Puolę angelai ir seksas

TEMOS: Angelai dvasinėje karalijoje negali nupulti – nepakilusios sferos – karas danguje – būtybės nupuolė dėl skirtingų priežasčių – kai kurios būtybės nupuolė dėl sekso troškimo – šviesos vogimas per seksą – iškrypęs seksas ar vienovė – trys puolusių angelų tipai – visi įsikūnijime esantys angelai yra nupuolę – kaip angelai gali vėl pakilti – neleiskite jūsų pakylėjimui tapti priklausomu nuo kitų būtybių pasirinkimų – avatarai nenupuolė – puolę angelai turi mokytis iš pakylėtųjų mokytojų

Klausimas: Mielas Jėzau, turiu klausimą, liečiantį puolusius angelus. Suprantu, kad Biblija ir Enocho knyga sako, jog kai kurie angelai nupuolė dėl geismo, trokšdami įsikūnyti, kad galėtų užsiiminėti seksu su gražiomis žmonių dukterimis. Kadangi angelai pažįsta ir myli vienas kitą, ar negalėjo būti taip, kad kai kurie angelai, kurie buvo artimi tiems, kurie nupuolė dėl geismo, pasirinko nusileisti į Žemę, mėgindami sugrąžinti savo draugus namo, ir tuomet įsipainiojo į dualizmą, pamiršdami, kodėl jie čia yra? Suprantu, kad ši gelbėjimo misija turbūt pažeidė Dievo valią, kadangi angelai nebuvo sukurti nusileisti į įsikūnijimą. Jeigu kai kurie angelai iš tiesų nupuolė dėl šių neišmintingų mėginimų dirbti gelbėtojais, ir buvo įsukti į dualizmo bei reinkarnacijų ciklą, tai kaip tuomet jie gali augti ir sugrįžti namo? Jeigu angelai nebuvo sukurti nusileisti į įsikūnijimą, ar jie taip pat turi AŠ ESU Esatį? Ar jie taip pat turi dvasios vedlius, padedančius jiems jų kelionėje atgal pas Dievą, kaip juos turi į inkarnaciją nusileidusios sielos? Didžiojoje dalyje mokymų, kuriuose skaičiau apie puolusius angelus, jie yra vaizduojami priešiškais Dievui arba pilnais puikybės. Ir aš tiesiog svarsčiau, ar negalėjo kai kurie iš jų nupulti dėl neteisingai nukreiptos meilės (savo puolusius bendražygius iškeldami aukščiau už Dievo planą), kas, spėju, reikštų, jog jie mylėjo kažką labiau už Dievą. Iš tiesų tikiuosi, kad atsakysi į šį klausimą.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Enocho knyga ir Apreiškimo knyga yra teisios sakydamos, kad angelai nupuolė, tačiau jos nėra teisios teigdamos, kad šie angelai buvo dvasinėje karalijoje. Kadangi nei Biblija nei Enocho knyga neskiria pakylėtųjų sferų nuo nepakylėtųjų sferų, paplito klaidingas supratimas, kad angelai egzistuoja tik dvasinėje arba pakylėtoje karalijoje. Todėl žmonės padarė prielaidą, kad šie puolę angelai turėjo būti dvasinėje karalijoje, ir dėl to daugeliui žmonių iškilo klausimas, kaip angelai danguje galėjo nupulti. Ir tuomet, žinoma, viską dar labiau supainioja Apreiškimo knygoje esantis teiginys, kad danguje buvo karas ir kai kurie angelai buvo išmesti.

Tačiau realybė, kaip jau paaiškinome kitur, yra ta, kad formų pasaulis yra sudarytas iš tam tikro skaičiaus sferų. Pirmosiose trijose sferose nenupuolė nė viena būtybė. Tik ketvirtojoje sferoje nupuolė pirmosios būtybės, ir tai įvyko, kol ši sfera dar nebuvo pakilusi ir nebuvo tapusi dvasinės karalijos dalimi. Būtybės taip pat nupuolė ir sekančiose sferose, iki pat septintosios, kurioje gyvenate jūs.

Esmė ta, kad nupuolė daug būtybių – tiek angelų, tiek bendrakūrėjų – ir jos nupuolė dėl skirtingų priežasčių. Kai kurios iš tiesų nupuolė dėl puikybės, kai kurios nupuolė dėl maišto, o kai kurios nupuolė dėl kitų priežasčių. Ir iš tiesų, visos būtybės nupuolė dėl to, kad iškreipė septynis spindulius.

