Viešpaties Šviesos malda

Mano Tėve, esantis aukščiau Dangaus, tebūna pašlovinta tavoji Begalinės Šviesos Esatis, nedalomos šviesos, beformės šviesos. Pripažįstu, kad Šviesos Esatis neturi priešybių, ir šlovinu šviesą kaip tyrą koncepciją, kaip sąmoningą Šviesos Esybę.

Mano Tėve, mano Kūrėjau, tebūna pašlovintas tavo man dovanotas gyvenimas ir sąmonė. Sakau kartu su tavimi: „Tebūnie šviesa visuose mano sielos, proto, kūno ir gyvenimo aspektuose!“ Ir priimu, kad šviesa YRA ir yra tik šviesa.

Pripažįstu, kad gyvenu pasaulyje, kuris sudaro Omega polių mano Tėvo šviesos Alfa poliškumui. Pripažįstu, kad viskas formų pasaulyje yra sukurta iš Materijos šviesos. Pripažįstu, kad Materijos šviesa yra sukurta, yra paimama iš Begalinės Šviesos Esaties. Todėl pati Motinos šviesa savyje turi įkūnytą Dievo Esybę ir turi potencialą pasiekti savęs suvokimą bei atvaizduoti Dievo tobulumą.

Pripažįstu, kad atėjau čionai būti bendrakūrėju su savo Dievu, ir esu savimonę turinti būtybė, kilusi iš savo Kūrėjo giminės medžio. Prisiekiu vykdyti šią rolę, suvaldydamas savo kūną, protą ir sielą, bei leisdamas Dievo Šviesai tekėti per mano esybę. Aš esu atviros durys Dievo šviesos srautui, kuris pažadins Materijos šviesą. Aš dauginsiu ir viešpatausiu, kol Dievo karalystė bus įkūnyta Žemėje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com