Daugelis žmonių buvo užprogramuoti uždaryti savo širdį besąlyginei Dievo meilei

TEMOS: Besąlyginė meilė viską perkeičia – kaip atverti savo širdį meilei – Dievo meilė yra kaip saulė – negalite tapti nevertu gauti besąlyginę meilę – nėra standarto, kurį turėtumėte atitikti – Dievas yra meilė – karmos įstatymas – tapkite atviromis durimis meilei – besąlyginė meilė nėra tas pats kas sentimentali meilė – Dievui nieko nereikia mainais už meilę – jums nereikia nieko už jūsų ribų – kai duodate, nes davimas teikia džiaugsmą – gausingas gyvenimas yra nuolatinė savitranscendencija

Klausimas: Mylimas Jėzau: Ar galėtum mums duoti daugiau mokymų apie besąlyginę meilę?

Myliu tave, Jėzau, ir myliu jus visus! Ačiū, kad mokai mane, kad mokai mus!

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Įsivaizduokite, kad susitikote žmogų, kuris niekada neragavo obuolio. Kaip apibūdintumėte obuolio skonį, naudodamiesi žodžiais? Tai beveik neįmanoma, todėl dalykas, kurį jums iš tiesų reikėtų padaryti, būtų duoti žmogui obuolį ir leisti paragauti jo skonio. Labiausiai trokštu, kad kiekvienas žmogus patirtų besąlyginę Dievo meilę, nes žinau, kad, kai patirsite šią meilę, jūsų gyvenimas pasikeis.

Deja, daugelis žmonių buvo užprogramuoti uždaryti savo protą ir širdį besąlyginei meilei, ir todėl jiems gali būti sunku atsiverti šiam patyrimui. Tačiau tiems, kurie yra pasirengę eksperimentuoti, noriu pasiūlyti susiderinimo techniką. Nueikite į sodą ir tuomet paprašykite manęs leisti jums patirti besąlyginę Dievo meilę. Jeigu sugebėsite atverti savo širdį šiai meilei, iš tiesų ją patirsite.

Norėdamas padėti jums atverti savo širdį, duosiu jums keletą minčių pamąstymui. Taip pat noriu paraginti jus perskaityti Besąlyginės Meilės Esaties ir Motinos Marijos duotus mokymus. Ir galiausiai, nepamirškite Besąlyginės Meilės rožinio, Širdies Išvalymo invokacijos ir invokacijos, skirtos pamilti save.

Mintis 1

Norėdami įgyti gilesnį besąlyginės meilės supratimą, pamąstykite apie fizinę saulę. Pagal dabartinį mokslininkų supratimą (kuris nėra visai pilnas), saulė yra visiškai savarankiškas vienetas. Ji generuoja šviesą, degindama savo pačios kurą, ir todėl jai nereikia nieko iš išorės. Be gyvybę teikiančių saulės spindulių, Žemės planetoje negalėtų egzistuoti jokia gyvybė. Tačiau, nepaisant to, kad saulė dalina save būtybėms Žemėje, ji nieko neprašo mainais. Saulė nieko negauna iš Žemės savo šviesai generuoti.

Saulei nesvarbu, ar žmonės Žemėje ją garbina, ar mėgina nuo jos pasislėpti, ar jie ją šlovina ar keikia. Kad ir ką žmonės bedarytų ar besakytų, saulė nepaliauja šviesti. Ji spinduliuoja savo šviesą, ir duoda šią šviesą neprašydama nieko mainais. Nėra nieko, ką žmonės galėtų padaryti, kad priverstų saulę išjungti savo šviesą.

Dievo meilė yra kaip dvasinė saulė. Dievas yra visiškai sau pakankama būtybė ir jam nereikalingas žmonių garbinimas. Dievo, kuriam reikalingas garbinimas, koncepcija yra pavyzdys to, kaip žmonės perkelia savo pačių poreikius ir troškimus Dievui. Tai tuomet tampa stabmeldišku įvaizdžiu, kuris pakeičia tikrąjį Dievą. Dievas yra pats sau pakankamas ir jis nuolatos spinduliuoja savo besąlyginę meilę visoms kūrinijos dalims. Dievo meilė iš tiesų lyja ant teisiųjų ir neteisiųjų, kaip ir saulės spinduliai šviečia teisiems ir neteisiems.