Tiesa yra ir tai, kad tam tikri angelai nupuolė dėl to, kad troško prisiimti fizinį kūną ir patirti seksą. Tačiau teiginys, kad jie nupuolė dėl to, kad geidė žmonių dukterų, nėra visiškai teisingas. Angelai iš tiesų turi skirtingus polius, tačiau jie neturi to, ką jūs laikote vyriška ar moteriška lytimi – dėl tos paprastos priežasties, kad angelai nebuvo sukurti kurti palikuonis per lytinį susiliejimą. Tad teisingiau būtų sakyti, kad tam tikri angelai troško nusileisti į lygmenį, kuriame galėtų prisiimti vyriškus ir moteriškus kūnus ir užsiiminėti seksu. Skaitydami Enocho knygą galite pagalvoti, kad nupuolė tik vyriškojo poliariškumo angelai, tačiau tai tiesiog atspindi tų laikų visuomenėje egzistavusį vyrų dominavimą. Būtent dėl to Dievą buvo imta vaizduoti vyriška būtybe.

Angelai, žinoma, nebuvo sukurti nusileisti į fizinius kūnus, tad tai pažeidė pirminį tikslą, dėl kurio jie buvo sukurti, ir šios sferos aukštyn kėlimo aukštesnį planą. Tačiau tai nebuvo – plačiąja prasme – Laisvos Valios Įstatymo pažeidimas. Jeigu būtybė turi gebėjimą padaryti tam tikrą pasirinkimą, Laisvos Valios Įstatymas suteikia jai teisę padaryti šį pasirinkimą – jeigu būtybė nepažeidžia kitų būtybių laisvos valios. Kitaip tariant, angelai turėjo teisę nusileisti ir prisiimti fizinius kūnus tam, kad patirtų seksą – vienas su kitu.

Tačiau angelams, kurie nupuolė dėl šios priežasties, nebuvo gana sekso vienas su kitu, jie taip pat jo norėjo ir su kitomis evoliucijomis – su įsikūnijime esančiais bendrakūrėjais. Puolę angelai negalėjo seksu užsiiminėti vien tik tarpusavyje, dėl tos priežasties, kad, kai nupuolė, jie buvo atkirsti nuo šviesos iš aukščiau ir gaudavo jos labai minimaliai. Tad norėdami toliau išgyventi, jie turėjo vogti šviesą iš kitų būtybių, ir akivaizdžiai ėmė tai daryti per seksą – savo nuopolio priežastį.

Jeigu pažvelgsite į seksą šioje planetoje, pamatysite, kad beveik visų seksualinių iškrypimų išradėjai yra angelai, kurie nupuolė dėl sekso troškimo. Jie sugalvojo visus šiuos iškrypimus, norėdami priversti kitas būtybes duoti jiems šviesą. Šie iškrypimai apima labai platų spektrą – nuo pornografijos iki išprievartavimo. Visų seksualinių veiklų, priverčiančių šviesą ištekėti iš žemesniųjų čakrų, pirminiai sumanytojai buvo puolę angelai. Šios veiklos yra visiškai priešingos seksui, kuris pakylėja šviesą per širdį į viršutines čakras, sukurdamas vienovės patyrimą tarp besimylinčio vyro ir moters.

Tad kai matote žmones, kurie yra labai įgudę vilioti kitus arba kurie yra pasirengę prieš kitus naudoti prievartą – pirkdami seksą, grasinimais priversdami su jais lytiškai santykiauti, prievartaudami kitus arba naudodami narkotikus, kad išprievartautų nuo jų apsvaigusius žmones, yra tikėtina, kad šie žmonės yra angelai, nupuolę dėl sekso troškimo. Tai taip pat galioja tiems, kurie siekia lytiškai santykiauti su vaikais.

O dabar grįžkime prie tavo klausimo. Tai tiesa, kad kiekvienoje nupuolusioje grupėje buvo būtybės, kurios sekė puolusiais vadais. Kitaip tariant, tai, ką čia sakau, galioja ne tik angelams, kurie nupuolė dėl sekso troškimo, bet visiems nupuolusiems angelams. Galime kalbėti apie tris grupes:

  • Nuopolį inicijavę angelai. Tai buvo būtybės, priėmusios nuopolį inicijavusį sprendimą, ir tuo metu jos bent iš dalies suvokė, ką daro. Po nuopolio, jos turėjo didelę puikybę ir taip pat neigė padariusios kažką, ką reikėtų pakeisti. Jos taip pat buvo labai stipriai susikoncentravusios į save.

