Angelai nebuvo sukurti nusileisti į fizinį įsikūnijimą

TEMOS: Angelai privalo pakilti kaip ir bendrakūrėjai – nėra tokių pačių pasidalijimų danguje – galite rinktis, kurioje tarnystėje tarnausite

Klausimas: Kai įsikūnijime esantis angelas pakyla, ar jis galės prisijungti prie angelų karalijų ar tiesiog taps pakylėtuoju mokytoju?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Arkangelo Mykolo per Kim Michaels:

Kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje, angelai nebuvo sukurti nusileisti į fizinį įsikūnijimą. Tad, kai jie į jį nusileidžia, jie prisiima dualistinę sąmonę ir todėl privalo eiti tuo pačiu keliu atgal pas Dievą, kuriuo turi eiti ir bendrakūrėjai, kurie iš tiesų buvo sukurti nusileisti į įsikūnijimą ir tuomet pakilti.

Tačiau, mano mylimieji, tam tikra prasme galėtume sakyti, kad šis klausimas yra atgyvenęs. Nes kai iš tiesų pakylate, paprasčiausiai negalite sakyti kad esate angelas arba pakylėtasis mokytojas. Nes tam tikra prasme mes į save šitaip nežiūrime, išskyrus tuomet, kai bendraujame su žmonėmis Žemėje.

Tiesiog mėginu paaiškinti, kad danguje nėra tokių pačių padalijimų tarp angelų karalijos ir pakylėtųjų mokytojų, kokius matote Žemėje. Ir tam tikra prasme mes save matome Dievo kūno dalimi. Tačiau tai yra tiesa – žvelgiant iš jūsų žemiškos perspektyvos – kad, jeigu į įsikūnijimą nusileisite iš angelų karalijos, tuomet pakilsite jau kaip pakylėtoji būtybė, pakylėtasis mokytojas.

Ir vis dėlto, danguje egzistuoja didelis lankstumas, ir todėl pakilę galite užimti angelo tarnystę. Nes vėlgi, argi iš tiesų yra skirtumas? Žmonėms patinka turėti šituos linijiškus padalijimus, tačiau danguje mes neturime linijiškos sąmonės, ir todėl pakylėtajam mokytojui iš tiesų yra įmanoma užimti angelo postą, o angelui yra įmanoma užimti kitą dvasinę tarnystę, pavyzdžiui Elohimo tarnystę.

Tad vėlgi, Žemėje į dalykus žvelgiate per linijišką linijiško proto filtrą. Tačiau virš Žemės pakylate, pakildami virš šio proto. Ir tuomet galutinai įsisąmoninate realybę, kad Sąmoningasis AŠ yra tuo, kuo mano esąs.

O kadangi jis yra Dievo esybės tąsa – ir kadangi jis turi troškimą būti šia tąsa ir prisidėti prie Dievo tikslo šiai kūrinijai – na tai Sąmoningasis AŠ turi pakankamai lankstumo tarnauti bet kokioje dvasinėje tarnystėje ir atlikti bet kokią dvasinę funkciją, kokią tik trokšta patirti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com