Dievas duoda savo besąlyginę meilę besąlygiškai. Nėra jokių sąlygų Žemėje, kurios galėtų priversti Dievą išjungti arba apriboti šią besąlyginę meilę. Jeigu tokios sąlygos egzistuotų, Dievo meilė nebebūtų besąlyginė. Kad ir ką žmonės bedarytų, Dievas nepaliauja spinduliuoti meilę.

Mintis 2

Jau pats faktas, kad turite savimonę, padaro jus vertu gauti besąlyginę Dievo meilę. Priešingai žmonių įsitikinimams, net ir tam tikrų krikščioniškų bažnyčių skleidžiamiems įsitikinimams, kurie teigia, esą žmonės iš prigimties yra nusidėjėliai, nėra absoliučiai nieko, ką galėtumėte padaryti, kad padarytumėte save nevertu gauti Dievo meilę. Dievo meilė yra besąlyginė, tad kaip gi galėtų egzistuoti kažkokios sąlygos, kurios galėtų padaryti jus nevertu gauti besąlyginę meilę?

Klausimas nėra, ar esate verti ir ar Dievas siūlo šią meilę jums. Tikrasis klausimas yra, ar jūs sugebate ir ar norite priimti šią meilę. Negalite išjungti Dievo meilės, nes ji nuolatos šviečia kaip saulės spinduliai. Tačiau, kaip galite pasislėpti nuo saulės, taip galite pasislėpti ir nuo Dievo meilės. Galite susikurti tapatumo jausmą, kuriame tikėtumėte esantys neverti gauti Dievo meilę, arba tikėtumėte nesugebantys ją gauti.

Tačiau šis tapatumo jausmas yra laikinas pasireiškimas, kuris egzistuos tik tol, kol rinksitės palaikyti jo egzistavimą. Bet kuriuo metu galite nuspręsti palikti šį tapatumo jausmą ir palaipsniui susigrąžinti savo tikrąjį – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą, kuris(-i) yra visiškai vertas(-a) gauti Dievo meilę. Jūs esate verti, nes esate Dievo kūrinijos dalis. Kaip gi tobulas Dievas galėtų sukurti kažką netobulo, tad kaip gi bent viena Dievo kūrinijos dalis galėtų būti neverta Dievo meilės?

Mintis 3

Kadangi dauguma žmonių yra įstrigę dualistinėje proto būsenoje, jie negali suvokti besąlyginės Dievo meilės. Kadangi jie negali suvokti idėjos, jog Dievo meilė iš tiesų yra besąlygiška, jie negali paleisti mąstysenos, jog turite kažką padaryti, kad jos nusipelnytumėte. Turite pirma atitikti kažkokį išorinį standartą, kad taptumėte vertu gauti kažką tokio didingo kaip Dievo meilė. Tačiau visi išoriniai standartai, kuriuos apibrėžė žmonės, yra pastatyti ant dualistinio proto dualizmo. Todėl jie neturi jokios realybės Dievuje.

Dievas neturi jokio standarto, kuriuo naudotųsi spręsdamas, ar esate verti jo meilės. Jo meilė yra besąlygiška. Ji yra nuolatos spinduliuojama visiems Dievo kūrinijos aspektams, įskaitant ir jus. Tie, kurie neigia šį faktą, sakydami, kad tai prieštarauja tai ar anai bažnyčios doktrinai, paprasčiausiai nėra patyrę Dievo meilės.

Kodėl Dievas duoda meilę, neatsižvelgdamas į tai, ką esate ar nesate padarę? Dievo meilė yra fundamentali visos kūrinijos varomoji jėga, ji yra savitranscendencijos troškimas, troškimas tapti daugiau, paskatinęs Dievą pradėti kūrimo procesą. Jeigu Dievas pradėtų riboti arba išjungtų šią meilę, Jis iš karto sunaikintų dalį savo kūrinijos – dalį savęs. Dievas visiškai netrokšta to daryti, nes Dievas iš tiesų yra meilės Dievas. Dievas yra meilė. Dievas yra besąlyginės meilės saulė, o saulė spinduliuoja šviesą. Dievas spinduliuoja besąlyginę meilę, nes ši meilė yra Dievo esybė. Spinduliuoti meilę yra Dievo prigimtyje.

