5.01 šaukinys Elohimams Ciklopėjui ir Virginijai

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą galingąjį Ciklopėjų ir Virginiją perskrosti atskirties ir dualizmo iliuzijas, kurios man neleidžia pasiekti vientisumo, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


 • 1. Ciklopėjau mielas, tiesą skleidi,
 • Ligas dualizmo ji gydo many,
 • Smaragdo šviesos balzamas švelnus,
 • Emocinis kūnas nurimęs, tylus.

 • Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,
 • Vizijos skaidrios laikaus visada,
 • Suvokimą savo kantriai plečiu,
 • Giliai širdyje tavo tiesą gerbiu.

 • 2. Ciklopėjau mielas, su tavim naikinu,
 • Sūkurius juodus, dengiančius protą rūku,
 • Grynoji sąmonė yra mano šerdis,
 • Raktas į plačiausiai atvertas duris.

 • Ciklopėjau mielas, vidinį žvilgsnį valyk,
 • Galią įgyju sielos tamsą sklaidyt,
 • Dualizmo šydą praplėšęs kylu,
 • Smaragdo Šviesos užlietas esu.

 • 3. Ciklopėjau mielas, gyvenimas atspindi vis,
 • Protu išsiunčiamas mano mintis,
 • Kelias išgyti – protą išvalyti,
 • Nuo vaizdinių, už kurių ego slypi.

 • Ciklopėjau mielas, siekiu aukštumų,
 • Į gydančią liepsną artyn aš einu,
 • Per vienąją akį į viską žvelgiu,
 • Ligas palikęs į dangų kylu.

 • 4. Ciklopėjau mielas, Smaragdo Liepsna
 • Apnuogina dualistinį žaidimą valdžia,
 • Tarp jų ir žaidimą – norą sakyti,
 • Kad tiesą įmanoma tik taip nusakyti.

 • Ciklopėjau mielas, srautą jaučiu,
 • Kai Gyvąją Tiesą tavo girdžiu,
 • Žinau, kad tiesa už sistemų ribų,
 • Paniręs šviesoj ją savy auginu.

 • Koda:
 • Akceleruok į Vientisumą, AŠ tikras ESU,
 • Akceleruok į Vientisumą, žvilgsniu gydančiu,
 • Akceleruok į Vientisumą, DAUGIAU AŠ ESU,
 • Akceleruok į Vientisumą, aukštyn aš kylu.

 • Akceleruok į Vientisumą! (3X)
 • Mylimi Ciklopėjau ir Virginija.

 • Akceleruok į Vientisumą! (3X)
 • Mylimi Rafaeli ir Marija.

 • Akceleruok į Vientisumą! (3X)
 • Mylimas Mokytojau Ilarionai.

 • Akceleruok į Vientisumą! (3X)
 • Mylimas AŠ ESU.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com