Nauji atsakymai

2020-04-01 Pranašystės apie fizinius pokyčius, Planeta X

2020-03-31 Elektroninis diržas ir emocijos

2020-03-30 Kaip elgtis dvasinėje konferencijoje

2020-03-27 Pirminiai gyventojai lemia Žemės likimą

2020-03-26 Ar mes teisiame tamsos būtybes?

2020-03-25 Popiežiai, kurių gyvastį dirbtinai palaiko katalikai

2020-03-20 Ką galime padaryti staiga mirus mums artimam žmogui?

Sausros priežastis

2020-03-19 Konfliktas tarp Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Valstijų

2020-03-18 Kaip pagerinti atmintį

2020-03-17 Pasaulio pabaigos nebus jokiomis artimoje ateityje skelbiamomis datomis

2020-03-14 Ar mes gyvename emociniame tamsos amžiuje?

2020-03-13 Ar galime įsikūnyti kitose oktavose arba pasauliuose?

2020-03-12 Apsauga nuo infekcijos

2020-03-10 Kas yra dežavu?

2020-03-06 Kaip melstis už savo artimuosius

2020-03-05 Kokios muzikos turėtume vengti?

2020-03-04 Afriką išnaudojančios tarptautinės korporacijos

2020-03-03 Kaip elgtis su žmonėmis, kurie visada yra teisūs

2020-02-28 Ankstesnių gyvenimų prisiminimai

2020-02-27 Kaip kalbėti apie dvasinius mokymus