Be to, Dievas neturi jokio poreikio riboti savo meilės tėkmės. Nors meilė yra varomoji kūrimo jėga, visata, kurioje gyvenate, yra sukurta, remiantis tam tikrais įstatymais. Yra įmanoma, kad laisvą valią turintis žmogus gali nuspręsti pažeidinėti Dievo įstatymus, kurių pagalba Dievas suformavo šią konkrečią visatą. Tačiau šioje visatoje galiojančių Dievo įstatymų pažeidinėjimas neturi visiškai jokio poveikio centrinei Dievo meilės saulei, kaip ir jokie žmonių veiksmai negali paveikti fizinės saulės spinduliuojamos šviesos. Iš Dievo nepasišaipysite, ir Dievas neatsižvelgia į asmenis.

Tačiau vienas iš šioje visatoje galiojančių Dievo įstatymų lemia, kad visata jums sugrąžins tai, ką į ją išsiųsite. Tai yra priežasties-pasekmės dėsnis, karmos įstatymas. Šio įstatymo dėka Dievui nėra būtina riboti savo meilės ar bausti žmones. Dievas sukūrė objektyvų įstatymą, kurio dėka jūs save baudžiate patys – pjaudami tai, ką pasėjote.

Kitaip tariant, jūsų veiksmai materialioje visatoje neturi visiškai jokio poveikio Dievo meilei, ir būtent dėl to jokie veiksmai negali sustabdyti Dievo meilės tekėjimo. Tam tikri veiksmai gali priversti jus imti laikyti save nevertu gauti šią meilę, ir todėl jūs galite užblokuoti šios meilės patyrimą. Ir tai tuomet tampa užburtu ratu, nes vienintelis tikras būdas transformuoti savo veiksmus ir transcenduoti žemesniąją sąmonės būseną yra patirti tobulą meilę, išgenančią visas baimes ir visus kitus žmogiškus ribotumus.

Tad užuot manę, kad turite paklusti tam tikroms išorinėms taisyklėms, idant taptumėte vertais patirti Dievo meilę, būtų daug geriau, jeigu eitumėte tiesiai prie jos šaltinio. Galvojimas, kad turite reformuoti savo veiksmus (kad jie atitiktų bažnytines doktrinas) ir pakeisti savo sąmonės būseną, idant taptumėte vertais gauti Dievo meilę, iš tiesų yra tas pats, kas statyti vežimą priešais arklį. Būtų daug geriau daryti viską, kas įmanoma, kad patirtumėte Dievo meilę, ir tuomet leistumėte šiai meilei perkeisti jūsų veiksmus ir jūsų sąmonės būseną, ką ji iš tiesų ir padarys.

Mintis 4

Kai sakiau: „Aš esu atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus,“ kalbėjau apie faktą, kad Kristaus sąmonė yra atviros durys, per kurias žmonės gali patirti besąlyginę Dievo meilę. Kai įkūnijate Kristaus protą, tampate atviromis durimis, ir tuo būdu besąlyginė Dievo meilė gali įgyti apčiuopiamą formą, kurią tuomet galėtų patirti žmonės, nesugebantys priimti savo vertumo ir todėl negalintys patirti Dievo meilės be pagalbos iš šalies. Ko reikia, norint tapti atviromis durimis besąlyginei Dievo meilei?

Turite tapti kaip saulė, visiškai savarankiška ir sau pakankama būtybe. Kitaip tariant, turite liautis galvoję, kad Dievo meilės šaltinis yra jūsų išorėje. Turite įsisąmoninti pilną tiesą, slypinčią už mano žodžių, kad „Dievo karalystė yra jumyse.“ Turite atrasti meilės šaltinį giliai savo gyvybės sraute ir leisti savosios AŠ ESU Esaties meilei tekėti per jus, kol jūsų gyvybės srautas taps viena su šiuo gyvybės šaltiniu.