  • Angelai, kurie tarnavo puolusiems angelams. Jie buvo įpratę sekti savo vadais, ir jie jais nusekė, nepadarę nuopolį sukėlusio sprendimo ir šio sprendimo nesuvokdami. Po nuopolio, jie menkai tesuprato, kas įvyko, tačiau iš tiesų jautė, kad kažkas įvyko ne taip. Jie taip pat turėjo polinkį aklai sekti savo vadais, ir jie buvo labiau susitelkę į kitų būtybių poreikių tenkinimą, negu į savo pačių poreikių tenkinimą.

  • Angelai, kurie po nuopolio nusprendė leistis į gelbėjimo misiją, norėdami padėti aukščiau aprašytosioms dviem kategorijoms sugrįžti į Vienovės Kelią. Po nuopolio, jie turėjo stiprų pajautimą, kad kažkas įvyko ne taip – galbūt net su visu Dievo planu kažkas įvyko ne taip – ir jie jautė primygtinį poreikį išgelbėti kitus. Jie buvo taip stipriai susikoncentravę į kitų būtybių keitimą, kad retai sustodavo pažvelgti į savo pačių psichiką.

Ar suvokiate, ką sakau? Sprendimas, kuris buvo priimtas dėl angelo noro nusileisti gelbėti kitus, būtent ir buvo to angelo nuopolio priežastis. Nebuvo taip, kad angelas būtų nusileidęs į įsikūnijimą ir vėliau įsipainiojęs į dualizmą bei nupuolęs. Jis nupuolė tą pačią akimirką, kai nusileido žemiau to lygmens, kuriame buvo sukurtas tarnauti. Angelai nebuvo sukurti nusileisti į įsikūnijimą, todėl negali į jį nusileisti nenupuldami.

Tai, žinoma, nereiškia, kad kiekvienas įsikūnijime esantis angelas yra bloga būtybė, kaip yra plačiai tikima. Daugelis bendrakūrėjų taip pat nupuolė, ir dauguma nupuolusių būtybių tai padarė ne dėl blogų ar piktavališkų motyvų. Nėra jokios priežasties ką nors kaltinti ar jausti kaltę; visiems, kurie yra apakinti dualizmo, tiesiog reikia nubusti iš šios iliuzijos.

Tad štai ką turi padaryti kiekviena grupė, norėdama sugrįžti į tikrąjį kelią:

  • Nuopolio iniciatoriai turi pripažinti, ką padarė, ir turi nuspręsti visiškai pasikeisti. Jie privalo liautis koncentruotis į save ir turi nuspręsti nesavanaudiškai tarnauti kitiems. Tai teoriškai gali įvykti bet kada, ypač kai būtybė suvokia, jog jai jau gana patirčių, kurias troško patirti prieš nuopolį, arba tada, kai susiduria su ekstremaliomis savo veiksmų pasekmėmis. Tačiau praktikoje tai dažniausiai įvyksta tik tuomet, kai sfera yra pasirengusi pakilti ir puolusios būtybės suvokia, jog privalo pasikeisti arba nupulti į tankesnę sferą.

  • Pasekėjai privalo liautis aklai sekti vadais ir turi prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus. Jie privalo nustoti koncentruotis į tarnavimą kitiems, ir vietoj to turi susitelkti į save. Ne ta prasme, kad taptų savanaudiškais, bet ta prasme, kad prisiimtų atsakomybę mąstyti savarankiškai ir keisti savo psichiką. Beje, daugelis šių būtybių liovėsi sekti savo pirmaisiais lyderiais, ir vietoj to pradėjo sekti tais, kurie nupuolė dėl troškimo išgelbėti kitus. Tad dabar jų tarnavimas koncentruojasi į dalykus, kuriais, jų manymu, jie galės padėti kitiems, tačiau, jeigu jie ir toliau atsisakys pažvelgti į save, tai nesugrąžins jų namo.

  • Angelai, kurie norėjo išgelbėti kitus, susiduria su beveik dar sunkesne užduotimi nei nuopolį inicijavę puolę angelai. Jie privalo pripažinti, kad nupuolė, nepaisant jų įsitikinimo, kad tai padarė dėl kilnaus tikslo. Ir jie privalo pripažinti, kad jie tai padarė NE dėl to, kad Dievas norėjo, jog jie tai padarytų, bet dėl to, kad jie – vedini puikybės – galvojo galėsiantys pakeisti kitus, arba dėl to, kad galvojo, jog Dievo Įstatymams yra reikalinga jų pagalba. Todėl jie turi galutinai palikti bet kokį poreikį ar troškimą išgelbėti ar pakeisti kitus, arba išgelbėti ar pakeisti pasaulį. Jie privalo įveikti bet kokį įsitikinimą, jog kažkas „įvyko ne taip“, ar kad Dievo plane atsirado klaida. Jie turi paleisti įsitikinimą, jog žino geriau už Dievą, ir privalo pripažinti, kad nėra atsakingi už kitų būtybių daromus pasirinkimus, ir todėl negali turėti troškimo pakeisti šiuos pasirinkimus. Jie privalo liautis koncentruotis į kitų keitimą ir vietoj to turi siekti pakeisti save.

