvo duotas, kai dar nebuvo perduoti Motinos Marijos rožiniai. Šiandien efektyviausias būdas melstis už kitus yra naudotis rožiniu, kuris yra efektyviausiai pritaikytas problemoms, su kuriomis jie susiduria.

Kaip melstis už kitus, kurie yra krizinėje situacijoje arba yra skriaudžiami:

1. Visų pirma, jums reikia pripažinti, kad, nors kiekvienas žmogus turi laisvą valią, dauguma žmonių savo laisva valia nesinaudoja. Jūs paprasčiausiai negalite laisvai rinktis, jeigu aiškiai nesuvokiate situacijos, savo turimų pasirinkimo galimybių ir potencialių pasekmių, kurias šios pasirinkimo galimybės gali atnešti. Kai žmonės yra krizinėje situacijoje, jie yra taip prislėgti tos situacijos energijų naštos, kad paprasčiausiai neturi proto aiškumo iš tiesų laisvai pasirinkti. Todėl jūsų pirmiausias ir svarbiausias rūpestis yra pašalinti kliūtis, trukdančias žmonėms laisvai pasirinkti.

2. Kitur duodu paprastą techniką iškviesti Arkangelo Mykolo apsaugą sau ir kitiems žmonėms. Paprašykite jiems apsaugos nuo visų negatyvių energijų, kurios trukdo jiems aiškiai pamatyti situaciją ir tai, kaip jie patys save žaloja.

3. Smurtinėse situacijose, turite suprasti, kad smurtaujantis žmogus daro tai ne visiškai savo laisva valia. Žmonės, kurie prieš kitus smurtauja, visada yra veikiami tamsos jėgų, o potencialiai ir demonų. Todėl turėtumėte paprašyti Arkangelo Mykolo ir manęs surakinti visas piktas jėgas, puolančias jūsų pažįstamus žmones. Turite teisę prašyti Arkangelo Mykolo surakinti žmogiškąjį ego, kuris kliudo žmonėms pamatyti tai, ką jie daro. Netgi turite teisę iškviesti teismą visoms tamsos jėgoms, tame tarpe ir žmogiškajam ego, veikiančiam per kitus žmones. Taip pat turėtumėte paprašyti surakinti skriaudžiamų žmonių ego, idant jie galėtų įveikti visus prisirišimus, trukdančius jiems ištrūkti iš tos situacijos.

4. Turėtumėte suprasti, kad kiekvienas žmogus turi Kristaus AŠ ir kiekvienas žmogus turi angelą sargą, kurio užduotis yra saugoti ir apšviesti žmogų. Todėl galite kreiptis, tylia arba garsiai ištarta malda, tiesiogiai į to žmogaus Kristaus AŠ ir angelą sargą ir paprašyti jų apsaugoti bei apšviesti šį žmogų, kad jis arba ji galėtų imtis geriausių veiksmų toje situacijoje.

5. Situaciją taip pat galite pagerinti naudodamiesi atitinkamomis technikomis sudeginti negatyvias energijas, kurios kliudo tai situacijai ir neleidžia žmonėms išvysti teisingos išeities. Būtinybė transformuoti toksiškas energijas labai išsamiai yra aprašoma kitur. Taip pat duodu galingą techniką šiai energijai transformuoti.

6. Taip pat būtų nepaprastai naudinga pakalbėti su toje situacijoje dalyvaujančiais žmonėmis. Padėkite jiems pamatyti potencialius pavojus, idant jie galėtų aiškiau ir ramiau apsispręsti, ar turėtų pasilikti toje situacijoje ar kaip galima greičiau iš jos pasišalinti. Turite pripažinti, kad negalėsite priimti sprendimų už kitus. Tai turi būti sprendimas, kuris ateitų jiems iš vidaus.

Tačiau galite papasakoti jiems apie šią svetainę ir idėją, kad jie turi Kristaus AŠ, kuris gali padėti jiems priimti šiuos sprendimus. Galite papasakoti jiems apie įsiklausymo į savąjį Kristaus AŠ techniką, kuri yra duodama šioje svetainėje ir paprašyti, kad jie ją atliktų. Jei jie to nedarys, galite šią techniką atlikti už juos ir įsivaizduoti, kad aš ir jų Kristaus AŠ duodame jiems reikalingus atsakymus, netgi tuomet, kai jie miega naktį.

7. Taip pat galite melstis, kad žmonių sielos būtų nuvestos į dvasinius ašramus naktį, kaip paaiškinau kitur. Galite netgi atlikti vigilę už juos, kaip aprašyta kitur.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com