Tačiau, kad galėtumėte susivienyti su šiuo meilės šaltiniu, pirmiausia turite įveikti daugybę sąlygų, kurios verčia žmones stabdyti meilės tėkmę. Tai reiškia, kad turite įveikti šio pasaulio jėgas ir jūsų pačių psichikoje esančias jėgas, kurios verčia jus blokuoti besąlyginės meilės tėkmę per jus. Tai yra jėgos, kurios verčia jus išsikelti sąlygas savo prote, ir tuomet jūs sustabdote meilės tekėjimą, kai šios sąlygos nėra išpildytos.

Norėdami įveikti šį sąlygiškumą, privalote įsisąmoninti faktą, kad Dievas jus myli besąlygiškai, ir kad Dievas myli ir visus kitus žmones besąlygiškai, kad ir kokia bebūtų jų dabartinė sąmonės būsena, išorinė išvaizda ar veiksmai. Siūlau jums pradėti nuo savęs, nuo suvokimo, kad Dievas jus myli besąlygiškai. Gydytojau, išgydyk save!

Mintis 5

Turite suvokti, kad besąlyginė meilė nėra minkšta, sentimentali meilė. Kaip paaiškina Besąlyginės Meilės Esatis, meilė yra varomoji visos kūrinijos jėga, nes meilė yra savitranscendencijos varomoji jėga, troškimo tapti daugiau nei šiuo metu esate, jėga.

Todėl vienas besąlyginės meilės aspektas yra tai, kad ji nori, jog jūs ir visi žmonės turėtų gyvenimą. Turėti gyvenimą, reiškia augti, reiškia transcenduoti save. Kai stovite vietoje ir atsisakote tapti daugiau nei esate dabar, esate mirę dvasine prasme. Dievo besąlyginė meilė neleis jums pasilikti šioje dvasinės mirties būsenoje, šioje dvasinio paralyžiaus būsenoje. Ji neleis žmonėms likti ten, kur jiems patogu, bet kur jie savęs netranscenduoja. Dievo besąlyginė meilė nepriims jokių sąlygų, stabdančių savitranscendenciją, stabdančių gyvenimo tėkmę.

Todėl, norėdami būti atviromis durimis besąlyginei Dievo meilei, turite būti pasirengę mesti iššūkį žmonių patogumo jausmui ir jų nenorui keistis. Būtent tai matėte mane darant daugybę kartų prieš 2000 metų. Tiesą sakant, pagrindinis mano misijos tikslas buvo mesti iššūkį iliuzijoms ir mąstysenai, kuriuose dauguma žmonių buvo patogiai įsitaisę. Ir tai vis dar tebėra esminė mano misijos dalis ir varomoji šios svetainės jėga.

Mintis 6

Besąlyginė meilė yra kaip saulė, kuri nuolatos duoda, nesitikėdama nieko mainais. Šį aspektą žmonėms įsisąmoninti yra sunkiausia. Žmonės yra taip stipriai pripratę duoti sąlygiškai arba gauti iš kitų žmonių sąlygiškai. Tiek daug žmonių užaugo tikėdami, jog, norėdami gauti, jie turi išpildyti tam tikras sąlygas. Jie taip pat tiki, jog tam, kad galėtų duoti kitiems, kiti žmonės turi atitikti tam tikras sąlygas. Bet, kol laikysitės šių sąlygų, kaip galėsite būti atviromis durimis besąlyginei meilei?

Norėdami būti atviromis durimis Dievo meilei, turite būti pasirengę duoti, nesitikėdami nieko gauti mainais, ir turite niekada neleisti kitų žmonių reakcijoms priversti jus sustabdyti meilės tekėjimą per jus. Norėdami tą pasiekti, privalote tapti savarankiška ir sau pakankama dvasine būtybe. Turite suvokti, kad viskas, ko jums reikia, yra jūsų viduje.