Ar suvokiate, ką sakau? Angelai, kurie nupuolė dėl to, kad troško kažką patirti žemesnėje karalijoje, tai darė dėl gryniausio savanaudiškumo. Ir jiems kartais yra lengviau sugrįžti namo, kadangi jų grįžimas priklauso tik nuo jų pačių pasirinkimų. Pavyzdžiui, jeigu tokia būtybė suvokia, jog jai jau gana sekso, ji reliatyviai lengvai gali nuspręsti, jog nori sugrįžti į aukštesnę sferą. Tačiau angelai, kurie nupuolė dėl troškimo tarnauti kitiems, jaučia negalėsiantys sugrįžti namo, kol kiti nebus išgelbėti. Tai reiškia, kad jų pasirinkimas grįžti namo priklauso nuo kitų būtybių daromų pasirinkimų – o tai akivaizdžiai juos surakina.

Ir išbaigtumo dėlei dar reikėtų pridurti, kad egzistuoja tokia koncepcija kaip „avatarai,“ ir tai yra būtybės, kurios nusileido savanoriškai, kad pademonstruotų aukštesnę sąmonės būseną, tuo būdu palengvindamos materialiame pasaulyje egzistuojančioms būtybėms kilimą aukštyn. Tačiau šios būtybės nusileido ne dėl to, kad būtų troškusios išgelbėti kitus ar ištaisyti klaidą Dievo plane. Jos tai padarė, kadangi troško išreikšti Dievo jiems suteiktą individualumą ir troško parodyti pavyzdį kitiems, atskaitos tašką. Nupuolę angelai nori pakeisti kitų būtybių daromus pasirinkimus, ir dažnai yra pasirengę naudoti jėgą, kad tai pasiektų. Avatarai visiškai netrokšta kitų keisti, jie tenori jiems suteikti pasirinkimą, kurio jie neturėjo anksčiau, palikdami žmonėms visišką laisvę rinktis. Pavyzdžiui, avataras niekada nekaltins kitų, kai tuo tarpu puolę angelai tai daro nuolatos – ir jaučiasi absoliučiai teisūs tai darydami. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad angelai gali nupulti tik nepakilusioje sferoje. Bet kuri nepakilusioje sferoje egzistuojanti būtybė turi inkaruojantį tašką dvasinėje karalijoje, kurioje yra saugoma šios būtybės matrica. Šią matricą mes paprastai vadiname AŠ ESU Esatimi. Nupuolęs angelas taip pat turės dvasinius vedlius, kurie sieks padėti jam sugrįžti į aukštesnes karalijas. Tačiau puolusiems angelams kelią rodo ne kiti angelai, kadangi tai padidintų šių vedliais dirbančių angelų nuopolio riziką. Todėl puolusiems angelams kelią rodo tik pakylėtieji mokytojai, ir tai paaiškina, kodėl Žalčiui – simbolizuojančiam puolusius angelus – buvo leista būti Rojaus Sode – Maitrėjos Misterijų mokykloje.

Tai taip pat paaiškina, kodėl pakylėtųjų mokytojų remiamos organizacijos leidžia į jas įžengti puolusiems angelams. Beje, tokiose organizacijose pamatysite didesnę koncentraciją angelų, kurie nupuolė dėl troškimo gelbėti kitus. Šis troškimas pritraukia juos prie mūsų mokymų, tačiau taip pat dažnai paskatina juos klaidingai suprasti tikrąjį mūsų mokymų tikslą. Jie dažnai interpretuoja mūsų mokymus kaip suteikiančius pateisinimą jų manijai gelbėti kitus. Tad dažnai galite matyti, kaip jie naudojasi mūsų mokymais, mėgindami pakeisti, kontroliuoti ir teisti kitus, užuot naudojęsi jais, kad išsitrauktų rąstą iš savo akies.

Kaip jau daug kartų sakiau, Laisvos Valios Įstatymas teigia, kad tiktai jūs esate atsakingi už savo pasirinkimus, ir niekada nesate atsakingi už kitų būtybių pasirinkimus. Kai tai suvoksite, sugebėsite paleisti bet kokį troškimą gelbėti ar keisti kitus, ir vietoj to savo dėmesį sukoncentruosite į vienintelį dalyką, galintį užtikrinti jūsų pakylėjimą – savęs keitimą. Vėlgi, studijuokite mano mokymą apie tikrąjį kelią.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels