Nauji atsakymai

2019-05-21 Fundamentalus mokymas apie savo psichikos gydymą

2019-05-20 Dvasinis raktas jūsų kūrybiniam potencialui atrakinti

2019-05-14 Ką reiškia būti pasiuntiniu Vandenio amžiuje

2019-05-13 Išsaugosite ar nutrauksite smurto sūkurius visuomenėje

2019-05-07 Milžiniški miškų gaisrai Rusijoje, kuriuos sukėlė nenormaliai didelė kaitra

2019-05-06 Kodėl ir kaip pakylėtieji mokytojai paleidžia dvasines energijas

2019-05-02 Kristaus įžvalgumas peržengia pažodiškumo ribas

2019-05-01 Kodėl kai kurie mediumai teigia, kad Mahometas pakilo?

2019-04-23 Vandenio amžiuje privalome permąstyti savo požiūrį į gamtą, valdžią, korporacijas ir Dievą

2019-04-22 Šventoji Ugnis ortodoksų bažnyčioje

2019-04-16 Klausimai apie 2010 metų žemės drebėjimą Haityje

2019-04-15 Trečiojo pasaulinio karo potencialas

2019-04-09 Aukso Amžiuje psichiatrija ir psichologija nebebus valdžios elito įrankiais

2019-04-08 Dėkingumas padeda jums suvokti, kad materija neturi galios dvasiai

2019-04-04 Ar šiuolaikinė Turkija tebėra Otomanų imperijos įpėdinė?

2019-04-03 Kelias yra nuolatinės savistabos būsena

2019-03-26 Fundamentalus mokymas apie ratus javų laukuose, NSO ir kitus fenomenus

2019-03-23 Skiepai ir konspiracijos teorijos

2019-03-19 Ar pakylėjimas reiškia vienovę su AŠ ESU Esatimi ar tiesiog reiškia tapimą sau pakankama būtybe

2019-03-18 Kaip Dangiškoji Motina laiko tyrą viziją