Pagrindinis blokas, stabdantis besąlyginės meilės tekėjimą per jus, yra jausmas, kad jums reikia kažko iš išorės, kad būtumėte pilnatvėje, kad būtumėte išbaigti. Tai yra vienas iš klastingiausių žaltiškų melų, ir jis buvo programuojamas į žmonių sąmonę ir pasąmonę tūkstančius metų. Tačiau tai yra melas, ir patyrę Dievo besąlyginę meilę, suvokiate, kad jums iš tiesų nereikia nieko iš išorės, kad būtumėte pilnatvėje ir išbaigti. Kai patiriate Dievo meilę, jaučiatės išbaigti, nes tobula meilė išgena visą neišbaigtumą, visą nešventumą.

Tiesa ta, kad besąlyginė meilė gali ateiti tik iš vienos vietos – iš jūsų vidaus. Ji gali ateiti tik iš jūsų AŠ ESU Esaties, kuri yra atviros durys Dievo meilei lietis į jūsų gyvybės srautą. Dvasinis mokytojas, kuris yra pasiekęs pakankamą Kristaus sąmonės lygį, gali tapti instrumentu, padedančiu jums patirti šią besąlyginę meilę. Tačiau ši meilė neateina iš mokytojo. Dvasinis mokytojas tiesiog yra pagalbininkas, kuris gudrumu paskatina jus atsiverti meilės tėkmei iš jūsų AŠ ESU Esaties. Kitaip tariant, net ir tuomet, kai atrodo, kad gaunate besąlyginę meilę iš kito žmogaus ar iš dvasinės būtybės, ši meilė iš tiesų ateina iš jūsų AŠ ESU Esaties – iš jumyse esančios Dievo karalystės karaliaus.

Tad jei, norite iš tiesų duoti, nesitikėdami nieko mainais, turite priimti, kad raktą į savąjį vientisumą atrasite savyje, savo dvasiniame aš. Tad nieko neprarandate, atiduodami savo meilę. Tiesiog atsiveriate neišsenkančiam srautui iš meilės šaltinio. Duodate, nesitikėdami atlygio ar konkretaus rezultato. Duodate, nes davimas jums teikia džiaugsmą, jis pats sau yra atlygis.

Mintis 7

Norėdami būti atviromis durimis besąlyginei Dievo meilei, turite nuolatos save transcenduoti. Dualistinis protas svajoja atrasti amžiną ir nesibaigiantį rojų, kuriame jam niekada nereikėtų keistis. Tai yra netikra svajonė apie netikrą rojų. Rojus yra sąmonės būsena – Kristaus sąmonė. Būdami šioje sąmonės būsenoje, nuolatos save transcenduojate. Būtent tokia yra gausingo gyvenimo prasmė.

Nuolatos patiriate daugiau to, kas esate, patiriate daugiau Dievo. Galėtume sakyti, kad besąlyginė Dievo meilė yra srautas, o srauto prigimtyje yra užkoduota nuolatos tekėti. Dualistinis protas verčia žmones palikti nuolatos tekantį gyvenimo upės srautą. Jie mėgina laikytis įsikibę į upės krantą, o kai kurie netgi bando užtvenkti upę.

Kai pilnai priimate Kristaus sąmonę, paleidžiate bet kokį troškimą kabintis į tam tikrą vietą upės krante. Paliekate troškimą stabdyti gyvenimo srautą. Vietoj to, pasineriate į gyvenimo upę ir smalsiai, bei su meile tekate kartu su ja. Norėdami patirti Dievo meilę, turite leisti sau tekėti su meilės upe. Turite tikėti, kad meilės upė atneš jus vis arčiau prie meilės šaltinio.

Turite pasinerti į upę, kol jūsų gyvybės srautas taps viena su gyvenimo srautu ir jūs imsite mėgautis tekėjimu labiau nei stovėjimu vietoje. Kai tapsite viena su šiuo tekėjimu, jūsų meilė galės tapti gyvybės duona, kuri bus padalinama kitiems ir įkvėps juos palikti savo tinklus ir pasinerti į tėkmę. Laukiu tos dienos, kai visi kartu galėsime tekėti niekada nesibaigiančioje Dievo besąlyginės meilės upėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com